ต้องการดูข้อแก้ไขในเงื่อนไขการปฏิบัติของชุมชน คลิกที่นี่
แก้ไขล่าสุด เมื่อ 02/28/2017

คำแนะนำสำหรับชุมชน (ก่อนหน้านี้เรียกว่าหลักปฏิบัติ)

พวกเราที่ Twitch มีพันธกิจที่จะให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอโซเชียลที่ดีที่สุด สร้างสรรค์โดยชุมชนที่กำลังเติบโตของเรา ซึ่งผู้สร้างสรรค์และชุมชนสามารถติดต่อกันได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราขอให้ผู้ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ที่ดีและเป็นมิตรสำหรับชุมชนของเราทั่วโลก

เพื่อรักษาชุมชนของเราให้ดี ในฐานะผู้ให้บริการ พวกเราที่ Twitch ขอสงวนสิทธิ์ระงับบัญชีใดๆ ก็ตามเมื่อใดก็ได้เนื่องจากการกระทำที่เราพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์การระงับ แต่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลในการตัดสินใจของเรา

สำหรับการระงับในกรณีที่ไม่ร้ายแรงในครั้งแรกและครั้งที่สอง สิทธิ์การเข้าถึงจะถูกจำกัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แต่การระงับหลังจากนั้นหรือการระงับในกรณีการละเมิดที่ร้ายแรงจะไม่มีกำหนดระยะเวลาตายตัว เราจะพิจารณาคำอุทธรณ์สำหรับการระงับที่ไม่มีกำหนดโดยพิจารณาจากการตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติของคุณ ตลอดจนสถานะของบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่เรามี ฝ่ายบริการลูกค้าและทีมควบคุมของเราจะพิจารณาคำขอคืนสถานะทั้งหมด และเราจะดำเนินการกับคำขอเหล่านี้เช่นเดียวกับคำขอรับการสนับสนุนอื่นๆ

นอกเหนือจาก เงื่อนไขการใช้บริการ ของเรา เรามีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ใช้และเนื้อหาบนบริการต่างๆ ของเราดังต่อไปนี้ แนวทางปฏิบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้หลักการสามัญสำนึก และบังคับใช้กับเนื้อหาวิดีโอ เสียง ข้อความ เนื้อหาช่อง ชุมชน เมตาดาต้า ชื่อผู้ใช้ และกิจกรรมอื่นๆ บนบริการของเรา การละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเราอาจนำไปสู่การระงับบัญชีผู้ใช้และการเข้าถึงบริการต่างๆ ของเรา รวมถึงการลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เอกสารฉบับนี้ถือเป็นเอกสารที่มีชีวิตที่เรามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามพัฒนาการของชุมชนและบริการของ Twitch

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหรือข้อยกเว้นบางประการอาจใช้ได้กับบริการหรือทรัพย์สินบางอย่างภายใต้บริการของ Twitch ขณะนี้ ขอให้อ้างอิงหน้านี้สำหรับรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว: เว็บไซต์ลิงก์และทรัพยากรข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Curse

การปฏิบัติตน

การละเมิดกฎหมาย
คุณต้องเคารต่อกฎหมายท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติทั้งหมดในขณะที่ใช้บริการต่างๆ ของเรา ห้ามเนื้อหาหรือกิจกรรมที่มีส่วนประกอบ ส่งเสริม หรือชักชวนให้กระทำผิดกฎหมาย

การหลีกเลี่ยงการระงับบริการ
การระงับบริการทั้งหมดมีผลจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือยกเลิกโดยการอุทธรณ์ ความพยายามใดๆ ที่จะหลีกเลี่ยงการถูกระงับใช้งานทั้งไซต์ ระงับใช้งานชุมชน หรือการระงับใช้แชทโดยใช้บัญชี ตัวตน บุคคลอื่น หรือการใช้งานโดยใช้บัญชีผู้อื่นจะมีผลทำให้ถูกระงับการใช้งานเช่นกัน การหลีกเลี่ยงการถูกระงับใช้ไม่เพียงจะเพิ่มระยะเวลาการถูกระงับใช้แต่อาจนำไปสู่การถูกระงับโดยไม่มีกำหนดได้อีกด้วย

