Jos haluat nähdä yhteisöohjeiden muutokset, napsauta tässä.
viimeksi muokattu 7.2.2018

Yhteisöohjeet

Twitchin tavoitteena on tarjota käyttäjille paras mahdollinen yhteinen videokokemus. Kokemuksen luonnista vastaa alati kasvava yhteisömme, jossa tekijät ja yhteisöt voivat turvallisesti olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tavoitteen saavuttamiseksi pyydämme kaikkia käyttäjiä osallistumaan toimintaan sellaisella tavalla, joka takaa miellyttävän ja positiivisen kokemuksen koko maailmanlaajuiselle yhteisöllemme.

Haluamme suojella ja ylläpitää yhteisömme arvoja, joten palvelun toimittajana Twitchin henkilökunta varaa oikeuden sulkea milloin tahansa minkä tahansa sellaisen tilin, jolla esitetty käytös on mielestämme sopimatonta tai haitallista. Käyttäjä voi vapaasti pyytää tilin sulkemisen perumista, mutta meidän ei tarvitse antaa syytä päätöksellemme.

Vähäisistä rikkomuksista käyttäjän pääsy sivustolle estetään ensimmäisellä ja toisella kerralla 24 tunniksi, mutta seuraavilla kerroilla eston kestoa ei ole määritetty. Rajoittamatonta kestoa sovelletaan myös vakaviin rikkomuksiin. Kun käsittelemme muutospyyntöjä, jotka koskevat rajoittamattomaksi ajaksi suljettuja tilejä, otamme huomioon käyttäjän toiminnan, tilin aseman ja kaikki muut hallussamme olevat tiedot. Asiakastuki- ja moderaattoritiimimme tarkistavat kaikki palauttamispyynnöt, ja käsittelemme ne muiden tukipyyntöjen ohella.

Twitchin käyttöehtojen lisäksi tarjolla ovat seuraavat ohjeet, jotka koskevat kaikkea palveluissamme tapahtuvaa käyttäjien toimintaa sekä palveluihimme lisättävää sisältöä. Ohjeet ovat terveen järjen mukaisia, ja ne pätevät kaikkeen käyttäjien luomaan videosisältöön ja toimintaan palveluissamme. Yhteisösääntöjen rikkominen saattaa johtaa tilin sulkemiseen ja palvelujemme käytön estämiseen sekä kaiken asiaan liittyvän sisällön poistamiseen. Tämä on päivittyvä asiakirja, jota päivitetään säännöllisesti Twitch-yhteisön ja -palvelun kehittymisen myötä.

Tiettyihin Twitch-palvelun sisältämiin palveluihin tai kohteisiin saattaa liittyä lisäohjeita tai erityisiä poikkeuksia. Kyseiset tiedot ovat tällä hetkellä seuraavalla englanninkielisellä sivulla: Curse Website Links and Resources.


Lakien noudattaminen

Käyttäjien tulee Twitchin palveluiden yhteydessä noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja. Kaikki sisältö tai toiminta, jossa esitetään, kannustetaan, tarjotaan tai pyydetään laitonta toimintaa, on kielletty.

Tilin sulkemisen välttäminen

Kaikki tilien sulkemiset ovat sitovia, kunnes ne vanhenevat tai ne poistetaan pyynnön seurauksena. Myös kaikki yritykset kiertää sivustonlaajuista tilin sulkemista, yhteisöstä sulkemista tai chatista sulkemista käyttämällä toista tiliä, identiteettiä, henkilöllisyyttä tai toisen käyttäjän tiliä johtavat tilin sulkemiseen. Tilin sulkemisen välttely-yritykset eivät pelkästään pidennä sulkemisen kestoa, vaan ne saattavat myös johtaa siihen, että tili suljetaan määräämättömän pitkäksi ajaksi.

Itsetuhoinen käytös

On kiellettyä ryhtyä mihinkään sellaiseen toimintaan, joka saattaa vaarantaa oman hengen tai aiheuttaa itselle fyysistä vahinkoa. Tähän sisältyvät muun muassa itsemurhauhkaukset, tarkoituksellinen fyysinen vamma, huumeiden tai laittomien lääkkeiden käyttö ja kohtuuton juominen.

