สินทรัพย์แบรนด์


สินทรัพย์โลโก้ที่สามารถดาวน์โหลดได้

กฎทั่วไปสำหรับสินทรัพย์ของโลโก้ทั้งหมด

เป็นคำแนะนำทั่วไปที่ใช้กับสินทรัพย์ของโลโก้ Twitch ทั้งหมดที่แสดงในหน้านี้ คำแนะนำเฉพาะหรือข้อยกเว้นใด ๆ จะอธิบายไว้ในส่วนเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับสีของโลโก้

โลโก้ Twitch จะใช้สีเดียว และต้องเป็นสีดำ สีขาวหรือสีม่วง Twitch เท่านั้น กรุณาอ่านคำแนะนำสำหรับสีที่ด้านขวาเพื่อการใช้สีม่วง Twitch ที่เรารักอย่างถูกต้อง

สีม่วง Twitch Purple

RGB: 100, 65, 164
Hex: #6441A4
CMYK: 69, 75, 0, 0
PMS: 2665C

องค์ประกอบทางภาพ

โดยทั่วไปโลโก้ของเราประกอบด้วยองค์ประกอบทางภาพสามอย่าง:

  1. โครงร่าง: ลายเส้นหรือรูปทรงของโครงร่างที่กำหนดโครงในภาพ
  2. ส่วนตัด: รูปทรงภายในของส่วนตัดที่ถูกนำออกจากโลโก้
  3. ความลึก: ความลึกแบบสามมิติที่อัดขึ้นรูปและใช้สำหรับโลโก้ทุกส่วน
ตัวอย่างภาพประกอบ
ตัวอย่างภาพประกอบ

สิ่งที่ควรทำ

ควรใช้โลโก้แบบเป็นสีเดียวกัน ต้องเป็นสีดำ สีขาวหรือสีม่วง Twitch เท่านั้น

ควรใช้โลโก้แบบเป็นสีเดียวกัน ต้องเป็นสีดำ สีขาวหรือสีม่วง Twitch เท่านั้น

ควรใช้สีดำเป็นสีมาตรฐานบนพื้นหลังสีอ่อน และพื้นหลังที่ใช้สีขาวบนสีเข้ม

ควรใช้สีดำเป็นสีมาตรฐานบนพื้นหลังสีอ่อน และพื้นหลังที่ใช้สีขาวบนสีเข้ม

ควรกำหนดให้มีพื้นที่ว่างรอบโลโก้พอสมควร

ควรกำหนดให้มีพื้นที่ว่างรอบโลโก้พอสมควร

ควรนำเสนอโลโก้โดยใช้เส้นสายที่คมและเด่นชัด

ควรนำเสนอโลโก้โดยใช้เส้นสายที่คมและเด่นชัด

สิ่งที่ไม่ควรทำ

ไม่ควรปรับแต่ง เพิ่มเติม แก้ไข ตัดทอน เขียนใหม่หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่าง

ไม่ควรปรับแต่ง เพิ่มเติม แก้ไข ตัดทอน เขียนใหม่หรือเปลี่ยนแปลงโครงร่าง

ไม่ควรแต่งเติมส่วนใดๆ เช่น เรืองแสง แรงเงา ไล่ระดับสี พื้นผิว รูปแบบหรือภาพที่ตั้งใจเพิ่มลงในส่วนตัด

ไม่ควรแต่งเติมส่วนใดๆ เช่น เรืองแสง แรงเงา ไล่ระดับสี พื้นผิว รูปแบบหรือภาพที่ตั้งใจเพิ่มลงในส่วนตัด

ไม่ควรหมุน เอียงหรือใช้ในแนวตั้ง

ไม่ควรหมุน เอียงหรือใช้ในแนวตั้ง

ไม่ควรแยกส่วนตัด

ไม่ควรแยกส่วนตัด

ไม่ควรเติมส่วนตัด

ไม่ควรเติมส่วนตัด

ไม่ควรวางโลโก้บนพื้นหลังที่ไม่ว่าง

ไม่ควรวางโลโก้บนพื้นหลังที่ไม่ว่าง

ไม่ควรจัดวางองค์ประกอบทับซ้อนกันด้านบนหรือด้านใต้โลโก้

ไม่ควรจัดวางองค์ประกอบทับซ้อนกันด้านบนหรือด้านใต้โลโก้

ไม่ควรจัดทำโลโก้ใหม่แบบสามมิติหรือแบบภาพเคลื่อนไหว

ไม่ควรจัดทำโลโก้ใหม่แบบสามมิติหรือแบบภาพเคลื่อนไหว

คำแนะนำ Glitch เพิ่มเติม

ไม่ควรแยกเวอรชันของ Glitch ที่ปรากฏบนโลโก้แบบรวมของ Twitch ความลึกแตกต่างจากเวอร์ชันเดี่ยว

ไม่ควรแยกเวอรชันของ Glitch ที่ปรากฏบนโลโก้แบบรวมของ Twitch ความลึกแตกต่างจากเวอรชั่นเดี่ยว

ไม่ควรแทนที่ใบหน้าของ Glitch ด้วยองค์ประกอบการออกแบบอื่น ๆ

ไม่ควรแทนที่ใบหน้าของ Glitch ด้วยองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ

ไม่ควรทำให้ Glitch เหมือนมนุษย์โดยเติมแขน ขา ส่วนประกอบหรือการแสดงสีหน้าอื่นใด

ไม่ควรทำให้ Glitch เหมือนมนุษย์โดยเติมแขน ขา ส่วนประกอบหรือการแสดงสีหน้าอื่นใด

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับโลโก้แบบรวม

ไม่ควรใช้โลโก้ที่มีสีที่แตกต่างกันและ/หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้

ไม่ควรใช้โลโก้ที่มีสีที่แตกต่างกันและ/หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้

ไม่ควรเลื่อนองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งออกจากตำแหน่งที่กำหนดไว้

ไม่ควรเลื่อนองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งออกจากตำแหน่งที่กำหนดไว้

ไม่ควรเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบอันใดอันหนึ่ง

ไม่ควรเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบอันใดอันหนึ่ง