Hatelijk gedrag en intimidatie

Bij Twitch kun je zelf community's maken of je aansluiten bij of deelnemen aan community's die je interesses delen. We willen dat iedereen zich kan uiten op Twitch, maar het is wel belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te stralen. Dit betekent dat wij haatzaaiend gedrag en intimidatie willen voorkomen en beheren, en dat wij onze gebruikers hiertegen willen beschermen.

We steunen Twitch-gebruikers met uiteenlopende of impopulaire meningen en gebruikers die op humoristische of controversiële manier hun mening uiten. Maar zorg er wel voor dat je bedoelingen duidelijk zijn. Gedrag dat haat of intimidatie aanmoedigt of ontziet tolereren we in geen geval. Onwetendheid is geen acceptabel excuus voor gedrag dat leidt tot haat of intimidatie.

We begrijpen dat gedrag op meerdere manieren als haatdragend of intimiderend kan worden geïnterpreteerd. Als we gerapporteerde content of activiteiten bekijken houden we rekening met de bedoeling en de context. Om meer duidelijkheid te geven over dit beleid en hoe wij omgaan met dergelijk gedrag, hebben we in onderstaande secties extra details toegevoegd aan onze communityrichtlijnen.

Haatzaaiend gedrag

Haatzaaiend gedrag is strikt verboden. Haatzaaiend gedrag is content of een activiteit die discriminatie, neerbuigendheid, objectificatie, intimidatie aanmoedigt of vergemakkelijkt, of geweld naar aanleiding van de hieronderstaande karakteristieken:  

 • Ras, etniciteit of afkomst
 • Religie
 • Sekse, gender of genderidentiteit
 • Seksuele geaardheid
 • Leeftijd
 • Fysieke of mentale beperking of ziekte
 • Fysieke kenmerken
 • Veteranenstatus

Twitch neemt een aantal factoren mee om de intentie en context van de gemelde intimidatie vast te stellen. Er geldt een zerotolerancebeleid voor alle accounts die zich inlaten met hatelijk gedrag. Deze accounts worden onmiddellijk voor onbepaalde tijd geschorst.

Lastigvallen

Onder intimidatie verstaan we content of activiteiten waarin wordt gepoogd anderen te intimideren, vernederen, mishandelen of te pesten of waarin een vijandelijke omgeving wordt geschept voor anderen. Dit gedrag is verboden. Intimidatie is verboden. Twitch neemt een aantal factoren mee om de intentie, context en impact van de gemelde intimidatie vast te stellen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van gedrag en content die als aanstootgevend kunnen worden beschouwd:

 • Pesten, zoals herhaaldelijk uitschelden of pogingen iemand te vernederen, met de bedoeling leed te berokkenen
 • Misbruik maken van iemand op basis van diens werkgever, organisatie of andere betrekking
 • Iemand vertellen dat hij of zij zich moet verwonden of doden
 • Het aanmaken van gebruikersaccounts die zijn gericht op intimidatie of haat
 • Stalken of iemands persoonlijke grenzen niet respecteren, zoals het omzeilen van kanaalbans, geblokkeerde accounts of het verzoek om geen contact meer op te nemen
 • Persoonlijke informatie van iemand openbaren zonder diens toestemming, al dan niet met de bedoeling om deze persoon te kwetsen
 • Persoonlijke opnamen van iemand maken zonder diens toestemming, al dan niet met de bedoeling om deze persoon te kwetsen
 • Het delen van content, inclusief vervalste of uit zijn verband gerukte content, met de bedoeling iemand te vernederen, te pesten of te beschadigen
 • Het browsen of overvallen van kanalen met kwaadwillende bedoelingen
 • Het maken van ongewenste seksuele avances, seksuele intimidatie of seksuele pesterijen
  • Lees meer over ons beleid en de handhaving van seksuele content, inclusief seksueel geweld en uitbuiting
 • Het opzettelijk indienen van valse rapporten, het vervalsen van bewijs voor rapporten of het manipuleren van rapporten
 • Het aanzetten tot of aanmoedigen van intimidatie

Het schenden van ons beleid met betrekking tot intimidatie zal leiden tot een schorsing van je account. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt je account voor onbepaalde tijd geschorst na de eerste overtreding.