พฤติกรรมทำร้ายตนเอง
ห้ามกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณ หรือนำไปสู่อันตรายต่อร่างกาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง: การขู่ฆ่าตัวตาย การจงใจทำร้ายตนเอง การใช้ยาผิดกฎหมาย และการดื่มสุรามากเกินไป

การจงใจล่วงละเมิด การข่มขู่ และความรุนแรงต่อผู้อื่น
การล่วงละเมิด การทำลายชื่อเสียง การข่มขู่ การบุกรุกโดยเจตนาร้าย หรือคุกคามโดยการติดตามบุคคล หรือผู้ใช้ รวมถึงพนักงาน ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ดำเนินรายการระดับโกลบอลของ Twitch

การกระทำดังต่อไปนี้ถือเป็นการกระทำผิดเรื่องการล่วงละเมิดที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวจะถูกระงับโดยไม่มีกำหนดโดยทันที:

 • การพยายามหรือข่มขู่ที่จะทำร้ายหรือฆ่าบุคคลอื่น
 • การพยายามหรือข่มขู่ที่จะ DDOS หรือ SWAT บุคคลอื่น
 • การควงอาวุธร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ปืน มีด หรือระเบิด

การแชร์ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น การแชร์เนื้อหาที่อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล หรือที่อยู่ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นสิ่งต้องห้าม ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • การแชร์ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ (เช่น ชื่อจริง สถานที่ หรือบัตรประจำตัว)
 • การแชร์โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับการคุ้มครองหรือจำกัดการเข้าถึง หรือข้อมูลใดๆ จากโปรไฟล์เหล่านั้น
 • การถ่ายทอดเนื้อหาที่ได้จากการถ่ายภาพยนตร์หรือการสตรีมในลักษณะที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และ/หรือ ถ่ายทำในสถานที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

วาจาที่สร้างความเกลียดชังและการล่วงละเมิดในลักษณะอื่น
ห้ามเนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่เอื้อต่อ ส่งเสริม หรือแนะนำให้เกิดการเหยียด คุกคาม หรือความรุนแรงทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา หรือชนชาติ

การปลอมตัวเป็นผู้อื่น
ห้ามเนื้อหา หรือกิจกรรมที่จงใจปลอมตัวเป็นบุคคล หรือองค์กรอื่น ความพยายามๆ ใดๆ โดยมิชอบที่จะแสดงตนเป็นพนักงาน ผู้ดูแลระบบ และผู้ดำเนินรายการระดับโกลบอลของ Twitch ถือเป็นการละเมิดที่ไม่สามารถยอมรับได้และจะมีผลให้บัญชีถูกระงับทันทีโดยไม่มีกำหนด

สแปม การหลอกลวง และการประพฤติร้ายลักษณะอื่น
ห้ามเนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวาง รบกวน ทำอันตราย หรือละเมิดการทำงานอย่างถูกต้องของบริการต่างๆ ของ Twitch หรือมีผลดังกล่าวต่อประสบการณ์การใช้งาน หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานอื่น กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย:

 • การโพสต์ข้อความหรือรายงานผู้ใช้ที่ไม่พึงประสงค์ซ้ำๆ เป็นจำนวนมาก
 • การแจกจ่ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ฟิชชิ่ง
 • การหลอกลวงผู้อื่น
 • การแพร่มัลแวร์หรือไวรัส
 • การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ (เช่น แสร้งทำเป็นเดือดร้อน โพสต์ข้อมูลเมตาที่ชวนให้เข้าใจผิด หรือมีเจตนากำหนดหมวดหมู่ช่องไม่ถูกต้อง)
 • การดัดแปลงแก้ไข (เช่นการเพิ่มจำนวนการติดตามหรือผู้ชมแบบสดเกินจากความเป็นจริง)
 • การขายหรือแบ่งให้ผู้อื่นใช้บัญชีผู้ใช้
 • การขายต่อบริการหรือคุณลักษณะของ Twitch (เช่น สถานะการควบคุมช่อง)

