Για να δεις τις αλλαγές στις Οδηγίες κοινότητας κάνε κλικ εδώ.
τελευταία τροποποίηση στις 07/02/2018

Οδηγίες κοινότητας

Στο Twitch, αποστολή μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη κοινωνική εμπειρία κοινοποίησης βίντεο που δημιουργείται από την ολοένα αυξανόμενη κοινότητά μας, στην οποία οι δημιουργοί και οι κοινότητες θα αλληλεπιδρούν με ασφάλεια. Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, ζητούμε από όλους τους χρήστες να συμμετέχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθείται μια φιλική και θετική εμπειρία χρήσης για την παγκόσμια κοινότητά μας.

Προκειμένου να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της κοινότητάς μας, ως πάροχοι υπηρεσιών, εμείς στο Twitch διατηρούμε το δικαίωμα να θέσουμε σε αναστολή οποιονδήποτε λογαριασμό ανά πάσα στιγμή, εάν κρίνουμε ότι μια συμπεριφορά είναι ανάρμοστη ή επιβλαβής. Μπορείς να υποβάλεις ένσταση για την αναστολή σου, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε τους λόγους για τους οποίους λάβαμε την απόφασή μας.

Σε περιπτώσεις αναστολής για κάποια ασήμαντη παραβίαση την πρώτη και τη δεύτερη φορά, η πρόσβασή σου στον ιστότοπο θα είναι περιορισμένη για 24 ώρες, αλλά για τις επόμενες ή τις σοβαρές παραβιάσεις η διάρκεια της αναστολής δεν είναι προκαθορισμένη. Θα εξετάσουμε τις ενστάσεις για τις αναστολές επ' αόριστον, με βάση τον έλεγχο της συμπεριφοράς σου, την κατάσταση του λογαριασμού σου και τυχόν άλλες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Οι ομάδες υποστήριξης πελατών και επόπτευσης του Twitch εξετάζουν όλα τα αιτήματα επαναφοράς και τα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα υπόλοιπα αιτήματα υποστήριξης.

Εκτός από τους Όρους παροχής υπηρεσιών, σου παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με το σύνολο της συμπεριφοράς των χρηστών και του περιεχομένου των υπηρεσιών μας. Αυτές οι οδηγίες διέπονται από τη φιλοσοφία της κοινής λογικής και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και της δραστηριότητας των χρηστών στις υπηρεσίες μας. Η παραβίαση των οδηγιών κοινότητας ενδέχεται να οδηγήσει στην αναστολή του λογαριασμού σου και στην αναστολή της πρόσβασης στις υπηρεσίες μας, καθώς και στην αφαίρεση τυχόν σχετικού περιεχομένου. Αυτό το έγγραφο τροποποιείται και θα ενημερώνεται τακτικά, ακολουθώντας την εξέλιξη της κοινότητας και της υπηρεσίας του Twitch.

Πρόσθετες οδηγίες ή ειδικές εξαιρέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή οντότητες, σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσιών του Twitch. Προς το παρόν, για σχετικές λεπτομέρειες, επισκέψου αυτήν τη σελίδα: Σύνδεσμοι και πόροι του ιστοτόπου του Curse


Παραβίαση της νομοθεσίας

Θα πρέπει να τηρείς όλους τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Απαγορεύεται τυχόν περιεχόμενο ή δραστηριότητα που προβάλλει, ενθαρρύνει, προσφέρει ή επιζητά παράνομες δραστηριότητες.

Διαφυγή αναστολής

Όλες οι αναστολές είναι δεσμευτικές έως τη λήξη ή την κατάργηση μετά την υποβολή ένστασης. Οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης μιας αναστολής που ισχύει σε ολόκληρο τον ιστότοπο, την κοινότητα ή τη συνομιλία, χρησιμοποιώντας άλλους λογαριασμούς, ταυτότητες, χαρακτήρες ή παρουσία στον λογαριασμό κάποιου άλλου χρήστη θα οδηγεί σε αναστολή. Η διαφυγή αναστολής μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια της αναστολής, αλλά και να οδηγήσει σε επ' αόριστον αναστολή.

Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σου ή να σου προκαλέσει σωματικές βλάβες. Αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: απειλές αυτοκτονίας, εκούσιους τραυματισμούς, χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Βία και απειλές

Οι πράξεις και απειλές βίας αντιμετωπίζονται σοβαρά και θεωρούνται απολύτως απαράδεκτες παραβιάσεις και όλοι οι λογαριασμοί που σχετίζονται με ανάλογες δραστηριότητες θα αναστέλλονται επ' αόριστον. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • Απόπειρες ή απειλές σωματικής βλάβης ή δολοφονίας άλλου ατόμου
 • Απόπειρες ή απειλές απόκτησης παράνομης πρόσβασης, απειλές τύπου DDOS ή SWAT
 • Χρήση όπλων για σωματική απειλή, εκφοβισμό, βλάβη ή δολοφονία άλλων ατόμων

Συμπεριφορά μίσους και παρενόχληση

Η συμπεριφορά μίσους αφορά οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δραστηριότητα που προωθεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει τις διακρίσεις, την υποτίμηση, την αντικειμενοποίηση, την παρενόχληση ή τη βία με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, το βιολογικό φύλο, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία, την ιατρική πάθηση, τα σωματικά χαρακτηριστικά ή το ιστορικό στρατιωτικής θητείας, και απαγορεύεται. Κάθε είδους συμπεριφορά μίσους αντιμετωπίζεται ως απολύτως απαράδεκτη παραβίαση και όλοι οι λογαριασμοί που σχετίζονται με ανάλογη συμπεριφορά θα αναστέλλονται επ' αόριστον.

Παρενόχληση αποτελεί κάθε περιεχόμενο ή δραστηριότητα που επιχειρεί να εκφοβίσει, να ταπεινώσει, να κακομεταχειριστεί, να τρομοκρατήσει άλλους ή που δημιουργεί εχθρικό περιβάλλον για άλλους, και απαγορεύεται. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβίασης, ο λογαριασμός μπορεί να τεθεί σε αναστολή επ' αόριστον από την πρώτη παράβαση.

Απαγορεύουμε τη χρήση του Twitch για τη διευκόλυνση συμπεριφοράς μίσους ή παρενόχλησης, είτε τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται συμμετέχουν στο Twitch είτε όχι. Τα άτομα, οι κοινότητες ή οι οργανισμοί που το κάνουν αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Μπορεί να λάβουμε μέτρα εναντίον χρηστών για συμπεριφορά μίσους ή παρενόχλησης που πραγματοποιείται εκτός των υπηρεσιών του Twitch και που απευθύνεται σε χρήστες του Twitch.

Μάθε περισσότερα για τις πολιτικές κατά της συμπεριφορά μίσους και της παρενόχλησης και πώς εφαρμόζονται.

Μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η ιδιωτικότητα των άλλων δεν πρέπει να παραβιάζεται. Απαγορεύεται η κοινοποίηση περιεχομένου που ενδέχεται να αποκαλύψει ιδιωτικά προσωπικά δεδομένα ατόμων ή την προσωπική τους κατοικία, χωρίς άδεια. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • Κοινοποίηση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών (όπως το πραγματικό όνομα, την τοποθεσία ή την ταυτότητα)
 • Κοινοποίηση περιορισμένων ή προστατευμένων προφίλ κοινωνικής δικτύωσης ή τυχόν πληροφοριών από αυτά τα προφίλ
 • Η μετάδοση περιεχομένου που αποκτάται από την κινηματογράφηση ή από τη μετάδοση ροής με τρόπο που παραβιάζει την ιδιωτικότητα κάποιου άλλου ατόμου ή/και λαμβάνει χώρα σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς άδεια

Πλαστοπροσωπία

Απαγορεύεται το περιεχόμενο ή η δραστηριότητα που έχει ως στόχο την πλαστοπροσωπία ενός ατόμου ή οργανισμού. Οποιαδήποτε προσπάθεια να προσποιηθείς ότι είσαι μέλος του προσωπικού του Twitch αποτελεί απόλυτα απαράδεκτη παραβίαση και θα έχει ως αποτέλεσμα την επ' αόριστον αναστολή του λογαριασμού σου.

