Klicka här för att se ändringarna i communityriktlinjerna.
senast ändrat 2018-02-07

Communityriktlinjer

På Twitch ser vi det som vårt uppdrag att skapa den bästa sociala videoupplevelsen genom en växande community där skapare och communityn kan interagera tryggt. För att uppnå detta ber vi alla användare att delta på ett sätt som skapar en vänskaplig och positiv upplevelse för vår globala community.

För att skydda integriteten i vår community, förbehåller vi på Twitch oss rätten att, som leverantör av tjänsten, stänga av ett konto när som helst för beteende som vi bedömer vara olämpligt eller skadligt. Du har möjlighet att överklaga avstängningen men vi är inte skyldiga att ge en anledning till vårt beslut.

Vid mindre allvarliga avstängningar första eller andra gången förlorar du åtkomst till webbplatsen i 24 timmar, men det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge avstängningar gäller för allvarligare förseelser. Vi kommer att granska överklaganden av obestämda avstängningar grundat på vår bedömning av förseelsen, kontots status och andra uppgifter om vi har några sådana. Vår kundsupport och våra moderatorer ser över alla förfrågningar om att få tillbaka konton, och vi behandlar dem tillsammans med andra supportförfrågningar.

Utöver användarvillkoren har vi följande riktlinjer som gäller alla användare och innehållet för våra tjänster. Dessa riktlinjer följer en filosofi av sunt förnuft och gäller allt användargenererat innehåll och all aktivitet på våra tjänster. Om du bryter mot våra communityriktlinjer kan det leda till att ditt konto stängs av, att du förlorar tillgången till våra tjänster och att berört innehåll tas bort. Det här dokumentet är föränderligt och uppdateras när Twitchs community och tjänster utvecklas.

Andra riktlinjer och särskilda undantag kan gälla vissa tjänster eller egendomar på Twitch. Besök denna sida för sådan information: Curse-länkar och resurser.


Att bryta mot lagen

Du måste respektera alla gällande lokala, nationella och internationella lagar när du använder våra tjänster. Innehåll eller aktiviteter som innehåller, uppmuntrar till, erbjuder eller ber om illegala aktiviteter är förbjudet.

Undvikande av avstänging

Alla avstängningar är bindande fram tills de går ut eller tas bort efter överklagan. Alla försök att kringgå en avstängning från sidan, communityn eller chatten genom att använda andra konton, identiteter, personligheter eller närvaro på en annan användares konto leder också till avstängning. Om du försöker kringgå din avstängning kommer inte bara avstängningen att förlängas – du kan även bli avstängd på obestämd tid.

Självdestruktivt beteende

Alla aktiviteter som kan äventyra ditt liv eller leda till fysisk skada är förbjudna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: självmordshot, avsiktligt fysiskt trauma, användning av illegala droger och intag av stora mängder alkohol.

Våld och hot

Vi tar hot om våld på fullaste allvar och vi har nolltolerans mot det. Alla konton associerade till sådan aktivitet stängs av på obestämd tid. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Försök eller hot om att fysiskt skada eller döda andra
 • Försök eller hot att hacka, DDOS:a eller SWAT:a andra
 • Bruk av vapen för att fysiskt hota, skrämma, skada eller döda andra

Hatiskt beteende och trakasserier

Hatiskt beteende utgörs av innehåll eller aktiviteter som uppmuntrar eller möjliggör diskriminering, kränkning, objektifiering, trakasserier eller våld baserat på ras, etnicitet, nationell härkomst, religion, kön, könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, medicinskt tillstånd, utseende eller veteranstatus och är förbjudet. Vi har nolltolerans mot allt hatiskt beteende och alla konton som är associerade till sådant beteende stängs av på obestämd tid.

Trakasserier utgörs av innehåll eller aktiviteter som försöker skrämma, kränka eller mobba andra, eller som skapar en fientlig miljö för andra, och är förbjudet. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är kan ditt konto stängas av efter första överträdelsen.

Det är förbjudet att använda Twitch till att möjliggöra hatiskt beteende eller trakasserier, oavsett om offret finns inom eller utanför Twitch. Individer, communityn eller organisationer som gör detta har inte tillåtelse att använda våra tjänster. Vi kan komma att vidta åtgärder mot personer för hatiskt beteende eller trakasserier som är riktade mot användare på Twitch utanför tjänsten.

Läs mer om våra policyer kring samt åtgärder mot hetsande beteende och trakasserier

Otillåten delning av personlig information

Kränk inte någon annans privatliv. Det är förbjudet att dela innehåll som kan avslöja personlig information om individer, eller information om boendeplats, utan tillåtelse. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Att dela information som en person kan identifieras med (som riktigt namn, plats eller ID)
 • Att dela begränsade eller skyddade sociala profiler eller information från sådana profiler
 • Att utan tillåtelse visa filmat innehåll från någons privatliv eller att sända på ett sätt som kränker och/eller äger rum på privat plats

Utger sig för att vara någon annan

Innehåll eller aktivitet som är tänkt att imitera en individ eller organisation är förbjuden. Alla försök att utge sig för att representera Twitch är en överträdelse som vi har nolltolerans mot, och de resulterar i avstängning på obestämd tid.

