Veelgestelde vragen over de communityrichtlijnen

Wat verstaat Twitch onder haatzaaiend gedrag?

Haatzaaiend gedrag is strikt verboden. Haatzaaiend gedrag is content of een activiteit die discriminatie, neerbuigendheid, objectificatie, intimidatie aanmoedigt of vergemakkelijkt, of geweld naar aanleiding van de hieronderstaande karakteristieken:

 • Ras, etniciteit of afkomst
 • Religie
 • Sekse, gender of genderidentiteit
 • Seksuele geaardheid
 • Leeftijd
 • Fysieke of mentale beperking of ziekte
 • Fysieke kenmerken
 • Veteranenstatus

Twitch weegt een aantal factoren mee om de intentie en context van de gemelde intimidatie vast te stellen. Lees ons uitgebreide artikel voor meer informatie over het beleid van Twitch ten aanzien van intimidatie en haatzaaiend gedrag.

Wat moet ik doen tegen mensen die zich intimiderend of haatzaaiend gedragen in mijn chat, wanneer ik offline ben of niet achter mijn computer zit?

We verzoeken streamers om zo goed mogelijk hun best te doen om hun chat te modereren met tools als AutoMod, door een moderatieteam op te bouwen, en/of door gebruik te maken van de talloze tools die door derden worden aangeboden.

Zolang je geen oogje toeknijpt voor content die, of gedrag dat in strijd is met de Communityrichtlijnen, kun je er gerust op zijn dat er geen strafmaatregelen worden getroffen jegens je kanaal.

Kom meer te weten met ons ondersteuningsartikel Hoe ga je om met intimidatie.

Wat kan ik doen tegen kijkers die elementen van mijn stream, zoals tekst-naar-spraak, exploiteren om te intimideren, haat te zaaien of seksuele content te verspreiden?

Als streamer ben jij verantwoordelijk voor de content op je stream. Twitch verzoekt je om je best te doen om de interactieve elementen van je stream naar eer en geweten te modereren, zoals het instellen van een woordenfilter of een meldingsvertraging, om jezelf de kans te verschaffen om binnenkomende meldingen te modereren. Uiteindelijk is het aan jou om te beslissen welke stappen nodig zijn voor jouw stream en het gedrag van jouw community, om aan de Communityrichtlijnen te voldoen. Vergeet niet om alle niet-gemodereerde, interactieve elementen, zoals tekst-naar-spraak, tijdelijk uit te schakelen, wanneer je even niet achter je computer zit.

In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor mijn community?

Makers zijn rolmodellen of leiders van de community's die ze hebben opgericht of cultiveren. Makers moeten nadenken over de gevolgen van hun uitlatingen en daden. Wij vragen je je in te spannen om pogingen tot intimidatie binnen je community de kop in te drukken.

Twitch mag niet worden gebruikt voor het aanzetten tot haat, of om haat aan te moedigen, te promoten, te faciliteren of te organiseren, of dat nu op Twitch is of daarbuiten. Community's, organisaties of individuen die zich hier toch schuldig aan maken zullen worden geschorst.

Lees meer hierover in ons artikel over Haatzaaiend gedrag en intimidatie.

Waarom modereert Twitch het gedrag buiten Twitch?

We erkennen dat intimidatie van Twitch-communityleden soms kan ontstaan door gedragingen buiten Twitch. Ons verlangen om verifieerbare intimidatie buiten Twitch te modereren, komt voort uit onze overtuiging dat het negeren van gedrag, wanneer we dat kunnen verifiëren en toedichten aan een Twitch-account, een van onze belangrijkste doelen in gevaar brengt: iedere Twitch-gebruiker kan zich met zijn authentieke persoonlijkheid in de Twitch-community begeven, zonder angst voor intimidatie.

Hoe modereert Twitch gedrag buiten Twitch?

Personen die melding maken van intimidatie moeten bij hun melding ook links naar bewijsmateriaal meeleveren.

Het moderatieteam komt alleen in actie als:

 • De verschafte links verifieerbaar zijn
 • De content direct in verband kan worden gebracht met de gerapporteerde Twitch-gebruiker
 • Het doelwit van de intimidatie een andere Twitch-gebruiker of een groep Twitch-gebruikers of Twitch-medewerkers is
 • Het moderatieteam bepaalt dat het gedrag in strijd is met ons beleid

Twitch zal geen andere websites of diensten actief monitoren op inbreuk van onze Communityrichtlijnen, noch zullen we optreden tegen content buiten Twitch die gecreëerd is voor 5 maart 2018.

Lees meer over ons beleid ten aanzien van haatzaaiend gedrag of intimidatie.

Welke kleding is geschikt voor mijn stream?

Gezien de verscheidenheid van content en activiteiten die de makers ontplooien, zou een expliciet kledingvoorschrift onredelijk beperkend zijn. Streaming is een publieke activiteit die een wereldwijd publiek van allerlei leeftijden en culturen bereikt, en als zodanig verbieden we naaktheid en seksueel gedrag. Bij het evalueren van meldingen van seksueel gedrag, is de kleding slechts één factor die we gebruiken in onze beslissing of het gedrag acceptabel is.

We raden de makers aan om kleding te dragen die gepast is om in het openbaar te dragen, met het oog op de context, locatie en activiteit van de uitzending. Trainingskleding zou bijvoorbeeld gepast zijn bij een fitness-stream en een badpak zou gepast zijn bij een stream vanaf een openbaar strand.

Lees meer over richtlijnen voor Naaktheid en kleding.

Ik ben een artiest en ik wil een naaktportret schilderen, zonder seksuele intenties. Kan ik het schilderen van de naakte figuur streamen?

