Biểu tượng truyền thông xã hội

Vui lòng tham khảo trang tài sản của chúng tôi để xem thêm hướng dẫn sử dụng Glitch.

Glitch được dùng như biểu tượng truyền thông xã hội của chúng tôi

Glitch có thể và nên được dùng trong các bối cảnh trên truyền thông xã hội. Khi bạn sử dụng cùng với tên kênh Twitch để công bố đặc tính Twitch của mình, bạn cũng có thể ghép Glitch với các biểu tượng xã hội khác. Khi Glitch được sử dụng trong các trường hợp này, tất cả hướng dẫn sử dụng chung sẽ vẫn được áp dụng.

Xin nhắc nhở bạn không sử dụng bất kỳ Tài sản thương hiệu nào của Twitch, ngoại trừ Glitch, trên tài khoản truyền thông xã hội của bạn.

Định dạng

Chúng tôi muốn ghép Glitch với Helvetica Neue nhưng bạn có thể sử dụng các lựa chọn phông chữ để thể hiện cá tính riêng của mình.

Có hai tùy chọn để thể hiện Glitch:

  • Một mình: chỉ có Glitch. Đây là cách sử dụng được ưu tiên.
  • Huy hiệu: Glitch được đặt trong một hình vuông để tăng thêm mức độ trực quan.
GlitchMàu đen - Bản in / Màn hìnhMàu tím - Bản in / Màn hình Màu trắng - Bản in / Màn hìnhTải xuống tất cả

Glitch

Màu đen - Bản in / Màn hình
Màu tím - Bản in / Màn hình
Màu trắng - Bản in / Màn hình
Tải xuống tất cả

Glitch dưới dạng huy hiệuHình vuông màu đen - Bản in / Màn hìnhHình vuông màu tím- Bản in / Màn hìnhMàu đen trên hình vuông màu trắng - Bản in / Màn hìnhMàu tím trên hình vuông màu trắng - Bản in / Màn hìnhTải xuống tất cả

Glitch dưới dạng huy hiệu

Hình vuông màu đen - Bản in / Màn hình
Hình vuông màu tím- Bản in / Màn hình
Màu đen trên hình vuông màu trắng - Bản in / Màn hình
Màu tím trên hình vuông màu trắng - Bản in / Màn hình
Tải xuống tất cả

Những việc được phép làm:

Hãy sử dụng “/” ở trước tên kênh Twitch.

Hãy sử dụng “/” ở trước tên kênh Twitch.

Hãy đặt kích cỡ chữ bằng chiều cao của Glitch.

Hãy đặt kích cỡ chữ bằng chiều cao của Glitch.

Hãy đảm bảo đặt Glitch cách xa các chi tiết khác.

Hãy đảm bảo đặt Glitch cách xa các chi tiết khác.

Hãy sử dụng Glitch hoặc huy hiệu màu tối trên nền sáng.

Hãy sử dụng Glitch hoặc huy hiệu màu tối trên nền sáng.

Hãy sử dụng Glitch hoặc huy hiệu màu trắng trên nền tối.

Hãy sử dụng Glitch hoặc huy hiệu màu trắng trên nền tối.

Những việc không được phép làm:

Không sử dụng bất kỳ ký hiệu nào khác trước tên kênh Twitch như @ và #.

Không sử dụng bất kỳ ký hiệu nào khác trước tên kênh Twitch như @ và #.

Không đặt Glitch trong bất kỳ hình gì khác ngoài hình vuông.

Không đặt Glitch trong bất kỳ hình gì khác ngoài hình vuông.

Không sử dụng Glitch với URL Twitch.

Không sử dụng Glitch với URL Twitch.

Không nhấn mạnh vào chi tiết nào quá so với các chi tiết khác.

Không nhấn mạnh vào chi tiết nào quá so với các chi tiết khác.

Không thay đổi màu sắc của logo hoặc huy hiệu.

Không thay đổi màu sắc của logo hoặc huy hiệu.

Không thay Glitch trong huy hiệu ví dụ như: làm cho trong suốt.

Không thay Glitch trong huy hiệu ví dụ như: làm cho trong suốt.