darrera modificació el 09/02/2018

Política d'Ús Acceptable de Bits

Els Bits, són continguts digitals (com ara, emoticones animades) ("Bits") que permeten als usuaris del Servei Twitch celebrar moments i expressar agraïment a emissors de contingut específics mitjançant la funció d'animació ("Animació") al Servei de Twitch.

Les Condicions del Servei ("Condicions del Servei") de Twitch inclouen aquesta Política d'Ús Acceptable ("AUP"), que s'incorpora per referència a les Condicions del Servei. En comprar, habilitar, interactuar o utilitzar els Bits, reconeixeu que heu llegit, comprès i acceptat quedar subjecte a les Condicions de Venda de Twitch (si s'escau), a les Condicions del Servei de Desenvolupadors (si s'escau), a les Directrius de la Comunitat, i a les Condicions del Servei, inclosa aquesta AUP. La AUP està subjecte a canvis eventuals, que seran efectius en publicar-los a www.twitch.tv. Twitch us recomana que reviseu la AUP amb regularitat.

La AUP serà d'aplicació a tots els usuaris del Servei de Twitch, inclosos els emissors de contingut i desenvolupadors. L'usuari és l'únic responsable del seu ús dels Bits i accepta usar-los sota el seu propi risc. USANT EL SERVEI DE TWITCH, INCLOSOS ELS BITS, ACCEPTEU QUE NO infringireu cap llei, contracte, dret de propietat intel·lectual o altres drets de tercers, ni cometreu danys, i que sou l'únic responsable de la vostra conducta mentre utilitzeu el Servei de Twitch. També accepteu que:

1. Utilitzareu els Bits només per a finalitats personals i no per a negocis, usos comercials o de qualsevol altre tipus.

2. Només utilitzareu els Bits de manera que, a discreció exclusiva de Twitch, sigui coherent amb els propòsits dels Bits, que són permetre als usuaris del Servei de Twitch celebrar moments i expressar el seu agraïment a emissors de contingut específics enviant missatges d'Animació al Servei de Twitch. Els usos acceptables, subjectes a les limitacions de les seccions 3 i 4 següents, inclouen:

     A. Els usuaris podran utilitzar Bits per celebrar moments sorprenents, mostrar suport als emissors de continguts i ser reconeguts.

     B. Els emissors de continguts podran expressar el seu agraïment pels Missatges d'Animació rebuts i reconèixer els missatges de xat que incloguin Bits, inclòs, entre d'altres, el reconeixement com a part de la seva emissió de continguts o en superposicions.

     C. Els emissors de continguts podran establir objectius per a l'ús de Bits per part de la comunitat en un determinat període de temps a fi de proporcionar beneficis basats en el contingut o altres beneficis de la comunitat, o crear taules de classificació o altres experiències i beneficis comunitaris relacionats amb l'ús de Bits.

     D. Els emissors de continguts podran generar contingut o donar recompenses a la comunitat per l'ús col·lectiu de Bits (per exemple, manipular la seva emissió si s'assoleix un objectiu de Bits acumulatiu, demanar als espectadors que votin amb Bits per a un contingut determinat o organitzar una trobada per la comunitat).

     E. Els desenvolupadors podran crear productes o serveis, o proporcionar funcionalitats, amb l'objectiu de permetre als emissors de continguts accedir a aquests usos acceptables.

3. L'usuari no podrà vendre ni transferir Bits a altres usuaris del Servei de Twitch ni oferir Bits a canvi de monedes reals o virtuals ni de qualsevol altra retribució ni article de valor, ni dins ni fora del Servei de Twitch. Per tant, no podreu vendre, bescanviar ni intercanviar Bits, ni oferir-vos a vendre, bescanviar ni intercanviar cap Bit. Només podreu comprar Bits de Twitch i només podreu utilitzar Bits al Servei de Twitch segons ho autoritzi Twitch. Qualsevol intent de venda o transferència prohibida serà nul de ple dret.

