Yhteisöohjeisiin liittyvät usein kysytyt kysymykset

Millaista käytöstä Twitch pitää vihamielisenä?

Vihamielinen käytös on tiukasti kiellettyä. Vihamieliseksi käytökseksi katsotaan kaikki sisältö ja toiminta, joka edistää, rohkaisee tai helpottaa seuraaviin ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää, haukkumista, esineellistämistä, häirintää tai väkivaltaa:

 • rotu, etnisyys tai kansallinen alkuperä
 • uskonto
 • sukupuoli tai sukupuoli-identiteetti
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • ikä
 • vamma tai terveydentilaan liittyvä ongelma
 • fyysiset ominaisuudet
 • veteraanius.

Twitch ottaa huomioon eri tekijöitä selvittäessään ilmoitetun vihamielisen toiminnan tarkoitusta ja asiayhteyttä. Lisätietoja niistä Twitchin käytännöistä, jotka liittyvät häirinnän ja vihamielisen käytöksen torjumiseen, on tarjolla Lue lisätietoja -artikkelissa.

Mitä voin tehdä ihmisille, jotka syyllistyvät chatissani häirintään tai vihamieliseen käytökseen, kun olen itse offline-tilassa tai poissa näppäimistön ääreltä?

Pyydämme lähettäjiä vilpittömästi pyrkimään siihen, että heidän chattiaan moderoidaan jollakin AutoModin kaltaisella työkalulla, moderointitiimin voimin ja/tai hyödyntämällä lukuisia kolmansien osapuolien työkaluja.

Kunhan et tahallasi jätä huomiotta sellaista sisältöä tai käytöstä, joka rikkoo yhteisöohjeita, sinun ei tarvitse huolestua kanavaasi kohdistuvista rangaistustoimenpiteistä.

Lisätietoja on ohjeartikkelissamme Häirinnän käsittely chatissa.

Mitä voin tehdä sellaisille katsojille, jotka käyttävät lähetykseni osia (kuten tekstistä puheeksi ‑toimintoa) häirintään, vihamieliseen käytökseen tai seksuaalisen sisällön lähettämiseen?

Lähettäjänä olet vastuussa lähetyksesi sisällöstä. Twitch pyytää lähettäjiä pyrkimään siihen, että lähetyksen vuorovaikutteisia osia moderoidaan (esimerkiksi määrittämällä sanojen suodatin tai ilmoitusviive), jotta lähettäjät voivat moderoida saapuvia ilmoituksia. Lähettäjän tulee itse päättää, mitkä toimet sopivat hänen lähetyksensä ja yhteisönsä toimintaan, niin että yhteisöohjeita noudatetaan. Muista poistaa väliaikaisesti käytöstä tai mykistää kaikki moderoimattomat vuorovaikutteiset elementit, kuten tekstistä puheeksi ‑toiminto, jos poistut itse tietokoneen äärestä.

Missä määrin olen vastuussa yhteisöni toiminnasta?

Tekijät ovat luomiensa tai vaalimiensa yhteisöjen roolimalleja ja johtajia. Tekijöiden tulee harkita omien puheidensa ja katselijoiden toimien seurauksia; pyydämme tekijöitä pyrkimään siihen, että he tukahduttavat yhteisössä mahdollisesti esiintyvät ahdisteluyritykset.

Twitchiä ei pidä käyttää vihamielisen käyttäytymisen tai ahdistelun lietsontaan, rohkaisemiseen, helpottamiseen tai järjestämiseen Twitchissä tai Twitchin ulkopuolella. Erotamme näin käyttäytyvät yhteisöt, organisaatiot ja henkilöt.

Lisätietoja on artikkelissa, jossa käsitellään vihamielistä käytöstä ja ahdistelua.

Miksi Twitch moderoi Twitchin ulkopuolista toimintaa?

Tiedämme, että Twitch-yhteisön jäseniin kohdistuva häirintä voi joskus saada alkunsa Twitchin ulkopuolisesta toiminnasta. Haluamme moderoida todistettavissa olevaa Twitchin ulkopuolista häirintää, koska uskomme, että jos ohitamme sopimattoman käytöksen, jonka olemme voineet sekä vahvistaa että yhdistää Twitch-tiliin, yksi tärkeimmistä tavoitteistamme vaarantuu. Tavoitteemme on, että jokainen Twitchin käyttäjä voi Twitchissä esiintyä juuri omana itsenään pelkäämättä joutuvansa häirinnän kohteeksi.

Miten Twitch moderoi Twitchin ulkopuolista käytöstä?

Häirinnästä ilmoittajien on annettava ilmoituksen yhteydessä linkkejä todisteisiin.

