Vanlige spørsmål og svar om retningslinjene for nettfellesskapet

Hva regner Twitch som hatefull oppførsel?

Hatefull oppførsel er alt innhold og all aktivitet som fremmer, oppfordrer til eller tilrettelegger for diskriminering, nedvurdering, objektivisering, trakassering eller vold basert på følgende karakteristikker, og er strengt forbudt:

 • Rase, etnisitet eller nasjonal opprinnelse
 • Religion
 • Kjønn eller kjønnsidentitet
 • Seksuell legning
 • Alder
 • Uførhet eller medisinsk tilstand
 • Fysiske egenskaper
 • Veteranstatus

Twitch vurderer en rekke faktorer for å avdekke intensjon og kontekst for tilfeller av rapportert trakassering. Du kan lese mer om Twitch’ regelverk for trakassering og hatefull oppførsel i Les mer-artikkelen.

Hva gjør jeg med folk som trakasserer eller viser hatefull oppførsel i chatten min mens jeg er offline eller BFT?

Vi ber strømmerne våre om å gjøre sitt beste for å moderere chatten sin med verktøy som AutoMod, bygge opp et moderasjonsteam og/eller bruke forskjellige tredjepartsverktøy.

Så lenge du ikke med viten og vilje overser innhold eller oppførsel som bryter retningslinjene for nettfellesskapet, kan du være trygg på at du ikke vil bli straffet.

Les mer i hjelpeartikkelen vår om hva du gjør med trakassering i chatten.

Hva skal jeg gjøre med seere som utnytter elementer i strømmingene mine, som tekst til tale, for å trakassere, opptre hatefullt eller poste seksuelt innhold?

Som strømmer er du ansvarlig for innholdet i strømmingene dine. Twitch ber deg om etter beste evne å moderere interaktive elementer i strømmingene dine, som å bruke ordfilter eller en meldingsforsinkelse for å gi deg selv en sjanse til å moderere innkommende meldinger. Når alt kommer til alt, blir det opptil deg å avgjøre hvilke steg som er nødvendige for strømmingene dine og oppførselen til nettfellesskapet ditt, så du på best mulig måte følger regelverket for nettfellesskapet. Husk å bruke midlertidig deaktivering eller demping som reaksjon overfor umodererte interaktive elementer som tekst til tale hvis du går bort fra datamaskinen.

I hvor stor grad er jeg ansvarlig for nettfellesskapet mitt?

Innholdsprodusenter er forbilder og ledere i nettfellesskapene de danner rundt seg. Innholdsprodusenter bør vurdere konsekvensene av det de sier, som nettfellesskapets handlinger. Vi ber om at dere gjør deres beste for å bli kvitt forsøk på oppfordringer til trakassering i nettfellesskapene.

Twitch skal ikke brukes til å oppfordre til, promotere, tilrettelegge eller organisere hatefull oppførsel eller trakassering, på Twitch eller andre steder. Vi legger ned nettfellesskap, organisasjoner og individer som gjør dette.

Les mer i artikkelen om hatefull oppførsel og trakassering.

Hvorfor modererer Twitch oppførsel utenfor Twitch?

Vi vet at trakassering mot medlemmer av Twitch-nettfellesskapet av og til kan ha sitt utspring i oppførsel utenfor Twitch. Ønsket vårt om å moderere verifiserbar trakassering utenfor Twitch stammer fra troen vi har på at å overse oppførsel når vi er i stand til å bevise tilknytning til en Twitch-konto, er i strid med et av de viktigste målene våre, nemlig at alle Twitch-brukere skal kunne ta med seg alle aspekter ved personligheten sin til nettfellesskapet på Twitch uten å måtte frykte trakassering.

Hvordan modererer Twitch oppførsel utenfor Twitch?

Alle som rapporterer trakassering må sende lenker til beviser sammen med rapporten.

Moderasjonsteamet går bare til aksjon dersom:

 • Lenkene kan bekreftes
 • Innholdet kan knyttes til den rapporterte Twitch-brukeren direkte
 • Den som blir utsatt for trakassering er en annen Twitch-bruker, gruppe med Twitch-brukere eller ansatte hos Twitch
 • Moderasjonsteamet avgjør at oppførselen er i strid med regelverket vårt

Twitch følger ikke aktivt med på andre nettsider eller tjenester for å lete etter brudd på regelverket vårt for nettfellesskap, og vi kommer heller ikke til å reagere mot innhold utenfor Twitch som er opprettet før 5. mars 2018.

Les mer om regelverket vårt om hatefull oppførsel eller trakassering.

Hva slags klær er passende for strømmingen min?

Når vi tar i betraktning variasjonen av innhold og aktiviteter innholdsprodusentene våre er involvert i, hadde det blitt urimelig restriktivt å etablere en eksplisitt kleskodeks. Strømming er en offentlig aktivitet som når et globalt publikum i forskjellige aldersgrupper og kulturer, derfor er det ikke lov med nakenhet og seksuelle handlinger. Når vi vurderer rapporter om seksuelle handlinger, er påkledning bare én av faktorene vi vurderer for å avgjøre om det som skjer i strømmingen er akseptabelt.

Vi anbefaler strømmere å bruke påkledning som er akseptabel i forhold til kontekst, sted og aktivitet. Treningsklær er for eksempel greit i en treningsstrømming, og badetøy er greit i strømminger fra en offentlig strand.

Les mer om retningslinjer om nakenhet og påkledning.

Jeg er kunstner og ønsker å male et aktmaleri uten seksuelle hensikter. Kan jeg strømme prosessen med å tegne en naken person?