4. Els Bits no es podran utilitzar per a cap finalitat il·legal, no apropiada i/o no adequada.

    A. Les finalitats il·legals inclouen, entre d'altres:

          i. l'ús de Bits per a l'infracció de qualsevol llei, norma o reglament;

          ii. l'ús de Bits per apostar o sol·licitar o acceptar Bits per a una aposta; o

      iii. l'ús de Bits per participar en qualsevol activitat fraudulenta, criminal o qualsevol altra activitat no autoritzada, o sol·licitar o rebre Bits per qualsevol activitat fraudulenta, criminal o qualsevol altra activitat no autoritzada.

     B. Els usos inadequats i/o no apropiats inclouen, entre d'altres:

          i. Sol·licitar diners o imports monetaris a canvi de Bits, o intercanviar Bits per diners o imports monetaris;

          ii. Sol·licitar Bits a canvi de diners o import monetari, o intercanviar diners o import monetari per Bits;

          iii. Sol·licitar productes, serveis o continguts digitals (com ara mostrar certs missatges de xat, jugar un joc, ser "amics" o iniciar una conversa privada) a canvi de Bits o intercanviar Bits per productes o serveis o contingut digital;

          iv. Sol·licitar Bits per productes o serveis o contingut digital (com ara mostrar certs missatges de xat, jugar un joc, ser "amics" o iniciar una conversa privada) o intercanviar productes o serveis o contingut digital per Bits;

          v. Donar Bits a un emissor de continguts en substitució del pagament a l'emissor de continguts o en resposta a una sol·licitud de suport financer; o

          vi. Sol·licitar Bits per a donacions o qualsevol altre contribució econòmica.

5. Mesures i Accions:

     A. Twitch es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, de determinar si els Bits estan sent utilitzats per a qualsevol dels propòsits o activitats anteriors.

     B. La infracció de l'AUP podrà donar lloc a responsabilitat civil o penal, i Twitch podrà cancel·lar immediatament el permís per a que utilitzeu Bits, a la seva exclusiva discreció, a més d'exercitar qualsevol altre acció legalment prevista o en equitat. A més, Twitch podrà investigar els incidents que siguin contraris a l'AUP i proporcionar la informació sol·licitada als tercers que hagin notificat a Twitch que han estat perjudicats pel vostre incompliment de l' AUP. Twitch podrà iniciar accions legals per prohibir infraccions i/o cobrar els danys causats per qualsevol infracció de qualsevol part de l' AUP.

     C. Qualsevol infracció o intent d'infracció d'aquesta AUP per part vostra (o de qualsevol tercer que actuï en el vostre nom) constituirà una infracció de les Condicions de Servei, inclosa aquesta AUP, per part vostra i un incompliment substancial de qualsevol altre acord aplicable, i/o complement de qualssevol acords aplicables.

     D. El fet que Twitch no exerceixi o faci complir l'AUP en cada cas en el qual podria ser d'aplicació no constituirà una renúncia dels drets de Twitch.

6. Visualització d'anuncis per Bits (Watch Ads for Bits - "WATEB")

De tant en tant, Twitch pot oferir l'oportunitat de veure un anunci a canvi de Bits. Aquestes oportunitats poden estar limitades per l'inventari de publicitat de tercers o altres elements, i Twitch no garanteix que hi haurà Bits disponibles en tot moment o en un moment donat. Us recordem que aquest AUP s'aplica als Bits que podeu obtenir d'aquestes oportunitats. Per tant, no haurieu d'utilitzar WATEB com a mitjà per obtenir Bits per animar el vostre propi canal, com ara la creació de comptes destinats a WATEB.  Els Bits estan dissenyats per a celebrar moments (entre d'altres experiències), no per transferir diners.  Tampoc no podeu utilitzar robots, ni cap altre mitjà automatitzat, per obtenir Bits utilitzant la funció WATEB; aquesta activitat està prohibida.

Les infraccions d'aquesta AUP poden donar lloc a la suspensió del compte.