Skräppost, bedrägeri och annat skadligt uppträdande

Allt innehåll och alla aktiviteter som stör, avbryter, skadar eller på annat sätt bryter mot integriteten i Twitch tjänster eller annan användares upplevelser eller enheter är förbjudna. Dessa aktiviteter omfattar:

 • Publicera stora mängder repetitiva, oönskade meddelanden eller användarrapporteringar
 • Distribuera otillåtna annonser
 • Phishing
 • Bedra andra
 • Att sprida skadlig kod eller virus
 • Desinformation (som att fejka ett nödläge, publicera vilseledande metadata eller avsiktlig felkategorisering av kanal)
 • Manipulering (t.ex. att på konstgjord väg öka antalet följare eller tittarstatistik)
 • Sälja eller dela användarkonton
 • Återförsäljning av Twitchs tjänster eller funktioner (t.ex. moderatorstatus på en kanal)

Nakenhet, porr och annat sexuellt innehåll

Nakenhet och innehåll eller aktiviteter av sexuell karaktär, som porr, sexuella handlingar, sex och sexuella tjänster, är förbjudet.

Innehåll eller aktiviteter som hotar med eller uppmuntrar till sexuellt våld eller utnyttjande är strikt förbjudet och kan ge juridiska följder. Utnyttjande av barn kommer att rapporteras till myndigheterna via National Center for Missing & Exploited Children.

Innehåll och aktiviteter som är sexuellt laddade är också förbjudna, även om det kan vara tillåtet i utbildningssammanhang eller om det är licenserat och har tillåtits på förhand. Särskilda restriktioner gäller för varje enskilt fall.

Läs mer om våra policyer kring samt åtgärder mot sexuellt innehåll.

Extremt våld, gore och annat obscent innehåll

Innehåll som uteslutande fokuserar på extremt eller meningslöst gore och våld är förbjudet.

Obehörig delning av innehåll och andra upphovsrättsliga överträdelser

Uppladdning av innehåll som du inte äger, inte har rätt till eller på annat sätt inte har tillstånd att använda, kan leda till att ditt konto riskerar att stängas ned av tredjepartsägare i enlighet med DMCA. Vi tolererar exempelvis inte: omsändning av andra Twitch-streamares innehåll, streamar av piratkopierade spel, visning av tredjepartsfilmer och tv-serier, omsändning av sportmatcher, att spela på otillåtna privata servrar eller att ladda upp innehåll från andra sidor utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Ytterligare riktlinjer för innehåll

Placera ditt innehåll i rätt kategori

Du måste placera ditt innehåll i rätt kategori. Om det finns flera lämpliga spel eller kategorier får du välja den som du tycker passar bäst. Om du till exempel gör konst för ett specifikt spel kan du välja antingen spelkategorin i fråga eller Creative-katalogen, tillsammans med en lämplig community. Om det inte finns någon lämplig kategori för ditt innehåll ska du ställa in spelet på "Spelar inte" och/eller låta bli att välja community snarare än att använda en felaktig kategori.

Respektera immateriella rättigheter

När du streamar på Twitch ska du skapa originalinnehåll eller dela innehåll som du har rättigheter att streama. Innehåll som involverar kopior, härledda verk eller framställningar av andras upphovsrättsskyddade innehåll kan utgöra brott mot deras immateriella rättigheter. Innehållet kan tas ned av rättighetsägaren. Vi uppmuntrar streamare att se över innehållet så att det lyder under tillämpliga upphovsrättslagar, inklusive fair use, och att skaffa alla rättigheter som kan behövas innan innehållet delas på Twitch. Tänk också på att Twitch använder en policy mot upprepade brott. Om du bryter mot upphovsrätten flera gånger kan ditt konto stängas av permanent.

Eftersom denna policy gäller musik och andra framträdanden på Twitch ska du tänka på följande:

 • Framträdanden: Framföranden av befintliga verk kräver att du har alla rättigheter som krävs för att dela innehållet och/eller ditt eget framförande av verket.
 • Framföranden och skapande av musik live: Ditt musikinnehåll måste fokusera på skapande och framförande av originalmusik live. Du kan även sända ett liveframträdande av en coverlåt (en låt som någon annan har skrivit) så länge det inte involverar inspelad musik eller andra inspelade ljudelement som skapats eller ägs av någon annan (som till exempel ett instrumentalt spår som någon annan spelat in).
 • Inspelad musik: Streamar i radiostil, med inspelad musik, får endast göras av godkända skivbolag. Livemusikföreställningar som karaoke, fokus på någon annans musik och mimning/härmanden får inte vara fokus för ditt musikinnehåll.

Ytterligare riktlinjer för spelinnehåll

Fusk i onlinespel

All aktivitet, såsom fusk, hackning, botting och manipulering, som ger kontoinnehavaren en orättvis fördel i ett onlinespel med flera deltagare är förbjuden. Detta omfattar även att utnyttja andra streamares direktsändningar i syfte att trakassera dem i spelet, såsom "stream sniping".

Stängd alpha/beta och försläppta spel

Vi ber att du respekterar alla utgivningsdatum, embargon och NDA-bestämmelser från utgivare/utvecklare genom att vänta med att sända dessa spel tills alla andra får. Om du inte tidigare fått förhandsgodkännande kan kanalen vara föremål för borttagning av en rättighetsinnehavare enligt DMCA. Rättighetsinnehavare bör rapportera överträdelser i enlighet med våra DMCA-riktlinjer. Vi ber att användare avstår från att rapportera eventuella överträdelser via rapportverktyget för användare.