Jos haluat nähdä yhteisöohjeiden muutokset, napsauta tässä.
viimeksi muokattu 28.2.2017

Yhteisöohjeet (aiemmin Toimintasäännöt)

Twitchin tavoitteena on tarjota käyttäjille paras sosiaalinen videoympäristö, jonka luonnista vastaa alati kasvava yhteisömme ja jossa tekijät ja yhteisöt voivat turvallisesti olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tavoitteen saavuttamiseksi pyydämme kaikkia käyttäjiä osallistumaan toimintaan sellaisella tavalla, joka takaa miellyttävän ja positiivisen kokemuksen koko maailmanlaajuiselle yhteisöllemme.

Haluamme suojella ja ylläpitää yhteisömme arvoja, joten palvelun toimittajana Twitchin henkilökunta varaa oikeuden sulkea milloin tahansa minkä tahansa sellaisen tilin, jolla esitetty käytös on mielestämme sopimatonta tai haitallista. Käyttäjä voi vapaasti pyytää tilin sulkemisen perumista, mutta meidän ei tarvitse antaa syytä päätöksellemme.

Vähäisistä rikkomuksista käyttäjän pääsy sivustolle estetään ensimmäisellä ja toisella kerralla 24 tunniksi, mutta seuraavilla kerroilla eston kestoa ei ole määritetty. Rajoittamatonta kestoa sovelletaan myös vakaviin rikkomuksiin. Kun käsittelemme muutospyyntöjä, jotka koskevat rajoittamattomaksi ajaksi suljettuja tilejä, otamme huomioon käyttäjän toiminnan, tilin aseman ja kaikki muut hallussamme olevat tiedot. Asiakastuki- ja moderaattoritiimimme tarkistavat kaikki palauttamispyynnöt, ja käsittelemme ne muiden tukipyyntöjen ohella.

Twitchin palveluehtojen lisäksi tarjolla ovat seuraavat ohjeet, jotka koskevat kaikkea palveluissamme tapahtuvaa käyttäjien toimintaa sekä palveluihimme lisättävää sisältöä. Ohjeet ovat terveen järjen mukaisia, ja ne pätevät kaikkeen videosisältöön, äänisisältöön, chattiviesteihin, kanavasisältöön, yhteisöihin, metadataan ja käyttäjänimiin sekä kaikkeen muuhun palveluissamme tapahtuvaan toimintaan. Yhteisösääntöjen rikkominen saattaa johtaa tilin sulkemiseen ja palvelujemme käytön estämiseen sekä kaiken asiaan liittyvän sisällön poistamiseen. Tämä on päivittyvä asiakirja, jota päivitetään säännöllisesti Twitch-yhteisön ja -palvelun kehittymisen myötä.

Tiettyihin Twitch-palvelun sisältämiin palveluihin tai kohteisiin saattaa liittyä lisäohjeita tai erityisiä poikkeuksia. Kyseiset tiedot ovat tällä hetkellä seuraavalla englanninkielisellä sivulla: Curse Website Links and Resources.

Käyttäytyminen

Lakien noudattaminen
Käyttäjien tulee Twitch-palveluita käyttäessään noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja. Kaikki sisältö tai toiminta, jossa esitetään, kannustetaan tai pyydetään laitonta toimintaa, on kielletty.

Tilin sulkemisen välttely
Kaikki tilien sulkemiset ovat sitovia, kunnes sulkemiset vanhenevat tai ne kumotaan pyynnön seurauksena. Myös kaikki yritykset kiertää sivustonlaajuista tilin sulkemista, yhteisöstä sulkemista tai chatista sulkemista käyttämällä toista tiliä, identiteettiä, henkilöllisyyttä tai toisen käyttäjän tiliä johtavat tilin sulkemiseen. Tilin sulkemisen välttely-yritykset eivät pelkästään pidennä sulkemisen kestoa, vaan ne saattavat myös johtaa siihen, että tili suljetaan määrittämättömäksi ajaksi.

Itsetuhoinen käytös
On kiellettyä ryhtyä mihinkään toimintaan, joka saattaa vaarantaa oman hengen tai aiheuttaa itselle fyysistä vahinkoa. Tähän sisältyvät muun muassa itsemurhauhkaukset, tarkoituksellinen fyysinen vamma, huumeiden tai laittomien lääkkeiden käyttö ja kohtuuton juominen.

Kohdistettu häirintä, uhkaukset ja väkivalta muita kohtaan
Häirintä, herjaukset, uhkailu, pahantahtoinen kanavan valtaus tai vaaniminen, joka kohdistuu muihin henkilöihin tai käyttäjiin, mukaan lukien Twitchin henkilökuntaan, järjestelmänvalvojiin ja globaaleihin moderaattoreihin, on ehdottomasti kiellettyä.

Seuraavassa luettelossa on häirintärikkomuksia, joihin sovelletaan nollatoleranssia. Kaikki tällaiseen toimintaan liittyvät tilit suljetaan välittömästi määräämättömän pitkäksi ajanjaksoksi.

