Hatiskt beteende och trakasserier

Twitch är en plats där man kan skapa, gå med i och delta i communityn för ett delat intresse. Vi vill att alla ska kunna uttrycka sig fritt på Twitch, men det är viktigt att vi gör det på sätt som alla mår bra av. Det innebär att vi förebygger, skyddar användare från och modererar hatiskt beteende och trakasserier.

Vi stöttar Twitch-användare som uttrycker varierade eller impopulära åsikter, eller som gör det på ett humoristiskt eller kontroversiellt sätt, men du måste se till att dina avsikter är tydliga. Vi tolererar inte uppförande som uppmuntrar eller uppmanar till trakasserier av något slag. Ignorans är inte en godtagbar ursäkt för uppförande som resulterar i hets eller trakasserier.

Vi förstår att beteenden kan tolkas som hatiska eller trakasserande ur många perspektiv. När vi ser över innehåll eller aktiviteter som rapporterats tar vi med avsikt och sammanhang i bedömningen. För att ge mer klarhet i dessa policyer och hur vi hanterar sådana aktiviteter har vi lämnat fler detaljer som tillägg till våra communityriktlinjer i sektionerna nedan.

Hatiskt beteende

Hatiskt beteende utgörs av innehåll eller aktiviteter som uppmuntrar eller möjliggör diskriminering, kränkning, objektifiering, trakasserier eller våld inom följande kategorier och är strikt förbjudet: 

 • Ras, etnicitet eller nationell härkomst
 • Religion
 • Kön, könstillhörighet eller könsidentitet
 • Sexuell läggning
 • Ålder
 • Funktionsnedsättning eller medicinskt tillstånd
 • Utseende
 • Veteranstatus

Twitch utgår från flera faktorer för att bedöma avsikten och sammanhanget av rapporterat hatiskt beteende. Vi har nolltolerans mot hatiskt beteende och alla konton associerade med sådan aktivitet blir avstängda på obestämd tid.

Trakasserier

Trakasserier utgörs av innehåll eller aktiviteter som försöker skrämma, kränka eller mobba andra, eller som skapar en fientlig miljö för andra, och är förbjudet. Det är förbjudet att trakassera andra. Twitch utgår från flera faktorer för att bedöma avsikten, sammanhanget och effekten av rapporterade trakasserier. Vi beskriver några exempel nedan som kan hjälpa dig att identifiera handlingar och innehåll som kan utgöra trakasserier:

 • Mobbning, såsom upprepade skällsord eller försök att skämma ut någon med avsikten att skada
 • Kränkning av någon grundat på anställning, organisation eller annan associering
 • Att säga åt någon att skada sig eller ta sitt liv
 • Att skapa användarkonton med avsikt att trakassera eller hata
 • Att förfölja eller att överträda någons etablerade personliga integritet, som att kringgå kanalavstängning, kontoblockering eller önskemål om utebliven kontakt
 • Att avslöja någons personliga information mot dennes vilja eller med avsikt att skada denne
 • Att spela in någon mot dennes välja eller med avsikt att skada denne
 • Att dela innehåll, inklusive kurerat innehåll eller innehåll utan kontext, med avsikten att kränka, mobba eller skada någon
 • Att besöka eller göra raid mot kanaler med avsikt att sabotera
 • Ovälkomna sexuella närmanden, sexuella trakasserier och sexuell mobbning
  • Läs mer om våra policyer och åtgärder mot sexuellt innehåll, inklusive sexuellt våld och utnyttjande
 • Att avsiktligt skicka in felaktiga rapporter, skapa falsk bevisning eller rapportbrigader
 • Att uppmana eller uppmuntra andra att trakassera

Brott mot vår policy mot trakasserier leder till avstängning av kontot. Beroende på hur allvarlig överträdelsen var kan den som brutit mot en riktlinje bli avstängd efter första överträdelsen.

Communityn ansvarar för hatiskt beteende och trakasserier

Innehållsskapare är förebilder och ledare i sina communityn. Innehållsskapare måste ha konsekvenserna av sina utlåtanden och communityns handlingar i åtanke. Vi ber dig att göra ditt bästa för att sätta stopp för alla försök i din community att trakassera andra.

Twitch ska inte användas för att uppmana eller uppmuntra till, möjliggöra eller organisera hatiskt beteende eller trakasserier, oavsett om det sker på eller utanför Twitch. Vi stänger av communityn, organisationer och individer som gör det.

Hatiskt beteende och trakasserier personligen eller utanför Twitch

Twitch-communityn finns även på konvent, TwitchCon, communitymeetups och sociala medier. Vår community utgörs av alla dessa delar och vi har dem i åtanke vad gäller vår roll i att hålla communityn säker. Vi kan komma att vidta åtgärder mot personer för hatiskt beteende eller trakasserier som är riktade mot användare på Twitch utanför tjänsten.

Övriga begränsningar

Om exempel på hatiskt uppförande eller trakasserier delas i utbildningssyfte, som i nyhetsrapportering eller i en dokumentär, eller för att sprida medvetenhet om på vilka sätt sådant uppförande är dåligt ber vi dig att uttrycka denna avsikt tydligt och att du markerar innehållet som vuxeninnehåll.

Hur man rapporterar och hanterar hat och trakasserier på Twitch

Vi vill att alla på Twitch ska känna sig säkra och kunna stå upp mot hat och trakasserier. Om en kommentar, gest eller handling är ovälkommen har du följande alternativ:

Vidarerapportering av allvarliga överträdelser

Om du stöter på hatiskt beteende eller trakasserier som du anser kräver juridiska åtgärder eller är olagligt uppmanar vi dig att söka hjälp från en advokat i ditt lokala juridiska system. Specifika fysiska hot bör anmälas till lokala laginstanser direkt.

Vanliga frågor

Måste jag vara målet för en hatisk kommentar för att rapportera en användare?

Nej. Ibland kanske inte den individ som är målet för detta beteende är medveten om trakasseriet när det genomförs, eller kanske inte själv har möjlighet att rapportera. I vissa fall är de hatiska kommentarerna kanske inte riktade mot en specifik person utan mot en grupp. Oavsett hur involverad du är kan du rapportera hatiskt beteende och trakasserier som bryter mot våra communityriktlinjer när du ser det.

Måste jag kommunicera att ett beteende är ovälkommet för att det ska räknas som trakasserier och för att jag ska kunna rapportera användaren?

Nej, men i vissa sammanhang kan innehåll eller handlingar som förefaller vara trakasserier vara oavsiktligt, och användaren kanske då själv rättar till sitt beteende vid tillsägelse. Du kan även göra bedömningen att vissa former av trakasserier är allvarliga nog att rapporteras utan att först kommunicera att det är ovälkommet. Om du känner att det är säkert och lämpligt att göra det rekommenderar vi att du kommunicerar tydligt att beteendet är ovälkommet. Om det ovälkomna beteendet kvarstår rekommenderar vi att du rapporterar användaren och funderar över andra alternativ att hantera situationen, som att blockera användarens konto(n) eller att stänga av användaren från chatten.