Hành vi hận thù và Quấy rối

Twitch là nơi dành cho mọi người tạo, gia nhập và tham gia các cộng đồng để chia sẻ sở thích. Chúng tôi muốn ai cũng có thể thể hiện bản thân trên Twitch nhưng quan trọng là theo cách mà mọi người đều phát triển. Điều này có nghĩa là ngăn chặn, bảo vệ người dùng trước, cũng như kiểm duyệt hành vi hận thù và quấy rối.

Chúng tôi ủng hộ người dùng Twitch thể hiện quan điểm đa dạng hoặc không theo số đông, thực hiện theo cách hài hước hoặc mang tính tranh luận nhưng hãy đảm bảo nội dung đưa ra được rõ ràng. Chúng tôi không dung thứ cho việc khuyến khích hoặc bao che cho hành vi hận thù hoặc quấy rối theo bất kỳ hình thức nào. Sự thiếu hiểu biết không phải là lý do chính đáng của hành vi hận thù hoặc quấy rối.

Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều cách mà một hành vi có thể được hiểu là gây hận thù hoặc quấy rối. Khi xem xét nội dung được báo cáo, chúng tôi sẽ cân nhắc mục đích và bối cảnh của hành vi đó. Để làm rõ hơn về những chính sách này và cách thức chúng tôi xử lý hành vi đó, chúng tôi đã đưa ra các chi tiết bổ sung cho Nguyên tắc cộng đồng trong những phần dưới đây.

Hành vi hận thù

Hành vi hận thù là mọi nội dung hoặc hành động nhằm kích động, khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho phân biệt đối xử, bôi nhọ, thành kiến, quấy rối hoặc bạo lực dựa trên những đặc điểm sau và bị nghiêm cấm: 

 • Chủng tộc, sắc tộc hoặc nguồn gốc quốc gia
 • Tôn giáo
 • Giới tính hoặc nhận dạng giới tính
 • Khuynh hướng tình dục
 • Độ tuổi
 • Tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng y tế
 • Đặc điểm thể chất
 • Tình trạng cựu chiến binh

Twitch sẽ xem xét nhiều yếu tố để xác định mục đích, bối cảnh và ảnh hưởng của bất kỳ hành vi hận thù được báo cáo nào. Hành vi hận thù là vi phạm không thể dung thứ và tất cả các tài khoản liên quan đến hành động này sẽ bị treo vĩnh viễn.

Quấy rối

Cấm hành vi quấy rối, bao gồm mọi nội dung hoặc hành động nhằm tìm cách đe dọa, làm mất danh dự, lạm dụng hoặc bắt nạt người khác hoặc tạo ra môi trường thù địch đối với người khác. Cấm hành vi quấy rối. Twitch sẽ xem xét nhiều yếu tố để xác định mục đích, bối cảnh và ảnh hưởng của bất kỳ sự quấy rối được báo cáo nào. Để giúp bạn xác định các loại hành vi và nội dung có thể cấu thành quấy rối, hãy xem danh sách các ví dụ dưới đây:

 • Bắt nạt, chẳng hạn như gọi tên lặp đi lặp lại hoặc tìm cách làm người khác xấu hổ, nhằm mục đích làm hại
 • Lạm dụng một người khi là chủ lao động, tổ chức hoặc đơn vị liên kết khác của họ
 • Nói những điều khiến một người tổn thương hoặc tự sát
 • Tạo tài khoản người dùng chỉ nhằm để quấy rối hoặc gây hận thù
 • Xâm phạm hoặc vi phạm ranh giới cá nhân đã thiết lập như phá vỡ các quy định cấm của kênh, chặn tài khoản hoặc các yêu cầu không liên hệ với họ.
 • Tiết lộ thông tin cá nhân của một người mà việc tiết lộ sẽ hoặc nhằm mục đích làm hại họ
 • Ghi âm một người mà việc ghi âm sẽ hoặc nhằm mục đích làm hại họ
 • Chia sẻ nội dung, bao gồm nội dung giả mạo hoặc nội dung không thuộc bối cảnh, nhằm mục đích làm mất danh dự, bắt nạt hoặc làm hại một người
 • Duyệt hoặc tấn công các kênh với mục đích gây hại
 • Những lời tán tỉnh tình dục không được hoan nghênh, quấy rối tình dục và bắt nạt tình dục
  • Tìm hiểu thêm các chính sách và hành động thực thi của chúng tôi đối với nội dung tình dục bao gồm bao lực và tấn công tình dục
 • Cố tình gửi báo cáo sai, giả mạo bằng chứng báo cáo hoặc thao túng báo cáo
 • Kích động hoặc khuyến khích người khác quấy rối

Tài khoản của bạn sẽ bị treo nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi về chống quấy rối. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, tài khoản của những kẻ quấy rối có thể bị treo vô thời hạn ngay lần vi phạm đầu tiên.

