Endringer i retningslinjene for nettfellesskapet finner du her.
Sist endret 7/2/2018

Retningslinjer for nettfellesskapet

Hos Twitch gjør vi vårt beste for å skape en best mulig, delt sosial videoplattform som drives av det voksende nettfellesskapet vårt, der strømmere og seere kan samhandle trygt. For å nå dette målet, ber vi om at alle brukerne deltar på en måte som bidrar til en vennlig og positiv opplevelse for hele det globale nettfellesskapet.

I forsøk på å beskytte samfunnets integritet, og som leverandør av tjenesten, reserverer vi hos Twitch retten til å oppheve enhver konto når som helst og for hvilken som helst grunn som vi etter eget forgodtbefinnende betrakter som upassende eller krenkende. Du kan klage opphevelsen av din konto, men vi er ikke forpliktet til å begrunne avgjørelsen.

Ved mindre alvorlige utestengelser av kontoen første og andre gang, vil tilgangen din stoppes i et døgn, men det er ingen regel for påfølgende eller mer alvorlige utestengelser, som kan gjelde så lenge vi mener er rimelig. Vi vurderer klager på ubegrensede utestengelser på bakgrunn av en vurdering av atferden din, kontostatusen og eventuelle andre opplysninger. Kundesenteret og moderatorteamet vårt går gjennom alle forespørsler om åpning av utestengte konti, og behandler disse på lik linje med alle andre typer forespørsler.

I tillegg til tjenestevilkårene, har vi følgende retningslinjer som gjelder all bruk av tjenestene våre. Disse retningslinjene faller under en filosofi om sunn fornuft og folkeskikk og gjelder all aktivitet og alt brukergenerert innhold i forbindelse med tjenestene våre. Brudd på retningslinjene for nettfellesskapet kan føre til utestengelse av kontoen din og inndragelse av tilgangen til tjenestene våre, i tillegg til fjerning av alt forbundet innhold. Dette er et dynamisk dokument som vi oppdaterer jevnlig på bakgrunn av utviklingen av Twitch-plattformen og nettfellesskapet.

Ytterligere retningslinjer eller spesifikke unntak kan gjelde for bestemte tjenester eller immaterielle rettigheter under Twitch-tjenesten. For øyeblikket kan du lese denne siden for finne informasjon om dette: Lenker og ressurser for Curse Website


Lovbrudd

Du må overholde alle gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lovverk i forbindelse med bruken av tjenestene våre. Innhold eller aktivitet som inneholder eller fremmer ulovlig aktivitet er forbudt.

Betingelser rundt kontoopphevelse

Alle opphevelser er bindende inntil de utløper eller fjernes etter klageoppfordring. Alle forsøk på å omgå utestenging fra nettstedet, nettfellesskapet eller chatting ved å benytte seg av andre konti, identiteter, personligheter eller ved å handle via andre brukeres konti, vil resultere i ytterligere stengning av kontoen. Forsøk på å omgå utestengelse kan i tillegg til å øke varigheten av utestengelsen føre til utestengelse på ubestemt tid.

Selvdestruktiv atferd

All aktivitet som kan sette livet ditt i risiko eller medføre til fysiske skader er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: selvmordstrusler, bevisste forsøk på å medføre fysiske skader, bruk av ulovlige stoffer eller overdrevent inntak av alkohol.

Vold og trusler

Voldshandlinger og trusler om vold blir tatt på alvor og regnes som nulltoleransebrudd. Alle kontoer som er forbundet med slike aktiviteter blir utestengt på permanent basis. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Forsøk på eller trusler om å skade andre fysisk eller drepe dem
 • Forsøk på eller trusler om å bruke hacking, DDOS eller SWAT overfor andre
 • Bruk av våpen til å true, skremme, skade eller drepe andre

Hatefull oppførsel og trakassering

Hatefull oppførsel er alt innhold og all aktivitet som fremmer, oppfordrer til eller tilrettelegger for diskriminering, nedvurdering, objektifisering, trakassering eller vold basert på rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder, funksjonshemming, medisinsk tilstand, fysiske karakteristikker eller veteranstatus, og er forbudt. All hatefull oppførsel regnes som nulltoleransebrudd, og alle kontoer som forbindes med slik oppførsel, vil bli utestengt på permanent basis.

