Ak si chceš pozrieť zmeny v pravidlách komunity, klikni sem.
dátum poslednej úpravy 28. 2. 2017

Pravidlá komunity (predtým známe ako Pravidlá správania)


Cieľom spoločnosti Twitch je poskytovať najlepšiu platformu sociálnych videí vytvorených našou rastúcou komunitou, kde tvorcovia a komunity môžu navzájom komunikovať bezpečne. V snahe dosiahnuť tento cieľ žiadame všetkých používateľov, aby boli aktívni takým spôsobom, ktorý podporuje priateľskú a pozitívnu skúsenosť pre našu globálnu komunitu.

S cieľom ochrany integrity našej komunity si ako poskytovateľ služby Twitch vyhradzujeme právo kedykoľvek pozastaviť ľubovoľný účet v dôsledku správania, ktoré vyhodnotíme ako nevhodné alebo škodlivé. Voči pozastaveniu sa môžeš odvolať, nemusíme ti však poskytnúť dôvod nášho rozhodnutia.

V prípade prvého a druhého pozastavenia v dôsledku menej závažného porušenia pravidiel budeš mať prístup k lokalite obmedzený na 24 hodín, neexistuje však žiadna pevne stanovená doba ďalších pozastavení ani pozastavení v dôsledku závažného porušenia pravidiel. Budeme posudzovať odvolania týkajúce sa pozastavení na dobu neurčitú na základe našej kontroly tvojho správania, stavu účtu a prípadných ďalších dostupných informácií. Naše tímy zákazníckej podpory a moderovania hodnotia všetky požiadavky na obnovenie účtu a spracovávame ich spolu s ostatnými žiadosťami o podporu.

Okrem našich zmluvných podmienokposkytujeme nasledujúce pravidlá správania používateľov a obsahu v našich službách. Tieto pravidlá sa riadia filozofiou zdravého rozumu a vzťahujú sa na všetky videá, zvukový obsah, správy, obsah kanálov, komunity, metaúdaje, mená používateľov a prípadné ďalšie aktivity v našich službách. Porušenie našich pravidiel komunity môže viesť k pozastaveniu tvojho účtu a prístupu k našim službám, ako aj k odstráneniu všetkého súvisiaceho obsahu. Tento dokument sa považuje za živý dokument, ktorý pravidelne aktualizujeme na základe vývoja komunity a služby Twitch.

Pre určité služby alebo vlastnosti v rámci služby Twitch môžu platiť dodatočné pravidlá alebo konkrétne výnimky. V súčasnosti podrobnosti nájdeš na tejto stránke: Odkazy na webové stránky a zdroje spoločnosti Curse

Správanie


Porušenie zákona
Počas používania našich služieb musíš dodržiavať všetky platné miestne, štátne a medzinárodné zákony. Všetok obsah alebo aktivita, ktoré obsahujú, podporujú alebo požadujú nezákonné aktivity, sú zakázané.

Vyhýbanie sa pozastaveniu
Všetky pozastavenia sú záväzné až do skončenia svojej platnosti alebo ich zrušenia na základe odvolania. Akýkoľvek pokus obísť pozastavenie prístupu k celej lokalite, komunite alebo chatu pomocou iných účtov, identít, osôb alebo prítomnosti v účte iného používateľa bude mať takisto za následok pozastavenie. Vyhýbanie sa pozastaveniu nielenže predĺži samotné pozastavenie, ale môže viesť aj k trvalému pozastaveniu.

Správanie vedúce k sebapoškodzovaniu
Akákoľvek činnosť, ktorá môže ohrozovať tvoj život alebo viesť k fyzickému zraneniu, je zakázaná. Patrí sem okrem iného vyhrážanie sa samovraždou, úmyselné fyzické poranenie, užívanie nelegálnych drog alebo nadmerná konzumácia alkoholických nápojov.

Cielené obťažovanie, vyhrážanie sa a násilie voči iným osobám
Obťažovanie, ohováranie, zastrašovanie, prepadávanie so zákerným úmyslom alebo sledovanie iných osôb alebo používateľov vrátane personálu, administrátorov alebo globálnych moderátorov služby Twitch je prísne zakázané.

