Aby zobaczyć aktualizacje Wytycznych dotyczących społeczności, kliknij tutaj.
data ostatniej modyfikacji 28/02/2017

Wytyczne dotyczące społeczności (dawniej Zasady postępowania)

Misją Twitcha jest udostępnianie najlepszej społecznościowej platformy wideo współtworzonej przez naszą rosnącą społeczność, gdzie nadawcy i widzowie mogą się komunikować w bezpieczny sposób. Aby osiągnąć ten cel, wymagamy od wszystkich użytkowników postępowania w sposób promujący przyjazną i pozytywną interakcję całej globalnej społeczności.

Aby chronić integralność naszej społeczności, jako dostawca usługi Twitch, rezerwujemy sobie prawo do zawieszenia dowolnego konta w każdej chwili i z powodu dowolnego działania, które uznamy za nieodpowiednie lub szkodliwe. Możesz odwoływać się od zawieszenia konta, ale nie mamy obowiązku podawania przyczyny naszej decyzji.

W przypadku pierwszego i drugiego niewielkiego naruszenia zasad utracisz dostęp do witryny na 24 godziny. W przypadku dalszego postępowania niezgodnego z zasadami lub poważnego naruszenia zasad nie ma określonej długości zawieszenia konta. Odwołania od zawieszeń konta o nieokreślonej długości będą rozpatrywane na podstawie oceny postępowania użytkownika, stanu konta i innych dostępnych informacji. Nasze zespoły obsługi klienta i moderacji oceniają wszystkie prośby o przywrócenie dostępu. Przetwarzamy je razem z innymi zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Oprócz naszych Warunków korzystania z usług udostępniamy następujące wytyczne dotyczące postępowania wszystkich użytkowników i zawartości w naszych usługach. Te wytyczne są oparte o zdrowy rozsądek i obejmują treści prezentowane na filmie, dźwięk, wiadomości, zawartość kanału, społeczności, metadane, nazwy użytkowników oraz inne działania podejmowane w naszych usługach. Naruszenie naszych wytycznych dotyczących społeczności może skutkować zawieszeniem konta i dostępu do świadczonych przez nas usług, a także usunięciem wszelkiej powiązanej zawartości. Niniejszy dokument jest regularnie aktualizowany zgodnie z rozwojem społeczności i usługi Twitcha.

Do pewnych usług lub materiałów Twitcha mogą mieć zastosowanie dodatkowe wytyczne lub określone wyjątki. Obecnie szczegóły na ten temat znajdziesz tu: Curse Website Links and Resources

Postępowanie

Naruszanie przepisów prawa
Podczas korzystania z naszych usług należy przestrzegać wszelkich praw lokalnych, państwowych i międzynarodowych. Wszelka zawartość i czynności zawierające, gloryfikujące lub zachęcające do łamania prawa są niedozwolone.

Unikanie zawieszenia
Wszystkie zawieszenia są wiążące aż do ich zakończenia lub anulowania po odwołaniu. Próba obejścia zawieszenia czatu, społeczności lub konta przez używanie innych kont czy tożsamości lub obecności na koncie innego użytkownika także spowoduje zawieszenie odpowiednich kont. Próba uniknięcia zawieszenia może spowodować jego wydłużenie, a nawet trwałe zawieszenie konta.

Zachowanie autodestrukcyjne
Wszelkie działania mogące narażać użytkownika na utratę życia lub zdrowia są niedozwolone. Obejmuje to między innymi groźby samobójcze, umyślne wyrządzanie sobie krzywdy, używanie nielegalnych narkotyków i nadmierne spożycie alkoholu.

Napastowanie, groźby i przemoc wobec innych osób
Napastowanie, zniesławianie, zastraszanie czy prześladowanie innych użytkowników (włącznie z personelem, administratorami i globalnymi moderatorami serwisu Twitch) oraz przeprowadzanie ataków na inne kanały w celu wyrządzenia szkody jest surowo zabronione.

Poniżej wyszczególniono naruszenia zasad, które nie będą tolerowane, a wszystkie konta powiązane z taką aktywnością będą natychmiast bezterminowo zawieszane:

 • próba lub groźba skrzywdzenia albo zabicia innej osoby;
 • próba lub groźba przeprowadzenia ataku DDOS lub SWAT na innej osobie;
 • posługiwanie się śmiercionośną lub niebezpieczną bronią, taką jak broń palna, noże lub materiały wybuchowe.

