Klik hier voor de wijzigingen aan de Communityrichtlijnen.
Laatst gewijzigd op 7 februari 2018

Communityrichtlijnen

Bij Twitch willen we het best mogelijke socialevideoplatform mogelijk maken, gecreëerd door onze groeiende community, waar creatievelingen en community's in een veilige omgeving interactie kunnen aangaan. Om dat doel te bereiken vragen we al onze gebruikers om zich te gedragen op een manier die tot een vriendelijke, positieve ervaring leidt voor onze internationale community.

Om de integriteit van onze gemeenschap te beschermen, behouden wij bij Twitch, als de aanbieder van de dienst, ons het recht voor om een account te schorsen op elk moment voor elk gedrag dat wij als ongepast of schadelijk bepalen. Je bent vrij om tegen je schorsing in beroep te gaan, maar we zijn niet verplicht om een reden voor ons besluit te geven.

Voor eerste en tweede schorsingen zal je toegang tot de site 24 uur worden beperkt, maar er is geen vastgestelde tijd voor de duur van opvolgende schorsingen of schorsingen voor ernstige overtredingen. We zullen beroepen op onbepaalde schorsingen overwegen op basis van onze beoordeling van je gedrag, accountreputatie en alle andere informatie die we beschikbaar hebben. Onze klantenservice- en moderatie-teams beoordelen alle aanvragen voor herplaatsing en we verwerken deze samen met alle andere ondersteuningsverzoeken.

Naast onze servicevoorwaarden bieden we de volgende richtlijnen voor gebruikersgedrag en -content voor onze services. Deze richtlijnen vallen elk onder de noemer 'gezond verstand' en gelden voor alle door gebruikers gegenereerde content en activiteiten op onze diensten. Het schenden van onze communityrichtlijnen kan leiden tot de schorsing van je account, ontzegging van toegang tot onze services en de verwijdering van betrokken content. Dit document wordt beschouwd als 'levend' en zal regelmatig worden bijgewerkt op basis van de ontwikkeling van de community en het platform van Twitch.

Aanvullende richtlijnen of specifieke uitzonderingen zijn mogelijk van toepassing op bepaalde services of eigenschappen van het Twitch-platform. Raadpleeg voorlopig de volgende pagina voor meer informatie: Curse Website Links and Resources


De wet overtreden

Je moet alle wetten die lokaal, nationaal en internationaal van toepassing zijn respecteren tijdens het gebruik van onze services. Content of activiteit die illegale activiteiten bevat, aanmoedigt, aanbiedt of uitlokt, is verboden.

Schorsing ontwijken

Alle schorsingen zijn bindend tot de vervaldatum of annulering op basis van beroep. Elke poging om schorsing van de hele site, community of de chat te omzeilen door het gebruik van andere accounts, identiteiten, persoonlijkheden of aanwezigheid op het account van een andere gebruiker zal eveneens resulteren in een schorsing. Het ontwijken van een schorsing zal niet alleen de duur van de schorsing verlengen, maar kan leiden tot een schorsing voor onbepaalde tijd.

Zelfdestructief gedrag

Elke activiteit die je leven in gevaar kan brengen of kan leiden tot lichamelijk letsel is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: zelfmoorddreigingen, opzettelijk lichamelijk trauma, gebruik van drugs en overmatig alcoholgebruik.

Geweld en bedreigingen

Gewelddadige acties en dreigingen worden serieus genomen. Er geldt een zerotolerancebeleid en alle accounts die zich inlaten met dergelijke activiteiten worden onmiddellijk voor onbepaalde tijd geschorst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Dreigen met of een poging doen om een ander te verwonden of te doden
 • Dreigen met of een poging doen om te hacken of een DDoS- of SWAT-aanval uit te voeren op een andere persoon
 • Het gebruik van wapens om anderen fysiek te bedreigen, te intimideren, te verwonden of te doden

Hatelijk gedrag en intimidatie

Hatelijk gedrag is inhoud of activiteit die discriminatie, objectificatie, intimidatie of geweld op basis van ras, etniciteit, afkomst, religie, sekse, gender, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, leeftijd, beperking, medische toestand, fysieke karakteristieken of veteranenstatus bevordert, aanmoedigt of vergemakkelijkt. Dergelijk gedrag of inhoud is verboden. Er geldt een zerotolerancebeleid voor alle accounts die zich inlaten met hatelijk gedrag. Deze accounts worden onmiddellijk voor onbepaalde tijd geschorst.

