Marka Varlıkları


İndirilebilir Logo Varlıkları

Twitch

Twitch

Siyah - Yazdır / Göster

Mor - Yazdır / Göster

Beyaz - Yazdır / Göster

Tümünü İndir

Glitch

Glitch

Siyah - Yazdır / Göster

Mor - Yazdır / Göster

Beyaz - Yazdır / Göster

Tümünü İndir

Karma Logo

Karma Logo

Siyah - Yazdır / Göster

Mor - Yazdır / Göster

Beyaz - Yazdır / Göster

Tümünü İndir

Tüm logo varlıkları için genel kurallar

Bunlar bu sayfada listelenen Twitch logo varlıklarında geçerli genel ilkelerdir. Belirli herhangi ilkeler veya istisnalardan ek bölümlerde bahsedilmiştir.

Logo rengi ilkeleri

Twitch logoları her zaman tek renklidir ve yalnızca siyah, beyaz ve Twitch Moru olabilir. Lütfen Twitch Moru'nu doğru şekilde elde edebilmek için sağdaki renk kılavuzuna bakın.

Twitch Mor

RGB: 100, 65, 164
Hex: #6441A4
CMYK: 69, 75, 0, 0
PMS: 2665C

Görsel bileşenler

Logolarımız normalde üç görsel bileşenden oluşur:

  1. Anahat: Gövdeyi gösteren çizgi veya anahat şeklidir.
  2. Renk Çakışması: Logodan silinen çakışma iç şeklidir.
  3. Derinlik: Logonun tümüne uygulanan esnetilmiş, sahte 3 boyutlu derinliktir.
Görsel bileşenler örneği
Görsel bileşenler örneği

Yapın

Logoyu tek bir renge uyarlayın. Sadece siyah, beyaz veya Twitch Moru olabilir.

Logoyu tek bir renge uyarlayın. Sadece siyah, beyaz veya Twitch Moru olabilir.

Açık renkli arka planlarda siyahı, koyu renkli arka planlarda beyazı varsayılan olarak kullanın.

Açık renkli arka planlarda siyahı, koyu renkli arka planlarda beyazı varsayılan olarak kullanın.

Logoların etrafında her zaman yeterli miktarda boşluk bulundurun.

Logoların etrafında her zaman yeterli miktarda boşluk bulundurun.

Logoları keskin, belli çizgilerle sunun.

Logoları keskin, belli çizgilerle sunun.

Yapmayın

Değiştirme, ekleme, saptırma, kesme, yeniden çizme veya bir anahata dönüştürme yapmayın.

Değiştirme, ekleme, saptırma, kesme, yeniden çizme veya bir anahata dönüştürme yapmayın.

Renk çakışmasına bilerek eklenen görseller veya parıltı gölge, gradyan, doku, desen gibi süslemeler yapmayın.

Renk çakışmasına bilerek eklenen görseller veya parıltı gölge, gradyan, doku, desen gibi süslemeler yapmayın.

Yönünü çevirme, eğme veya dikey kullanma yapmayın.

Yönünü çevirme, eğme veya dikey kullanma yapmayın.

Renk çakışmasını geride bırakmayın.

Renk çakışmasını geride bırakmayın.

Renk çakışmasını doldurmayın.

Renk çakışmasını doldurmayın.

Logoyu karmaşık bir arka planda kullanmayın.

Logoyu karmaşık bir arka planda kullanmayın.

Logonun üzerine veya altına öge koymayın.

Logonun üzerine veya altına öğe koymayın.

Logoyu 3 boyutlu olarak yeniden oluşturma veya hareketlendirme yapmayın.

Logoyu 3 boyutlu olarak yeniden oluşturma veya hareketlendirme yapmayın.

Ek Glitch İlkeleri

Twitch karma logosunda bulunan Glitch modelini geride bırakmayın. Derinliği bağımsız modelin derinliğinden farklıdır.

Twitch karma logosunda bulunan Glitch modelini geride bırakmayın. Derinliği bağımsız modelin derinliğinden farklıdır.

Glitch yüzünü başka tasarım ögeleriyle değiştirmeyin.

Glitch yüzünü başka tasarım öğeleriyle değiştirmeyin.

Glitch'i kollar, bacaklar, aksesuarlar ve diğer yüz ifadeleriyle kişileştirmeyin.

Glitch'i kollar, bacaklar, aksesuarlar ve diğer yüz ifadeleriyle kişileştirmeyin.

Ek Karma İlkeleri

Logoyu farklı ve/veya onaylanmayan renklerde kullanmayın.

Logoyu farklı ve/veya onaylanmayan renklerde kullanmayın.

Hiçbir bileşeni olması gereken pozisyonun dışına hareket ettirmeyin.

Hiçbir bileşeni olması gereken pozisyonun dışına hareket ettirmeyin.

Hiçbir bileşenin boyutunu değiştirmeyin.

Hiçbir bileşenin boyutunu değiştirmeyin.