Συχνές ερωτήσεις για τις οδηγίες κοινότητας

Τι θεωρείται συμπεριφορά μίσους στο Twitch;

Η συμπεριφορά μίσους αφορά οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δραστηριότητα προωθεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει τις διακρίσεις, την υποτίμηση, την αντικειμενοποίηση, την παρενόχληση ή τη βία με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, και απαγορεύεται αυστηρά:

 • Φυλή, εθνικότητα ή εθνική καταγωγή
 • Θρησκεία
 • Φύλο, βιολογικό φύλο ή ταυτότητα φύλου
 • Σεξουαλικός προσανατολισμός
 • Ηλικία
 • Αναπηρία ή ιατρική πάθηση
 • Σωματικά χαρακτηριστικά
 • Κατάσταση στρατιωτικής θητείας

Το Twitch συνυπολογίζει πολλούς παράγοντες για να καθορίσει την πρόθεση και τις περιστάσεις κάθε συμπεριφοράς μίσους που καταγγέλλεται. Μπορείς να διαβάσεις περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές παρενόχλησης και συμπεριφοράς μίσους στο άρθρο «Μάθε περισσότερα».

Τι πρέπει να κάνω για τα άτομα που παρενοχλούν ή επιδεικνύουν συμπεριφορά μίσους στη συνομιλία ενώ είμαι εκτός σύνδεσης ή μακριά από τον υπολογιστή;

Ζητάμε από τους streamer να καταβάλουν ειλικρινή προσπάθεια επόπτευσης της συνομιλίας τους με εργαλεία όπως το AutoMod, δημιουργώντας μια ομάδα εποπτείας ή/και χρησιμοποιώντας τα πολυάριθμα διαθέσιμα εργαλεία τρίτων.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβλέπεται ηθελημένα περιεχόμενο ή συμπεριφορά που παραβιάζει τις οδηγίες κοινότητας, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τυχόν τιμωρητικές ενέργειες εναντίον του καναλιού σου.

Μάθε περισσότερα με το άρθρο βοήθειας Πώς να αντιμετωπίζεις την παρενόχληση στη συνομιλία.

Τι πρέπει να κάνω όταν θεατές εκμεταλλεύονται στοιχεία της μετάδοσής μου όπως τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία για να παρενοχλήσουν, να εκφράσουν μίσος ή να δημοσιεύσουν σεξουαλικό περιεχόμενο;

Ως streamer, έχεις την ευθύνη για το περιεχόμενο της μετάδοσής σου. Το Twitch ζητάει να καταβάλεις ειλικρινή προσπάθεια επόπτευσης των διαδραστικών στοιχείων της μετάδοσής σου, όπως η εφαρμογή φίλτρου λέξεων ή η καθυστέρηση ειδοποίησης, ώστε να έχεις την ευκαιρία να εποπτεύεις τις εισερχόμενες ειδοποιήσεις. Τελικά, θα χρειαστεί να αποφασίσεις ποια βήματα είναι σωστά για τη μετάδοσή σου και τη συμπεριφορά της κοινότητάς σου, έτσι ώστε να τηρούνται οι οδηγίες της κοινότητας. Μην ξεχνάς να απενεργοποιείς προσωρινά ή να θέτεις σε σίγαση τα διαδραστικά στοιχεία που δεν εποπτεύονται, όπως η λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία, όταν απομακρύνεσαι από τον υπολογιστή σου.

Σε ποιον βαθμό έχω την ευθύνη της κοινότητάς μου;

Οι δημιουργοί αποτελούν πρότυπα προς μίμηση στις κοινότητες που δημιουργούν ή συντηρούν γύρω τους. Οι δημιουργοί θα πρέπει να αναλογίζονται τις επιπτώσεις των δηλώσεών τους και των ενεργειών τους στο κοινό τους. Ζητάμε από τους δημιουργούς να καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες καταστολής όσων προσπαθούν να παρενοχλήσουν τρίτους στην κοινότητά τους.