Moderointitiimi ryhtyy toimeen vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Annetut linkit voidaan varmistaa.
 • Sisältö voidaan suoraan yhdistää ilmoitettuun Twitchin käyttäjään.
 • Häirinnän kohde on toinen Twitchin käyttäjä, ryhmä Twitchin käyttäjiä tai joku Twitchin työntekijöistä.
 • Moderointiryhmä toteaa käytöksen rikkovan Twitchin käytäntöjä.

Twitch ei aktiivisesti valvo muita sivustoja tai palveluita varmistaakseen, ettei Twitchin yhteisöohjeita rikota niissä. Emme myöskään ryhdy toimeen sellaisen Twitchin ulkopuolisen sisällön suhteen, joka on luotu aiemmin kuin 5.3.2018.

Lisätietoja vihamieliseen käytökseen ja ahdisteluun liittyvistä käytännöistämme

Millainen vaatetus soveltuu lähetykseeni?

Sisällöntekijöiden käsittelemät aiheet ja toiminnot vaihtelevat huomattavasti, joten yksiselitteiset pukeutumisohjeet olisivat turhan rajoittavia. Lähettäminen on julkista toimintaa, jonka yleisönä on monenikäisiä käyttäjiä monista kulttuureista, ja näin ollen alastomuus ja seksuaalinen sisältö on kielletty. Kun arvioimme seksuaaliseen sisältöön liittyviä ilmoituksia, vaatetus on vain yksi niistä tekijöistä, jotka otamme huomioon arvioidessamme, onko toiminta hyväksyttävää.

Suosittelemme sisällöntekijöitä pukeutumaan vaatetukseen, joka olisi yleisesti hyväksyttävissä siinä asiayhteydessä, paikassa ja toiminnassa, jota he lähettävät. Treenivaatteet esimerkiksi sopisivat kuntoilulähetykseen, kun taas uimapuku soveltuisi uimarannalla tehtävään lähetykseen.

Lisätietoja alastomuuteen ja vaatetukseen liittyvistä ohjeista

Olen taiteilija ja haluan maalata alastonkuvan, jonka ei ole tarkoitus olla seksuaalinen. Voinko tehdä lähetyksen alastonmallin piirtämisestä?

Meillä ei vielä ole tarjolla keinoja, joilla katsojat voisivat rajoittaa altistumistaan alastomuudelle ja aikuisille suunnatulle sisällölle, joten alastomuutta ei sallita myöskään taiteellisessa tai kouluttavassa tarkoituksessa. Pyrimme mahdollistamaan tämän tulevaisuudessa.

Entä bodypaintingin ja tanssimisen kaltaiset toimet?

Bodypainting, tanssiminen ja muut luovat toimet, jotka eivät riko Twitchin käytäntöjä, sopivat Twitchiin loistavasti. Jos saamme ilmoituksen mahdollisesta seksuaalisesti vihjailevasta sisällöstä, otamme huomioon asiayhteyden ja sisällön tarkoituksen selvittäessämme, rikkooko ilmoitettu sisältö Twitchin käytäntöjä.

Lisätietoja vihjailevaan sisältöön liittyvistä käytännöistämme

Noudatetaanko näitä käytäntöjä taannehtivasti myös sellaisen sisällön suhteen, joka on luotu Twitchissä aiemmin kuin 5.3.2018? Pitäisikö minun poistaa kaikki sisältö?

5.3.2018 alkaen uudet ohjeet pätevät sivuston kaikkeen sisältöön. Oletamme, että sisällöntekijät pyrkivät poistamaan kanaviltaan kaiken vihamielisen, ahdistelevan ja seksuaalisesti vihjailevan sisällön.

Jos kuitenkin saamme ilmoituksia sisällöstä, joka rikkoo uusia ohjeita ja joka on luotu ennen uusien ohjeiden astumista voimaan, tällainen sisältö poistetaan ilman tilin sulkemista, mutta pidätämme oikeuden käyttää omaa harkintaamme vakavien rikkomusten osalta. Jos haluat lisätietoa siitä, miten yksittäisiä leikkeitä ja VOD-videoita tarkistetaan ja poistetaan, tutustu help.twitch.tv-sivuston seuraaviin artikkeleihin: Leikkeiden hallinta sekä VODien hallinta Twitchissä.

Onko minun itse oltava vihamielisen kommentin tai ahdistelun kohteena, jotta voin tehdä käyttäjästä ilmoituksen?