 • yritykset tai uhkaukset vahingoittaa toista henkilöä tai tappaa toinen henkilö
 • yritykset tai uhkaukset tehdä palvelunestohyökkäys tai aiheuttaa SWAT-hyökkäys toisen henkilön kimppuun
 • tappavien tai vaarallisten aseiden heristely (esimerkiksi ampuma-aseet, veitset ja räjähteet).

Yksityistietojen luvaton jakaminen
Muiden yksityisyyttä ei saa loukata. On kiellettyä jakaa sisältöä, joka saattaa paljastaa ihmisten henkilökohtaisia tietoja tai asuinpaikkoja, ellei tähän ole erikseen saatu lupaa. Tähän sisältyvät muun muassa seuraavanlaiset paljastukset:

 • henkilökohtaisten tietojen jakaminen (esimerkiksi oikea nimi, osoite tai henkilötunnus)
 • rajoitettujen tai suojattujen sosiaalisen median profiilien jakaminen tai näihin profiilien liittyvien tietojen jakaminen
 • sellaisen sisällön lähettäminen, jonka nauhoitus- tai lähetystapa rikkoo toisen henkilön yksityisyyttä ja/tai tapahtuu yksityisellä alueella ilman lupaa.

Vihapuhe ja muu häirintä
Kaikki sisältö tai toiminta, joka kannustaa syrjintään, häirintään tai väkivaltaan henkilön rodun, etnisyyden, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, iän, invaliditeetin, uskonnon tai kansallisuuden perusteella tai helpottaa syrjintää, häirintää tai väkivaltaa näillä perusteilla, on kiellettyä.

Toisena henkilönä esiintyminen
Sisältö tai toiminta, jonka tavoitteena on esiintyä toisena henkilönä tai toisen organisaation nimissä, on kiellettyä. Kaikki yritykset esiintyä Twitch-palvelun henkilökunnan jäsenenä, järjestelmänvalvojana tai globaalina moderaattorina ovat nollatoleranssirikkomuksia ja aiheuttavat tilin välittömän sulkemisen määrittämättömäksi ajaksi.

Roskaposti, huijaukset ja muu pahansuopa käyttäytyminen
Kaikki sellainen sisältö tai toiminta, joka häiritsee, vahingoittaa tai muuten loukkaa Twitch-palveluiden, toisen käyttäjän kokemuksen tai laitteiden koskemattomuutta, on kiellettyä. Esimerkiksi kaikki seuraava toiminta on kiellettyä:

 • toistuvien, ei-toivottujen viestien tai käyttäjäraporttien lähettäminen suurissa määrissä
 • luvattomien mainosten jakelu
 • tietojenkalastelu
 • muiden petkuttaminen
 • haittaohjelmien tai virusten levittäminen
 • väärien tietojen antaminen (kuten ahdistuksen esittäminen, harhaanjohtavien metatietojen lähettäminen tai tarkoituksellinen kanavan väärinluokittelu)
 • tietoihin peukalointi (kuten seuranta- tai katselijatietojen keinotekoinen kasvattaminen)
 • käyttäjätilien myyminen tai jakaminen
 • Twitch-palveluiden tai -ominaisuuksien jälleenmyynti (esimerkiksi kanavan moderointitila).

Pornografia ja muu seksuaalisesti peittelemätön toiminta
Kaikki sisältö tai toiminta, johon liittyy pornografiaa, seksuaalista kanssakäymistä tai aikuisille suunnattuja palveluita, on kiellettyä. Alaikäisten hyväksikäyttöön liittyvä käyttäytyminen ilmoitetaan viranomaisille yhdysvaltalaisen National Center for Missing & Exploited Children -viraston kautta.

Lähettäjän sopimaton käyttäytyminen ja vaatetus
Alastomuus sekä peittelemättömän seksuaalinen käyttäytyminen ja/tai pukeutuminen on kielletty.

Äärimmäinen väkivalta, verisyys ja muu säädytön käytös
Sisältö, joka keskittyy yksinomaan äärimmäiseen tai tarpeettomaan verisyyteen ja väkivaltaan, on kielletty.

Luvaton sisällön jakaminen ja muut tekijänoikeusrikkomukset
Minkä tahansa sellaisen sisällön siirtäminen, jota käyttäjä ei omista, jonka oikeuksia käyttäjä ei omista tai jonka käyttöön käyttäjällä ei muuten ole valtuuksia, rikkoo Palveluehtoja ja saattaa aiheuttaa sen, että käyttäjän tiliin kohdistetaan oikeuksien haltijoiden DMCA-poistovaatimuksia. Emme suvaitse esimerkiksi seuraavanlaista toimintaa: muiden Twitch-lähettäjien sisällön uudelleenlähetys, piraattipelien pelaaminen, kolmansien osapuolien elokuvien ja televisio-ohjelmien esittäminen, urheiluottelun esittäminen uudelleen, luvattomilla yksityispalvelimilla pelaaminen ja sisällön lataaminen muilta sivustoilta ilman tekijänoikeuksien haltijan myöntämää lupaa.