I og med at vi foreløpig ikke har tilstrekkelige verktøy til å la seerne begrense tilgangen til nakenhet og voksent innhold, er det inntil videre ikke tillat med kunstnerisk nakenhet og nakenhet som er ment som utdanningsverktøy. Vi arbeider med å gjøre dette mulig i fremtiden.

Hva med aktiviteter som kroppsmaling og dans?

Kroppsmaling, dansing og andre kreative aktiviteter som ikke bryter regelverket vårt er helt greit på Twitch. Hvis noe blir flagget som potensielt seksuelt antydende innhold, vurderer vi innholdet og hensikten bak for å avgjøre om den rapporterte oppførselen er i strid med regelverket vårt.

Les mer om regelverket vårt om seksuelt antydende innhold.

Hva sier reglene om tilbakevirkende reaksjon på innhold på Twitch som er laget før 5. mars 2018? Er det forventet av meg at jeg sletter alt?

Fra og med 5. mars vil alt innholdet på nettstedet vårt være underlagt det nye regelverket. Vi forventer at innholdsprodusenter gjør sitt beste for å fjerne alt hatefullt, trakasserende og seksuelt antydende innhold fra kanalene sine.

Men hvis innhold som ble laget før det nye regelverket trådte i kraft, blir rapportert og er i strid med det nye regelverket, blir det fjernet uten at opphavspersonen blir utestengt. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å handle etter eget skjønn i alvorlige tilfeller. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du ser over og sletter individuelle klipp og videoer, kan du sjekke hjelpeartiklene på help.twitch.tv som omhandler hvordan man administrerer klipp og videoer på Twitch.

Må jeg være målet for trakassering eller hatefulle kommentarer for å rapportere en bruker?

Nei. Noen ganger kan det hende at en person som blir utsatt for trakassering ikke er oppmerksom på trakasseringen når den skjer. Det er også mulig at brukeren ikke er i stand til å sende inn en rapport. Noen ganger kan det hende at hatefulle kommentarer ikke er rettet mot en bestemt person, men heller en gruppe personer. Uavhengig av hvor involvert du er i saken det gjelder, vil hatefull oppførsel og trakassering som er brudd på retningslinjene våre kunne meldes inn når de blir observert.

Må jeg kommunisere at en oppførsel er upassende for at den skal regnes som trakassering og at brukeren kan rapporteres?

Nei, men i noen kontekster kan innhold eller aktivitet som virker som trakassering, være utilsiktet, og når man informerer brukeren om at handlingen støter andre, vil han heller hun kunne korrigere oppførselen sin. Du kan også avgjøre at noen former for trakassering er grove nok til å rettferdiggjøre rapportering uten først å kommunisere at trakasseringen er uønskede. Hvis du føler at det er trygt og passende å gjøre det, anbefaler vi at du kommuniserer tydelig at oppførselen er uønsket.  Hvis den uønskede oppførselen vedvarer, anbefaler vi at du rapporterer brukeren og vurderer andre alternativer for å ta deg av situasjonen, som å blokkere brukerens konto(er) eller bruke utestengelse fra chatten.

Jeg kom ved et uhell til å vise innhold som hadde seksuelt innhold. Kommer kontoen min til å bli utestengt?

Som kontoeier er det ditt ansvar å sørge for at alt som deles på kontoen din følger Twitch’ tjenestevilkår og retningslinjer for nettfellesskap. Hvis du er usikker på om en lenke, et bilde, en video eller annet innhold i strømmingen din bryter disse, anbefaler vi at du ser over alt sammen privat før du sender det på kanalen din. Innholdet som bryter regelverkene, om det er tilsiktet eller skjer ved et uhell, kan rapporteres, og det kan bli gjort moderasjonshandlinger overfor innholdet. Disse reaksjonene kan være å fjerne innholdet og utestenge kontoen din. I og med at det er snakk om direktesendt innhold, tar vi det for gitt at du tar tilstrekkelige forholdsregler, i og med at det ikke skal mer enn én hendelse til før du blir rapportert.

Hvorfor er det ingen spesifikke regler om hva slags klær som er lov på Twitch?

Etter hvert som Twitch fortsetter å få stadig flere innholdstemaer, blir det stadig viktigere å oppdatere hva slags typer klær som regnes som passende. Noe som er passende for en sending fra stranden eller på treningssenteret, er ikke nødvendigvis passende i en strømming om matlaging eller spill. I et forsøk på å hjelpe innholdsprodusenter med å følge retningslinjene vår for nettfellesskapet på samme måte det ville forventes at de fulgte oppførselsregler i den virkelige verden, har vi oppdatert regelverkene våre så de ikke bare reflekterer det vi regner som passende antrekk, men også konteksten der klærne brukes og hensikten personen som bruker dem har for å bruke dem, når vi modererer innhold. Husk at seksuelt eller upassende innhold, som nakenhet, fokus på genitalier, rumpe eller brystvorter og seksuelt antrekk, er forbudt.

Hva med abonnentuttrykksikoner?

I tillegg til det som beskrives i Twitch’ tjenestevilkår og retningslinjer for nettfellesskap, er alle abonnentuttrykksikoner underlagt egne regelverk beskrevet i guiden for abonnentuttrykksikoner. Husk at abonnentuttrykksikoner ikke bare er til bruk på sine respektive partner- eller affiliate-kanaler; abonnentuttrykksikoner kan brukes på alle Twitch-tjenester, så disse retningslinjene kan være mer restriktive. Les retningslinjene for uttrykksikoner for å sikre at du har forstått alle reglene som avgjør hva som er tillatt og hva som ikke er det når det gjelder uttrykksikoner.