Το Twitch δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υποκίνηση, ενθάρρυνση, προώθηση, διευκόλυνση ή οργάνωση συμπεριφοράς μίσους ή παρενόχλησης, εντός ή εκτός του Twitch. Θα αναστέλλουμε τις κοινότητες, τους οργανισμούς και τα άτομα που το κάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο άρθρο Συμπεριφορά μίσους και παρενόχληση.

Γιατί το Twitch εποπτεύει τη συμπεριφορά εκτός Twitch;

Αναγνωρίζουμε ότι κάποιες φορές η παρενόχληση εναντίον μελών της κοινότητας του Twitch μπορεί να προέρχεται από συμπεριφορά εκτός του Twitch. Η πρόθεσή μας να εποπτεύουμε την επαληθεύσιμη παρενόχληση εκτός Twitch πηγάζει από την πεποίθησή μας ότι το να αγνοούμε κάποια συμπεριφορά που μπορούμε να επαληθεύσουμε και να αποδώσουμε στο Twitch θέτει σε κίνδυνο έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους μας: κάθε χρήστης του Twitch να συμμετέχει με αυθεντικότητα στην κοινότητα του Twitch, χωρίς τον φόβο της παρενόχλησης.

Με ποιον τρόπο το Twitch εποπτεύει τη συμπεριφορά εκτός Twitch;

Όσοι αναφέρουν κάποια παρενόχληση πρέπει να υποβάλουν συνδέσμους προς τις αποδείξεις, μαζί με την αναφορά τους.

Η ομάδα εποπτείας θα αναλαμβάνει δράση μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • Μπορεί να γίνει επαλήθευση των συνδέσεων που παρέχονται.
 • Το περιεχόμενο μπορεί να αποδοθεί απευθείας στον χρήστη του Twitch τον οποίο αφορά η καταγγελία.
 • Ο στόχος της παρενόχλησης είναι κάποιος άλλος χρήστης του Twitch, ομάδα χρηστών του Twitch ή υπάλληλος του Twitch.
 • Η ομάδα εποπτείας κρίνει ότι η συμπεριφορά παραβιάζει τις πολιτικές του Twitch

Το Twitch δεν παρακολουθεί ενεργά άλλους ιστότοπους ή υπηρεσίες για παραβιάσεις των οδηγιών κοινότητας, ούτε προβαίνουμε σε ενέργειες σχετικά με περιεχόμενο εκτός Twitch που δημιουργήθηκε πριν από τις 5 Μαρτίου του 2018.

Μάθε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές μας.

Τι είδους ενδυμασία είναι κατάλληλη για τη μετάδοσή μου;

Δεδομένης της ποικιλίας περιεχομένου και των δραστηριοτήτων των δημιουργών, ένας στενά καθορισμένος κώδικας ενδυμασίας θα ήταν παράλογα περιοριστικός. Η μετάδοση ροής αποτελεί δημόσια δραστηριότητα με απήχηση σε ένα παγκόσμιο κοινό διαφορετικών ηλικιών από διάφορες κουλτούρες, και γι' αυτόν τον λόγο, απαγορεύουμε το γυμνό και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Κατά την αξιολόγηση των αναφορών σεξουαλικής συμπεριφοράς, η ενδυμασία αποτελεί έναν μόνο από τους παράγοντες που θα λάβουμε υπόψη για να καθορίσουμε εάν η συμπεριφορά είναι αποδεκτή.

Συνιστούμε στους δημιουργούς να ντύνονται με τρόπο που θα ήταν δημόσια αποδεκτός για το περιεχόμενο, την τοποθεσία και τη δραστηριότητα την οποία μεταδίδουν. Για παράδειγμα, τα ρούχα γυμναστικής μπορεί να είναι κατάλληλα για μια μετάδοση γυμναστικής και το μαγιό μπορεί να είναι κατάλληλο για μετάδοση από μια δημόσια παραλία.

Μάθε περισσότερα για τις οδηγίες σχετικά με το Γυμνό και ενδυμασία.

