Συμπεριφορά μίσους και παρενόχληση

Το Twitch αποτελεί έναν χώρο όπου ο κόσμος δημιουργεί, συμμετέχει και δραστηριοποιείται σε κοινότητες με κοινά ενδιαφέροντα. Θέλουμε όλοι να μπορούν να εκφράζονται στο Twitch, αλλά είναι σημαντικό να το κάνουμε με τρόπους που επιτρέπουν σε όλους να εξελίσσονται. Αυτό σημαίνει ότι εμποδίζουμε και ελέγχουμε τη συμπεριφορά μίσους και την παρενόχληση και προστατεύουμε τους χρήστες.

Υποστηρίζουμε τους χρήστες του Twitch που εκφράζουν διαφορετικές ή μη δημοφιλείς απόψεις ή που το κάνουν με τρόπο χιουμοριστικό ή αντισυμβατικό, αλλά η πρόθεση πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα. Δεν ανεχόμαστε συμπεριφορά που ενθαρρύνει ή επικροτεί το μίσος ή την παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο. Η άγνοια δεν αποτελεί αποδεκτή δικαιολογία για συμπεριφορά που έχει ως αποτέλεσμα το μίσος ή την παρενόχληση.

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ερμηνείας μιας συμπεριφοράς ως συμπεριφοράς μίσους ή παρενόχλησης. Κατά την εξέταση του αναφερθέντος περιεχομένου ή δραστηριότητας, θα λάβουμε υπόψη την πρόθεση ή το πλαίσιο. Για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με αυτές τις πολιτικές και τον τρόπο ελέγχου σχετικής συμπεριφοράς, παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες που συνοδεύουν τις Οδηγίες κοινότητας, στις παρακάτω ενότητες.

Συμπεριφορά μίσους

Η συμπεριφορά μίσους αφορά οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δραστηριότητα προωθεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει τις διακρίσεις, την υποτίμηση, την αντικειμενοποίηση, την παρενόχληση ή τη βία με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και απαγορεύεται αυστηρά: 

 • Φυλή, εθνικότητα ή εθνική καταγωγή
 • Θρησκεία
 • Φύλο, βιολογικό φύλο ή ταυτότητα φύλου
 • Σεξουαλικός προσανατολισμός
 • Ηλικία
 • Αναπηρία ή ιατρική πάθηση
 • Σωματικά χαρακτηριστικά
 • Κατάσταση στρατιωτικής θητείας

Το Twitch συνυπολογίζει πολλούς παράγοντες για να καθορίσει την πρόθεση και τις περιστάσεις κάθε συμπεριφοράς μίσους που καταγγέλλεται. Η συμπεριφορά μίσους αντιμετωπίζεται ως απολύτως απαράδεκτη παραβίαση και όλοι οι λογαριασμοί που σχετίζονται με ανάλογη συμπεριφορά θα αναστέλλονται επ' αόριστον.

Παρενόχληση

Παρενόχληση αποτελεί κάθε περιεχόμενο ή δραστηριότητα που επιχειρεί να εκφοβίσει, να ταπεινώσει, να κακομεταχειριστεί, να τρομοκρατήσει άλλους ή που δημιουργεί εχθρικό περιβάλλον για άλλους, και απαγορεύεται. Η παρενόχληση απαγορεύεται. Το Twitch συνυπολογίζει πολλούς παράγοντες για να καθορίσει την πρόθεση, το πλαίσιο και τον αντίκτυπο κάθε παρενόχλησης που καταγγέλλεται. Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με τη συμπεριφορά και το περιεχόμενο που ενδεχομένως αποτελεί παρενόχληση, ακολουθεί παρακάτω ένας κατάλογος με παραδείγματα:

