Nahota, pornografia a iný sexuálny obsah

Obmedzujeme obsah, ktorý zahŕňa nahotu alebo je sexuálnej povahy, a zaväzujeme sa zabezpečiť, aby služba Twitch nebola používaná na sexuálne zneužívanie alebo násilie. Aby ste získali väčší prehľad o týchto pravidlách a o tom, ako posudzujeme nahlásenia o takom obsahu alebo aktivite, v nižšie uvedených sekciách sme poskytli ďalšie podrobnosti, ktoré dopĺňajú naše pravidlá komunity.

Aj keď chápeme, že niektoré scény s nahotou alebo sexuálnym obsahom môžu byť určené na vzdelávacie, vedecké, umelecké, informatívne alebo akademické účely, obmedzujeme tento obsah z dôvodu rôznorodosti veku a kultúrneho pôvodu našej globálnej komunity. V obmedzenom vzdelávacom a umeleckom kontexte môžme urobiť vopred schválené výnimky z týchto pravidiel. Spoločnosť Twitch bude pokračovať v práci na metódach, ako bezpečne podporovať nahotu a sexuálny obsah v týchto konkrétnych súvislostiach.

Sexuálne násilie a zneužívanie

Sexuálne násilie a zneužívanie je prísne zakázané a môže byť nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Príklady zahŕňajú (nie však výlučne):

 • Sexuálne napádanie a obťažovanie alebo obsah, ktorý ho povzbudzuje alebo propaguje
 • Obsah s nahou osobou alebo osobou vykonávajúcou pohlavný akt
 • Sexuálne sugestívny alebo explicitný obsah (zvukový aj vizuálny), ktorý je zdieľaný alebo hrozí, že bude zdieľaný bez povolenia zobrazenej osoby, napríklad pomstivá pornografia
 • Nevyžiadané ponuky, navádzanie, požiadavky, úplatky alebo vydieranie za sexuálny obsah a služby
 • Sexuálne služby vrátane prostitúcie, eskortných služieb, sexuálnych masáží a filmovaných sexuálnych aktivít
 • Akýkoľvek nahota, sexuálny obsah, sexuálne násilie alebo sexuálne zneužívanie, ktoré zahŕňa neplnoleté osoby, zdá sa, že zahŕňa neplnoleté osoby alebo stvárňuje neplnoleté osoby alebo obsah, ktorý podporuje alebo propaguje pedofíliu

Sexuálne explicitný obsah

Sexuálne explicitný obsah a činnosti, ako je pornografia, sexuálne akty a sexuálne služby vrátane navádzania a ponuky takéhoto obsahu, sú zakázané.

Vysielanie v oblastiach, kde sa môže vyskytovať nahota alebo sexuálna aktivita, aj ak takého správanie alebo aktivita nie je v réžii vysielateľa alebo sa odohráva v pozadí vysielania, je zakázané.

Sexuálne sugestívny obsah

Sexuálne sugestívny obsah je zakázaný. Pri posudzovaní takéhoto typu obsahu alebo aktivít budeme posudzovať zámer a kontext na základe viacerých faktorov, ktoré zahŕňajú (nie však výlučne):

 • Správanie a komentár
 • Reakcie na obsah, ako napríklad správy v chate od vysielateľa a moderátorov a ich povolenia správ v chate pre ich komunitu
 • Oblečenie a okolie, ako napríklad miesto a  hudbu v pozadí, rekvizity atď.
 • Pohyb, uhol a zaostrenie kamerového záznamu
 • Atribúty streamu, ako je názov, úvod/záver, vlastné miniatúry a ďalšie metadáta
 • Obsah profilu a kanála, ako napríklad banery, profilová fotka, emotikony a panely

Nahota a oblečenie

Očakávame, že tvorcovia budú nosiť oblečenie, ktoré je vhodným verejným oblečením pre daný kontext, zámer alebo činnosť. V prípade herného streamovania, väčšiny streamovania z domu a profilových/kanálových fotiek by malo byť oblečenie vhodné pre verejné priestranstvá – oblečenie, ktoré by si si obliekol(-la) do obchodu alebo reštaurácie. Napríklad, v prípade streamovania fitness aktivít alebo streamovania IRL (V skutočnom živote) z miesta, akým je napríklad verejná pláž, je povolené oblečenie vhodné pre tieto verejné priestranstvá, ako je napríklad oblečenie na cvičenie alebo plavky.

Zámerne sexuálne sugestívne oblečenie a nahota sú zakázané. Zámerne sexuálne sugestívne oblečenie (alebo jeho nedostatok) zahŕňa spodné prádlo a oblečenie odhaľujúce či zvýrazňujúce genitálie, zadok alebo bradavky.