Aangezien we nog geen gereedschappen hebben waarmee kijkers blootstelling aan naakt en volwassen content kunnen beperken, is naakt voor artistieke of educatieve doelstellingen niet toegestaan. We zijn bezig om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

En hoe zit dat met activiteiten als bodypainting en dansen?

Bodypainting, dansen en andere creatieve activiteiten die niet in strijd zijn met ons beleid, zijn welkom op Twitch. Als activiteiten worden gemarkeerd als potentieel seksueel suggestieve content, zullen we de context en bedoeling van de content afwegen om te bepalen of het gemelde gedrag in strijd is met ons beleid.

Lees meer over ons beleid ten aanzien van Suggestieve inhoud.

Wat is het beleid ten aanzien van terugwerkende handhaving van inhoud op Twitch die is gemaakt vóór 5 maart 2018? Wordt er van mij verwacht dat ik alles verwijder?

Vanaf 5 maart 2018 is alle content op de site onderworpen aan de nieuwe richtlijnen. We verwachten dat de makers er naar eer en geweten alles aan zullen doen om haatzaaiende, intimiderende en seksueel suggestieve content van hun kanaal te verwijderen.

Maar als er meldingen binnenkomen van content die in strijd is met de nieuwe richtlijnen en gecreëerd werd vóórdat de nieuwe richtlijnen van kracht werden, zal deze content zonder uitstel worden verwijderd. We behouden ons echter het recht voor om bij strenge overtredingen discreet te werk te gaan. Voor informatie over hoe je individuele Clips en VOD's kunt controleren en wissen, lees je de overeenkomstige help.twitch.tv-artikelen: Hoe beheer je Clips en VOD op Twitch.

Moet ik het mikpunt zijn van hatelijk gedrag of intimidatie om een gebruiker aan te geven?

Nee. Soms is een individueel doelwit zich er niet van bewust dat er sprake is van intimidatie op het moment dat dit plaatsvindt of niet in de gelegenheid om een rapport in te dienen. Soms zijn hatelijke opmerkingen gericht tegen een bepaalde groep in plaats van tegen een individu. Als je getuige bent van hatelijk gedrag en intimidatie dat in strijd is met onze communityrichtlijnen kun je dit aangeven, ongeacht de mate van betrokkenheid.

Moet ik aangeven dat aanstootgevend gedrag ongewenst is als ik de gebruiker wil aangeven?

Nee, al kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat er geen sprake is van opzettelijke intimidatie. Mogelijk komt de betreffende persoon tot inkeer als hem of haar wordt medegedeeld dat anderen zich ongemakkelijk voelen door zijn of haar gedrag. Het kan ook zo zijn dat je bepaalde vormen van intimidatie zo ernstig vindt dat je het niet nodig acht om eerst duidelijk te maken dat er sprake is van ongewenst gedrag. Als jij het veilig en juist acht om aangifte te doen, raden we je aan om duidelijk te maken dat er volgens jou sprake is van ongewenst gedrag. Als het ongewenste gedrag aanhoudt, adviseren we je om de betreffende gebruiker aan te geven en andere opties te overwegen, zoals het blokkeren van het account van deze persoon of om hem of haar te verbannen van de chat.

Ik heb per ongeluk seksueel expliciete content laten zien Wordt mijn account nu opgeschort?

Als eigenaar van je account ben jij ervoor verantwoordelijk dat alles wat gedeeld wordt op jouw kanaal voldoet aan de servicevoorwaarden van Twitch (ToS) en de communityrichtlijnen (CG). Als je niet zeker weet of een link, foto, filmpje of andere inhoud van je stream deze regels overtreedt, kun je deze beter privé bekijken voor je het streamt. Content die onze ToS of CG overtreedt, of dit nou per ongeluk of expres is getoond, kan worden gerapporteerd. Moderators kunnen hierna actie ondernemen, zoals de content verwijderen of je account schorsen. Gezien het karakter van livecontent, verwachten we dat je vooraf de juiste maatregelen treft. Zelfs na één incident kunnen we actie ondernemen.

Waarom zijn er geen specifieke regels over welke kleding wel en niet toegestaan is op Twitch?

Twitch laat steeds meer verschillende content zien en dus is ook steeds meer verschillende soorten kleding toelaatbaar. Iets dat bijvoorbeeld acceptabel is voor een stream op het strand of in de sportschool is mogelijk niet geschikt voor een stream waarin je kookt of games speelt. Om onze streamers te helpen zich aan de communityrichtlijnen te houden zoals ze zich ook moeten gedragen in de echte wereld, hebben we ons beleid aangepast. We kijken als we content beheren niet alleen naar de kleding, maar ook naar de context waarin deze wordt gedragen en wat de bedoelingen zijn van de drager. Onthoud dat seksueel expliciete of suggestieve content, zoals naakt of een focus op de genitaliën, billen of tepels en kleding die seksueel suggestief is, niet is toegestaan.

En abonnee-emotes dan?

Naast de servicevoorwaarden en communityrichtlijnen van Twitch, zijn alle abonnee-emotes onderhevig aan extra richtlijnen die je terugvindt in de emoticongids voor abonnees. Houd er rekening mee dat abonnee-emotes niet alleen worden gebruikt op de kanalen van de betreffende partner of affiliate. Abonnee-emotes kunnen in alle Twitch-diensten worden gebruikt, dus deze richtlijnen zijn mogelijk strenger. Lees de richtlijnen voor emotes om te zorgen dat je begrijpt wat wel en niet is toegestaan als het gaat om emotes.