Community's die verantwoordelijk zijn voor haatzaaiend gedrag en intimidatie

Makers zijn rolmodellen of leiders van de community's die ze hebben opgericht of cultiveren. Makers moeten nadenken over de gevolgen van hun uitlatingen en daden. Wij vragen je je in te spannen om pogingen tot intimidatie binnen je community de kop in te drukken.

Twitch mag niet worden gebruikt voor het aanzetten tot haat, of om haat aan te moedigen, te promoten, te faciliteren of te organiseren, of dat nu op Twitch is of daarbuiten. Community's, organisaties of individuen die zich hier toch schuldig aan maken zullen worden geschorst.

Haatzaaiend gedrag en intimidatie in het echte leven of buiten Twitch

De Twitch-community bevindt zich ook op conventies, TwitchCon en sociale media, en organiseert ontmoetingen tussen leden. Onze community omvat alle deze facetten en we nemen deze dan ook in mee in onze pogingen om de veiligheid van onze community te waarborgen. Mogelijk ondernemen we stappen tegen mensen die zich schuldig maken aan haat of intimidatie die buiten de Twitch-services om plaatsvindt, maar wel is gericht tegen Twitch-gebruikers.

Aanvullende beperkingen

Als voorbeelden van hatelijk gedrag of intimidatie worden gedeeld in een educatieve context, zoals nieuwsreportages of een documentaire, of bedoeld zijn om het bewustzijn over schadelijk gedrag te verhogen, vragen wij je je intentie duidelijk te maken en dergelijke content als volwassen te bestempelen.

Zo meld en beheer je haat en intimidatie op Twitch

We willen dat iedereen op Twitch zich veilig voelt en zich uitspreekt tegen haat en intimidatie. Als je te maken krijgt met ongewenste opmerkingen, gebaren of gedragingen, kun je het volgende doen:

Escalerend ernstig wangedrag

Als je van mening bent dat hatelijk gedrag of intimidatie aanleiding vormen voor het indienen van een claim of het aangifte doen van een misdaad, vragen we je contact op te nemen met een advocaat of de plaatselijke politie. Specifieke fysieke bedreigingen moeten direct worden gemeld bij de plaatselijke politie.

Veelgestelde vragen

Moet ik het mikpunt zijn van hatelijk gedrag of intimidatie om een gebruiker aan te geven?

Nee. Soms is een individueel doelwit zich er niet van bewust dat er sprake is van intimidatie op het moment dat dit plaatsvindt of niet in de gelegenheid om een rapport in te dienen. Soms zijn hatelijke opmerkingen gericht tegen een bepaalde groep in plaats van tegen een individu. Als je getuige bent van hatelijk gedrag en intimidatie dat in strijd is met onze communityrichtlijnen kun je dit aangeven, ongeacht de mate van betrokkenheid.

Moet ik aangeven dat aanstootgevend gedrag ongewenst is als ik de gebruiker wil aangeven?

Nee, al kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat er geen sprake is van opzettelijke intimidatie. Mogelijk komt de betreffende persoon tot inkeer als hem of haar wordt medegedeeld dat anderen zich ongemakkelijk voelen door zijn of haar gedrag. Het kan ook zo zijn dat je bepaalde vormen van intimidatie zo ernstig vindt dat je het niet nodig acht om eerst duidelijk te maken dat er sprake is van ongewenst gedrag. Als jij het veilig en juist acht om aangifte te doen, raden we je aan om duidelijk te maken dat er volgens jou sprake is van ongewenst gedrag. Als het ongewenste gedrag aanhoudt, adviseren we je om de betreffende gebruiker aan te geven en andere opties te overwegen, zoals het blokkeren van het account van deze persoon of om hem of haar te verbannen van de chat.