Väkivalta ja uhkaukset

Väkivaltaiset teot ja väkivallalla uhkailu otetaan vakavasti, ja molempiin sovelletaan nollatoleranssia. Kaikki tällaiseen toimintaan liittyvät tilit suljetaan määräämättömän pitkäksi ajanjaksoksi. Esimerkiksi seuraavat toimet ovat ehdottomasti kiellettyjä:

 • yritykset tai uhkaukset vahingoittaa muita fyysisesti tai tappaa muita
 • yritykset tai uhkaukset hakkeroida muita, tehdä palvelunestohyökkäys tai aiheuttaa SWAT-hyökkäys jonkun toisen kimppuun
 • aseiden käyttäminen muiden fyysiseen uhkailuun, pelotteluun, vahingoittamiseen tai tappamiseen.

Vihamielinen käytös ja ahdistelu

Vihamieliseksi käytökseksi katsotaan sisältö ja toiminta, joka edistää, rohkaisee tai helpottaa syrjintää, haukkumista, esineellistämistä, ahdistelua tai väkivaltaa seuraavilla perusteilla: rotu, etnisyys, kansallisuus, uskonto, biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, ikä, vammaisuus, sairaus, fyysiset ominaisuudet tai veteraanius. Kaikki tällainen sisältö ja toiminto on kiellettyä. Vihamieliseen käytökseen sovelletaan nollatoleranssia, ja kaikki tällaiseen käytökseen liittyvät tilit suljetaan määräämättömän pitkäksi ajanjaksoksi.

Häirinnäksi katsotaan sellainen sisältö tai toiminta, jonka pyrkimyksenä on pelotella, nöyryyttää, solvata tai kiusata muita tai joka luo muita kohtaan vihamielisen ympäristön. Tällainen toiminta on kiellettyä. Rikkomuksen vakavuuden perusteella tili saatetaan sulkea määräämättömän pitkäksi ajaksi heti ensimmäisen rikkeen yhteydessä.

Twitchiä ei saa käyttää vihamielisen käytöksen tai häirinnän edistämiseen, olivatpa kohteet Twitchissä tai eivät. Jos jotkin yksilöt, yhteisöt tai organisaatiot toimivat näin, palveluidemme käyttö kielletään heiltä. Voimme ryhtyä toimenpiteisiin käyttäjiä vastaan, jos nämä ryhtyvät Twitchin käyttäjiin kohdistuviin viha- tai häirintätoimiin Twitch-palveluiden ulkopuolella.

Lisätietoja viha- ja ahdistelutoimiin liittyvistä käytännöistämme ja niiden täytäntöönpanosta.

Yksityistietojen luvaton jakaminen

Muiden yksityisyyttä ei saa loukata. On kiellettyä jakaa sisältöä, joka saattaa paljastaa ihmisten henkilökohtaisia tietoja tai asuinpaikkoja, ellei siihen ole erikseen saatu lupaa. Tähän sisältyvät muun muassa seuraavanlaiset paljastukset:

 • henkilökohtaisten tietojen jakaminen (esimerkiksi oikea nimi, osoite tai henkilötunnus)
 • rajoitettujen tai suojattujen sosiaalisen median profiilien jakaminen tai näihin profiilien liittyvien tietojen jakaminen
 • sellaisen sisällön lähettäminen, jonka nauhoitus- tai lähetystapa rikkoo toisen henkilön yksityisyyttä ja/tai tapahtuu yksityisellä alueella ilman lupaa.

Esiintyminen toisena henkilönä

Sisältö tai toiminta, jonka tavoitteena on esiintyä toisena henkilönä tai toisen organisaation nimissä, on kiellettyä. Kaikki yritykset esiintyä Twitchin edustajana ovat nollatoleranssirikkomuksia ja aiheuttavat tilin sulkemisen määräämättömän pitkäksi ajaksi.