 • Ο εκφοβισμός, όπως και οι επαναλαμβανόμενοι χαρακτηρισμοί ή οι απόπειρες προσβολής κάποιου με πρόθεση να προξενήσουν βλάβη
 • Η κακομεταχείριση ατόμου με βάση τον εργοδότη, την εταιρεία ή άλλου είδους σχέση
 • Η παρακίνηση ατόμου να βλάψει τον εαυτό του ή να διαπράξει αυτοκτονία
 • Η δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αποκλειστικό σκοπό την παρενόχληση ή τη συμπεριφορά βίας
 • Η παρακολούθηση ή η παραβίαση των καθορισμένων προσωπικών ορίων ατόμου, όπως η παράκαμψη απαγορεύσεων από κανάλια, ο αποκλεισμός λογαριασμών ή τα αιτήματα παύσης επικοινωνίας
 • Η αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων ατόμων ενάντια στη θέλησή τους ή με πρόθεση βλάβης εναντίον τους
 • Η βιντεοσκόπηση ατόμου παρά τη θέλησή του ή με πρόθεση βλάβης εναντίον του
 • Η κοινοποίηση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του παραποιημένου ή εκτός θέματος περιεχομένου, με σκοπό την ταπείνωση, τον εκφοβισμό ή τη βλάβη ατόμου
 • Η περιήγηση ή η επιδρομή σε κανάλια με κακόβουλη πρόθεση
 • Οι ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, η σεξουαλική παρενόχληση και ο σεξουαλικός εκφοβισμός
  • Μάθε περισσότερα σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή των πολιτικών σεξουαλικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης
 • Η σκόπιμη υποβολή ψεύτικων αναφορών, παραποιημένων στοιχείων αναφοράς ή η συντονισμένη υποβολή αναφορών
 • Η υποκίνηση ή ενθάρρυνση τρίτων για παρενόχληση

Η παραβίαση της πολιτικής μας κατά της παρενόχλησης θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του λογαριασμού σου. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης, μπορεί να επιβάλλεται στους παραβάτες αναστολή επ' αόριστον από την πρώτη παράβαση.

Ευθύνη κοινοτήτων για συμπεριφορά μίσους και παρενόχληση

Οι δημιουργοί αποτελούν πρότυπα προς μίμηση στις κοινότητες που δημιουργούν ή συντηρούν γύρω τους. Οι δημιουργοί θα πρέπει να αναλογίζονται τις επιπτώσεις των δηλώσεών τους και των ενεργειών τους στο κοινό τους. Ζητάμε από τους δημιουργούς να καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες καταστολής όσων προσπαθούν να παρενοχλήσουν τρίτους στην κοινότητά τους.

Το Twitch δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υποκίνηση, ενθάρρυνση, προώθηση, διευκόλυνση ή οργάνωση συμπεριφοράς μίσους ή παρενόχλησης, εντός ή εκτός του Twitch. Θα αναστέλλουμε τις κοινότητες, τους οργανισμούς και τα άτομα που το κάνουν.

Συμπεριφορά μίσους και παρενόχληση πρόσωπο με πρόσωπο ή εκτός Twitch

Επίσης, η κοινότητα του Twitch συμμετέχει σε συνέδρια, στο TwitchCon, σε συναντήσεις της κοινότητας Twitch, ακόμα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κοινότητά μας περιλαμβάνει όλους αυτούς τους χώρους και τους λαμβάνουμε υπόψη όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας της κοινότητάς μας. Μπορεί να λάβουμε μέτρα εναντίον ατόμων για συμπεριφορά μίσους ή παρενόχλησης που πραγματοποιείται εκτός των υπηρεσιών του Twitch και που απευθύνεται σε χρήστες του Twitch.

Πρόσθετοι περιορισμοί

Εάν τα παραδείγματα συμπεριφοράς μίσους ή παρενόχλησης κοινοποιούνται σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως η αναφορά ειδήσεων ή σε ένα ντοκιμαντέρ, ή για ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους βλάπτει αυτή η συμπεριφορά, θα θέλαμε να δηλώσεις ξεκάθαρα την πρόθεσή σου και να επισημάνεις το σχετικό περιεχόμενο ως κατάλληλο μόνο για ενήλικες.

