Endringer i retningslinjene for nettfellesskapet finner du her.
Sist endret 28/02/2017

Retningslinjer for nettfellesskap (tidligere oppførselsregler)

Hos Twitch gjør vi vårt beste for å skape en best mulig sosial videoplattform som drives av det voksende nettfellesskapet vårt, der strømmere og seere kan samhandle trygt. For å nå dette målet, ber vi om at alle brukerne deltar på en måte som bidrar til en vennlig og positiv opplevelse for hele det globale nettfellesskapet.

I forsøk på å beskytte samfunnets integritet, og som leverandør av tjenesten, reserverer vi hos Twitch retten til å oppheve enhver konto når som helst og for hvilken som helst grunn som vi etter eget forgodtbefinnende betrakter som upassende eller krenkende. Du kan klage opphevelsen av din konto, men vi er ikke forpliktet til å begrunne avgjørelsen.

Ved mindre alvorlige utestengelser av kontoen første og andre gang, vil tilgangen din stoppes i et døgn, men det er ingen regel for påfølgende eller mer alvorlige utestengelser, som kan gjelde så lenge vi mener er rimelig. Vi vurderer klager på ubegrensede utestengelser på bakgrunn av en vurdering av atferden din, kontostatusen og eventuelle andre opplysninger. Kundesenteret og moderatorteamet vårt går gjennom alle forespørsler om åpning av utestengte konti, og behandler disse på lik linje med alle andre typer forespørsler.

I tillegg til tjenestevilkårene, har vi følgende retningslinjer som gjelder all bruk av tjenestene våre. Disse retningslinjene faller under en filosofi om sunn fornuft og folkeskikk og gjelder for alt video- og lydinnhold, alle chattemeldinger, alt kanalinnhold, alle nettfellesskap, alle metadata, alle brukernavn og all annen aktivitet i forbindelse med tjenestene våre. Brudd på retningslinjene for nettfellesskapet kan føre til utestengelse av kontoen din og inndragelse av tilgangen til tjenestene våre, i tillegg til fjerning av alt forbundet innhold. Dette er et dynamisk dokument som vi oppdaterer jevnlig på bakgrunn av utviklingen av Twitch-plattformen og nettfellesskapet.

Ytterligere retningslinjer eller spesifikke unntak kan gjelde for bestemte tjenester eller immaterielle rettigheter under Twitch-tjenesten. For øyeblikket kan du lese denne siden for finne informasjon om dette: Lenker og ressurser for Curse Website

Oppførsel

Lovbrudd
Du må overholde alle gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover i forbindelse med bruken av tjenestene våre. Innhold eller aktivitet som inneholder eller fremmer ulovlig aktivitet er forbudt.

Omgåelse av utestengelse
Alle utestengelser er bindende inntil de utløper eller fjernes etter en anke. Alle forsøk på å omgå utestenging fra nettstedet, nettfellesskapet eller chatting ved å benytte seg av andre konti, identiteter, personligheter eller ved å handle via andre brukeres konti, vil resultere i ytterligere utestengelse av kontoen. Forsøk på å omgå utestengelse kan i tillegg til å øke varigheten av utestengelsen føre til utestengelse på ubestemt tid.

Selvdestruktiv atferd
All aktivitet som kan sette livet ditt i fare eller medføre fysiske skader, er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: selvmordstrusler, bevisste forsøk på å medføre fysiske skader, bruk av ulovlige stoffer eller overdrevent inntak av alkohol.

Målrettet trakassering, trusler og vold mot andre
Trakassering, ærekrenkelse, trusler, onde hensikter og forfølging av andre personer eller brukere, inkludert ansatte, administratorer eller globale moderatorer hos Twitch, er strengt forbudt.

De følgende bruddene på trakasseringsreglene har vi nulltoleranse for, og alle konti som forbindes med slik aktivitet, vil bli stengt på ubestemt tid med umiddelbar virkning:

 • Forsøk på å true, skade eller drepe en annen person
 • Forsøk på å true med DDOS eller rette en SWAT mot en annen person
 • Bruk av dødelige våpen, som skytevåpen, kniver eller eksplosiver

Uautorisert deling av privat informasjon
Ikke bryt andres personvern. Det er forbudt å dele innhold som kan avsløre privat, personlig informasjon eller informasjon om individer eller deres privatadresse, uten tillatelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Deling av informasjon som kan identifisere en person (som ekte navn, bosted eller ID)
 • Deling av begrensede eller beskyttede sosiale profiler eller informasjon fra slike profiler
 • Kringkasting av innhold fra filming eller strømming som bryter andres personvern og/eller finner sted på privat eiendom, uten tillatelse.

Hatefulle ytringer og annen trakassering
Det er forbudt å skrive eller legge ut innhold som fremmer eller oppmuntrer til diskriminering, trakassering eller vold på bakgrunn av raseforskjeller, etnisitet, kjønn, identitet, seksuell legning, alder, religion eller nasjonalitet.

Falsk identitet
Innhold eller aktivitet som forsøker å etterligne et individ eller en organisasjon er forbudt. Forsøk på å fremstille som et medlem av Twitch-bemanning, administratorer eller globale moderatorer er et nulltoleranse regelbrudd som vil resultere i umiddelbar kontoopphevelse til ubestemt tid.