สื่อลามกอนาจารหรือการกระทำเปิดเผยทางเพศแบบอื่น
ห้ามเนื้อหา หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร การร่วมเพศ หรือบริการสำหรับผู้ใหญ่ต่างๆ การกระทำที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากผู้เยาว์จะได้รับการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผ่านหน่วยงาน National Center for Missing & Exploited Children

พฤติกรรมและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของผู้ถ่ายทอด
ห้ามการเปลือย และ/หรือการกระทำหรือการแต่งกายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศอย่างเปิดเผย

ความรุนแรงสุดขีด เลือดโชก และการกระทำผิดต่อศีลธรรมแบบอื่น
ห้ามเนื้อหาที่เน้นเฉพาะความรุนแรงสุดขีดและเต็มไปด้วยคราบเลือดเหนียว

การแชร์เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดลิขสิทธิ์อื่นๆ
การอัพโหลดเนื้อหาใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ ไม่มีสิทธิ์กระทำการต่อเนื้อหานั้น หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเราและอาจทำให้บัญชีของคุณต้องคำสั่งให้ถูกถอนออกโดยกฏหมาย DMCA โดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิ์ เราไม่ยอมรับต่อกรณีเช่น การถ่ายทอดซ้ำเนื้อหาของผู้ถ่ายทอด Twitch รายอื่น การเล่นเกมผิดลิขสิทธิ์ การเล่นภาพยนตร์หรือรายการทีวีโชว์ของบุคคลที่สาม การถ่ายทอดซ้ำรายการแข่งขันกีฬา การเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ผิดลิขสิทธิ์ หรือการอัพโหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

คอนเทนต์

จัดหมวดหมู่เนื้อหาของคุณให้เหมาะสม
คุณมีหน้าที่จัดหมวดหมู่เนื้อหาของคุณให้เหมาะสม หากเนื้อหาเหมาะสมกับหลายเกมหรือชุมชน คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังจะสร้างงานศิลปะเฉพาะของเกมใดเกมหนึ่ง คุณสามารถเลือกไดเร็คทอรี่เกมที่เกี่ยวข้อง หรือเลือกไดเร็คทอรี่ Creative และชุมชนตามความเหมาะสมก็ได้ ถ้าไม่มีหมวดหมู่ที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหาของคุณ กรุณาตั้งค่าเกมเป็น ไม่เล่น และ/หรือไม่ตั้งค่าเลือกชุมชน แทนที่จะเลือกใช้หมวดที่ไม่เหมาะสม

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อถ่ายทอดอยู่บน Twitch คุณควรสร้างเนื้อหาที่เป็นของตัวเอง หรือไม่ก็แสดงเนื้อหาที่คุณได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดได้ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับของทำเลียนแบบ งานสร้างสรรค์ที่แตกแขนงจากชั้นงานดั้งเดิม หรือการแสดงเนื้อหาอันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และอาจถูกลบออกตามคำร้องของเจ้าของลิขสิทธิ์ เราสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ให้ประเมินเนื้อหาของตนว่าเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้หรือไม่ รวมทั้งหลักการใช้อย่างเป็นธรรม และรักษาสิทธิทั้งหมดดังกล่าวตามความจำเป็นก่อนเผยแพร่เนื้อหาบน Twitch นอกจากนั้น โปรดระลึกไว้ว่า Twitch ดำเนินตามนโยบายต่อผู้ละเมิดซ้ำ การถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำหลายครั้ง จะนำไปสู่การระงับใช้บัญชีของคุณอย่างถาวร