Είμαι καλλιτέχνης και θέλω να ζωγραφίσω ένα γυμνό πορτραίτο, χωρίς πρόθεση σεξουαλικής πρόκλησης. Μπορώ να κάνω ζωντανή μετάδοση της σχεδίασης του γυμνού πορτραίτου;

Καθώς δεν παρέχουμε ακόμη επαρκή εργαλεία στους θεατές, ώστε να περιορίζεται η έκθεσή τους στο γυμνό και το περιεχόμενο μόνο για ενήλικες, απαγορεύεται το γυμνό για καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αναζητάμε τρόπους να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα στο μέλλον.

Τι ισχύει σχετικά με δραστηριότητες όπως η ζωγραφική σώματος και ο χορός;

Η ζωγραφική σώματος, ο χορός και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες που δεν παραβιάζουν τις πολιτικές μας είναι αποδεκτές από το Twitch. Εάν επισημανθεί ως σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο, θα εξετάσουμε το περιεχόμενο και την πρόθεση του περιεχομένου για να διαπιστώσουμε εάν η συμπεριφορά που καταγγέλθηκε παραβιάζει τις πολιτικές μας.

Μάθε περισσότερα για τις πολιτικές μας σχετικά με το Προκλητικό περιεχόμενο.

Ποια είναι η πολιτική αναδρομικής εφαρμογής, για περιεχόμενο που δημιουργήθηκε πριν από τις 5 Μαρτίου 2018; Πρέπει να διαγράψω τα πάντα;

Ξεκινώντας από τις 5 Μαρτίου 2018, όλο το περιεχόμενο στον ιστότοπο υπόκειται στις νέες οδηγίες. Αναμένουμε από τους δημιουργούς να καταβάλουν ειλικρινή προσπάθεια απομάκρυνσης περιεχομένου παρενόχλησης, μίσους και σεξουαλικά προκλητικού περιεχομένου από το κανάλι τους.

Ωστόσο, εάν αναφερθεί, το περιεχόμενο που παραβιάζει τις νέες οδηγίες και που δημιουργήθηκε πριν από την εφαρμογή των νέων οδηγιών θα αφαιρείται χωρίς αναστολή, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να ενεργούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια σχετικά με τις σοβαρές παραβιάσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επισκόπησης και διαγραφής ξεχωριστών Κλιπ και VOD, δες τα αντίστοιχα άρθρα στο help.twitch.tv: Τρόπος διαχείρισης των Kλιπ και των VOD στο Twitch.

Πρέπει να έχω γίνει στόχος κάποιου σχολίου μίσους ή παρενόχλησης για να αναφέρω έναν χρήστη;

Όχι. Κάποιες φορές ένα άτομο που γίνεται στόχο ανάλογης συμπεριφοράς μπορεί να μην αντιλαμβάνεται την παρενόχληση τη στιγμή που συμβαίνει ή μπορεί να αδυνατεί να υποβάλει αναφορά. Κάποια σχόλια μίσους μπορεί να μην απευθύνονται σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, αλλά σε ομάδες ατόμων. Ανεξάρτητα από το πόσο εμπλέκεσαι, η συμπεριφορά μίσους και η παρενόχληση παραβιάζουν τις Οδηγίες κοινότητας και μπορούν να αναφέρονται όταν παρατηρούνται.

Πρέπει να διευκρινίσω ότι μια συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση και να γίνει αναφορά του χρήστη;

Όχι, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, το περιεχόμενο ή οι δραστηριότητες που φαίνονται ως παρενόχληση μπορεί να μην είναι σκόπιμα και, κατόπιν παρατήρησης ότι αυτές οι πράξεις δημιουργούν αμηχανία στους άλλους, ο χρήστης μπορεί να διορθώσει τη συμπεριφορά του. Μπορεί, επίσης, να αποφασίσεις ότι κάποια είδη παρενόχλησης είναι τόσο σοβαρά ώστε να πρέπει να αναφερθούν χωρίς πρώτα να χρειάζεται να επισημανθούν ως ανεπιθύμητα. Εάν θεωρείς ότι είναι ασφαλές και σωστό να το κάνεις, συνιστούμε να διευκρινίσεις με σαφήνεια ότι η συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη.  Εάν η ανεπιθύμητη συμπεριφορά επιμείνει, συνιστούμε να αναφέρεις τον χρήστη και να λάβεις υπόψη άλλες επιλογές διαχείρισης της κατάστασης, όπως τον αποκλεισμό του λογαριασμού ή των λογαριασμών του χρήστη ή τον αποκλεισμό του από τη συνομιλία.