Sisältöön liittyvät kysymykset

Luokittele sisältö asianmukaisesti
Sisältö tulee luokitella asianmukaisesti. Jos käytettävissä on useita soveltuvia pelejä tai yhteisöjä, voit valita niistä sen, joka mielestäsi soveltuu sisältöön parhaiten. Jos esimerkiksi luot johonkin peliin liittyvää taidetta, voit käyttää kyseisen pelin hakemistoa tai Creative-hakemistoa sekä asiaan liittyvää yhteisöä. Jos sisällölle soveltuvaa luokkaa ei ole, määritä peli Ei pelaa -tilaan ja/tai jätä yhteisö määrittämättä sen sijaan, että käyttäisit virheellistä luokkaa tai yhteisöä.

Kunnioita immateriaalioikeuksia
Kun lähetät Twitchissä, luo sellaista sisältöä, joka on alkuperäistä. Voit myös jakaa sellaista sisältöä, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus. Jos sisältöön liittyy jäljennöksiä, johdannaisia tai muiden luoman, tekijänoikeudella suojatun sisällön esityksiä, sisältö saattaa rikkoa toisen henkilön immateriaalioikeuksia ja tällainen sisältö saatetaan poistaa oikeuksien haltijan toimesta. Rohkaisemme tekijöitä arvioimaan oman sisältönsä ja selvittämään, noudattaako sisältö tekijänoikeuslakeja, mukaan lukien Yhdysvaltojen kohtuullisen käytön periaatetta ("fair use"), ja varmistamaan kaikki tarvittavat oikeudet ennen sisällön jakamista Twitchissä. Muista myös, että Twitch soveltaa toistuvien rikkomusten käytäntöä: jos tiliin liittyy useita tekijänoikeuksien rikkomuksia, tili voidaan sulkea pysyvästi.

Tämä käytäntö liittyy musiikkiin ja muihin esityksiin Twitchissä, joten ota huomioon seuraavat asiat:

 • Esitykset: Aiemmin luotujen töiden esittäminen edellyttää, että lähettäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet sisällön ja/tai oman esityksen jakamiseen.
 • Live-musiikin esittäminen ja luominen: Musiikkisisällön tulee keskittyä alkuperäisen musiikin luomiseen ja esittämiseen live-tilassa. Voit myös suoratoistaa cover-kappaleen live-esityksen (eli kappaleen on säveltänyt joku muu), kunhan esitykseen ei sisälly nauhoitettuja musiikki- tai muita elementtejä, jotka on luonut tai jotka omistaa joku muu (esimerkiksi jonkun muun tekemä taustamusiikki).
 • Nauhoitettu musiikki: Radiotyyliset lähetykset, joissa esitetään nauhoitettua musiikkia, on varattu vain musiikin alalla toimiville hyväksytyille yhtiöille. Musiikkisisällön keskeinen osa ei saa olla live-musiikkiesitys, joka on joko karaokea, muiden tekemän musiikin cover-versio tai huulisynkkaa / jonakin toisena esiintymistä.

Pelisisältö

Huijaaminen verkkopeleissä
Kaikki sellainen toiminta, joka antaa tilin omistajalle epäreilun edun verkkomoninpelissä (esimerkiksi huijaukset, hakkerointi, bottien käyttö tai peukalointi), on kielletty. Tähän sisältyy myös toisen lähettäjän suoran lähetyksen hyödyntäminen lähettäjän häiritsemiseksi pelissä, kuten lähetysväijyntä (stream sniping).

Avoimesti seksuaalisten, vain aikuisille tarkoitettujen tai muuten kiellettyjen pelien lähettäminen
Alastomuus, pornografia, seksi tai seksuaalinen väkivalta ei saa olla pelin ydin tai tärkein ominaisuus, ja pelaaminen modattua alastomuutta käyttäen on täysin kiellettyä. Satunnainen pelinsisäinen alastomuus on sallittua, kunhan siitä ei tehdä lähetyksen pääasiallista sisältöä ja kyseisellä alueella käytetään vain sen verran aikaa kuin pelin juonessa etenemisen kannalta on välttämätöntä. Jos ESRB on määrittänyt pelin vain aikuisille sopivaksi (Adults Only, AO), kyseinen peli ei sovellu Twitch-sisällöksi.

Kaikki kielletyiksi luokitellut pelit on koottu kiellettyjen pelien luetteloon.

Suljetut alfa-/beeta-versiot ja julkaisua edeltävät peliversiot
Pyydämme käyttäjiä noudattamaan kaikkia julkaisijoiden/kehittäjien antamia julkaisupäiviä, kieltomääräyksiä ja salassapitosopimuksia sekä tekemään tällaisiin peleihin liittyviä lähetyksiä vasta, kun kaikilla muillakin on siihen tilaisuus. Ellei kanava saa suostumusta etukäteen, kanava saattaa joutua oikeuksien haltijan pyytämän DMCA-sulkemisen kohteeksi. Oikeuksien haltijan tulee ilmoittaa rikkomuksista noudattaen DMCA-ohjeitamme. Toivomme, että käyttäjät eivät ilmoita mahdollisista rikkeistä työkalulla, joka on tarkoitettu käyttäjiä koskevien ilmoitusten tekemiseen.