Vanliga frågor om communityriktlinjer

Vad anser Twitch vara hatiskt beteende?

Hatiskt beteende utgörs av innehåll eller aktiviteter som uppmuntrar eller möjliggör diskriminering, kränkning, objektifiering, trakasserier eller våld inom följande kategorier och är strikt förbjudet:

 • Ras, etnicitet eller nationell härkomst
 • Religion
 • Kön, könstillhörighet eller könsidentitet
 • Sexuell läggning
 • Ålder
 • Funktionsnedsättning eller medicinskt tillstånd
 • Utseende
 • Veteranstatus

Twitch utgår från flera faktorer för att bedöma avsikten och sammanhanget av rapporterat hatiskt beteende. Läs mer om Twitchs policyer för trakasserier och hatiskt beteende i artikeln Mer information.

Vad gör jag åt trakasserande eller hatiska personer i min chatt när jag är offline eller AFK?

Vi ber streamare att göra vad de kan för att moderera sin chatt med verktyg som AutoMod, via moderatorer, och/eller genom att utnyttja de olika tredjepartsverktyg som finns till hands.

Så länge du inte struntar i innehåll eller beteende som bryter mot communityriktlinjerna kan du känna dig säker på att din kanal inte kommer att straffas.

Läs mer i hjälpartikeln Hur man hanterar trakasserier i chatten.

Vad gör jag åt tittare som utnyttjar funktioner i min stream, till exempel text till tal, för att trakassera, bete sig hatiskt, eller posta sexuellt innehåll?

Som streamare är du ansvarig för innehållet på din stream. Twitch ber dig att göra vad du kan för att moderera interaktiva funktioner i din stream, genom att till exempel ange ett ordfilter eller en notifikationsfördröjning för att ge dig chansen att moderera inkommande notifikationer. I slutänden måste du bestämma vilka åtgärder som är rätt för din stream och din communitys beteende så att communityriktlinjerna följs. Kom ihåg att tillfälligt inaktivera eller stänga av ljudet för omodererade interaktiva funktioner, till exempel text till tal om du går bort från datorn.

I vilken utsträckning är jag ansvarig för mitt community?

Innehållsskapare är förebilder och ledare i sina communityn. Innehållsskapare måste ha konsekvenserna av sina utlåtanden och communityns handlingar i åtanke. Vi ber dig att göra ditt bästa för att sätta stopp för alla försök i din community att trakassera andra.

Twitch ska inte användas för att uppmana eller uppmuntra till, möjliggöra eller organisera hatiskt beteende eller trakasserier, oavsett om det sker på eller utanför Twitch. Vi stänger av communityn, organisationer och individer som gör det.

Läs mer i vår artikel om Hatiskt beteende och trakasserier.

Varför modererar Twitch beteende utanför Twitch?

Vi inser att trakasserier mot medlemmar av Twitchs community ibland kan härröra från beteende utanför Twitch. Vår vilja att moderera verifierbara trakasserier utanför Twitch har sitt ursprung vår övertygelse att om vi ignorerar ett beteende när vi har möjlighet att verifiera det och koppla det till ett Twitch-konto så bryter vi mot ett av våra viktigaste mål: alla Twitch-användare ska kunna vara sig själva i Twitch-communityt utan att vara rädda för att bli trakasserade.

Hur modererar Twitch beteende utanför Twitch?

Rapporter om trakasserier måste innehålla länkar till bevis.

Moderatorerna kommer endast att vidta åtgärder om:

 • Länkarna går att verifiera
 • Innehållet kan kopplas direkt till den rapporterade Twitch-användaren
 • Den som blir trakasserad är en annan Twitch-användare, grupp av Twitch-användare, eller Twitch-medarbetare
 • Moderatorerna avgör om beteendet bryter mot våra policyer

Twitch övervakar inte aktivt andra webbplatser eller tjänster för brott mot våra communityriktlinjer och vi kommer inte heller att vidta åtgärder mot innehåll utanför Twitch som skapats före 5 mars 2018.

Läs mer om våra policyer för hatiskt beteende eller trakasserier.

Vilka kläder är lämpliga när jag streamar?

Med tanke på variationen av innehåll och aktiviteter som kreatörer engagerar sig i skulle en explicit klädkod vara orimligt begränsande. Att streama är en offentlig aktivitet som når en global publik i många olika åldrar och kulturer, och därför förbjuder vi nakenhet och sexuellt beteende. När vi utvärderar rapporter om sexuellt beteende är klädsel bara en faktor som vi överväger när vi beslutar oss för om beteendet är acceptabelt.

Vi rekommenderar kreatörer att ha på sig kläder som skulle vara lämpliga för sammanhanget, platsen och aktiviteten de sänder. Träningskläder skulle till exempel vara lämpligt för en träningsstream och en baddräkt skulle vara lämplig för en stream från en offentlig strand.

Läs mer om riktlinjer för nakenhet och klädsel.

Jag är konstnär och vill göra ett nakenporträtt som inte är tänkt att vara sexuellt. Kan jag streama min nakna målning?