Roskapostitus, huijaukset ja muu vahingoittava sisältö

Kaikki sellainen sisältö tai toiminta, joka häiritsee, vahingoittaa tai muuten loukkaa Twitch-palveluiden koskemattomuutta tai toisen käyttäjän käyttökokemuksen tai laitteiden eheyttä, on kiellettyä. Esimerkiksi kaikki seuraava toiminta on kiellettyä:

 • toistuvien, ei-toivottujen viestien tai käyttäjäraporttien lähettäminen suurissa määrissä
 • luvattomien mainosten jakelu
 • tietojenkalastelu
 • muiden petkuttaminen
 • haittaohjelmien tai virusten levittäminen
 • väärien tietojen antaminen (kuten ahdistuksen esittäminen, harhaanjohtavien metatietojen lähettäminen tai tarkoituksellinen kanavan väärinluokittelu)
 • tietoihin peukalointi (kuten seuranta- tai katselijatietojen keinotekoinen kasvattaminen)
 • käyttäjätilien myyminen tai jakaminen
 • Twitch-palveluiden tai -ominaisuuksien jälleenmyynti (esimerkiksi kanavan moderaattorin rooli).

Alastomuus, pornografia ja muu seksuaalinen sisältö

Alastomuus sekä seksuaalisviritteinen sisältö tai toiminta (kuten pornografia, seksuaalinen kanssakäyminen tai yhdyntä) ja seksipalvelut ovat kiellettyjä.

Sellaisesta sisällöstä tai toiminnasta, joka joko uhkaa seksuaalisella väkivallalla tai hyväksikäytöllä tai edistää seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä, voidaan ilmoittaa viranomaisille. Alaikäisten hyväksikäyttö ilmoitetaan viranomaisille yhdysvaltalaisen National Center for Missing & Exploited Children ‑viraston kautta.

Seksuaalisesti vihjaileva sisältö tai toiminta on myös kiellettyä, joskin tällainen sisältö tai toiminta saattaa olla sallittua opetuksellisessa yhteydessä tai ennalta hyväksytyssä lisensoidussa sisällössä, ja näihin tilanteisiin liittyy lisärajoituksia.

Lue täältä lisätietoa seksuaaliseen sisältöön liittyvistä käytännöistä ja käytäntöjen toimeenpanosta.

Äärimmäinen väkivalta, verisyys tai muuten sopimaton sisältö

Sisältö, joka keskittyy yksinomaan äärimmäiseen tai tarpeettomaan verisyyteen ja väkivaltaan, on kiellettyä.

Luvaton sisällön jakaminen ja muut tekijänoikeusrikkomukset

Minkä tahansa sellaisen sisällön siirtäminen, jota käyttäjä ei omista, jonka oikeuksia käyttäjä ei omista tai jonka käyttöön käyttäjällä ei muuten ole valtuuksia, rikkoo palvelun käyttöehtoja ja saattaa aiheuttaa sen, että käyttäjän tiliin kohdistetaan oikeuksien haltijoiden DMCA-poistovaatimuksia. Emme suvaitse esimerkiksi seuraavanlaista toimintaa: muiden Twitch-lähettäjien sisällön uudelleenlähetys, piraattipelien pelaaminen, kolmansien osapuolien elokuvien ja televisio-ohjelmien esittäminen, urheiluottelun esittäminen uudelleen, luvattomilla yksityispalvelimilla pelaaminen sekä sisällön lataaminen muilta sivustoilta ilman tekijänoikeuksien haltijan myöntämää lupaa.

Muut sisältöön liittyvät ohjeet

Luokittele sisältösi asianmukaisesti

Sisältö tulee luokitella asianmukaisesti. Jos sisällön voi luokitella useampaan peliin tai luokkaan kuuluvaksi, voit valita vaihtoehdoista sen, joka mielestäsi soveltuu sisältöön parhaiten. Jos esimerkiksi luot johonkin peliin liittyvää taidetta, voit käyttää kyseisen pelin hakemistoa tai Creative-hakemistoa sekä asiaan liittyvää yhteisöä. Jos sisällölle soveltuvaa luokkaa ei ole, määritä peli Ei pelaa ‑tilaan ja/tai jätä yhteisö määrittämättä sen sijaan, että käyttäisit virheellistä luokkaa tai yhteisöä.

