Aby zobaczyć aktualizacje Wytycznych dotyczących społeczności, kliknij tutaj.
data ostatniej modyfikacji 7/02/2018

Wytyczne dotyczące społeczności

Misją Twitcha jest udostępnianie najlepszych warunków do wspólnego oglądania filmów tworzonych przez naszą rosnącą społeczność, by nadawcy i widzowie mogli komunikować się w bezpieczny sposób. Chcąc osiągnąć ten cel, wymagamy od wszystkich użytkowników postępowania w sposób promujący przyjazną i pozytywną interakcję całej globalnej społeczności.

Aby chronić integralność naszej społeczności, jako dostawca usługi Twitch, rezerwujemy sobie prawo do zawieszenia dowolnego konta w każdej chwili i z powodu dowolnego działania, które uznamy za nieodpowiednie lub szkodliwe. Możesz odwoływać się od zawieszenia konta, ale nie mamy obowiązku podawania przyczyny naszej decyzji.

W przypadku pierwszego i drugiego niewielkiego naruszenia zasad utracisz dostęp do witryny na 24 godziny. W przypadku dalszego postępowania niezgodnego z zasadami lub poważnego naruszenia zasad nie ma określonej długości zawieszenia konta. Odwołania od zawieszeń konta o nieokreślonej długości będą rozpatrywane na podstawie oceny postępowania użytkownika, stanu konta i innych dostępnych informacji. Nasze zespoły obsługi klienta i moderacji oceniają wszystkie prośby o przywrócenie dostępu. Przetwarzamy je razem z innymi zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Oprócz naszych warunków korzystania z usług udostępniamy następujące wytyczne dotyczące postępowania wszystkich użytkowników i zawartości w naszych usługach. Te wytyczne są oparte o zdrowy rozsądek i obejmują treści tworzone przez użytkowników oraz ich działania podejmowane w naszych usługach. Naruszenie naszych wytycznych dotyczących społeczności może skutkować zawieszeniem konta i dostępu do świadczonych przez nas usług, a także usunięciem wszelkiej powiązanej zawartości. Niniejszy dokument jest regularnie aktualizowany zgodnie z rozwojem społeczności i usługi Twitcha.

Do pewnych usług lub materiałów Twitcha mogą mieć zastosowanie dodatkowe wytyczne lub określone wyjątki. Obecnie szczegóły na ten temat znajdziesz tu: Curse Website Links and Resources


Łamanie prawa

Podczas korzystania z naszych usług należy przestrzegać wszelkich praw lokalnych, państwowych i międzynarodowych. Wszelka zawartość i czynności zawierające, gloryfikujące, oferujące lub zachęcające do łamania prawa są niedozwolone.

Unikanie zawieszenia

Wszystkie zawieszenia są wiążące aż do ich zakończenia lub anulowania po odwołaniu. Próba obejścia zawieszenia czatu, społeczności lub konta przez używanie innych kont czy tożsamości lub obecności na koncie innego użytkownika także spowoduje zawieszenie odpowiednich kont. Próba uniknięcia zawieszenia może spowodować jego wydłużenie, a nawet trwałe zawieszenie konta.

Zachowanie autodestrukcyjne

Wszelkie działania mogące narażać użytkownika na utratę życia lub zdrowia są niedozwolone. Obejmuje to między innymi groźby samobójcze, umyślne wyrządzanie sobie krzywdy, używanie nielegalnych narkotyków i nadmierne spożycie alkoholu.

Przemoc i groźby

Akty przemocy i przypadki gróźb będą traktowane poważnie i nie są tolerowane, a konta powiązane z takimi działaniami będą natychmiast bezterminowo zawieszane. Obejmuje to, między innymi:

 • próby lub groźby wyrządzenia fizycznej krzywdy lub zabicia innych osób;
 • próby lub groźby hackowania lub przeprowadzenia ataku DDOS lub SWAT na innych osobach;
 • użycie broni w celu fizycznego zagrożenia, zastraszenia, zranienia lub zabicia innych osób.

Nienawistne zachowanie i napastowanie

Nienawistne zachowanie stanowi dowolna zawartość lub działanie, które promuje, zachęca lub sprzyja dyskryminacji, oczernianiu, uprzedmiotowianiu, nękaniu lub przemocy odnoszącej się do rasy, narodowości, pochodzenia, wyznania, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia, cech fizycznych lub statusu weterana wojskowego i taka zawartość lub działania są niedozwolone. Nie będzie tolerowane jakakolwiek nienawistne zachowanie, a wszystkie konta powiązane z takimi działaniami będą bezterminowo zawieszane.