Onder intimidatie verstaan we content of activiteiten waarin wordt gepoogd anderen te intimideren, vernederen, mishandelen of te pesten of waarin een vijandelijke omgeving wordt geschept voor anderen. Dit gedrag is verboden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt je account voor onbepaalde tijd geschorst na de eerste overtreding.

Je mag Twitch niet gebruiken om hatelijk gedrag of intimidatie te faciliteren, ongeacht of het slachtoffer wel of niet op Twitch aanwezig is. Personen, community's of organisaties die zich hier niet aan houden, mogen onze diensten niet gebruiken. Mogelijk ondernemen we stappen tegen gebruikers die zich schuldig maken aan haat of intimidatie die buiten de Twitch-services om plaatsvindt, maar wel is gericht tegen Twitch-gebruikers.

Kom meer te weten over ons beleid betreffende hatelijk gedrag en intimidatie.

Ongeautoriseerd delen van persoonlijke informatie

Respecteer de privacy van anderen. Het is verboden om zonder toestemming content te delen die privé-informatie over anderen prijsgeeft, zoals privéadressen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het delen van informatie waarmee iemand kan worden geïdentificeerd (zoals een echte naam, locatie of ID)
 • Het delen van beperkt toegankelijke of beschermde sociale profielen of informatie uit die profielen
 • Het streamen van content die is bemachtigd middels film- of streamactiviteiten die inbreuk doen op de privacy van anderen en/of zonder toestemming verricht zijn op privébezit.

Nabootsing van identiteit

Content of activiteit bedoeld om een individu of organisatie na te bootsen is verboden. Elke poging om jezelf misleidend voor te stellen als lid van het personeel van Twitch is een overtreding die onder een zerotolerancebeleid valt en zal resulteren in een onmiddellijke schorsing voor onbepaalde tijd.

Spam, fraude en andere schadelijke inhoud

Alle content of activiteit die de diensten van Twitch of de ervaring van een andere gebruiker of apparaten verstoort, onderbreekt of schaadt, of anderzijds in strijd is met de integriteit daarvan, is verboden. Dergelijk gedrag omvat:

 • Het plaatsen van grote hoeveelheden herhalende, ongewenste berichten of gebruikersrapporten
 • Het verspreiden van ongeoorloofde reclame
 • Phishing
 • Het oplichten van andere gebruikers
 • Het verspreiden van malware of virussen
 • Misinformatie (zoals het veinzen van nood, het plaatsen van misleidende metadata, of het opzettelijk foutief categoriseren van een kanaal)
 • Manipulatie (zoals het kunstmatig opkrikken van volgers- of kijker statistieken)
 • Het verkopen of het delen van gebruikersaccounts
 • Doorverkoop van services of functies van Twitch (zoals het beheren van kanaalstatus)

Naakt, pornografie en andere seksuele inhoud

Naaktheid en seksueel expliciete content of activiteiten, zoals pornografie, seksuele handelingen of geslachtsgemeenschap en seksuele diensten zijn verboden.

Inhoud of activiteiten die dreigen met seksueel geweld of uitbuiting of dit promoten zijn verboden en kunnen worden gemeld bij de wetshandhaving. Uitbuiting van minderjarigen zal worden gemeld aan de autoriteiten via het National Center for Missing & Exploited Children.

Seksueel suggestieve inhoud of activiteiten zijn ook verboden, hoewel het mogelijk is toegestaan in een educatieve context of als er een vooraf goedgekeurde licentie bij betrokken is. Elk geval is onderhevig aan aanvullende beperkingen.

Kom meer te weten over ons beleid betreffende seksuele content en handhaving.

Extreem geweld, bloederigheid en andere obscene content

Content die zich uitsluitend richt op extreem of zinloos geweld is verboden.

