Klicka här för att se ändringarna i communityriktlinjerna.
senast ändrat 2017-02-28

Communityriktlinjer (tidigare uppföranderegler)

På Twitch ser vi det som vårt uppdrag att skapa den bästa sociala videoplattformen genom en växande community där skapare och communityn kan interagera tryggt. För att uppnå detta ber vi alla användare att delta på ett sätt som skapar en vänskaplig och positiv upplevelse för vår globala community.

För att skydda integriteten i vår community, förbehåller vi på Twitch oss rätten att, som leverantör av tjänsten, stänga av ett konto när som helst för beteende som vi bedömer vara olämpligt eller skadligt. Du har möjlighet att överklaga avstängningen men vi är inte skyldiga att ge en anledning till vårt beslut.

Vid mindre allvarliga avstängningar första eller andra gången förlorar du åtkomst till webbplatsen i 24 timmar, men det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge avstängningar gäller för allvarligare förseelser. Vi kommer att granska överklaganden av obestämda avstängningar grundat på vår bedömning av förseelsen, kontots status och andra uppgifter om vi har några sådana. Vår kundsupport och våra moderatorer ser över alla förfrågningar om att få tillbaka konton, och vi behandlar dem tillsammans med andra supportförfrågningar.

Utöver användarvillkoren har vi följande riktlinjer som gäller alla användare och innehållet för våra tjänster. Dessa riktlinjer följer en filosofi av sunt förnuft och gäller video, ljud, meddelanden, kanalinnehåll, communityn, metadata, användarnamn och andra aktiviteter inom vår service. Om du bryter mot våra communityriktlinjer kan det leda till att ditt konto stängs av, att du förlorar tillgången till våra tjänster och att berört innehåll tas bort. Det här dokumentet är föränderligt och uppdateras när Twitchs community och tjänster utvecklas.

Andra riktlinjer och särskilda undantag kan gälla vissa tjänster eller egendomar på Twitch. Besök denna sida för sådan information: Curse-länkar och resurser.

Uppförande

Lagbrott
Du måste följa alla gällande lokala, nationella och internationella lagar när du använder våra tjänster. Innehåll eller aktiviteter som innehåller, uppmuntrar till eller ber om illegala aktiviteter är förbjudet.

Undvikande av avstängning
Alla avstängningar är bindande tills de går ut eller tills överklagan beviljas. Alla försök att kringgå en avstängning från sidan, communityn eller chatten genom att använda andra konton, identiteter, personligheter eller närvaro på en annan användares konto leder också till avstängning. Om du försöker kringgå din avstängning kommer inte bara avstängningen att förlängas – du kan även bli avstängd på obestämd tid.

Självdestruktivt beteende
Alla aktiviteter som kan äventyra ditt liv eller leda till fysisk skada är förbjudna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: självmordshot, avsiktligt fysiskt trauma, användning av illegala droger och intag av stora mängder alkohol.

Riktade trakasserier, hot och våld mot andra
Trakasserier, förtal, hot, räder med ont uppsåt samt förföljelse av andra personer eller användare, inklusive Twitch-personal, administratörer och globala moderatorer, är strängt förbjudet.

Följande trakasserier har vi nolltolerans mot och alla konton som ägnar sig åt sådant stängs omedelbart av på obestämd tid:

 • Att försöka eller hota att skada eller döda en annan person
 • Att försöka eller att hota att DDOS:a eller SWAT:a en annan person
 • Att visa upp dödliga eller skadliga vapen som skjutvapen, knivar eller sprängämnen

Otillåten delning av personlig information
Kränk inte någon annans privatliv. Det är förbjudet att dela innehåll som kan avslöja personlig information om individer, eller information om boendeplats, utan tillåtelse. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Att dela information som en person kan identifieras med (som riktigt namn, plats eller ID)
 • Att dela begränsade eller skyddade sociala profiler eller information från sådana profiler
 • Att utan tillåtelse sända filmat innehåll från någons privatliv eller att sända på ett sätt som kränker och/eller äger rum på privat plats

Hatiska uttalanden och andra trakasserier
Innehåll och aktiviteter som främjar eller uppmuntrar diskriminering, trakasserier eller våld på grund av ras, etnicitet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, handikapp, religion eller nationalitet är förbjudna.

Imitation
Innehåll som är tänkt att imitera en individ eller organisation är förbjudet. Alla försök att utge dig vara en medlem av Twitch personal, administratörer eller globala Moderatorer är en överträdelse som vi har nolltolerans mot och kommer att resultera i omedelbar avstängning på obestämd tid.

Skräppost, bedrägerier och annat skadligt uppförande
Alla aktiviteter som stör, avbryter, skadar eller på annat sätt bryter mot integriteten i Twitchs tjänster eller andra användares upplevelser eller enheter är förbjudna. Dessa aktiviteter omfattar:

 • Publicera stora mängder repetitiva, oönskade meddelanden eller användarrapporteringar
 • Distribuera otillåtna annonser
 • Phishing
 • Bedra andra
 • Att sprida skadlig kod eller virus
 • Desinformation (som att fejka ett nödläge, publicera vilseledande metadata eller avsiktlig felkategorisering av kanal)
 • Manipulering (t.ex. att på konstgjord väg öka antalet följare eller tittarstatistik)
 • Sälja eller dela användarkonton
 • Återförsäljning av Twitchs tjänster eller funktioner (t.ex. kanalmoderationsstatus)

Pornografi och sexuella aktiviteter
Allt innehåll som omfattar pornografi, samlag eller vuxentjänster är förbjudet. Beteende som innebär utnyttjande av minderåriga kommer att rapporteras till myndigheterna via National Center for Missing & Exploited Children.