Spam, svindel og annen skadelig atferd
Alt innhold og all aktivitet som forstyrrer, avbryter, skader eller krenker Twitch-tjenestenes integritet eller andre brukeres brukeropplevelser eller utstyr er forbudt. Slik aktivitet innebærer:

 • Å skrive store mengder med repeterende og uønskede meldinger eller brukerrapporter
 • Distribuering av uautoriserte annonser
 • "Phishing" (nettfisking)
 • Bedrageri av andre
 • Fordeling av skadelige programvarer og virus
 • Feilinformasjon (som å late som en er i nød, å legge ut misvisende metadata, eller tilsiktet feilkategorisering av kanal)
 • Tukling (for eksempel kunstig oppblåsing av statistikker av bl.a. følgere og live-tilskuere)
 • Salg eller deling av brukerkonti
 • Videresalg av Twitch-tjenester eller -funksjoner (som f.eks. kanalmodereringsstatus)

Pornografi og annen seksuell atferd
Alt innhold og all aktivitet som kan defineres som pornografi, bilder av samleie eller tilsvarende voksent innhold er forbudt. Atferd som viser eller viser til utnytting av mindreårige rapporteres til myndighetene via "National Center for Missing & Exploited Children" (NCMEC).

Upassende atferd og påkledning hos strømmeren
Nakenhet og atferd som innebærer åpenlys seksuell hentydning og/eller påkledning er forbudt.

Ekstrem vold, lemlesting og annen uanstendig atferd
Innhold med eksplisitt fokus på ekstrem og ubegrunnet vold er forbudt.

Uautorisert innholdsdeling og andre brudd på opphavsrett
Hvis du laster opp innhold som du ikke eier, har rettigheter til eller på annet vis er autorisert til å bruke, er dette et brudd på tjenestevilkårene våre. Dette kan føre til at rettighetshavere krever at kontoen din blir stengt. Følgende er eksempler på det vi ikke tolererer: sending av sendingene til andre Twitch-strømmere, spilling av piratkopierte spill, visning av tredjepartsfilmer og -TV-serier, videresending av sportssendinger, spilling på uautoriserte private servere og opplasting av innhold fra andre sider uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.

Innhold

Kategoriser innholdet ditt riktig
Du må kategorisere innholdet ditt på riktig måte. Hvis det er flere passende spill eller nettfellesskap, kan du velge det du synes passer best. Hvis du for eksempel lager spillspesifikke illustrasjoner, kan du bruke den aktuelle spillkatalogen eller Creative-kategorien, sammen med et passende nettfellesskap. Hvis ikke du finner noen passende kategori til innholdet ditt, bør du velge "Spiller ikke" og/eller ikke velge et nettfellesskap istedenfor å velge en kategori som ikke passer.

Respekt for opphavsrett
Når du sender noe på Twitch, bør du lage innhold som er originalt eller dele innhold du har tillatelse til å dele. Innhold som har kopier, innhold som er bygget på annet innhold eller andres prestasjoner kan være brudd på andres immaterielle rettigheter og kan føre til krav om stenging av kontoen din av en rettighetsinnehaver. Vi oppfordrer innholdsprodusenter til å vurdere innholdet slik at det følger gjeldende lover om opphavsrett, som rettferdig bruk, og å sikre alle gjeldende rettigheter ved behov, før deling av innholdet på Twitch. Husk også at Twitch har et regelverk for gjentatte regelbrudd. Hvis du bryter opphavsrett flere ganger, vil kontoen din bli stengt på permanent basis.

Ettersom dette regelverket gjelder musikk og annen scenekunst på Twitch, bør du merke deg følgende:

 • Scenekunst: Fremføringer av eksisterende verker er kun tillatt hvis du har alle gjeldende rettigheter til å dele innholdet og/eller din egen fremføring av verket.
 • Produksjon og fremføring av musikk: Musikkinnholdet ditt bør fokusere på produksjonen av musikken eller fremføring av originalmusikk. Du kan også strømme en direktesendt “coverlåt” (dvs. en sang skrevet av noen andre) så lenge den ikke inneholder innspilt musikk eller andre lydelementer som eies av noen andre (for eksempel en instrumentalversjon av noen andres innspilling).
 • Innspilt musikk: Sendinger som ligner radioprogrammer med innspilt musikk er reservert godkjente musikkutgivere. Direktesendte konserter, som karaoke, coverlåter eller miming, skal ikke være fokus for musikkinnholdet ditt.

Spillinnhold

Juks i nettspill
All aktivitet som juks, hacking, botting eller tukling som gir kontohaveren utilbørlige fordeler i nettspill, er forbudt. Dette innebærer også utnytting av andre strømmeres direktesendinger for å trakassere dem i et spill, også kjent som "stream sniping".

Sending av spill med seksuelt innhold, voksent innhold eller spill som på andre måter er ulovlige
Nakenhet skal ikke være hovedfokus eller særtrekk for et spill, og grafikk som er modifisert til å gjøre ellers påkledde figurer nakne, er forbudt. Nakenhet kan forekomme i spill, så lenge det ikke blir hovedfokus i sendingen og så lenge man bare tilbringer så lang tid som nødvendig med nakenhet i spillet for å komme videre. Spill som er rangert som kun for voksne ("AO - Adults Only") av ESRB er ikke tillatt i sendinger på Twitch.

Se over listen over forbudte spill for å sjekke ut hvilke spill som er forbudt..

Sending av lukkede alfaer og betaer eller tidlige fullversjoner av spill
Vi ber deg om å respektere utgiveres/utvikleres lanseringsdatoer, sperrefrister og avtaler om taushetsplikt ved å vente med å sende spill til de er tilgjengelig for alle. Med mindre du har fått tillatelse i forkant, vil kanalen din kunne bli stengt på grunn av rettighetsbrudd hvis du ikke respekterer dette. Rettighetshavere skal rapportere regelbrudd i samsvar med DMCA-retningslinjene våre. Vi ber brukere vennligst unngå å bruke brukerrapportverktøyet for rapportering av potensielle regelbrudd.