Nasledujúce typy správania sa považujú za mimoriadne závažné porušenie pravidiel a obťažovanie a všetky účty spojené s takýmto správaním budú okamžite pozastavené na dobu neurčitú:

 • Pokus o ublíženie na zdraví alebo zabitie inej osoby, alebo vyhrážanie sa takýmto spôsobom
 • Pokus o útok typu DDOS voči inej osobe alebo privolanie zásahovej jednotky na jej adresu na základe nepravdivých informácií, alebo vyhrážanie sa takýmto spôsobom
 • Mávanie zbraňami so smrtiacimi účinkami, ako sú strelné zbrane, nože alebo výbušniny

Nepovolené zdieľanie súkromných informácií
Nenarušujte súkromie ostatných. Je zakázané zdieľať obsah, ktorý môže odhaľovať súkromné osobné informácie o jednotlivcoch alebo ich súkromnú adresu bydliska bez povolenia. Patria sem (nie však výlučne):

 • Zdieľanie informácií, pomocou ktorých možno identifikovať osoby (ako je skutočné meno, miesto alebo doklad totožnosti)
 • Zdieľanie zakázaných alebo chránených sociálnych profilov alebo akýchkoľvek informácií pochádzajúcich z týchto profilov
 • Vysielanie obsahu získaného filmovaním alebo streamovaním takým spôsobom, ktorý porušuje súkromie inej osoby a/alebo sa udeje na súkromnom pozemku bez povolenia

Nenávistné názory a iné formy obťažovania
Akýkoľvek obsah alebo aktivita, ktorá umožňuje, podporuje alebo podnecuje diskrimináciu, obťažovanie alebo násilie na základe rasy, etnického pôvodu, rodovej identity, sexuálnej orientácii, veku, postihnutia, náboženstva alebo národnosti, sú zakázané.

Imitovanie
Typy obsahu alebo činnosti, ktorých cieľom je imitovať osobu alebo organizáciu, sú zakázané. Akékoľvek pokusy vydávať sa za personál, administrátorov alebo globálnych moderátorov služby Twitch sa považujú za závažné porušenie pravidiel a budú mať za následok okamžité pozastavenie účtu na dobu neurčitú.

Spam, podvody a iné formy zákerného správania
Akékoľvek typy obsahu alebo činnosti, ktoré narúšajú, prerušujú, poškodzujú alebo iným spôsobom porušujú integritu služieb Twitch alebo skúsenosti či zariadenia iného používateľa, sú zakázané. Patrí sem:

 • Zverejňovanie veľkého množstva opakujúcich sa nežiaducich správ alebo hromadné nahlasovanie používateľov
 • Distribúciu neoprávnených reklám
 • Phishing
 • Okrádanie iných osôb
 • Šírenie malvéru alebo vírusov
 • Nepravdivé informovanie (napríklad predstieranie tiesne, zverejňovanie zavádzajúcich metaúdajov alebo zámerné zaradenie kanála do nesprávnej kategórie)
 • Falšovanie (napríklad umelé zvyšovanie štatistických údajov o počte sledujúcich alebo divákov)
 • Predaj alebo zdieľanie používateľských účtov
 • Predaj služieb alebo funkcií Twitch (napríklad statusu moderátora kanála)

Pornografia a iné sexuálne správanie
Akékoľvek typy obsahu alebo činnosti zahŕňajúce pornografiu, súlož alebo služby pre dospelých sú zakázané. Správanie zahŕňajúce zneužívanie maloletých osôb bude nahlásené príslušným orgánom prostredníctvom amerického Národného centra pre stratené a zneužívané deti.

Nevhodné správanie a oblečenie vysielateľa
Nahota a správanie zahŕňajúce otvorené sexuálne správanie alebo oblečenie sú zakázané.

Extrémne násilie, krv alebo iné obscénne správanie
Obsah, ktorý sa výhradne sústredí na extrémne alebo bezdôvodné zobrazenie krvi alebo násilia, je zakázaný.

Nepovolené zdieľanie obsahu a iné porušenia autorských práv
Nahrávanie akéhokoľvek obsahu, ktorý nevlastníš, nevlastníš naň práva alebo nemáš inak povolené ho používať, porušuje naše zmluvné podmienky a môže spôsobiť, že budeš niesť zodpovednosť za odstránenie obsahu na základe zákona DMCA, ktoré vykonajú vlastníci práv tretej strany. Netolerujeme napríklad: opätovné vysielanie obsahu iných vysielateľov služby Twitch, hranie nelegálne získaných hier, zobrazovanie filmov a televíznych šou tretích strán, opätovné vysielanie športového podujatia, hranie na neautorizovaných pirátskych serveroch alebo nahrávanie obsahu z iných lokalít bez povolenia vlastníka autorských práv.