Nahota a sexuálny obsah v hrách

Hry s nahotou, pornografiou, sexom alebo sexuálnym násilím ako ústredným motívom alebo vlastnosťou a nahota v hre prostredníctvom úprav sú zakázané úplne. Výskyt nahoty v hre je povolený za predpokladu, že nie je hlavným motívom obsahu a je mu venovaný len taký priestor, aký je potrebný na pokročenie v hre. Hry s hodnotením Iba pre dospelých (AO) podľa organizácie ESRB nesmú byť súčasťou vysielaní zameraných na hranie hier ani kompletných alebo neupravených formátov v službe Twitch.

Úplný zoznam hier, ktoré sú výslovne zakázané, nájdeš v našom zozname zakázaných hier.

Dodatočné obmedzenia

 • Upozorňujeme, že Twitch môže na základe rozhodnutia komisie alebo podľa ného kľúča udeliť výnimku v prípade obsahu, ktorý nebude škodlivý.

 • Rozhovory o sexe, nahote a iných dospelých témach, ktoré sú určené na vzdelávanie a inak sú v súlade s našimi pravidlami, je potrebné označiť ako obsah pre dospelých prostredníctvom nastavení príslušného kanála.

Nahlasovanie porušení pravidiel pre sexuálny obsah

Ak sa v službe Twitch stretneš s akýmkoľvek obsahom alebo používateľmi, o ktorých si myslíš, že porušujú naše pravidlá komunity, žiadame ťa nahlásiť tento obsah a/alebo používateľov nášmu moderátorskému tímu na posúdenie. Zisti, ako vyplniť nahlásenie používateľa.

Najčastejšie otázky

Omylom som ukázal(a) sexuálne explicitný obsah. Bude môj účet pozastavený?

Ako vlastník svojho účtu máš plnú zodpovednosť nad zabezpečením toho, aby sa všetok obsah zdieľaný na tvojom účte riadil zmluvnými podmienkami (ZP) a pravidlami komunity (PK) služby Twitch. Ak si nie si istý(-á), či odkaz, fotka, video alebo iný obsah tvojho vysielania tieto podmienky a pravidlá neporušujú, odporúčame ti zhodnotiť ho v súkromí pred jeho zaradením do vysielania. Či už bol obsah zobrazený náhodne alebo účelovo, ak porušuje ZP a PK, môže byť nahlásený a moderátori môžu prijať príslušné opatrenia vrátane odstránenia obsahu a pozastavenia tvojho účtu. Vzhľadom na povahu živého obsahu očakávame, že prijmeš náležité opatrenia – aj jeden incident nás oprávňuje konať.

Prečo neexistujú konkrétne pravidlá o tom, aké oblečenie je a aké nie je povolené v službe Twitch?

Spolu s postupným rozširovaním rôznorodosti obsahu v službe Twitch je potrebné aktualizovať škálu prijateľného oblečenia. Napríklad niečo, čo je prijateľné pre vysielanie na pláži alebo v telocvični nemusí byť prijateľné pri vysielaní varenia alebo hrania hier. V snahe pomôcť tvorcom dodržiavať naše pravidlá komunity tak, ako by sa správali v reálnom živote, sme aktualizovali naše pravidlá, aby odrážali, že sa pri moderovaní obsahu budeme zaoberať nielen samotným oblečením, ale aj kontextom, v ktorom sa nosí a zámer osoby, ktorá ho nosí. Nezabúdajte, že sexuálne explicitný alebo sugestívny obsah, ako je nahota vystavujúca alebo zameriavajúca sa na pohlavné orgány, zadky alebo bradavky a sexuálne sugestívne oblečenie, sú zakázané.

Som umelec a chcem maľovať nahý portrét, ktorý ale nemá byť sexuálny. Je to zakázané?

Keďže zatiaľ divákom neposkytujeme dostatok nástrojov na obmedzenie vystaveniu sa nahote a dospelému obsahu, umelecká a vzdelávacia nahota nie je povolená. Pracujeme na tom, aby to v budúcnosti bolo možné.

A čo pravidlá pre emotikony predplatiteľov?

Okrem zmluvných podmienokpravidiel komunity podliehajú všetky emotikony predplatiteľov dodatočným pravidlám uvedeným v sprievodcovi pre emotikony predplatiteľov. Pamätajte, že emotikony predplatiteľov nie sú len na používanie alebo prezentáciu na vlastných kanáloch partnerov pre Twitch alebo pridružených partnerov. Emotikony predplatiteľov môžu byť použité globálne v službách Twitch, takže ich pravidlá môžu byť reštriktívnejšie. Prečítaj si časť pravidiel pre emotikony, kde sa dozvieš, čo je a čo nie je povolené, pokiaľ ide o emotikony.