Klik hier voor de wijzigingen aan de Communityrichtlijnen.
Laatst gewijzigd op 28 februari 2017

Communityrichtlijnen (voorheen de Gedragscode)

Bij Twitch willen we het best mogelijke socialevideoplatform mogelijk maken, gecreëerd door onze groeiende community, waar creatievelingen en community's in een veilige omgeving interactie kunnen aangaan. Om dat doel te bereiken, vragen we al onze gebruikers om zich te gedragen op een manier die tot een vriendelijke, positieve ervaring leidt voor onze internationale community.

Om de integriteit van onze gemeenschap te beschermen, behouden wij bij Twitch, als de aanbieder van de dienst, ons het recht voor om een account te schorsen op elk moment voor elk gedrag dat wij als ongepast of schadelijk bepalen. Je bent vrij om tegen je schorsing in beroep te gaan, maar we zijn niet verplicht om een reden voor ons besluit te geven.

Voor eerste en tweede schorsingen zal je toegang tot de site 24 uur worden beperkt, maar er is geen vastgestelde tijd voor de duur van opvolgende schorsingen of schorsingen voor ernstige overtredingen. We zullen beroepen op onbepaalde schorsingen overwegen op basis van onze beoordeling van je gedrag, accountreputatie en alle andere informatie die we beschikbaar hebben. Onze klantenservice- en moderatie-teams beoordelen alle aanvragen voor herplaatsing en we verwerken deze samen met alle andere ondersteuningsverzoeken.

Naast onze servicevoorwaardenbieden we de volgende richtlijnen voor gebruikersgedrag en -content op onze services. Deze richtlijnen vallen elk onder de noemer 'gezond verstand' en gelden voor alle videocontent, audiocontent, berichten, kanaalcontent, metadata, gebruikersnamen en welke andere activiteit op onze services dan ook. Het schenden van onze communityrichtlijnen kan leiden tot de schorsing van je account en je toegang tot onze services en de verwijdering van betrokken content. Dit document wordt beschouwd als 'levend' en zal regelmatig worden bijgewerkt op basis van de ontwikkeling van de community en het platform van Twitch.

Aanvullende richtlijnen of specifieke uitzonderingen zijn mogelijk van toepassing op bepaalde services of eigenschappen van het Twitch-platform. Raadpleeg voorlopig de volgende pagina voor meer informatie: Curse Website Links and Resources

Gedrag

De wet overtreden
Je moet alle wetten die lokaal, nationaal en internationaal van toepassing zijn respecteren tijdens het gebruik van onze services. Content of activiteit die illegale activiteiten bevat, aanmoedigt of uitlokt, is verboden.

Schorsing ontwijken
Alle schorsingen zijn bindend tot de vervaldatum of annulering op basis van beroep. Elke poging om schorsing van de hele site, community of de chat te omzeilen door het gebruik van andere accounts, identiteiten, persoonlijkheden of aanwezigheid op het account van een andere gebruiker zal ook resulteren in een schorsing. Het ontwijken van schorsing zal niet alleen de duur van de schorsing verlengen, maar kan leiden tot een schorsing voor onbepaalde tijd.

Zelfdestructief gedrag
Elke activiteit die je leven in gevaar kan brengen of kan leiden tot lichamelijk letsel is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: zelfmoorddreigingen, opzettelijk lichamelijk trauma, gebruik van drugs en overmatig alcoholgebruik.

Doelgerichte intimidatie, bedreigingen en geweld richting anderen
Intimidatie, laster, lastigvallen, overrompeling met kwaadaardige bedoelingen (raiding), of het stalken van andere personen of gebruikers, waaronder personeel, beheerders of globale moderators van Twitch, is ten strengste verboden.

