Emzia | 95 682,228 33,034
Share
Emily from Norway. Been hooked on video games since the 90's. Hobby streamer who streams 3-4 times a week.
Vi er Spett Gaming -En ideell organisasjon med fokus på spilling og trivsel på internett, sammen. Vi jobber for inkludering av spillere som deler like verdier og er opptatt av et positivt miljø blant medlemmene. Se spettgaming.no eller følg oss på facebook (/spettgaming) for mer info! For spørsmål eller annet rundt streamteamet kan vi kontaktes på stream@spettgaming.no