Ei. Joskus tällaisen käytöksen kohde ei ehkä ole tietoinen ahdistelusta sen ilmetessä tai kohde ei ehkä voi tehdä ilmoitusta. Joskus vihamielisiä kommentteja ei ehkä kohdisteta yksittäisiin henkilöihin, vaan ihmisryhmiin. Osallistuitpa tilanteeseen millä tasolla tahansa, yhteisöohjeitamme rikkovasta vihamielisestä käytöksestä ja häirinnästä voi ilmoittaa kuka tahansa, joka huomaa sellaista tapahtuvan.

Täytyykö minun kertoa, että toiminta on epämieluisaa, jotta se katsotaan ahdisteluksi ja käyttäjästä voi tehdä ilmoituksen?

Ei, joskin joissakin tilanteissa sisältö tai toiminta, joka vaikuttaa ahdistelulta, saattaa olla sitä tahattomasti. Tällöin käyttäjä voi korjata toimintaansa saatuaan kuulla, että hänen toimintansa aiheuttaa muille epämukavan olon. Jotkin ahdistelutavat saattavat toisaalta olla niin vakavia, että niistä voi tehdä ilmoituksen heti, vaikka ei ensin ilmoittaisi niiden olevan epätoivottuja. Jos tunnet, että voit turvallisesti ja asiaankuuluvasti todeta käytöksen olevan sopimatonta, suosittelemme sinun ilmoittavan asiasta selkeästi. Jos epätoivottu käytös jatkuu, suosittelemme sinun tekevän käyttäjästä ilmoituksen ja harkitsevan muita keinoja tilanteen hallitsemiseksi. Tällaisia keinoja voivat olla esim. käyttäjän tilin (tai tilien) torjuminen ja käyttäjän estäminen chatissa.

Esitin vahingossa sisältöä, joka oli seksuaalisviritteistä. Suljetaanko tilini?

Tilin omistajana olet täysin vastuussa siitä, että varmistat kaiken tililläsi jaettavan sisällön noudattavan Twitchin palvelun käyttöehtoja ja yhteisöohjeita. Jos et ole varma siitä, rikkooko lähetykseesi sisältyvä linkki, valokuva, video tai muu sisältö kyseisiä ehtoja tai ohjeita, suosittelemme kohteen ennakkokatselua ennen sen liittämistä lähetykseen. Jos sisältö rikkoo palvelun käyttöehtoja tai yhteisöohjeita, näytettiinpä se vahingossa tai tarkoituksella, sisällöstä voidaan tehdä ilmoitus. Moderointiryhmä voi ryhtyä kyseisen sisällön osalta aiheellisiin toimiin, joita voivat olla kyseisen sisällön poistaminen ja tilin sulkeminen. Live-sisällön luonteen huomioon ottaen odotamme lähettäjien ryhtyvän tarvittaviin varotoimiin; yksikin tapaus saattaa johtaa toimenpiteisiin.

Miksi tarjolla ei ole tarkkoja sääntöjä siitä, millainen vaatetus on sallittua Twitchissä ja millainen ei?

Twitchin tarjoama sisältövalikoima laajenee ja monipuolistuu jatkuvasti, joten hyväksyttävän vaatetuksen määritelmää on aika ajoin päivitettävä. Esimerkiksi rannalla tai kuntosalilla tehtävään lähetykseen soveltuva vaatetus ei välttämättä sovellu ruoanlaitto- tai pelilähetykseen. Haluamme auttaa tekijöitä noudattamaan yhteisöohjeitamme yhtä vaivattomasti kuin he noudattavat tosielämään liittyviä vaatimuksia, joten olemme päivittäneet käytäntöjämme: sisältöä moderoitaessa ei enää oteta huomioon pelkästään itse asua vaan myös tilanne, jossa asua käytetään, sekä asuun pukeutuneen henkilön aikomus. Muista, että avoimesti seksuaalinen tai seksuaalisesti vihjaileva sisältö, kuten alastomuus, joka paljastaa sukupuolielimet, pakarat tai nännit tai keskittyy näihin, sekä seksuaalisesti vihjailevaksi tarkoitettu pukeutuminen, on kiellettyä.

Entä tilaajien hymiöt?

Twitchin käyttöehtojen ja yhteisöohjeiden lisäksi kaikkiin tilaajien hymiöihin liittyy lisäkäytäntöjä, jotka on kuvattu Tilaajahymiöiden oppaassa. Muistathan, että tilaajahymiöitä käytetään muuallakin kuin niihin liittyvillä kumppanien tai Affiliate-käyttäjien kanavilla; tilaajahymiöitä voidaan käyttää kaikissa Twitch-palveluissa, joten nämä ohjeet saattavat olla tiukempia. Lue hymiöihin liittyvät ohjeet ja varmista, että ymmärrät kaikki kohdat, joissa määritetään, mikä on hymiöiden yhteydessä sallittua ja mikä ei.