De volgende overtredingen worden beschouwd als intimidatie-overtredingen waarvoor een zero-tolerancebeleid geldt. Alle accounts die zich inlaten met een dergelijke activiteit zullen onmiddellijk voor onbepaalde tijd worden geschorst:

 • Proberen om iemand letsel toe te brengen of te doden, of dreigen dit te doen
 • Dreigen met of een poging doen tot een DDoS- of SWAT-aanval op een andere persoon
 • Het tonen van dodelijke of schadelijke wapens, zoals pistolen, messen of explosieven.

Het delen van privé-informatie zonder toestemming
Respecteer de privacy van anderen. Het is verboden om zonder toestemming content te delen die privé-informatie over anderen prijsgeeft, zoals privéadressen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het delen van informatie waarmee iemand kan worden geïdentificeerd (zoals een echte naam, locatie of ID)
 • Het delen van beperkt toegankelijke of beschermde sociale profielen of informatie uit die profielen
 • Het streamen van content die is bemachtigd middels film- of streamactiviteiten die inbreuk doen op de privacy van anderen en/of zonder toestemming verricht zijn op privébezit.

Haatzaaien en andere vormen van lastigvallen
Alle content die discriminatie, intimidatie of geweld op basis van ras, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, religie of nationaliteit bevordert, promoot of aanmoedigt is verboden.

Imitatie
Content of activiteit bedoeld om een individu of organisatie na te bootsen is verboden. Elke poging om jezelf misleidend voor te stellen als lid van het personeel van Twitch, als beheerder of globale moderator, is een overtreding die onder een zero-tolerancebeleid valt en zal resulteren in een onmiddellijke schorsing voor onbepaalde tijd.

Spam, oplichting en ander schadelijk gedrag
Alle content of activiteit die de diensten van Twitch of de ervaring van een andere gebruikers of apparaten verstoort, onderbreekt of schaadt, of anderszins in strijd is met de integriteit daarvan, is verboden. Dergelijk gedrag omvat:

 • Het plaatsen van grote hoeveelheden herhalende, ongewenste berichten of gebruikersrapporten
 • Het verspreiden van ongeoorloofde reclame
 • Phishing
 • Het oplichten van andere gebruikers
 • Het verspreiden van malware of virussen
 • Misinformatie (zoals het veinzen van nood, het plaatsen van misleidende metadata, of het opzettelijk foutief categoriseren van een kanaal)
 • Manipulatie (zoals het kunstmatig opkrikken van volgers- of kijker statistieken)
 • Het verkopen of het delen van gebruikersaccounts
 • Doorverkoop van services of functies van Twitch (zoals het beheren van kanaalstatus)

Pornografie en andere expliciete seksuele gedragingen
Alle content of activiteit met betrekking tot pornografie, geslachtsgemeenschap of seksuele diensten is verboden. Uitbuiting van minderjarigen zal worden gemeld aan de autoriteiten via het National Center for Missing & Exploited Children.

Ongepaste gedragingen en kleding van uitzender
Naaktheid en openlijk seksueel gedrag en/of geseksualiseerde kleding zijn verboden.

Gewelddadig en ander obsceen gedrag
Content die zich uitsluitend richt op extreem of zinloos geweld is verboden.

Zonder toestemming delen van content en andere auteursrechtschendingen
Het uploaden van alle content waarvan je niet de eigenaar bent, de rechten niet hebt, of anderszins niet bevoegd bent om deze te gebruiken, is in strijd met onze gebruiksvoorwaarden en zorgt ervoor dat rechthebbende derden een DMCA-onderzoek naar je account kunnen instellen. Voorbeelden van wat we niet tolereren: het heruitzenden van de content van andere Twitch-streamers, het spelen van op illegale wijze verkregen games, het tonen van films en tv-series van derden, het heruitzenden van een sportwedstrijd, het spelen op niet-officiële privéservers of het uploaden van content van andere sites zonder toestemming van de auteursrechtbezitter.