Trakassering defineres som alt innhold og all aktivitet som søker å true, nedvurdere, misbruke eller mobbe andre, eller som skaper et fiendtlig miljø for andre, og er forbudt. Avhengig av hvor grovt overtramp det er snakk om, kan kontoen din bli permanent utestengt ved første overtredelse.

Det er forbudt å bruke Twitch til å legge til rette for hatefull opptreden eller trakassering, uavhengig av om målene for hatet eller trakasseringen er på Twitch eller ikke. Individer, nettfellesskap eller organisasjoner som gjør dette, har ikke lov til å bruke tjenestene våre. Vi kan komme til å gjennomføre tiltak mot personer for hatefull oppførsel eller trakassering som foregår utenfor Twitch, og som er rettet mot Twitch-brukere.

Les mer om regelverket vårt som omhandler hatefulle handlinger og trakassering og hva reaksjonene er.

Uautorisert deling av privat informasjon

Ikke bryt andres personvern. Det er forbudt å dele innhold som kan avsløre privat, personlig informasjon eller informasjon om individer eller deres privatadresse, uten tillatelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Deling av informasjon som kan identifisere en person (som ekte navn, bosted eller ID)
 • Deling av begrensede eller beskyttede sosiale profiler eller informasjon fra slike profiler
 • Kringkasting av innhold fra filming eller strømming som bryter andres personvern og/eller finner sted på privat eiendom, uten tillatelse.

Etterlikning/identitetforfalskning

Innhold eller aktivitet som forsøker å etterligne et individ eller en organisasjon, er forbudt. Forsøk på å utgi seg for ansatte, administratorer eller globale moderatorer hos Twitch er et nulltoleranseregelbrudd som vil resultere i umiddelbar utestengelse på ubestemt tid.

Spam, svindel og andre former for ondsinnet atferd

Ethvert innhold eller enhver aktivitet som forstyrrer, avbryter, skader eller krenker Twitch-tjenestenes integritet eller andre brukeres brukeropplevelser eller enheter er forbudt. Slik aktivitet innebærer:

 • Å skrive store mengder med repeterende og uønskede meldinger eller brukerrapporter
 • Distribuering av uautoriserte annonser
 • "Phishing" (nettfisking)
 • Bedrageri av andre
 • Fordeling av skadelige programvarer og virus
 • Feilinformasjon (som å late som en er i nød, å legge ut misvisende metadata, eller tilsiktet feilkategorisering av kanal)
 • Tukling (for eksempel kunstig oppblåsing av statistikker av bl.a. følgere og live-tilskuere)
 • Salg eller deling av brukerkonti
 • Videresalg av Twitch-tjenester eller -funksjoner (som f.eks. kanalmodereringsstatus)

Nakenhet, pornografi og annet seksuelt innhold

Nakenhet, seksuelt innhold eller seksuell aktivitet, som pornografi, seksuelle handlinger og seksuelle tjenester er forbudt.

Innhold eller aktiviteter som fremmer eller truer med seksuell vold eller annen utnyttelse er strengt forbudt og kan meldes til politiet. Utnytting av mindreårige rapporteres til myndighetene via National Center for Missing & Exploited Children.

Innhold som antyder seksuelt innhold eller seksuelle aktiviteter er også forbudt, selv om det kan være tillatt i utdanningsøyemed eller på forh¨åndsgodkjent, lisensiert basis. I slike tilfeller er det ytterligere restriksjoner som gjelder.

Les mer om regelverket vårt om seksuelt innhold og hva reaksjonene er.

Ekstrem vold, lemlesting og annet som kan regnes som uanstendig

Innhold med eksplisitt fokus på ekstrem og ubegrunnet gørr og vold er forbudt.

