Časté otázky o pravidlách komunity

Čo považuje Twitch za nenávistné správanie?

Za nenávistné správanie sa považuje akýkoľvek obsah alebo činnosť, ktoré presadzujú, podporujú alebo umožňujú diskrimináciu, očierňovanie, objektivizáciu, obťažovanie alebo násilie založené na nasledujúcich charakteristikách. Takéto správanie je prísne zakázané:

 • Rasa, etnikum alebo národnostný pôvod
 • Vierovyznanie
 • Pohlavie alebo rodová identita
 • Sexuálna orientácia
 • Vek
 • Zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav
 • Fyzická charakteristika
 • Status veterána

Twitch pri zvažovaní akéhokoľvek nahláseného nenávistného správania berie ohľad na viacero faktorov, podľa ktorých určuje jeho zámer a kontext. Ďalšie informácie o pravidlách a opatreniach proti nenávistnému správaniu a obťažovaniu nájdete v našom článku Ďalšie informácie.

Ako reagovať v prípade používateľov v chate, ktorí obťažujú alebo sa správajú nenávistne počas mojej neprítomnosti (offline alebo AFK)?

Žiadame vysielateľov, aby v dobrej viere zaviedli moderovanie chatu s využitím nástrojov, ako sú AutoMod, zostavili tím moderátorov a/alebo využili niektoré z radu dostupných nástrojov tretích strán.

Ak sa teda rozhodneš neignorovať obsah ani správanie porušujúce pravidlá komunity, nemusíš mať obavy zo zakročenia proti tvojmu kanálu.

Ďalšie informácie nájdeš v našom pomocnom článku Ako zvládať obťažovanie v chate.

Ako postupovať v prípade divákov, ktorí k obťažovaniu, nenávistnému správaniu alebo sexuálnym poznámkam využívajú funkcie streamu, ako je prevod textu na reč?

Z pozície vysielateľa nesieš zodpovednosť za obsah svojho streamu. Twitch ťa preto žiada v dobrej viere moderovať interaktívne prvky streamu, ako napr. nastavenie filtrovania slov alebo nastavenie oneskorenia pred zobrazením oznámenia, aby bol čas moderovať prichádzajúce oznámenia. Vo výsledku je na tebe rozhodnúť sa, čo je pre tvoj stream a správanie komunity najlepšie a ako spĺňať pravidlá komunity. Nezabudni počas svojej neprítomnosti pri počítači dočasne zakázať alebo stlmiť všetky nemoderované interaktívne prvky, ako je prevod textu na reč.

V akom rozsahu nesiem zodpovednosť za svoju komunitu?

Tvorcovia sú vzormi a lídrami komunít, ktoré vytvárajú alebo podporujú. Mali by zvážiť dôsledky svojich vyjadrení a konaní svojich divákov. Žiadame ťa, aby si sa v dobrej viere pokúsil(a) zmierniť akékoľvek úsilie tých, ktorí vo vašej komunite obťažujú ostatných.

Twitch sa nesmie používať na podnecovanie, podporu, propagáciu, uľahčenie alebo organizovanie nenávistného správania alebo obťažovania, či už v službe Twitch, alebo mimo nej. Komunity, organizácie a jednotlivcov, ktorí tak budú robiť, zablokujeme.

Ďalšie informácie nájdeš v našom článku Nenávistné správanie a obťažovanie.

Prečo Twitch moderuje správanie mimo Twitchu?

Uvedomujeme si, že obťažovanie členov komunity Twitch môže mať niekedy pôvod v správaní mimo Twitchu. Naša snaha moderovať overiteľné obťažovanie, ku ktorému dochádza mimo Twitchu, pramení z nášho presvedčenia, že ignorovanie takéhoto správania, keď ho dokážeme overiť a priradiť k účtu na Twitchi, ohrozuje jeden z našich najdôležitejších cieľov: umožniť každému používateľovi Twitchu, aby sa naplno otvoril v komunite Twitchu bez strachu z obťažovania.

Akou formou Twitch moderuje správanie mimo Twitchu?

