Nenávistné správanie a obťažovanie

Twitch je priestor, kde ľudia môžu vytvárať, pripájať sa a podieľať sa na komunitách, ktoré zdieľajú ich záujmy. Chceme, aby bol Twitch miestom, kde sa bude môcť prejaviť každý, ale je dôležité, aby sme to urobili spôsobom, ktorý umožní všetkým prosperovať. To znamená zabránenie nenávistnému správaniu a obťažovaniu, ochranu používateľov pred takým správaním a moderovanie takého správania.

V Twitchi podporujeme používateľov, ktorí chcú vyjadriť odlišný alebo aj neobľúbený názor, alebo tento názor vyjadrujú pomocou humoru alebo kontroverzného prístupu. Dôležité je ale jasne stanoviť cieľ oznámenia. Netolerujeme však správanie, ktoré akoukoľvek formou podporuje alebo propaguje nenávistné správanie alebo obťažovanie. Ľahostajnosť nie je ospravedlnením za správanie, ktorého výsledkom je šírenie nenávisti alebo obťažovanie.

Chápeme, že existuje mnoho spôsobov, ktorými sa správanie môže interpretovať ako nenávistné alebo obťažujúce. Pri posudzovaní nahláseného obsahu budeme brať ohľad na jeho zámer a kontext. Aby sme ti poskytli väčší prehľad o týchto pravidlách a o tom, ako pri takomto správaní jednáme, v nižšie uvedených sekciách sme poskytli ďalšie podrobnosti, ktoré dopĺňajú naše pravidlá komunity.

Nenávistné správanie

Nenávistným správaním sú myslené akýkoľvek obsah alebo činnosť, ktorá presadzujú, podporujú alebo umožňujú diskrimináciu, očierňovanie, objektivizáciu, obťažovanie alebo násilie a ktoré sú založené na nasledujúcich charakteristikách. Takéto správanie je prísne zakázané.

 • Rasa, etnikum alebo národnostný pôvod
 • Vierovyznanie
 • Pohlavie alebo rodová identita
 • Sexuálna orientácia
 • Vek
 • Zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav
 • Fyzická charakteristika
 • Status veterána

Twitch pri zvažovaní nahláseného nenávistného správania berie ohľad na viacero faktorov, podľa ktorých určuje jeho zámer a kontext. Nenávistné správanie je porušenie nulovej tolerancie a všetky účty spojené s takýmto správaním budú pozastavené na dobu neurčitú.

Obťažovanie

Obťažovanie je akýkoľvek obsah alebo činnosť, ktorá sa snaží zastrašovať, degradovať, zneužívať alebo utláčať ostatných alebo vytvára nepriateľské prostredie pre ostatných, a je zakázané. Obťažovanie je zakázané. Spoločnosť Twitch zváži viacero faktorov na určenie zámeru, kontextu a vplyvu akéhokoľvek nahláseného obťažovania. Aby sme pomohli s určovaním typov správania a obsahu, ktoré môžu predstavovať obťažovanie, nižšie uvádzame zoznam príkladov:

 • Šikanovanie, ako napríklad opakované urážanie alebo pokusy o uvedenie do rozpakov s úmyslom poškodiť obeť
 • Zneužívanie niekoho na základe jeho zamestnávateľa, organizácie alebo inej príslušnosti
 • Hovorenie niekomu, aby si ublížil alebo sa zabil
 • Vytváranie používateľských účtov určených na obťažovanie alebo nenávistné prejavy
 • Prenasledovanie obete alebo narušenie jej osobných hraníc, ako napríklad obchádzanie kanálových banov, blokovaní účtov alebo požiadaviek o nekontaktovanie obete
 • Odhaľovanie osobných informácií niekoho proti jeho vôli alebo so zámerom ublížiť mu
 • Nahrávanie niekoho proti jeho vôli alebo so zámerom ublížiť mu
 • Zdieľanie obsahu vrátane spravovaného obsahu alebo obsahu mimo kontextu s úmyslom niekoho ponížiť, šikanovať alebo mu ublížiť
 • Prehliadanie kanálov alebo nájazdy na ne so zákerným úmyslom
 • Nežiaduce sexuálne pokusy, sexuálne obťažovanie a sexuálne šikanovanie
  • Ďalšie informácie o našich pravidlách a ich presadzovaní pri sexuálnom obsahu vrátane sexuálneho násilia a zneužívania
 • Zámerné posielanie falošných nahlásení, upravovanie dôkazov z nahlásenia alebo mobilizovanie kampane proti nahláseniu
 • Nahováranie alebo podnecovanie iných k obťažovaniu

Porušenie našich pravidiel proti obťažovaniu bude mať za následok pozastavenie tvojho účtu. V závislosti od závažnosti trestného činu môžu byť obťažujúcim na neurčito pozastavené účty pri prvom porušení.