Eftersom vi fortfarande inte har tillräckliga verktyg för tittare att begränsa exponeringen av nakenhet och vuxeninnehåll tillåter vi inte nakenhet i utbildningssyfte eller konstnärligt syfte. Vi arbetar på sätt att göra detta möjligt i framtiden.

Vad gäller för aktiviteter som kroppsmålning och dans?

Kroppsmålning, dans och andra kreativa aktiviteter som inte bryter mot våra policyer är välkomna på Twitch. Om ett innehåll flaggas som potentiellt sexuellt laddat kommer vi att bedöma sammanhanget och avsikten med innehållet för att avgöra om det rapporterade innehållet bryter mot våra policyer.

Läs mer om våra policyer för laddat innehåll.

Vad är policyn för retroaktiv tillämpning av innehåll på Twitch skapat före 5 mars 2018? Ska jag ta bort allt?

Med start den 5 mars 2018 lyder allt innehåll på sidan under de nya riktlinjerna. Vi förväntar oss att kreatörer gör vad de kan för att ta bort hatiskt, trakasserande och sexuellt laddat innehåll från sina kanaler.

Om innehållet som rapporteras bryter mot de nya riktlinjerna men skapades innan de nya riktlinjerna togs i bruk, kommer det att tas bort utan avstängning. Vi förbehåller oss rätten att utöva vår handlingsfrihet vid allvarliga överträdelser. Information om hur man granskar och raderar enskilda klipp och VOD-videor finns i deras respektive artiklar på help.twitch.tv: Hur man hanterar videoklipp och VOD på Twitch.

Måste jag vara målet för en hatisk kommentar för att rapportera en användare?

Nej. Ibland kanske inte den individ som är målet för detta beteende är medveten om trakasseriet när det genomförs, eller kanske inte själv har möjlighet att rapportera. I vissa fall är de hatiska kommentarerna kanske inte riktade mot en specifik person utan mot en grupp. Oavsett hur involverad du är kan du rapportera hatiskt beteende och trakasserier som bryter mot våra communityriktlinjer när du ser det.

Måste jag kommunicera att ett beteende är ovälkommet för att det ska räknas som trakasserier och för att jag ska kunna rapportera användaren?

Nej, men i vissa sammanhang kan innehåll eller handlingar som förefaller vara trakasserier vara oavsiktligt, och användaren kanske då själv rättar till sitt beteende vid tillsägelse. Du kan även göra bedömningen att vissa former av trakasserier är allvarliga nog att rapporteras utan att först kommunicera att det är ovälkommet. Om du känner att det är säkert och lämpligt att göra det rekommenderar vi att du kommunicerar tydligt att beteendet är ovälkommet. Om det ovälkomna beteendet kvarstår rekommenderar vi att du rapporterar användaren och funderar över andra alternativ att hantera situationen, som att blockera användarens konto(n) eller att stänga av användaren från chatten.

Jag råkade visa innehåll som var sexuellt explicit. Kommer mitt konto att stängas av?

Som ägare av ditt konto ligger ansvaret på dig att det du delar på kontot följer Twitchs användarvillkor (ToS) och communityriktlinjer (CG). Om du är osäker på om en länk, ett foto, en video eller annat innehåll i din stream bryter mot dem föreslår vi att du går igenom innehållet på egen hand innan du visar det i din stream. Innehåll som bryter mot ToS eller CG, oavsett om det visats oavsiktligt eller avsiktligt kan rapporteras och moderatorerna kan vidta åtgärder mot innehållet, vilket kan inkludera att ta bort innehållet och stänga av ditt konto. Med tanke på vad allt liveinnehåll medför förväntar vi oss att du vidtar lämpliga åtgärder för att undvika överträdelser; även en enda olyckshändelse kan leda till påföljder.

Varför finns det inga specifika regler om vilka kläder som är tillåtna eller otillåtna på Twitch?

I takt med att Twitch breddar sitt innehåll måste vi även uppdatera vilka kläder som är lämpliga i streamar. Något som till exempel är acceptabelt i en stream på stranden eller gymmet är kanske inte lämpligt i en stream med spel eller matlagning. För att hjälpa streamare att följa våra communityriktlinjer på samma sätt som de följer förväntningarna om ett lämpligt beteende i den verkliga världen har vi uppdaterat våra policyer för att visa att vi inte bara ser till kläderna i sig, utan även sammanhanget de bärs i och avsikten hos personen som bär dem när vi modererar innehåll. Kom ihåg att sexuellt explicit eller utmanande innehåll, som nakenhet som visar eller fokuserar på könsdelar, rumpor eller bröstvårtor och kläder som är tänkta att vara sexuellt laddade är förbjudet.

Vad gäller för prenumerationsemotes?

Utöver Twitchs användarvillkor och communityriktlinjer, går alla prenumerationsemotes under ytterligare policyer som beskrivs i guiden för prenumerationsemoticons. Tänk på att prenumerationsemotes inte bara används och visas på respektive partner- eller affiliatekanaler utan även kan användas globalt på Twitchs tjänster, så riktlinjerna kan vara mer strikta. Läs emoteriktlinjerna för att se till att du förstår alla riktlinjer som avgör vad som är lämpligt när det gäller emotes.