Martan845 | 34 84,674 3,003
Share
+ 5000 WN8 Player in WoT
CS Army je nejstarším československým klanem ve World of Tanks, primárně zaměřeným na hraní Klanových válek.