Kunnioita immateriaalioikeuksia

Kun lähetät Twitchissä, luo sellaista sisältöä, joka on alkuperäistä. Voit myös jakaa sellaista sisältöä, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus. Jos sisältöön liittyy jäljennöksiä, johdannaisia tai muiden luoman, tekijänoikeudella suojatun sisällön esityksiä, sisältö saattaa rikkoa toisen henkilön immateriaalioikeuksia ja tällainen sisältö saatetaan poistaa oikeuksien haltijan toimesta. Rohkaisemme tekijöitä arvioimaan oman sisältönsä ja selvittämään, noudattaako sisältö tekijänoikeuslakeja, mukaan lukien Yhdysvaltojen kohtuullisen käytön periaatetta ("fair use"), ja varmistamaan kaikki tarvittavat oikeudet ennen sisällön jakamista Twitchissä. Muista myös, että Twitch soveltaa toistuvien rikkomusten käytäntöä: jos tiliin liittyy useita tekijänoikeuksien rikkomuksia, tili voidaan sulkea pysyvästi.

Tämä käytäntö liittyy musiikkiin ja muihin esityksiin Twitchissä, joten ota huomioon seuraavat asiat:

 • Esitykset: Aiemmin luotujen töiden esittäminen edellyttää, että lähettäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet sisällön ja/tai oman esityksen jakamiseen.
 • Live-musiikin esittäminen ja luominen: Musiikkisisällön tulee keskittyä alkuperäisen musiikin luomiseen ja esittämiseen live-tilassa. Voit myös suoratoistaa cover-kappaleen live-esityksen (eli kappaleen on säveltänyt joku muu), kunhan esitykseen ei sisälly nauhoitettuja musiikki- tai muita elementtejä, jotka on luonut tai jotka omistaa joku muu (esimerkiksi jonkun muun tekemä taustamusiikki).
 • Nauhoitettu musiikki: Radiotyyliset lähetykset, joissa esitetään nauhoitettua musiikkia, on varattu vain hyväksytyille musiikin alalla toimiville yhtiöille. Musiikkisisällön keskeinen osa ei saa olla live-musiikkiesitys, joka on joko karaokea, muiden tekemän musiikin cover-versio tai huulisynkkaa / jonakin toisena esiintymistä.

Pelisisältöön liittyvät lisäohjeet

Huijaaminen verkkopeleissä

Kaikki sellainen toiminta, joka antaa tilin omistajalle epäreilun edun verkkomoninpelissä (esimerkiksi huijaukset, hakkerointi, bottien käyttö tai peukalointi), on kielletty. Tähän sisältyy myös toisen lähettäjän suoran lähetyksen hyväksikäyttö ahdistelutarkoituksessa pelin aikana. Tällaista toimintaa on esim. lähetysväijyntä (stream sniping).

Suljetut alfa/beeta-versiot ja julkaisua edeltävät peliversiot

Pyydämme käyttäjiä noudattamaan kaikkia julkaisijoiden/kehittäjien antamia julkaisupäiviä, kieltomääräyksiä ja salassapitosopimuksia sekä tekemään niihin liittyviä lähetyksiä vasta, kun kaikilla muillakin on siihen tilaisuus. Ellei kanava saa suostumusta etukäteen, kanava saattaa joutua oikeuksien haltijan pyytämän DMCA-sulkemisen kohteeksi. Oikeuksien haltijan tulee ilmoittaa rikkomuksista noudattaen DMCA-ohjeitamme. Toivomme, että käyttäjät eivät ilmoita mahdollisista rikkeistä työkalulla, joka on tarkoitettu käyttäjiä koskevien ilmoitusten tekemiseen.