Napastowaniem jest dowolna zawartość lub działanie, które stanowi usiłowanie zastraszania, poniżania, maltretowania lub szykanowania innych osób albo tworzy otoczenie nieprzyjazne innym osobom i taka zawartość lub działania są niedozwolone. W zależności od powagi wykroczenia twoje konto może zostać bezterminowo zawieszone po pierwszym naruszeniu.

Nie zezwalamy na wykorzystywanie Twitcha w celu sprzyjania nienawistnemu zachowaniu lub napastowaniu, niezależnie od tego czy ich obiekty są, czy nie są zalogowane na Twitchu. Nie zezwalamy na korzystanie z naszych usług osobom indywidualnym, społecznościom lub organizacjom, które tak postępują. Możemy podejmować działania przeciwko użytkownikom dopuszczającym się aktów nienawistnego zachowania lub napastowania mających miejsce poza usługami Twitcha, jeśli ich obiektami są użytkownicy Twitcha.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących nienawistnego zachowania i napastowania oraz egzekwowaniu tych zasad.

Nieuprawnione udostępnianie informacji prywatnych

Nie naruszaj prywatności innych osób. Niedozwolone jest udostępnianie zawartości, które mogą ujawniać informacje osobiste na temat poszczególnych osób lub ich miejsca zamieszkania bez zgody tych osób. Obejmuje to, między innymi:

 • udostępnianie informacji pozwalających na identyfikację osoby (takich jak prawdziwe imię i nazwisko, adres lub oznaczenie dowodu tożsamości);
 • udostępnianie zastrzeżonych lub chronionych profilów społeczności lub wszelkich informacji pochodzących z tych profilów;
 • udostępnianie zawartości pozyskanych na drodze filmowania lub transmitowania, w sposób, który narusza prywatność innych osób i/lub odbywa się w miejscu prywatnym bez uzyskania zgody odpowiednich osób.

Podszywanie się pod innych

Zawartość albo działania mające na celu podszywanie się pod inną osobę lub organizację są niedozwolone. Nie będą tolerowane jakiekolwiek próby podszywania się pod pracowników serwisu Twitch i spowodują natychmiastowe bezterminowe zawieszenie konta.

Spam, oszustwa i inne złośliwe postępowanie

Niedozwolone jest publikowanie zawartości i wykonywanie działań, które naruszają integralność usług Twitch lub środowiska czy urządzeń innego użytkownika. Takie działania to między innymi:

 • publikowanie dużej liczby powtarzalnych, niechcianych wiadomości lub zgłoszeń użytkowników;
 • rozpowszechnianie nieautoryzowanych reklam;
 • wyłudzanie informacji (phishing);
 • okradanie innych;
 • rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania i wirusów;
 • dezinformacja (na przykład udawanie cierpienia, publikowanie mylących metadanych czy umyślne błędne kategoryzowanie kanału);
 • manipulacja (na przykład sztuczne zawyżanie statystyk obserwowania czy wyświetlania);
 • sprzedawanie lub użyczanie innym kont użytkowników;
 • sprzedaż usług lub funkcji serwisu Twitch (na przykład statusu moderatora kanału).

Nagość, pornografia i inne materiały o charakterze erotycznym

Prezentowanie nagości i materiały o charakterze erotycznym, takie jak pornografia, stosunki płciowe, czy usługi dla dorosłych, są niedozwolone.

Zawartość lub działania, które grożą przemocą seksualną albo ją promują oraz wykorzystywanie seksualne są surowo zakazane i mogą być zgłaszane do odpowiednich władz. Wykorzystywanie dzieci będzie zgłaszane do odpowiednich władz za pośrednictwem organizacji National Center for Missing & Exploited Children.

Treści lub działania o charakterze erotycznym również są niedozwolone, chociaż mogą być dopuszczone w kontekście edukacyjnym lub w ramach zawartości uprzednio licencjonowanej i w każdym przypadku podlegają dodatkowym ograniczeniom.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących treści o charakterze erotycznym oraz egzekwowaniu tych zasad.

Przemoc, nieprzyzwoite lub obsceniczne zachowanie

Zawartość, która skupia się wyłącznie na krwi i przemocy, jest zakazana.

