Ikona mediów społecznościowych

Przeczytaj naszą stronę dot. materiałów, aby zapoznać się z dodatkowymi wytycznymi dot. wykorzystania Glitcha.

Glitch jako nasza ikona mediów społecznościowych

Glitch może i powinien być używany w odniesieniu do mediów społecznościowych. Użyty obok nazwy kanału Twitcha dla określenia twojej tożsamości dla Twitchu Glitch może być także łączony z innymi ikonami społecznościowymi. Gdy Glitch jest używany w takich przypadkach, wciąż mają zastosowanie ogólne wytyczne dot. wykorzystywania materiałów.

Dla przypomnienia: na swoim koncie mediów społecznościowych nie używaj żadnych materiałów marki Twitch poza Glitchem.

Formatowanie

Lubimy łączyć Glitcha z czcionką Helvetica Neue, ale możesz korzystać z innych czcionek dla odzwierciedlenia własnej, unikalnej osobowości.

Dostępne są dwie opcje prezentacji Glitcha:

  • Samodzielna: Glitch sam w sobie. Jest to zastosowanie preferowane.
  • Odznaka: Glitch jest wpisany w kwadrat, który dodaje mu wyrazu.
Glitch czarny- druk/ ekran fioletowy- druk/ ekran biały - druk/ ekran Pobierz wszystkie

Glitch

Czerń — Druk / Ekran
Fiolet — Druk / Ekran
Biel — Druk / Ekran
Pobierz wszystko

Glitch jako odznaka czarny kwadrat - druk / ekran fioletowy kwadrat - druk / ekran czarny na białym kwadracie - druk / ekran fioletowy na białym kwadracie - druk / ekran Pobierz wszystkie

Glitch jako odznaka

Czarny kwadrat — Druk / Ekran
Fioletowy kwadrat — Druk / Ekran
Kwadrat czerń na bieli — Druk / Ekran
Kwadrat fiolet na bieli — Druk / Ekran
Pobierz wszystko

Co należy robić zawsze

Zawsze umieszczaj „/” przed nazwą swojego kanału Twitcha.

Zawsze umieszczaj „/” przed nazwą swojego kanału Twitcha.

Zawsze wybieraj rozmiar tekstu odpowiadający wysokości Glitcha.

Zawsze wybieraj rozmiar tekstu odpowiadający wysokości Glitcha.

Zawsze dbaj to to, aby Glitch był oddalony od innych elementów.

Zawsze dbaj o to, aby Glitch był oddalony od innych elementów.

Zawsze umieszczaj ciemniejszego Glitcha lub odznakę na jasnym tle.

Zawsze umieszczaj ciemniejszego Glitcha lub odznakę na jasnym tle.

Zawsze umieszczaj białego Glitcha lub odznakę na ciemnym tle.

Zawsze umieszczaj białego Glitcha lub odznakę na ciemniejszym tle.

Czego nie należy robić nigdy

Nigdy nie umieszczaj żadnych innych symboli przed nazwą swojego kanału (takich jak @ czy #).

Nigdy nie umieszczaj żadnych innych symboli przed nazwą swojego kanału (jak @ czy #).

Nigdy nie wpisuj Glitcha w żadną figurę poza kwadratem.

Nigdy nie wpisuj Glitcha w żadną figurę poza kwadratem.

Nigdy nie umieszczaj Glitcha w adresie URL Twitcha.

Nigdy nie umieszczaj Glitcha w adresie URL Twitcha.

Nigdy nie akcentuj jednego elementu w stosunku do pozostałych.

Nigdy nie powiększaj jednego elementu w stosunku do pozostałych.

Nigdy nie zmieniaj koloru logo ani odznaki.

Nigdy nie zmieniaj koloru logo lub odznaki.

Nigdy nie modyfikuj Glitcha w odznace, np. nadając mu przezroczystość.

Nigdy nie modyfikuj Glitcha w odznace (np. nadając mu przezroczystość).