Zasoby marki


Materiały dot. logo do pobrania

Twitch

Twitch

Czerń — Druk / Ekran

Fiolet — Druk / Ekran

Biel — Druk / Ekran

Pobierz wszystko

Glitch

Glitch

Czerń — Druk / Ekran

Fiolet — Druk / Ekran

Biel — Druk / Ekran

Pobierz wszystko

Logo kombinowane

Logo kombinowane

Czerń — Druk / Ekran

Fiolet — Druk / Ekran

Biel — Druk / Ekran

Pobierz wszystko

Ogólne zasady dot. wszystkich materiałów z logo

Oto ogólne wytyczne stosujące się do wszystkich wymienionych na tej stronie materiałów związanych z logo Twitcha. Wszelkie określone wytyczne lub wyjątki podane są w dodatkowych punktach.

Wytyczne dot. kolorystyki logo

Logo Twitcha mają zawsze jednolity kolor (może być wykorzystywana jedynie czerń, biel lub fiolet Twitcha). Skorzystaj z przewodnika kolorów po prawej, aby prawidłowo odtworzyć nasz ukochany fiolet Twitcha.

Fiolet Twitcha

RGB: 100, 65, 164
Hex: #6441A4
CMYK: 69, 75, 0, 0
PMS: 2665C

Elementy wizualne

Nasze logo zazwyczaj składają się z trzech elementów wizualnych. Są to:

  1. Zarys: obrys lub kształt ogólny całości.
  2. Wzór: wewnętrzny wzór wykorzystany w logo.
  3. Głębia: pozornie trójwymiarowy efekt głębi zastosowany w całym logo.
Przykład elementu wizualnego
Przykład elementu wizualnego

Co należy robić zawsze

Stosuj logo w jednolitym kolorze. Dostępna jest tylko czerń, biel i fiolet Twitcha.

Zawsze stosuj logo w jednolitym kolorze. Wykorzystuj tylko czerń, biel lub fiolet Twitcha.

Stosuj czerń jako domyślny kolor na jasnych tłach i biel na tłach ciemnych.

Zawsze stosuj czerń jako domyślny kolor na jasnych tłach i biel na ciemnych tłach.

Zawsze zostawiaj sporo miejsca wokół logo.

Zawsze zostawiaj sporo miejsca wokół logo.

Zawsze prezentuj logo z wyraźnymi, ostrymi liniami.

Zawsze rysuj logo wyraźnymi, ostrymi liniami.

Czego nie należy robić nigdy

Nigdy nie modyfikuj, dodawaj, zniekształcaj, nie wycinaj ani nie przerysowuj zarysu.

Nigdy nie modyfikuj, dodawaj, zniekształcaj, wycinaj, ani nie przerysowuj zarysu.

Nigdy nie stosuj ozdobników, takich jak poświaty, cienie, gradienty, tekstury, wzory lub obrazy celowo dodane do wzoru.

Nigdy nie stosuj ozdobników, takich jak poświaty, cienie, gradienty, tekstury, wzory lub obrazy celowo dodane do wzoru.

Nigdy nie obracaj, pochylaj, ani nie umieszczaj wzoru w pionie.

Nigdy nie obracaj, pochylaj, ani nie umieszczaj wzoru w pionie.

Nigdy nie izoluj wzoru.

Nigdy nie izoluj wzoru.

Nigdy nie wypełniaj wzoru.

Nigdy nie wypełniaj wzoru.

Nigdy nie umieszczaj logo na szczegółowym tle.

Nigdy nie umieszczaj logo na szczegółowym tle.

Nigdy nie umieszczaj elementów nad logo lub pod nim.

Nigdy nie umieszczaj elementów nad logo lub pod nim.

Nigdy nie odtwarzaj logo w 3D ani nie animuj go.

Nigdy nie odtwarzaj logo w 3D, ani nie animuj go.

Dodatkowe wytyczne dot. Glitcha

Nigdy nie izoluj wersji Glitcha, która pojawia się w kombinowanym logo Twitcha. Ma inną głębię, niż w wersji samodzielnej.

Nigdy nie izoluj wersji Glitcha, która pojawia się w kombinowanym logo Twitcha. Ma on inną głębię niż w wersji samodzielnej.

Nigdy nie zastępuj buźki Glitcha innymi elementami.

Nigdy nie zastępuj buźki Glitcha innymi elementami.

Nigdy nie nadawaj Glitchowi cech ludzkich, za po mocą rąk, nóg, dodatków czy wyrazów twarzy.

Nigdy nie nadawaj Glitchowi cech ludzkich za pomocą rąk, nóg, dodatków lub wyrazów twarzy.

Dodatkowe wytyczne dot. logo kombinowanego

Nigdy nie stosuj logo w innych i/lub niezatwierdzonych kolorach.

Nigdy nie stosuj logo w innych i/lub nieprzyjętych kolorach.

Nigdy nie przesuwaj żadnego elementu poza przypisaną mu pozycję.

Nigdy nie wysuwaj żadnego elementu poza przypisaną mu pozycję.

Nigdy nie zmieniaj rozmiaru żadnego elementu.

Nigdy nie zmieniaj rozmiaru żadnego elementu.