Nieuprawnione udostępnianie informacji prywatnych
Nie naruszaj prywatności innych osób. Niedozwolone jest udostępnianie zawartości, które mogą ujawniać informacje osobiste na temat poszczególnych osób lub ich miejsca zamieszkania bez zgody tych osób. Obejmuje to, między innymi:

 • udostępnianie informacji pozwalających na identyfikację osoby (takich jak prawdziwe imię i nazwisko, adres lub oznaczenie dowodu tożsamości);
 • udostępnianie zastrzeżonych lub chronionych profilów społeczności lub wszelkich informacji pochodzących z tych profilów;
 • udostępnianie zawartości pozyskanych na drodze filmowania lub transmitowania, w sposób, który narusza prywatność innych osób i/lub odbywa się w miejscu prywatnym bez uzyskania zgody odpowiednich osób.

Szerzenie nienawiści i inne formy napastowania
Niedozwolone jest publikowanie zawartości lub aktywności, która prezentuje lub zachęca do dyskryminacji, napastowania lub przemocy na podstawie rasy, przynależności etnicznej, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, religii czy narodowości.

Podszywanie się pod innych
Zawartość albo działania mające na celu podszywanie się pod inną osobę lub organizację są niedozwolone. Próba podszywania się pod pracownika serwisu Twitch, administratora lub moderatora globalnego jest poważnym naruszeniem zasad i powoduje natychmiastowe bezterminowe zawieszenie konta.

Spam, oszustwa i inne złośliwe postępowanie
Niedozwolone jest publikowanie zawartości i wykonywanie działań, które naruszają integralność usług Twitcha lub środowiska czy urządzeń innego użytkownika. Takie działania to między innymi:

 • publikowanie dużej liczby powtarzalnych, niechcianych wiadomości lub zgłoszeń użytkowników;
 • rozpowszechnianie nieautoryzowanych reklam;
 • wyłudzanie informacji (phishing);
 • okradanie innych;
 • rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania i wirusów;
 • dezinformacja (na przykład udawanie cierpienia, publikowanie mylących metadanych czy umyślne błędne kategoryzowanie kanału);
 • manipulacja (na przykład sztuczne zawyżanie statystyk obserwowania czy wyświetlania);
 • sprzedawanie lub użyczanie innym kont użytkowników;
 • sprzedaż usług lub funkcji serwisu Twitch (na przykład statusu moderatora kanału).

Pornografia lub inne materiały o charakterze erotycznym
Niedozwolone jest publikowanie jakiejkolwiek zawartości i działań obejmujących pornografię, stosunki płciowe czy usługi dla dorosłych. Postępowanie obejmujące wykorzystywanie nieletnich będzie zgłaszane do odpowiednich władz za pośrednictwem organizacji National Center for Missing & Exploited Children.

Nieodpowiednie zachowanie i ubiór nadawcy
Niedozwolona jest nagość i postępowanie lub ubiór o charakterze erotycznym.

Przemoc, krwawe i inne obsceniczne treści
Zawartość, która skupia się wyłącznie na przemocy i jej skutkach, jest zakazana.

Nieautoryzowane udostępnianie zawartości i inne naruszenia praw autorskich
Przesyłanie zawartości, która nie jest własnością użytkownika lub do której nie ma praw (czyli nie ma uprawnień do jej używania), stanowi naruszenie naszych Warunków korzystania z usług i może spowodować usunięcie konta na podstawie zgłoszenia DMCA. Nie będzie tolerowane na przykład: ponowne transmitowanie zawartości innych nadawców Twitcha, granie w nielegalnie pozyskane gry, prezentowanie filmów i programów telewizyjnych osób trzecich, ponowne transmitowanie meczów sportowych, granie na nieautoryzowanych serwerach prywatnych lub publikowanie zawartości pochodzących z innych witryn bez zgody właścicieli praw autorskich.