Používatelia ohlasujúci obťažovanie musia k nahláseniu pripojiť odkazy s dôkazmi.

Tím moderátorov zasiahne iba v prípade, ak:

 • bude možné poskytnuté odkazy overiť,
 • je obsah možné priamo priradiť k hlásenému používateľovi Twitchu,
 • je cieľom obťažovania iný používateľ Twitchu, ich skupina alebo zamestnanci Twitchu,
 • tím moderátorov rozhodne, že správanie porušuje naše zásady.

Twitch nebude aktívne sledovať ostatné webové stránky ani služby a kontrolovať porušovanie našich pravidiel komunity, rovnako ako nebude reagovať na obsah mimo Twitchu, ktorý vznikol pred 5. marcom 2018.

Získajte ďalšie informácie o našich zásadách týkajúcich sa nenávistného správania alebo obťažovania.

Aké oblečenie je pre môj stream vhodné?

Vzhľadom na rozmanitosť obsahu a činností, ktorým sa tvorcovia venujú, by bolo vynucovanie konkrétneho kódexu obliekania zbytočne obmedzujúce. Streamovanie je verejnou činnosťou, ktorej cieľom sú diváci po celom svete z najrôznejších vekových kategórií a kultúr, a z tohto dôvodu zakazujeme nahotu a sexuálne správanie. Pri hodnotení sťažností na sexuálne správanie je oblečenie iba jedným z faktorov, ktoré pri rozhodovaní o vhodnosti správania posudzujeme.

Tvorcom odporúčame, aby zvolili oblečenie, ktoré je verejne vhodné s ohľadom na kontext, miesto a činnosť, ktorú vysielajú. Športové oblečenie by bolo napríklad vhodné pre stream z oblasti fitness a plavky zase pre stream z verejnej pláže.

Ďalšie informácie o našich pravidlách si prečítaj v časti Nahota a oblečenie.

Som umelec a chcem maľovať nahý portrét, ktorý ale nemá byť sexuálny. Môžem streamovať maľovanie nahého portrétu?

Keďže zatiaľ divákom neposkytujeme dostatok nástrojov na obmedzenie vystaveniu sa nahote a dospelému obsahu, umelecká a vzdelávacia nahota nie je povolená. Pracujeme na tom, aby to v budúcnosti bolo možné.

Aké sú podmienky pre činnosti, akými je maľovanie na telo alebo tanec?

Maľovanie na telo, tanec a ďalšie kreatívne činnosti, ktoré neporušujú naše zásady, sú na Twitchi vítané. V prípade označenia za sexuálne sugestívny obsah zvážime kontext a úmysel daného obsahu a určíme, či nahlásený obsah porušuje naše zásady.

Ďalšie informácie o našich zásadách nájdeš v časti Sugestívny obsah.

Aké sú zásady spätného vynútenia pravidiel pri obsahu na Twitchi, ktorý vznikol pred 5. marcom 2018? Mám naozaj všetko odstrániť?

Od 5. marca 2018 budú naše nové pravidlá platné pre všetok obsah na webovej stránke. OD tvorcov očakávame, že sa v dobrej viere zo svojho kanála pokúsia odstrániť všetok nenávistný, obťažujúci a sexuálne sugestívny obsah.

Avšak v prípade nahlásenia obsahu, ktorý porušuje nové pravidlá a bol vytvorený predtým, ako nadobudli účinnosť, sa tento obsah odstráni bez pozastavenia činnosti účtu. Vyhradzujeme si však právo v prípade závažných porušení zakročiť primerane v závislosti od priestupku. Ďalšie informácie o kontrole a odstránení jednotlivých klipov a videí nájdeš v príslušnom článku na adrese help.twitch.tv: Postup správy klipov a videí na Twitchi.

Potrebujem byť cieľom nenávistného komentára alebo obťažovania na to, aby som mohol nahlásiť používateľa?

