Najczęstsze pytania na temat wytycznych dot. społeczności

Co Twitch uznaje za nienawistne zachowanie?

Ściśle zabronione, nienawistne zachowanie stanowią działania lub zawartość, które przedstawiają, promują, zachęcają lub sprzyjają dyskryminacji, oczernianiu, uprzedmiotowianiu, nękaniu albo przemocy, odnosząc się do następujących kwestii:

 • Rasa, narodowość lub pochodzenie
 • Wyznanie
 • Płeć lub tożsamość płciowa
 • Orientacja seksualna
 • Wiek
 • Niepełnosprawność lub stan zdrowia
 • Cechy fizyczne
 • Status weterana wojskowego

Twitch bierze pod uwagę wiele czynników, aby ustalić intencję i kontekst wszelkich zgłaszanych przypadków nienawistnego zachowania. Więcej informacji na temat zasad dotyczących napastowania i nienawistnego zachowania znajdziesz w naszym artykule Dowiedz się więcej.

Co zrobić w kwestii osób nękających mnie, kiedy jestem offline lub AFK?

Nieustannie prosimy streamerów o dołożenie wszelkich starań w celu moderacji swojego czatu poprzez narzędzia takie jak AutoMod, tworzenie zespołu moderatorów i/lub wykorzystywanie wielu innych dostępnych narzędzi stworzonych przez osoby trzecie.

Jeśli tylko nie ignorujesz zawartości lub zachowań naruszających nasze wytyczne dotyczące społeczności, możesz mieć pewność, że wobec twojego kanału nie zostaną podjęte żadne działania karne.

Dowiedz się więcej, zaglądając do naszego artykułu Jak radzić sobie z napastowaniem na czacie?.

Co zrobić w kwestii widzów nadużywających elementów transmisji takich jak funkcja syntezy mowy do napastowania innych, szerzenia nienawiści lub publikowania zawartości o charakterze erotycznym?

Streamerzy są odpowiedzialni za zawartość swoich transmisji. Twitch nieustannie prosi o dołożenie wszelkich starań w celu moderacji jej interaktywnych elementów m.in. poprzez włączanie filtra słów lub opóźnienia w celu umożliwienia moderacji nadchodzących powiadomień. To ty musisz zdecydować, jakie kroki niezbędne do zapewnienia przestrzegania wytycznych społeczności będą odpowiednie pod kątem rodzaju twojego streamu i zachowania twoich widzów. Pamiętaj też, aby tymczasowo wyłączać lub wyciszać niemoderowane interaktywne elementy takie jak synteza mowy, jeśli musisz odejść od komputera.

Jak dalece ponoszę odpowiedzialność za swoją społeczność?

Twórcy stanowią wzór do naśladowania i są liderami społeczności, które tworzą lub rozwijają. Twórcy powinni rozważać konsekwencje swoich wypowiedzi i działań swojej publiczności. Prosimy, abyście dokładali starań w dobrej wierze, by tłumić w swojej społeczności wszelkie usiłowania napastowania innych.

Twitch nie powinien być wykorzystywany do podżegania, zachęcania, promowania, sprzyjania lub organizowania nienawistnego zachowania lub napastowania, zarówno na Twitchu, jak i poza Twitchem. Będziemy zawieszać społeczności, organizacje i osoby indywidualne, które się tego dopuszczają.

Dowiedz się więcej, zaglądając do naszego artykułu Nienawistne zachowanie i napastowanie.

Dlaczego Twitch moderuje działania poza serwisem?

Zdajemy sobie sprawę, że napastowanie członków społeczności Twitcha może mieć czasem źródło poza serwisem. Nasza chęć moderacji możliwego do zweryfikowania nękania poza Twitchem wynika z przekonania, że ignorowanie zachowania, które jesteśmy w stanie sprawdzić i przypisać do konkretnego konta w naszym serwisie, przekreślałoby jeden z naszych najważniejszych celów: szansę każdego użytkownika Twitcha na przedstawianie swojej prawdziwej osobowości bez obaw o szykanowanie.

W jaki sposób Twitch moderuje działania poza serwisem?

Osoby zgłaszające napastowanie muszą wraz z raportem przesłać nam odnośniki do dowodów naruszenia zasad.