Komunity zodpovedné za nenávistné správanie a obťažovanie

Tvorcovia sú vzormi a lídrami komunít, ktoré vytvárajú alebo podporujú. Mali by zvážiť dôsledky svojich vyjadrení a konaní svojich divákov. Žiadame ťa, aby si sa v dobrej viere pokúsil(a) zmierniť akékoľvek úsilie tých, ktorí vo vašej komunite obťažujú ostatných.

Twitch sa nesmie používať na podnecovanie, podporu, propagáciu, uľahčenie alebo organizovanie nenávistného správania alebo obťažovania, či už v službe Twitch, alebo mimo nej. Komunity, organizácie a jednotlivcov, ktorí tak budú robiť, zablokujeme.

Nenávistné správanie a obťažovanie osobne alebo mimo Twitchu

Komunita služby Twitch sa tiež zúčastňuje na konvenciách, výstavách TwitchCon, stretnutiach Twitch Community Meetups a dokonca je prítomná aj v sociálnych médiách. Naša komunita je prítomná vo všetkých týchto priestoroch a pri udržiavaní komunity v bezpečí ich berieme do úvahy. Môžeme podniknúť kroky proti osobám za nenávistné správanie alebo obťažovanie mimo služby Twitch zamerané na používateľov služby Twitch.

Dodatočné obmedzenia

Ak sú príklady nenávistného správania alebo obťažovania zdieľané vo vzdelávacom kontexte, ako je spravodajstvo alebo dokumentárny film, alebo zvyšujú povedomie o spôsoboch, kedy je takéto správanie zlé, žiadame ťa, aby si jasne vyjadril(a) svoj úmysel a označil(a) takýto obsah ako určený pre dospelých.

Ako nahlásiť a spravovať nenávistné správanie a obťažovanie na Twitchi

Chceme, aby sa všetci na Twitchi cítili v bezpečí a aby sa ohradili voči nenávisti a obťažovaniu. Ak nie je komentár, gesto alebo správanie vítané, zváž nasledujúce možnosti:

Vyhrotené vážne zlé správanie

Ak máš pocit, že nenávistné správanie alebo obťažovanie prerastá do právneho nároku alebo do trestného činu, odporúčame ti požiadať o pomoc právneho zástupcu alebo miestne orgánov činné v trestnom konaní. Špecifické fyzické hrozby by mali byť ihneď oznámené miestnym orgánom činným v trestnom konaní.

Najčastejšie otázky

Potrebujem byť cieľom nenávistného komentára alebo obťažovania na to, aby som mohol nahlásiť používateľa?

Nie. Niekedy si nemusí individuálny cieľ tohto správania uvedomovať obťažovanie v čase, keď sa vyskytne, alebo sa môže stať, že nemôže odoslať nahlásenie. Nenávistné komentáre niekedy nemusia byť smerované na konkrétnu osobu, ale skôr na skupiny ľudí. Nenávistné správanie a obťažovanie, ktoré si všimneš a ktoré je v rozpore s našimi pravidlami komunity, môžeš nahlásiť bez ohľadu na úroveň tvojej účasti.

Musím vyjadriť, že správanie je nežiaduce, aby bolo považované za obťažovanie a bolo možné nahlásiť používateľa?

Nie. V niektorých kontextoch však obsah alebo činnosť, ktorá sa zdá byť obťažujúca, môže byť neúmyselná a keď sa používateľ dozvie, že jeho činnosť je pre ostatných nepohodlná, môže zmeniť svoje správanie. Môžeš sa tiež rozhodnúť, že niektoré formy obťažovania sú dostatočne závažné na to, aby ich bolo možné nahlásiť bez nutnosti upozornenia obťažujúceho. Ak sa domnievaš, že je to bezpečné a vhodné, odporúčame ti jasne oznámiť, že správanie je nežiaduce.  Ak nežiaduce správanie pretrváva, odporúčame ti nahlásiť používateľa a zvážiť ďalšie možnosti na zvládnutie situácie, akými sú napríklad zablokovanie účtov používateľa alebo zabanovanie chatu.