Nieautoryzowane udostępnianie zawartości i inne naruszenia praw autorskich

Przesyłanie zawartości, która nie jest własnością użytkownika lub do której nie ma praw (czyli nie ma uprawnień do jej używania), stanowi naruszenie naszych Warunków korzystania z usług i może spowodować usunięcie konta na podstawie zgłoszenia DMCA. Nie będzie tolerowane na przykład: ponowne transmitowanie zawartości innych nadawców Twitcha, granie w nielegalnie pozyskane gry, prezentowanie filmów i programów telewizyjnych osób trzecich, ponowne transmitowanie meczów sportowych, granie na nieautoryzowanych serwerach prywatnych lub publikowanie zawartości pochodzących z innych witryn bez zgody właścicieli praw autorskich.

Dodatkowe wytyczne dotyczące zawartości

Przypisuj zawartość do odpowiednich kategorii

Twoim obowiązkiem jest przypisywanie własnej zawartości do odpowiednich kategorii. Jeśli odpowiednich jest kilka kategorii gier lub społeczności, możesz wybrać tę, którą uważasz za najodpowiedniejszą. Jeśli na przykład tworzysz sztukę związaną z grami, możesz użyć kategorii danej gry lub kategorii Creative (Twórczość) w odpowiedniej społeczności. Jeśli nie istnieje odpowiednia kategoria dla twojej zawartości, zamiast używać nieodpowiedniej kategorii lub tworzyć nową społeczność, ustaw następującą kategorię gry: Not Playing (Nie gram).

Szanuj prawa własności intelektualnej

Transmitując na Twitchu, twórz zawartość oryginalną. Możesz też publikować inną zawartość, o ile masz uprawnienia do jej transmitowania. Transmisje przedstawiające repliki lub pochodne zawartości innych osób objętej ochroną praw autorskich mogą naruszać prawa własności intelektualnej innych osób i spowodować usunięcie konta na podstawie zgłoszenia właścicieli tych praw. Zalecamy twórcom ocenę swojej zawartości pod względem zgodności z prawami autorskimi i dozwolonym użytkiem oraz zdobycie wszelkich niezbędnych uprawnień przed publikacją zawartości na Twitchu. Pamiętaj także, że Twitch stosuje odpowiednie zasady w przypadku powtarzalnych naruszeń; kolejne zgłoszenia naruszeń praw autorskich dotyczące twojego konta będą skutkowały jego trwałym zawieszeniem.

Ponieważ te zasady stosują się do wykonywania muzyki i innych sztuk performatywnych na Twitchu, zwróć uwagę na poniższe:

 • Sztuki performatywne: odtwarzanie istniejących dzieł wymaga posiadania wszystkich odpowiednich uprawnień do udostępniania danej treści i/lub własnego wykonania danego dzieła.
 • Wykonywanie i tworzenie utworów muzycznych na żywo: prezentowana zawartość muzyczna powinna skupiać się na tworzeniu na żywo i wykonywaniu oryginalnej muzyki. Możesz także transmitować wykonanie na żywo „coveru” utworu (tj. utworu napisanego przez kogoś innego), o ile to wykonanie nie zawiera nagrań muzycznych lub innych elementów audio stworzonych lub należących do kogoś innego (np. ścieżki instrumentalnej nagranej przez kogoś innego).
 • Zarejestrowana muzyka: transmisje w stylu radiowym zawierające zarejestrowaną muzykę są zarezerwowane dla zatwierdzonych wydawnictw muzycznych. Występy muzyczne na żywo, takie jak karaoke, wykonywanie utworów innych osób czy śpiewanie z playbacku (lip-sync), nie mogą być głównym celem transmisji muzycznej.

Dodatkowe wytyczne dotyczące zawartości związanej z grami

Oszukiwanie w grach online

Niedozwolone są wszelkie działania, takie jak oszukiwanie, hackowanie, używanie botów czy ingerencja w grę, które dają właścicielowi konta niesprawiedliwą przewagę nad przeciwnikami w wieloosobowej grze online. Obejmuje to także wykorzystywanie transmisji innego nadawcy w celu prześladowania go w grze (tzw. stream sniping).

Zamknięte wersje alfa/beta i gry w dostępie przedpremierowym

Prosimy o respektowanie wymaganych przez wydawcę dat wydania, embarg i umów NDA przez nadawanie transmisji z tych gier dopiero wtedy, gdy staną się ogólnodostępne. Jeśli użytkownik nie ma stosownego zezwolenia, jego kanał może zostać usunięty na podstawie zgłoszenia DMCA. Właściciele praw powinni zgłaszać naruszenia zasad zgodnie z naszymi Wskazówkami DMCA. Użytkownicy nie powinni zgłaszać takich naruszeń za pomocą narzędzia do zgłaszania dla użytkowników.