Content

Plaats je content in de juiste categorie
Je bent verplicht je content in de juiste categorie te plaatsen. Als er meerdere geschikte games of community's zijn, kun je naar eigen inzicht een keuze maken. Als je bijvoorbeeld gamespecifieke kunst maakt, ben je vrij om jezelf te categoriseren in de bijbehorende gamedirectory of de Creative-directory, samen met een bijbehorende community. Als er geen geschikte categorie lijkt te zijn, kies je de categorie 'Niet aan het spelen' in plaats van een ongeschikte categorie en/of voer je geen community in.

Respecteer intellectueeleigendomsrechten
Tijdens het streamen via Twitch moet je originele content maken of content delen waarvoor je toestemming hebt om te streamen. Content die replica's, afgeleide creaties, of de prestaties van auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen betreft, kan het intellectueel eigendom van een ander schenden en derhalve worden onderworpen aan een DMCA-verwijderingsverzoek door een rechthebbende. We moedigen makers aan om hun content te beoordelen op de naleving van toepasselijke wetten op het auteursrecht, met inbegrip van fair use, en om alle rechten indien nodig veilig te stellen, alvorens de content te delen via Twitch. Bedenk ook dat Twitch een recidivistenbeleid heeft. Meerdere auteursrechtelijke onderzoeken naar je account leiden tot de schorsing van je account.

Aangezien dit beleid geldt voor muziek en andere podiumkunsten op Twitch, dien je op het volgende te letten:

 • Performance arts: Uitvoeringen van reeds bestaande werken zijn alleen toegestaan als je alle nodige rechten hebt om de content en/of je eigen uitvoering van dat werk te delen.
 • Livemuziek, uitvoering en creatie: Je muziekcontent moet draaien om het live creëren en uitvoeren van originele muziek. Je kunt ook een live-uitvoering streamen van een 'cover' (een compositie van een andere artiest), mits er geen muzikale elementen of andere audio-elementen bij betrokken zijn die door iemand anders zijn gemaakt of het bezit van derden zijn (bijvoorbeeld de instrumentale begeleiding van andermans opname).
 • Opgenomen muziek: Radio-achtige streams met opgenomen muziek zijn uitsluitend voorbehouden aan goedgekeurde muzieklabels. Livemuziekoptredens zoals karaoke, covers van de muziek van een ander en playbacken/imitatie mogen dus niet de focus van je muziekcontent zijn.

Gamingcontent

Valsspelen bij een online game
Elke activiteit, zoals valsspelen, hacken, gebruikmaken van een bot of manipulatie, die de eigenaar van het account een oneerlijk voordeel in een online multiplayerspel geeft, is verboden. Dit geldt ook voor de exploitatie van de live-uitzending van een andere zender om deze in het spel lastig te vallen, zoals 'stream sniping'.

Seksueel expliciete games, games voor volwassenen, of andere verboden games
Naaktheid, pornografie, seks of seksueel geweld mag geen centrale focus of kenmerk van het spel in kwestie zijn en gemodde naaktheid is in zijn geheel niet toegestaan. Het voorkomen van naaktheid in een spel is toegestaan, zolang je het niet tot een primaire focus van je content maakt en slechts zoveel tijd als nodig is in het gebied spendeert om verder te komen in het verhaal van het spel. Games die door de ESRB als Adults Only (AO) zijn beoordeeld, zijn niet toegestaan als content op Twitch.

Voor een volledige lijst van games die expliciet verboden zijn, verwijzen we je door naar onze lijst van verboden games.

Besloten alfa's/bèta's of games die nog niet verkrijgbaar zijn
Wij vragen je de betreffende releasedata, embargo's en NDA's van alle uitgevers/ontwikkelaars te respecteren door te wachten met het uitzenden van deze games totdat iedereen toegang heeft. Tenzij voorafgaande toestemming gegeven is, kan je kanaal worden onderworpen aan een DMCA-verwijderingsverzoek door een rechthebbende. Rechthebbenden moeten overtredingen melden in overeenstemming met onze DMCA-richtlijnen. We vragen gebruikers af te zien van het melden van mogelijke schendingen via de rapporteer-tool.