Trách nhiệm của công đồng đối với hành vi hận thù và quấy rối

Nhà sáng tạo là tấm gương về vai trò và là trưởng cộng đồng mà họ tạo ra hoặc hỗ trợ mối quan hệ. Nhà sáng tạo cần xem xét những hậu quả từ tuyên bố của họ và hành động của khán giả; chúng tôi yêu cầu bạn thiện chí đẩy lùi mọi hành vi quấy rối người khác trong cộng đồng của bạn.

Không sử dụng Twitch để xúi giục, khuyến khích, kích động, tạo điều kiện hoặc tổ chức hành vi hận thù hoặc quấy rối, bất kể có thực hiện trên Twitch hay không. Chúng tôi sẽ đình chỉ các cộng đồng, tổ chức và cá nhân thực hiện hành vi này.

Hành vi hận thù và quấy rối trực tiếp hoặc ngoài nền tàng Twitch

Cộng đồng Twitch cũng áp dụng các quy ước, TwitchCon, Twitch Community Meetups và cả truyền thông xã hội. Cộng đồng của chúng ta bao gồm tất cả các yếu tố này và chúng tôi xem xét chúng khi đề cập đến vai trò của mình trong việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi thực hiện hành động đối với các cá nhân có hành vi hận thù hoặc quấy rối xảy ra bên ngoài các dịch vụ của Twitch nhắm tới người dùng Twitch.

Hạn chế bổ sung

Nếu các ví dụ về hành vi hận thù hoặc quấy rối được chia sẻ trong bối cảnh giáo dục như báo cáo tin tức hoặc một tài liệu hoặc nêu lên nhận thức về các tình huống mà hành động đó là xấu, chúng tôi yêu cầu bạn thể hiện rõ ràng mục đích của mình và đánh dấu nội dung đó là dành cho người lớn.

Cách báo cáo và quản lý nội dung hận thù và quấy rối trên Twitch

Chúng tôi muốn mọi người trên Twitch cảm thấy an toàn và lên tiếng về các hành vi hận thù hoặc quấy rối. Nếu có một nhận xét, cử chỉ hoặc hành vi không được hoan nghênh, vui lòng cân nhắc các tùy chọn sau:

Đệ trình hành vi sai trái nghiêm trọng

Nếu bạn cảm thấy hành vi hận thù hoặc quấy rối cấu thành một vấn đề pháp lý hoặc tội danh, chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm sự trợ giúp từ luật sư hoặc cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Những đe dọa thể chất cụ thể phải được báo cáo ngay lập tức cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương của bạn.

CHTG

Tôi có cần phải là mục tiêu của nhận xét hận thù hoặc quấy rối thì mới báo cáo người dùng không?

Không. Đôi khi mục tiêu cá nhân của hành vi này có thể không được nhận thức là quấy rối tại thời điểm diễn ra hoặc không thể gửi báo cáo. Đôi khi, nhận xét hận thù có thể không nhắm tới bất cứ cá nhân nào mà nhắm tới các nhóm người. Bất kể mức độ liên quan của bạn, hành vi hận thù và quấy rối vi phạm Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi có thể được báo cáo nếu có quan sát.

Tôi có phải truyền đạt một hành vi là không mong muốn để hành vi đó bị coi là quấy rối và báo cáo người dùng không?

Không, tuy nhiên tùy từng tình huống, nội dung hoặc hành động có vẻ là quấy rối có thể không có chủ ý và người dùng có thể điều chỉnh hành vi nếu được nhắc rằng hành động của họ khiến người khác không thoải mái. Bạn cũng có thể quyết định rằng một số hình thức quấy rối là đủ nghiêm trọng để báo cáo mà không cần truyền đạt lần đầu rằng hành vi đó không được hoan nghênh. Nếu bạn cảm thấy an toàn hoặc phù hợp khi quyết định như vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn truyền đạt rõ rằng hành vi đó không được hoan nghênh.  Nếu vẫn còn hành vi không được hoan nghênh, chúng tôi khuyến nghị bạn báo cho người dùng và cân nhắc các tùy chọn để quản lý tình huống như chặn (các) tài khoản của người dùng hoặc cấm họ tham gia trò chuyện.