Hatefull oppførsel og trakassering

Twitch er et sted der folk kan skape noe og delta i nettfellesskap med felles interesser. Vi vil at alle skal kunne uttrykke seg på Twitch, men det er viktig at man gjør det på måter som ikke innskrenker andres muligheter. Dette betyr at vi må beskytte brukerne og forhindre og moderere hatefull oppførsel og trakassering.

Vi støtter Twitch-brukere som uttrykker mangesidige eller upopulære meninger, eller som gjør det på humoristiske eller kontroversielle måter. Formålet med slik kommunikasjon må imidlertid være helt klar. Vi tolererer ikke oppførsel som oppfordrer til eller godtar hat eller trakassering på noen måte. Uvitenhet er ikke en akseptabel unnskyldning for oppførsel som resulterer i hat eller trakassering.

Vi forstår at det er mange måter å tolke oppførsel på, og at det er mulig å tolke mange utsagn som hatefulle eller trakasserende. Når vi ser gjennom rapportert innhold eller aktivitet, vurderer vi kontekst og hva som er den tiltenkte meningen. For å tydeliggjøre dette regelverket og hvordan vi behandler denne oppførselen, har vi lagt til ytterligere beskrivelser som et tillegg til retningslinjene for nettfellesskapet i avsnittene under.

Hatefull oppførsel

Hatefull oppførsel er alt innhold og all aktivitet som fremmer, oppfordrer til eller tilrettelegger for diskriminering, nedvurdering, objektivisering, trakassering eller vold basert på følgende karakteristikker, og er strengt forbudt: 

 • Rase, etnisitet eller nasjonal opprinnelse
 • Religion
 • Kjønn eller kjønnsidentitet
 • Seksuell legning
 • Alder
 • Uførhet eller medisinsk tilstand
 • Fysiske egenskaper
 • Veteranstatus

Twitch vurderer en rekke faktorer for å avdekke intensjon og kontekst for tilfeller av rapportert trakassering. All hatefull oppførsel regnes som nulltoleransebrudd, og alle kontoer som forbindes med slik oppførsel, vil bli utestengt på permanent basis.

Trakassering

Trakassering er alt innhold og all aktivitet som søker å true, nedvurdere, misbruke eller mobbe andre, eller som skaper et fiendtlig miljø for andre, og er forbudt. Trakassering er forbudt. Twitch vurderer en rekke faktorer for å avdekke intensjon, kontekst og virkning av tilfeller av rapportert trakassering. Som en hjelp til å identifisere hva slags typer oppførsel og innhold som utgjør trakassering, har vi satt opp følgende liste med eksempler:

 • Mobbing, som gjentatt utskjelling eller forsøk på å fornærme noen med hensikten å skade.
 • Trakassering basert på arbeidsgiver, organisasjon eller annen tilhørighet
 • Oppfordring til selvmord
 • Oppretting av brukerkontoer med formål om å trakassere eller delta i hatefull atferd
 • Forfølging eller brudd på andres etablerte personlige grenser, som å omgå kanalutestengelser, kontoblokkeringer eller anmodninger om ikke å kontakte folk.
 • Avsløring av folks personlige opplysninger mot deres vilje eller med hensikt å skade dem
 • Innspilling av video eller lyd av folk mot deres vilje eller med hensikt å skade dem
 • Deling av innhold, inkludert modifisert innhold eller innhold som er tatt ut av kontekst med hensikt å kommunisere noe nedsettende, mobbe eller skade noen
 • Raide kanaler med ond hensikt
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og seksuell mobbing
  • Les mer om regelverket vårt og hvordan vi reagerer på seksuelt innhold, inkludert seksuell vold og utnytting
 • Tilsiktet falsk rapportering, fabrikkering av innhold i rapporter eller "brigading"
 • Oppfordring til andre om å trakassere

Hvis du bryter regelverket vårt som regulerer trakassering, vil dette føre til utestengelse av kontoen din. Avhengig av hvor grovt overtramp det er snakk om, kan utestengelsen bli permanent ved første overtredelse.