Zespół moderatorów podejmie działania wyłącznie wtedy, gdy:

 • Przesłane odnośniki są możliwe do zweryfikowania.
 • Zawartość może zostać bezpośrednio połączona ze zgłaszanym użytkownikiem Twitcha.
 • Celem napastowania jest inny użytkownik Twitcha, ich grupa lub pracownicy Twitcha.
 • W ocenie zespołu moderatorów zgłaszane postępowanie narusza nasze zasady.

Twitch nie podejmuje się aktywnego monitorowania innych stron internetowych w kierunku możliwych naruszeń naszych wytycznych dotyczących społeczności ani nie będzie podejmował żadnych działań w stosunku do zawartości stworzonej poza Twitchem przed 5 marca 2018 r.

Dowiedz się więcej na temat naszych zasad dotyczących nienawistnego zachowania i napastowania.

Jaki ubiór jest odpowiedni podczas transmisji?

Biorąc pod uwagę różnorodność zawartości i działań, jakich podejmują się nasi twórcy, ściśle określone zasady dotyczące ubioru stanowiłyby niepotrzebne ograniczenie. Streamowanie stanowi publiczne działanie, którego widzami mogą być użytkownicy w różnym wieku i pochodzący z różnych kultur całego świata, w związku z czym zabroniona jest nagość i zachowania o charakterze erotycznym. Podczas sprawdzania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze erotycznym strój stanowi jeden z elementów, jakie bierzemy pod uwagę w celu oceny dopuszczalności postępowania.

Zalecamy twórcom wykorzystywanie odzieży, która byłaby odpowiednia w sytuacji publicznej w danym kontekście, miejscu oraz podczas aktywności, jaką transmitują. Strój sportowy byłby na przykład właściwy dla transmisji dotyczącej fitnessu, a strój kąpielowy – jeśli jest ona prowadzona z plaży publicznej.

Dowiedz się więcej na temat naszych zasad dotyczących nagości i ubioru.

Jestem artystą i chcę namalować akt bez podtekstu erotycznego. Czy mogę transmitować ten proces?

Ponieważ na razie nie zapewniamy widzom odpowiednich narzędzi chroniących ich przed narażeniem się na nagość i treści dla dorosłych, nagość o charakterze artystycznym i edukacyjnym nie jest dozwolona. Pracujemy nad sposobami dopuszczania takiej zawartości w przyszłości.

Czy czynności takie jak malowanie ciała albo taniec są dozwolone?

Malowanie ciała, taniec i inne kreatywne aktywności nienaruszające naszych zasad są na Twitchu jak najbardziej mile widziane. Jeśli zawartość zostanie oznaczona jako posiadająca podtekst erotyczny, w celu oceny, czy łamie ona nasze zasady, weźmiemy pod uwagę kontekst oraz zamiar, z jakim została stworzona.

Dowiedz się więcej na temat naszych zasad dotyczących zawartości z podtekstami.

Jak wygląda polityka dotycząca zawartości stworzonej na Twitchu przed 5 marca 2018 r.? Czy muszę ją usunąć?

Cała zawartość serwisu podlega od 5 marca 2018 r. nowym zasadom. Oczekujemy, że nasi twórcy dołożą wszelkich starań w celu usunięcia ze swoich kanałów jakiejkolwiek zawartości związanej z nienawiścią, napastowaniem czy podtekstami erotycznymi.

Jeśli dojdzie do zgłoszenia zawartości naruszającej nasze zasady, stworzonej przed uprawomocnieniem ich aktualizacji, zostanie ona usunięta bez zawieszenia konta. Zastrzegamy sobie przy tym jednak prawo do swobody decyzyjnej w przypadku poważnych naruszeń. W celu uzyskania informacji na temat sposobu sprawdzania i usuwania pojedynczych klipów oraz powtórek zajrzyj do odpowiednich artykułów na help.twitch tv: „Jak zarządzać klipami” i „System powtórek Twitcha”.

Czy muszę być obiektem nienawistnego komentarza lub napastowania, abym mógł zgłosić użytkownika?