Uautorisert innholdsdeling og andre brudd på opphavsrett

Hvis du laster opp innhold som du ikke eier, har rettigheter til eller på annet vis er autorisert til å bruke, er dette et brudd på tjenestevilkårene våre. Dette kan føre til at rettighetshavere krever at kontoen din blir stengt. Følgende er eksempler på det vi ikke tolererer: strømming av sendingene til andre Twitch-strømmere, spill av piratkopierte spill, visning av tredjepartsfilmer og -TV-serier, deling av sportssendinger, spilling på uautoriserte private servere og opplasting av innhold fra andre sider uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.

Ytterligere retningslinjer om innhold

Kategoriser innholdet ditt på riktig måte

Du må kategorisere innholdet ditt på riktig måte. Hvis det er flere passende spill eller kategorier, kan du velge det du synes passer best. Hvis du for eksempel lager spillspesifikke illustrasjoner, kan du bruke den aktuelle spillkatalogen eller Creative-kategorien, sammen med et passende nettfellesskap. Hvis ikke du finner noen passende kategori til innholdet ditt, bør du velge "Spiller ikke" og/eller ikke velge et nettfellesskap istedenfor å velge en kategori som ikke passer.

Respekter opphavsrett

Når du strømmer noe på Twitch, bør du lage innhold som er originalt eller dele innhold du har tillatelse til å dele. Innhold som har kopier, innhold som er bygget på annet innhold eller andres prestasjoner kan være brudd på andres opphavsrett og kan føre til krav om stenging av kontoen din av en rettighetsinnehaver. Vi oppfordrer innholdsprodusenter til å vurdere innholdet slik at det følger gjeldende lover om opphavsrett, som rettferdig bruk, og å sikre alle gjeldende rettigheter ved behov, før deling av innholdet på Twitch. Husk også at Twitch har et regelverk for gjentatte regelbrudd. Hvis du bryter opphavsrett flere ganger, vil kontoen din bli stengt på permanent basis.

Ettersom dette regelverket gjelder musikk og annen scenekunst på Twitch, bør du merke deg følgende:

 • Scenekunst: Fremføringer av eksisterende verker er kun tillatt hvis du har alle gjeldende rettigheter til å dele innholdet og/eller din egen fremføring av verket.
 • Produksjon og fremføring av musikk: Musikkinnholdet ditt bør fokusere på produksjonen av musikken eller fremføring av originalmusikk. Du kan også strømme en direktesendt “coverlåt” (dvs. en sang skrevet av noen andre) så lenge den ikke inneholder innspilt musikk eller andre lydelementer som eies av noen andre (for eksempel en instrumentalversjon av noen andres innspilling).
 • Innspilt musikk: Sendinger som likner radioprogrammer med innspilt musikk er reservert godkjente musikkutgivere. Direktesendte konserter, som karaoke, coverlåter eller miming, skal ikke være fokus for musikkinnholdet ditt.

Ytterligere retningslinjer om innhold

Juks på nettspill

Enhver aktivitet som juks, hacking, botting eller tukling som gir kontohaveren utilbørlige fordeler på nettspill, er forbudt. Dette innebærer også utnytting av andre strømmeres direktesendinger for å trakassere dem i et spill, også kjent som "stream sniping".

Lukkede alfaer/betaer og versjoner av spill før lansering

Vi ber deg om å respektere utgiveres/utvikleres lanseringsdatoer, forbud og taushetsplikter ved å vente med å kringkaste slike spill til spillet er tilgjengelig for alle. Med mindre du har fått tillatelse i forkant, vil kanalen din kunne bli stengt på grunn av rettighetsbrudd hvis du ikke respekterer dette. Rettighetshavere skal rapportere regelbrudd i samsvar med DMCA-retningslinjene våre. Vi ber om at brukerne unngår å bruke brukerrapportverktøyet til rapportering av potensielle regelbrudd.