Het zonder toestemming delen van content en andere auteursrechtschendingen

Het uploaden van alle content waarvan je niet de eigenaar bent, de rechten niet hebt, of anderszins niet bevoegd bent om deze te gebruiken, is in strijd met onze gebruiksvoorwaarden en zorgt ervoor dat rechthebbende derden een DMCA-onderzoek naar je account kunnen instellen. Voorbeelden van wat we niet tolereren: het heruitzenden van de content van andere Twitch-streamers, het spelen van op illegale wijze verkregen games, het tonen van films en tv-series van derden, het heruitzenden van een sportwedstrijd, het spelen op niet-officiële privéservers of het uploaden van content van andere sites zonder toestemming van de auteursrechtbezitter.

Extra contentrichtlijnen

Plaats je content in de juiste categorie

Je bent verplicht je content in de juiste categorie te plaatsen. Als er meerdere geschikte games of categorieën zijn, kun je naar eigen inzicht een keuze maken. Als je bijvoorbeeld gamespecifieke kunst maakt, ben je vrij om jezelf te categoriseren in de bijbehorende gamedirectory of de Creative-directory, samen met een bijbehorende community. Als er geen geschikte categorie lijkt te zijn, kies je de categorie 'Niet aan het spelen' in plaats van een ongeschikte categorie en/of voer je geen community in.

Respecteer intellectuele eigendomsrechten

Tijdens het streamen via Twitch moet je originele content maken of content delen waarvoor je toestemming hebt om te streamen. Content die replica's, afgeleide creaties, of de prestaties van auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen bevat, kan het intellectueel eigendom van een ander schenden en derhalve worden onderworpen aan een DMCA-verwijderingsverzoek door een rechthebbende. We moedigen makers aan om hun content te beoordelen op de naleving van toepasselijke wetten op het auteursrecht, met inbegrip van fair use, en om alle rechten indien nodig veilig te stellen, alvorens de content te delen via Twitch. Bedenk ook dat Twitch een recidivebeleid heeft. Meerdere auteursrechtelijke onderzoeken naar je account leiden tot de schorsing van je account.

Aangezien dit beleid geldt voor muziek en andere podiumkunsten op Twitch, dien je op het volgende te letten:

 • Performance arts: Uitvoeringen van reeds bestaande werken zijn alleen toegestaan als je alle nodige rechten hebt om de content en/of je eigen uitvoering van dat werk te delen.
 • Livemuziek, uitvoering en creatie: Je muziekcontent moet draaien om het live creëren en uitvoeren van originele muziek. Je kunt ook een live-uitvoering streamen van een 'cover' (een compositie van een andere artiest), mits er geen muzikale elementen of andere audio-elementen bij betrokken zijn die door iemand anders zijn gemaakt of in het bezit van derden zijn (bijvoorbeeld de instrumentale begeleiding van andermans opname)
 • Opgenomen muziek: Radio-achtige streams met opgenomen muziek zijn uitsluitend voorbehouden aan goedgekeurde muzieklabels. Livemuziekoptredens zoals karaoke, covers van de muziek van een ander en playbacken/imitatie mogen dus niet de focus van je muziekcontent zijn.

Extra richtlijnen voor gamingcontent

Valsspelen bij online games

Elke activiteit, zoals valsspelen, hacken, gebruikmaken van een bot of manipulatie, die de eigenaar van het account een oneerlijk voordeel in een online multiplayerspel geeft, is verboden. Dit geldt ook voor de exploitatie van de live-uitzending van een andere zender om deze in het spel lastig te vallen, zoals 'stream sniping'.

Besloten alfa's/bèta's en games die nog niet zijn uitgekomen

Wij vragen je de betreffende releasedata, embargo's en NDA's van alle uitgevers/ontwikkelaars te respecteren door te wachten met het uitzenden van deze games totdat iedereen toegang heeft. Tenzij voorafgaande toestemming gegeven is, kan je kanaal worden onderworpen aan een DMCA-verwijderingsverzoek door een rechthebbende. Rechthebbenden moeten overtredingen melden in overeenstemming met onze DMCA-richtlijnen. We vragen gebruikers af te zien van het melden van mogelijke schendingen via de rapporteer-tool.