Nie. Czasami konkretny obiekt tego zachowania może nie mieć świadomości napastowania w momencie, w którym ono występuje albo może nie być w stanie wysłać zgłoszenia. Czasami nienawistne komentarze mogą nie być kierowane przeciwko jednej, konkretnej osobie, a grupie osób. Niezależnie od twojego poziomu zaangażowania, możesz zgłaszać dostrzeżone nienawistne zachowanie i napastowanie stanowiące naruszenie naszych wytycznych dotyczących społeczności.

Czy muszę zakomunikować, że dane zachowanie jest niepożądane, aby można było uznać je za napastowanie i zgłosić użytkownika?

Nie, jakkolwiek w pewnych sytuacjach zawartość lub działanie, które wydaje się być napastowaniem, może być nieumyślne, a użytkownik, który zostanie powiadomiony, że jego zachowanie jest źle odbierane przez innych, może je poprawić. Możesz także stwierdzić, że pewne formy napastowania są na tyle poważne, że w pełni uzasadniają zgłoszenie bez konieczności wcześniejszego komunikowania, że są niepożądane. Jeśli uważasz, że jest to bezpieczne i odpowiednie, zalecamy wyraźne zakomunikowanie, że dane zachowanie jest niepożądane.  Jeśli niepożądane zachowanie nie zostanie zaniechane, zalecamy zgłoszenie użytkownika i rozważenie innych możliwości kontrolowania sytuacji, takich jak zablokowanie konta (kont) użytkownika lub zbanowanie go na czacie.

Przypadkowo pokazałem zawartość o charakterze erotycznym. Czy moje konto zostanie zawieszone?

Właściciel konta bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie, by wszelkie treści publikowane na koncie były zgodne z warunkami korzystania z usług i wytycznymi dotyczącymi społeczności Twitcha. Jeśli nie masz pewności czy odnośnik, zdjęcie, film lub inna zawartość twojej transmisji narusza te zasady, sugerujemy sprawdzenie tego prywatnie przed prezentacją tej zawartości w transmisji. Zawartość naruszająca wspomniane wyżej zasady, niezależnie od tego, czy została zaprezentowana przypadkowo, czy celowo, może zostać zgłoszona, a moderacja może podjąć odpowiednie czynności dotyczące tej zawartości, włącznie z jej usunięciem lub zawieszeniem konta. Mając na uwadze naturę zawartości transmitowanej na żywo, oczekujemy, że użytkownik zadba o odpowiednie środki zapobiegawcze; nawet jeden incydent może spowodować reperkusje.

Dlaczego nie ma konkretnych zasad określających, jakiego rodzaju ubrania są dozwolone, a jakie nie są dozwolone na Twitchu?

W miarę jak Twitch poszerza i różnicuje prezentowaną zawartość, pojawia się potrzeba aktualizowania zakresu dopuszczalnego stroju. Na przykład coś, co jest dopuszczalne w transmisji z plaży lub siłowni, może nie być dopuszczalne w transmisji prezentującej gotowanie lub grę. Starając się pomóc twórcom w przestrzeganiu naszych wytycznych dotyczących społeczności w taki sam sposób, w jaki przestrzegane są zasady zachowania publicznego w prawdziwym świecie, zaktualizowaliśmy nasze wytyczne, aby podczas moderacji zawartości brany był pod uwagę nie tylko sam strój, ale także kontekst sytuacji, w której jest noszony. Prosimy pamiętać, że zawartość o charakterze lub podtekście erotycznym, taka jak nagość, odsłanianie lub skupianie się na genitaliach, pośladkach lub sutkach oraz strój erotyczny, jest niedozwolona.

A co z emotikonami subskrybującego?

Poza warunkami korzystania z usług i wytycznymi dotyczącymi społeczności Twitcha, wszystkie emotikony subskrybującego podlegają dodatkowym zasadom wyszczególnionym w Przewodniku po emotikonach subskrybującego. Pamiętaj, że emotikony subskrybującego nie są używane lub widoczne tylko na kanałach odpowiedniego Partnera lub Towarzysza; emotikony subskrybującego mogą być wykorzystywane globalnie w usługach Twitcha, zatem te zasady mogą być bardziej restrykcyjne. Przeczytaj sekcję Wytyczne dotyczące emotikon, aby upewnić się, że rozumiesz wszystkie wytyczne, które określają, co jest, a co nie jest dozwolone w odniesieniu do emotikon.