Zawartość

Przypisuj zawartość do odpowiednich kategorii
Twoim obowiązkiem jest przypisywanie własnej zawartości do odpowiednich kategorii. Jeśli odpowiednich jest kilka kategorii gier lub społeczności, możesz wybrać tę, którą uważasz za najodpowiedniejszą. Jeśli na przykład tworzysz sztukę związaną z grami, możesz użyć kategorii danej gry lub kategorii Creative (Twórczość) w odpowiedniej społeczności. Jeśli nie istnieje odpowiednia kategoria dla twojej zawartości, zamiast używać nieodpowiedniej kategorii lub tworzyć nową społeczność, ustaw następującą kategorię gry: Not Playing (Nie gram).

Szanuj prawa własności intelektualnej
Transmitując na Twitchu, twórz zawartość oryginalną. Możesz też publikować inną zawartość, o ile masz uprawnienia do jej transmitowania. Transmisje przedstawiające repliki lub pochodne zawartości innych osób objętej ochroną praw autorskich mogą naruszać prawa własności intelektualnej innych osób i spowodować usunięcie konta na podstawie zgłoszenia właścicieli tych praw. Zalecamy twórcom ocenę swojej zawartości pod względem zgodności z prawami autorskimi i dozwolonym użytkiem oraz zdobycie wszelkich niezbędnych uprawnień przed publikacją zawartości na Twitchu. Pamiętaj także, że Twitch stosuje odpowiednie zasady w przypadku powtarzalnych naruszeń; kolejne zgłoszenia naruszeń praw autorskich dotyczące twojego konta będą skutkowały jego trwałym zawieszeniem.

Ponieważ te zasady stosują się do wykonywania muzyki i innych sztuk performatywnych na Twitchu, zwróć uwagę na poniższe:

 • Sztuki performatywne: odtwarzanie istniejących dzieł wymaga posiadania wszystkich odpowiednich uprawnień do udostępniania danej treści i/lub własnego wykonania danego dzieła.
 • Wykonywanie i tworzenie utworów muzycznych na żywo: prezentowana zawartość muzyczna powinna skupiać się na tworzeniu na żywo i wykonywaniu oryginalnej muzyki. Możesz także transmitować wykonanie na żywo „coveru” utworu (tj. utworu napisanego przez kogoś innego), o ile to wykonanie nie zawiera nagrań muzycznych lub innych elementów audio stworzonych lub należących do kogoś innego (np. ścieżki instrumentalnej nagranej przez kogoś innego).
 • Zarejestrowana muzyka: transmisje w stylu radiowym zawierające zarejestrowaną muzykę są zarezerwowane dla zatwierdzonych wydawnictw muzycznych. Występy muzyczne na żywo, takie jak karaoke, wykonywanie utworów innych osób czy śpiewanie z playbacku (lip-sync), nie mogą być głównym celem transmisji muzycznej.

Zawartość związana z grami

Oszukiwanie w grach online
Niedozwolone są wszelkie działania, takie jak oszukiwanie, hackowanie, używanie botów czy ingerencja w grę, które zapewniają właścicielowi konta nieuczciwą przewagę nad przeciwnikami w wieloosobowej grze online. Obejmuje to także wykorzystywanie transmisji innego nadawcy w celu prześladowania go w grze (tzw. stream sniping).

Transmisje z niedozwolonych gier (zawierających treści erotyczne lub tylko dla dorosłych)
Nagość, pornografia, seks lub przemoc o charakterze seksualnym nie mogą być główną zawartością gry. Używanie modyfikacji gry polegających na dodawaniu nagości jest niedozwolone. Wystąpienia nagości w grze są dozwolone, jeśli zawartość nie jest na nie nastawiona, a użytkownik się na nich nie skupia i podąża za fabułą gry. W serwisie Twitch nie można publikować zawartości gier oznaczonych przez organizację ESRB jako przeznaczoną tylko dla dorosłych (AO).

Aby dowiedzieć się, które gry są zabronione, zobacz Listę niedozwolonych gier.

Zamknięte wersje alfa/beta gier przed ich wydaniem
Prosimy o respektowanie wymaganych przez wydawcę dat wydania, embarg i umów NDA przez nadawanie transmisji z tych gier dopiero wtedy, gdy staną się ogólnodostępne. Jeśli użytkownik nie ma stosownego zezwolenia, jego kanał może zostać usunięty na podstawie zgłoszenia DMCA. Właściciele praw powinni zgłaszać naruszenia zasad zgodnie z naszymi Wskazówkami DMCA. Użytkownicy nie powinni zgłaszać takich naruszeń za pomocą narzędzia do zgłaszania dla użytkowników.