Olämpligt beteende och olämplig klädsel för streamare
Nakenhet och beteende eller kläder med uppenbart sexuellt tema är förbjudet.

Extremt våld, gore och annat obscent uppförande
Innehåll som uteslutande fokuserar på extremt eller meningslöst våld och gore är förbjudet.

Obehörig delning och andra upphovsrättsliga intrång
Uppladdning av innehåll som du inte äger, inte har rätt till eller på annat sätt inte har tillstånd att använda, kan leda till att ditt konto riskerar att stängas ned av tredjepartsägare i enlighet med DMCA. Vi tolererar exempelvis inte: omsändning av andra Twitch-streamares innehåll, streamar av piratkopierade spel, visning av tredjepartsfilmer och tv-serier, omsändning av sportmatcher, att spela på otillåtna privata servrar eller att ladda upp innehåll från andra sidor utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Innehåll

Placera ditt innehåll i rätt kategori
Du måste placera ditt innehåll i rätt kategori. Om det finns flera lämpliga spel eller communityn får du välja den som du tycker passar bäst. Om du till exempel gör konst för ett specifikt spel kan du välja antingen spelkategorin i fråga eller Creative-katalogen, tillsammans med en lämplig community. Om det inte finns någon lämplig kategori för ditt innehåll ska du ställa in spelet på "Spelar inte" och/eller låta bli att välja community snarare än att använda en felaktig kategori.

Respektera immateriella rättigheter
När du streamar på Twitch ska du skapa originalinnehåll eller dela innehåll som du har rättigheter att streama. Innehåll som involverar kopior, härledda verk eller framställningar av andras upphovsrättsskyddade innehåll kan utgöra brott mot deras immateriella rättigheter. Innehållet kan tas ned av rättighetsägaren. Vi uppmuntrar streamare att se över innehållet så att det lyder under tillämpliga upphovsrättslagar, inklusive fair use, och att skaffa alla rättigheter som kan behövas innan innehållet delas på Twitch. Tänk också på att Twitch använder en policy mot upprepade brott. Om du bryter mot upphovsrätten flera gånger kan ditt konto stängas av permanent.

Eftersom denna policy gäller musik och andra framträdanden på Twitch ska du tänka på följande:

 • Framträdanden: Framföranden av befintliga verk kräver att du har alla rättigheter som krävs för att dela innehållet och/eller ditt eget framförande av verket.
 • Framföranden och skapande av musik live: Ditt musikinnehåll måste fokusera på skapande och framförande av originalmusik live. Du kan även streama ett liveframträdande av en coverlåt (en låt som någon annan har skrivit) så länge det inte involverar inspelad musik eller andra inspelade ljudelement som skapats eller ägs av någon annan (som till exempel ett instrumentalt spår som någon annan spelat in).
 • Inspelad musik: Streamar i radiostil, med inspelad musik, får endast göras av godkända skivbolag. Livemusikföreställningar som karaoke, fokus på någon annans musik och mimning/härmanden får inte vara fokus för ditt musikinnehåll.

Spelinnehåll

Fusk i onlinespel
All aktivitet, såsom fusk, hacking, botting och manipulering, som ger kontoinnehavaren en orättvis fördel i ett onlinespel med flera deltagare är förbjuden. Detta omfattar även att utnyttja någon annans livestream i syfte att trakassera dem i spelet, såsom "stream sniping".

Sexuellt stötande spel för vuxna och andra otillåtna spel
Nakenhet, pornografi, sex eller sexuellt våld får inte vara det huvudsakliga fokuset eller inslaget i spelet i fråga, och modifierad nakenhet är inte tillåten alls. Förekomsten av nakenhet i spel är tillåtet, så länge du inte gör det till ett primärt fokus för ditt innehåll och bara spenderar så mycket tid som behövs i området för att komma vidare i spelet berättelse. Spel som är klassade som Endast vuxna (AO) av ESRB är inte tillåtna på Twitch.

För en komplett lista över spel som uttryckligen är förbjudna, se vår Lista över förbjudna spel.

Stängda alpha/beta eller spel innan officiella releasedatum
Vi ber att du respekterar utgivningsdatum från utgivare samt utvecklare, embargon och NDA-avtal genom att vänta på att sända dessa spel tills alla har tillgång till dem. Om du inte tidigare fått förhandsgodkännande kan kanalen vara föremål för borttagning av en rättighetsinnehavare enligt DMCA. Rättighetsinnehavare bör rapportera överträdelser i enlighet med våra DMCA-riktlinjer. Vi ber att användare avstår från att rapportera eventuella överträdelser via rapportverktyget för användare.