Τρόπος αναφοράς και διαχείρισης συμπεριφοράς μίσους και παρενόχλησης στο Twitch

Θέλουμε όλοι στο Twitch να νιώθουν ασφαλείς να μιλήσουν σχετικά με το μίσος και την παρενόχληση. Εάν κάποιο σχόλιο, χειρονομία ή συμπεριφορά δεν είναι ευπρόσδεκτα, λάβε υπόψη τους παρακάτω παράγοντες:

 • Διευκρίνισε με σαφήνεια ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη.
 • Διαχειρίσου τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω λειτουργιών όπως είναι οι αποκλεισμοί, οι απαγορεύσεις και οι λήξεις χρόνου.
 • Εφάρμοσε τις δυνατότητες εποπτείας στη συνομιλία τους, ρυθμίζοντας το AutoMod, προσθέτοντας λέξεις-κλειδιά στη λίστα αποκλεισμένων λέξεων, αξιοποιώντας έμπιστους Επόπτες και χρησιμοποιώντας άλλες συμβουλές από τον οδηγό μας στην ενότητα Τρόπος διαχείρισης παρενόχλησης στη συνομιλία.

 • Πρέπει πάντα να αναφέρεις μια παραβίαση των Όρων παροχής υπηρεσιών ή των Οδηγιών κοινότητας του Twitch όταν την αντιληφθείς να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μάθε Πώς να υποβάλεις μια αναφορά χρήστη

Περαιτέρω καταγγελία σοβαρής ανάρμοστης συμπεριφοράς

Εάν πιστεύεις ότι μια συμπεριφορά μίσους ή μια παρενόχληση πρέπει να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ή αποτελεί έγκλημα, συνιστούμε την προσφυγή σε δικηγόρο ή στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου. Ξεκάθαρες απειλές σωματικής βλάβης πρέπει να αναφέρονται αμέσως στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να έχω γίνει στόχος κάποιου σχολίου μίσους ή παρενόχλησης για να αναφέρω έναν χρήστη;

Όχι. Κάποιες φορές ένα άτομο που γίνεται στόχο ανάλογης συμπεριφοράς μπορεί να μην αντιλαμβάνεται την παρενόχληση τη στιγμή που συμβαίνει ή μπορεί να αδυνατεί να υποβάλει αναφορά. Κάποια σχόλια μίσους μπορεί να μην απευθύνονται σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, αλλά σε ομάδες ατόμων. Ανεξάρτητα από το πόσο εμπλέκεσαι, η συμπεριφορά μίσους και η παρενόχληση παραβιάζουν τις Οδηγίες κοινότητας και μπορούν να αναφέρονται όταν παρατηρούνται.

Πρέπει να διευκρινίσω ότι μια συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση και να γίνει αναφορά του χρήστη;

Όχι, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, το περιεχόμενο ή οι δραστηριότητες που φαίνονται ως παρενόχληση μπορεί να μην είναι σκόπιμα και, κατόπιν παρατήρησης ότι αυτές οι πράξεις δημιουργούν αμηχανία στους άλλους, ο χρήστης μπορεί να διορθώσει τη συμπεριφορά του. Μπορεί, επίσης, να αποφασίσεις ότι κάποια είδη παρενόχλησης είναι τόσο σοβαρά ώστε να πρέπει να αναφερθούν χωρίς πρώτα να χρειάζεται να επισημανθούν ως ανεπιθύμητα. Εάν θεωρείς ότι είναι ασφαλές και σωστό να το κάνεις, συνιστούμε να διευκρινίσεις με σαφήνεια ότι η συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη.  Εάν η ανεπιθύμητη συμπεριφορά επιμείνει, συνιστούμε να αναφέρεις τον χρήστη και να λάβεις υπόψη άλλες επιλογές διαχείρισης της κατάστασης, όπως τον αποκλεισμό του λογαριασμού ή των λογαριασμών του χρήστη ή τον αποκλεισμό του από τη συνομιλία.