Κατά λάθος έδειξα περιεχόμενο σεξουαλικής φύσης. Ο λογαριασμός μου θα τεθεί σε αναστολή;

Ως ιδιοκτήτης του λογαριασμού σου, αποτελεί αποκλειστικά δική σου ευθύνη να διασφαλίσεις ότι οτιδήποτε κοινοποιείται στον λογαριασμό σου συμμορφώνεται με τους Όρους παροχής υπηρεσιών και με τις Οδηγίες κοινότητας του Twitch. Εάν δεν είναι ξεκάθαρο αν ένας σύνδεσμος, μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή άλλου είδους περιεχόμενο στη μετάδοσή σου παραβιάζει τα παραπάνω, συνιστούμε να το ελέγξεις ιδιωτικά πριν να προχωρήσεις σε δημόσια μετάδοση. Το περιεχόμενο που παραβιάζει τους Όρους παροχής υπηρεσιών και τις Οδηγίες κοινότητας, είτε προβάλλεται τυχαία είτε σκόπιμα, μπορεί να καταγγελθεί και οι επόπτες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα αναφορικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως η κατάργηση του περιεχομένου και η επιβολή αναστολής του λογαριασμού σου. Δεδομένης της φύσης μιας ζωντανής προβολής, αναμένουμε να λάβεις τις κατάλληλες προφυλάξεις. Ακόμα και ένα περιστατικό μπορεί να επισύρει συνέπειες.

Γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με την ενδυμασία που επιτρέπεται και που δεν επιτρέπεται στο Twitch;

Καθώς το Twitch συνεχίζει να επεκτείνει την ποικιλία του περιεχομένου που διαθέτει, προκύπτει η ανάγκη ενημέρωσης του εύρους της ενδυμασίας που είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα, κάτι που είναι αποδεκτό για μια μετάδοση στην παραλία ή στο γυμναστήριο, μπορεί να μην είναι αποδεκτό για μια μετάδοση μαγειρικής ή παιχνιδιού. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους δημιουργούς να τηρούν τις Οδηγίες κοινότητας όπως θα τηρούσαν και τις απαιτήσεις διαγωγής στον πραγματικό κόσμο, ενημερώσαμε τις πολιτικές μας ώστε να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η ενδυμασία αλλά και οι περιστάσεις στις οποίες φοριέται, καθώς και η πρόθεση του ατόμου που τη φοράει, κατά την εποπτεία του περιεχομένου. Μην ξεχνάς ότι το σεξουαλικό ή προκλητικό περιεχόμενο, όπως η έκθεση γυμνού ή η ανάδειξη ανδρικών ή γυναικείων γεννητικών οργάνων, γλουτών ή θηλών και η σεξουαλικά προκλητική ενδυμασία απαγορεύονται.

Τι ισχύει για τα emote συνδρομητών;

Εκτός από τους Όρους χρήσης και τις Οδηγίες κοινότητας του Twitch, όλα τα emote συνδρομητών υπόκεινται σε πρόσθετες πολιτικές που υπερισχύουν και περιγράφονται στον Οδηγό emoticon συνδρομητή. Λάβε υπόψη ότι τα emote συνδρομητών δεν χρησιμοποιούνται ούτε παρουσιάζονται μόνο στα αντίστοιχα κανάλια συνεργατών ή συνεργαζόμενων μελών. Τα emote συνδρομητών μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλες τις υπηρεσίες Twitch, επομένως αυτές οι οδηγίες μπορεί να είναι πιο περιοριστικές. Διάβασε την ενότητα με τις Οδηγίες emote, για να βεβαιωθείς ότι κατανοείς όλες τις οδηγίες που καθορίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι, όσον αφορά τα emote.