Obsah

Správne kategorizovanie obsahu
Je tvojou povinnosťou správne kategorizovať svoj obsah. Ak existuje viacero príslušných hier alebo komunít, môžeš si vybrať ktorúkoľvek považuješ za najvhodnejšiu. Napríklad, ak vytváraš umelecký obsah pre konkrétnu hru, môžeš použiť príslušný adresár hry alebo adresár Creative spolu s príslušnou komunitou. Ak vhodná kategória neexistuje, nastav svoju hru na kategóriu Bez hrania a/alebo radšej nenastavuj komunity vôbec, ak by to malo znamenať použitie nesprávnej kategórie.

Rešpektovanie práv na duševné vlastníctvo
Pri vysielaní v službe Twitch by si mal(a) vytvárať obsah, ktorý je pôvodný, prípadne môžeš zdieľať obsah, na ktorého vysielanie máš povolenie. Obsah, ktorý zahŕňa kópie, odvodenú tvorbu alebo predstavenia obsahu iných osôb chráneného autorskými právami, môže porušovať práva na duševné vlastníctvo iných osôb a môže podliehať právu na odstránenie obsahu vlastníkom práv. Nabádame tvorcov, aby zhodnotili, či ich obsah spĺňa príslušné zákony o autorských právach vrátane férového použitia, a aby zabezpečili všetky potrebné práva pred zdieľaním obsahu v službe Twitch. Tiež nezabúdaj, že Twitch sa riadi zásadami pre opakované porušovanie: viaceré porušenia autorského zákona z tvojho účtu povedie k jeho trvalému pozastaveniu.

Tieto zásady platia pre hudbu a iné vystupovanie v službe Twitch, preto upozorňujeme na nasledovné:

 • Vystupovanie: Vystupovanie s už existujúcimi dielami vyžaduje, aby si mal(a) príslušné práva na zdieľanie obsahu a/alebo vlastného vystupovania s daným dielom.
 • Hudobné vystupovanie a tvorba naživo: Hudobný obsah sa musí zameriavať na živé hranie a prednes pôvodnej hudby. Môžeš tiež streamovať živé vystúpenie „cover“ verzie piesne (teda piesne, ktorú napísal niekto iný), ak tento stream neobsahuje nahraté hudobné alebo iné zvukové prvky vytvorené alebo vlastnené niekým iným (napr. inštrumentálnu stopu nahrávky inej osoby).
 • Nahraná hudba: Vysielania vo forme rádia obsahujúce nahranú hudbu sú vyhradené len pre schválené hudobné vydavateľstvá. Živé hudobné vystúpenia, ako je karaoke, vystupovanie s cover verziou hudby iného autora a tiché napodobovanie/imitovanie nesmie byť hlavným motívom tvojho hudobného obsahu.

Herný obsah

Podvádzanie v online hrách
Akákoľvek činnosť, ako je napríklad podvádzanie, hekovanie, používanie botov alebo neoprávnené zásahy, ktoré vlastníkovi účtu poskytujú neférovú výhodu v online hre pre viacerých hráčov, je zakázaná. Patrí sem aj zneužitie živého vysielania iného vysielateľa s cieľom obťažovať ho v hre, napríklad formou vystrihovania scén.

Hry so sexuálne explicitným obsahom, hry iba pre dospelých alebo iné zakázané hry
Nahota, pornografia, sex alebo sexuálne násilie nesmie byť ústredným motívom alebo vlastnosťou danej hry a nahota v hre prostredníctvom úprav je zakázaná úplne. Výskyt nahoty v hre je povolený za predpokladu, že nie je hlavným motívom obsahu a je mu venovaný len taký priestor, aký je potrebný na rozvinutie príbehu hry. Hry s hodnotením Iba pre dospelých (AO) podľa organizácie ESRB nesmú byť súčasťou obsahu v službe Twitch.

Úplný zoznam hier, ktoré sú výslovne zakázané, nájdeš v našom zozname zakázaných hier.

Zatvorené alfa/beta verzie a verzie hier pred vydaním
Žiadame, aby si rešpektoval(a) všetky dátumy vydania vydavateľov/vývojárov, embargá a zmluvy o mlčanlivosti tým, že počkáš s vysielaním týchto hier, kým sa k ním nedostanú ostatní používatelia. Pokiaľ nemáš predchádzajúci súhlas, obsah na tvojom kanáli môže byť na žiadosť vlastníka práv stiahnutý na základe zákona DMCA.

Vlastníci práv by mali porušenia nahlasovať v súlade s našimi pravidlami týkajúcimi sa zákona DMCA. Používateľov žiadame, aby možné porušenia práv nenahlasovali pomocou nástroja na nahlasovanie používateľov.