Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để trở thành Đối tác Twitch?

Khi bạn đã sẵn sàng đăng ký, nhấp vào đây!

 
H: Có bao nhiêu Đối tác Twitch?

Có hơn 17.000 Đối tác trong số hơn 2 triệu người phát sóng đang hoạt động của chúng tôi.

 
H: Có thể nhận được các tùy chọn chất lượng mà không cần trở thành Đối tác Twitch không?

Có! Các kênh không là đối tác có thể nhận được mã chuyển đổi nếu có dung lượng trống.

 
H: Tôi có thể làm gì để tăng cơ hội được nhận vào chương trình?

Bạn có thể xem các nguyên tắc đề xuất của chúng tôi trên trang đăng ký. Chúng tôi đang tìm kiếm những nhà phát sóng tích cực trò chuyện, phát triển các cộng đồng vững mạnh và tìm những phương pháp sáng tạo để nổi bật giữa đám đông.

 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chương trình Đối tác Twitch, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.