ไอคอนสื่อสังคม

กรุณาดูที่หน้าสินทรัพย์ของเราสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้งาน Glitch

Glitch เป็นไอคอนสื่อสังคม

Glitch สามารถและควรถูกใช้ในคอนเทนต์สื่อสังคม เมื่อใช้ควบคู่ไปกับชื่อช่อง Twitch เพื่อประกาศตัวตน Twitch ของคุณ Glitch ยังสามารถใช้งานแบบจับคู่กับไอคอนสื่อสังคมอื่นๆ เมื่อมีการใช้งาน Glitch ในลักษณะนั้น คำแนะนำในการใช้งานทั่วไปยังคงมีผลใช้

ขอเตือนว่าห้ามใช้สินทรัพย์แบรนด์ใดๆ ของ Twitch นอกเหนือจาก Glitch ในบัญชีสื่อสังคมของคุณ

การจัดรูปแบบ

เราชอบการจับคู่ Glitch กับ Helvetica Neue แต่ตัวเลือกฟอนต์อื่นๆ สามารถนำมาใช้เพื่อสะท้อนบุคลิกเฉพาะของคุณเอง

มีตัวเลือกสองแบบเพื่อนำเสนอ Glitch:

  • แบบเดี่ยว: Glitch เพียงอันเดียว เป็นรูปแบบการใช้งานที่ต้องการ
  • สัญลักษณ์: Glitch วางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับภาพ
Glitch เป็นตราสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสีดำ - พิมพ์ / หน้าจอสี่เหลี่ยมสีม่วง- พิมพ์ / หน้าจอสีเหลี่ยมสีดำบนสีขาว - พิมพ์ / หน้าจอสี่เหลี่ยมสีม่วงบนสีขาว - พิมพ์ / หน้าจอ ดาวน์โหลดทั้งหมด

Glitch เป็นตราสัญลักษณ์

สี่เหลี่ยมสีดำ - พิมพ์ / หน้าจอ
สี่เหลี่ยมสีม่วง- พิมพ์ / หน้าจอ
สีเหลี่ยมสีดำบนสีขาว - พิมพ์ / หน้าจอ
สี่เหลี่ยมสีม่วงบนสีขาว - พิมพ์ / หน้าจอ
ดาวน์โหลดทั้งหมด

สิ่งที่ควรทำ

ควรใช้ “/” ด้านหน้าชื่อช่อง Twitch ของคุณ

ควรใช้ “/” ด้านหน้าชื่อช่อง Twitch ของคุณ

ควรตั้งขนาดตัวอักษรเท่ากับความสูงของ Glitch

ควรตั้งขนาดตัวอักษรเท่ากับความสูงของ Glitch

ควรพิจารณาให้ Glitch มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ

ควรพิจารณาให้ Glitch มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับองค์ประกอบอื่นๆ

ควรใช้ Glitch สีเข้มกว่าหรือตราสัญลักษณ์บนพื้นหลังสีอ่อน

ควรใช้ Glitch สีเข้มกว่าหรือตราสัญลักษณ์บนพื้นหลังสีอ่อน

ควรใช้ Glitch สีขาวหรือตราสัญลักษณ์บนพื้นหลังสีเข้ม

ควรใช้ Glitch สีขาวหรือตราสัญลักษณ์บนพื้นหลังสีเข้ม

สิ่งที่ไม่ควรทำ

ไม่ควรใช้สัญลักษณ์อื่นใดที่ด้านหน้าชื่อช่อง Twitch เช่น @ และ #

ไม่ควรใช้สัญลักษณ์อื่นใดที่ด้านหน้าชื่อช่อง Twitch เช่น @ และ #

ไม่ควรตีกรอบ Glitch โดยใช้รูปทรงอื่นนอกจากสี่เหลี่ยม

ไม่ควรตีกรอบ Glitch โดยใช้รูปทรงอื่นนอกจากสี่เหลี่ยม

ไม่ควรใช้ Glitch กับ URL ของ Twitch

ไม่ควรใช้ Glitch กับ URL ของ Twitch

ไม่ควรเน้นองค์ประกอบส่วนใดมากกว่าส่วนอื่น

ไม่ควรเน้นองค์ประกอบส่วนใดมากกว่าส่วนอื่น

ไม่ควรเปลี่ยนแปลงสีของโลโก้หรือตราสัญลักษณ์

ไม่ควรเปลี่ยนแปลงสีของโลโก้หรือตราสัญลักษณ์

ไม่ควรปรับเปลี่ยน Glitch ภายในตราสัญลักษณ์ เช่น ทำให้โปร่งใส

ไม่ควรปรับเปลี่ยน Glitch ภายในตราสัญลักษณ์ เช่น ทำให้โปร่งใส