Nettfellesskap som er ansvarlige for hatefull oppførsel og trakassering

Innholdsprodusenter er forbilder og ledere i nettfellesskapene de danner rundt seg. Innholdsprodusenter bør vurdere konsekvensene av det de sier, som nettfellesskapets handlinger. Vi ber om at dere gjør deres beste for å bli kvitt forsøk på oppfordringer til trakassering i nettfellesskapene.

Twitch skal ikke brukes til å oppfordre til, promotere, tilrettelegge eller organisere hatefull oppførsel eller trakassering, på Twitch eller andre steder. Vi legger ned nettfellesskap, organisasjoner og individer som gjør dette.

Hatefull oppførsel og trakassering, personlig eller utenfor Twitch

Twitch-nettfellesskapet er også på messer, TwitchCon, Twitch Community Meetups og sosiale medier. Nettfellesskapet vårt er stort, og vi tar alle grenene med i betraktningen når vi vurderer rollen vår i arbeidet med å sørge for at nettfellesskapet blir et trygt sted. Vi kan komme til å gjennomføre tiltak mot personer for hatefull oppførsel eller trakassering som foregår utenfor Twitch, og som er rettet mot Twitch-brukere.

Ytterligere restriksjoner

Hvis eksempler på hatefull oppførsel eller trakassering deles i undervisningsøyemed, som i nyheter eller dokumentarfilmer, eller i forsøk på å skape oppmerksomhet om hvorfor denne typen oppførsel er ille, ber vi om at dere spesifiserer hva dere har som hensikt tydelig og merker innholdet som kun egnet for voksne.

Slik rapporterer og administrerer du hat og trakassering på Twitch

Vi vil at alle på Twitch skal føle seg trygge og si fra hvis de opplever hatefulle ytringer eller trakassering Hvis du opplever en kommentar, en gest eller oppførsel ikke er ønsket, kan du vurdere følgende alternativer:

Eskalerende alvorlig dårlig oppførsel

Hvis du føler at hatefull oppførsel eller trakassering eskalerer til at regelbruddene kan ses på som brudd på lover eller at de er forbrytelser, oppfordrer vi deg til å hyre inn en advokat eller melde fra til politiet. Spesifikke fysiske trusler skal rapporteres til lokale politimyndigheter umiddelbart.

FAQ

Må jeg være målet for trakassering eller hatefulle kommentarer for å rapportere en bruker?

Nei. Noen ganger kan det hende at en person som blir utsatt for trakassering ikke er oppmerksom på trakasseringen når den skjer. Det er også mulig at brukeren ikke er i stand til å sende inn en rapport. Noen ganger kan det hende at hatefulle kommentarer ikke er rettet mot en bestemt person, men heller en gruppe personer. Uavhengig av hvor involvert du er i saken det gjelder, vil hatefull oppførsel og trakassering som er brudd på retningslinjene våre kunne meldes inn når de blir observert.

Må jeg kommunisere at en oppførsel er upassende for at den skal regnes som trakassering og at brukeren kan rapporteres?

Nei, men i noen kontekster kan innhold eller aktivitet som virker som trakassering, være utilsiktet, og når man informerer brukeren om at handlingen støter andre, vil han heller hun kunne korrigere oppførselen sin. Du kan også avgjøre at noen former for trakassering er grove nok til å rettferdiggjøre rapportering uten først å kommunisere at trakasseringen er uønskede. Hvis du føler at det er trygt og passende å gjøre det, anbefaler vi at du kommuniserer tydelig at oppførselen er uønsket.  Hvis den uønskede oppførselen vedvarer, anbefaler vi at du rapporterer brukeren og vurderer andre alternativer for å ta deg av situasjonen, som å blokkere brukerens konto(er) eller bruke utestengelse fra chatten.