Nie. Niekedy si nemusí individuálny cieľ tohto správania uvedomovať obťažovanie v čase, keď sa vyskytne, alebo sa môže stať, že nemôže odoslať nahlásenie. Nenávistné komentáre niekedy nemusia byť smerované na konkrétnu osobu, ale skôr na skupiny ľudí. Nenávistné správanie a obťažovanie, ktoré si všimneš a ktoré je v rozpore s našimi pravidlami komunity, môžeš nahlásiť bez ohľadu na úroveň tvojej účasti.

Musím vyjadriť, že správanie je nežiaduce, aby bolo považované za obťažovanie a bolo možné nahlásiť používateľa?

Nie. V niektorých kontextoch však obsah alebo činnosť, ktorá sa zdá byť obťažujúca, môže byť neúmyselná a keď sa používateľ dozvie, že jeho činnosť je pre ostatných nepohodlná, môže zmeniť svoje správanie. Môžeš sa tiež rozhodnúť, že niektoré formy obťažovania sú dostatočne závažné na to, aby ich bolo možné nahlásiť bez nutnosti upozornenia obťažujúceho. Ak sa domnievaš, že je to bezpečné a vhodné, odporúčame ti jasne oznámiť, že správanie je nežiaduce.  Ak nežiaduce správanie pretrváva, odporúčame ti nahlásiť používateľa a zvážiť ďalšie možnosti na zvládnutie situácie, akými sú napríklad zablokovanie účtov používateľa alebo zabanovanie chatu.

Omylom som ukázal(a) sexuálne explicitný obsah. Bude môj účet pozastavený?

Ako vlastník svojho účtu máš plnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa všetok obsah zdieľaný na tvojom účte riadil zmluvnými podmienkami (ZP) a pravidlami komunity (PK) služby Twitch. Ak si nie si istý (-á), či odkaz, fotka, video alebo iný obsah tvojho vysielania tieto podmienky a pravidlá neporušujú, odporúčame ti zhodnotiť ho v súkromí pred jeho zaradením do vysielania. Či už bol obsah zobrazený náhodne alebo účelovo, ak porušuje ZP a PK, môže byť nahlásený a moderátori môžu prijať príslušné opatrenia vrátane odstránenia obsahu a pozastavenia tvojho účtu. Vzhľadom na povahu živého obsahu očakávame, že prijmeš náležité opatrenia – aj jeden incident nás oprávňuje konať.

Prečo neexistujú konkrétne pravidlá o tom, aké oblečenie je a aké nie je povolené v službe Twitch?

Spolu s postupným rozširovaním rôznorodosti obsahu v službe Twitch je potrebné aktualizovať škálu prijateľného oblečenia. Napríklad niečo, čo je prijateľné pre vysielanie na pláži alebo v telocvični nemusí byť prijateľné pri vysielaní varenia alebo hrania hier. V snahe pomôcť tvorcom dodržiavať naše pravidlá komunity tak, ako by sa správali v reálnom živote, sme aktualizovali naše pravidlá, aby odrážali, že sa pri moderovaní obsahu budeme zaoberať nielen samotným oblečením, ale aj kontextom, v ktorom sa nosí a zámer osoby, ktorá ho nosí. Nezabúdajte, že sexuálne explicitný alebo sugestívny obsah, ako je nahota vystavujúca alebo zameriavajúca sa na pohlavné orgány, zadky alebo bradavky a sexuálne sugestívne oblečenie, sú zakázané.

A čo pravidlá pre emotikony predplatiteľov?

Okrem zmluvných podmienokpravidiel komunity podliehajú všetky emotikony predplatiteľov dodatočným zásadám uvedeným v sprievodcovi pre emotikony predplatiteľov. Pamätaj, že emotikony predplatiteľov nie sú len na používanie alebo prezentáciu na vlastných kanáloch partnerov pre Twitch alebo pridružených partnerov. Emotikony predplatiteľov môžu byť použité globálne v službách Twitch, takže tieto zásady môžu byť reštriktívnejšie. Prečítaj si časť pravidiel pre emotikony, aby si sa uistil (-a), či rozumieš všetkým pravidlám, ktoré stanovujú, čo je a čo nie je povolené, pokiaľ ide o emotikony.