เนื่องจากนโยบายนี้ใช้กับดนตรีและศิลปะการแสดงต่างๆ บน Twitch ด้วย โปรดรับทราบข้อมูลต่อไปนี้:

 • ศิลปะการแสดง: การแสดงผลงานที่มีอยู่แล้ว คุณจะต้องได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการแบ่งปันเนื้อหา และ/หรือมีสิทธิทำการแสดงผลงานดังกล่าวด้วยตัวคุณเอง
 • การแสดงและสร้างงานดนตรีสด: เนื้อหาดนตรีควรเน้นที่การสร้างงานและการแสดงดนตรีสดที่เป็นต้นฉบับของคุณ คุณอาจสามารถสตรีมการแสดงสดการ “คัฟเวอร์” เพลง (หมายถึง เพลงที่เขียนโดยผู้อื่น) ได้ต่อเมื่อการแสดงนั้นไม่ได้ประกอบด้วยงานบันทึกดนตรีหรือองค์ประกอบเสียงอื่นๆ ที่ผู้อื่นสร้างขึ้นหรือเป็นเจ้าของ (เช่น เสียงดนตรีจากงานบันทึกเสียงของผู้อื่น)
 • ดนตรีที่บันทึกไว้: การถ่ายทอดแบบวิทยุที่มีดนตรีที่บันทึกไว้นั้นสงวนไว้เฉพาะสำหรับค่ายดนตรีที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น การแสดงดนตรีสดเช่น คาราโอเกะ การร้องคัฟเวอร์เพลงของคนอื่น และการลิปซิงก์/แสดงบทบาทเป็นคนอื่น จะต้องไม่เป็นหลักในเนื้อหาดนตรีของคุณ

เนื้อหาเกมมิ่ง

การโกงในเกมออนไลน์
ห้ามกิจกรรมใดๆ เช่น การโกง การแฮ็ค การใช้บ็อท หรือการเข้าไปยุ่งเกี่ยว ซึ่งทำให้เจ้าของบัญชีได้เปรียบในเกมออนไลน์อย่างไม่ยุติธรรม ทั้งนี้รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการถ่ายทอดสดของผู้อื่น เพื่อการล่วงละเมิดผู้ถ่ายทอดนั้นในเกม เช่น การสอดแนมผ่านสตรีม

เกมที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างเปิดเผย เกมสำหรับผู้ใหญ่ และเกมที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ
การเปลือย ภาพลามก กิจกรรมทางเพศ หรือความรุนแรงทางเพศ จะต้องไม่เป็นจุดเน้นหลักหรือจุดเด่นของเกมนั้นๆ และการเล่นเกมโดยมีการเปลือยโดยดัดแปลงเกมเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด การเกิดภาพเปลือยในเกมอนุญาตให้เกิดขึ้นได้ ตราบใดที่คุณไม่ได้ทำให้เป็นจุดเน้นหลักของเนื้อหา และใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดำเนินเรื่องราวของเกมต่อไป ไม่อนุญาตเกมที่ได้รับการจัดอันดับเป็นเกมสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น (AO) โดย ESRB ในเนื้อหาบน Twitch

สำหรับรายชื่อเกมที่ถูกประกาศห้าม กรุณาอ้างอิง รายชื่อเกมที่ห้าม

เกมที่ให้ทดสอบแบบปิดช่วง อัลฟา/เบต้า และเกมที่เปิดให้ทดสอบก่อนเปิดตัว
เราขอให้คุณเคารพวันเปิดตัว คำสั่งห้าม และสัญญาปกปิดความลับของ บริษัทผู้จัด/ผู้พัฒนา โดยรอจนกว่าทุกคนจะสามารถจะถ่ายทอดเกมเหล่านี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้า ช่องของคุณอาจถูกร้องขอให้ลบออกโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถรายงานการละเมิดได้ตาม แนวทางปฏิบัติด้าน DMCA ของเรา เราขอให้ผู้ใช้งดการรายงานการละเมิดผ่านเครื่องมือรายงานผู้ใช้