Ανεπιθύμητο περιεχόμενο, απάτες και άλλη κακόβουλη συμπεριφορά

Απαγορεύεται κάθε περιεχόμενο ή δραστηριότητα που διαταράσσει, διακόπτει, βλάπτει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο την ακεραιότητα των υπηρεσιών του Twitch ή την εμπειρία ή τις συσκευές κάποιου άλλου χρήστη. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Δημοσίευση μεγάλης ποσότητας επαναλαμβανόμενων, ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή αναφορών χρήστη
 • Διανομή μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων
 • Ηλεκτρονικό ψάρεμα "Phishing"
 • Εξαπάτηση άλλων χρηστών
 • Διάδοση λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας ή ιών
 • Παραπληροφόρηση (όπως προσποίηση ανησυχίας, δημοσίευση παραπλανητικών μεταδεδομένων ή σκόπιμη εσφαλμένη κατηγοριοποίηση καναλιού)
 • Αλλοίωση (όπως τεχνητή αύξηση παρακολούθησης ή ζωντανών στατιστικών στοιχείων θεατών)
 • Πώληση ή κοινοποίηση λογαριασμών χρήστη
 • Μεταπώληση υπηρεσιών ή λειτουργιών του Twitch (όπως κατάσταση εποπτείας καναλιού)

Γυμνό, πορνογραφία και άλλου είδους σεξουαλικό περιεχόμενο

Το γυμνό και άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο ή δραστηριότητες, όπως η πορνογραφία, οι σεξουαλικές πράξεις ή η συνουσία, καθώς και οι σεξουαλικές υπηρεσίες απαγορεύονται.

Περιεχόμενο ή δραστηριότητες που απειλούν ή προωθούν τη σεξουαλική βία ή εκμετάλλευση απαγορεύονται αυστηρά και θα καταγγέλλονται στις αρχές επιβολής του νόμου. Η εκμετάλλευση παιδιού θα καταγγέλλεται στις αρχές μέσω του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά.

Απαγορεύεται, επίσης, σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο ή δραστηριότητες, αν και ενδέχεται να επιτρέπονται σε εκπαιδευτικό πλαίσιο ή για περιεχόμενο που έχει άδεια και έχει προεγκριθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς.

Μάθε περισσότερα για τις πολιτικές μας σχετικά με το σεξουαλικό περιεχόμενο και πώς εφαρμόζονται.

Ακραία βία, αιματοχυσία και άλλη απρεπή συμπεριφορά

Απαγορεύεται το περιεχόμενο που εστιάζει αποκλειστικά σε ακραία ή άσκοπη αιματοχυσία και βία.

Μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση περιεχομένου και άλλες παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας

Η μεταφόρτωση τυχόν περιεχομένου που δεν σου ανήκει, για το οποίο δεν διαθέτεις πνευματικά δικαιώματα ή δεν είσαι εξουσιοδοτημένος-η να χρησιμοποιείς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραβιάζει τους Όρους παροχής υπηρεσιών μας και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση του λογαριασμού σου βάσει DMCA από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, δεν είναι αποδεκτή η αναμετάδοση περιεχομένου από άλλους broadcaster του Twitch, η αναπαραγωγή πειρατικών παιχνιδιών, η προβολή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών τρίτων, η αναμετάδοση ενός αθλητικού αγώνα, το παιχνίδι σε μη εξουσιοδοτημένους ιδιωτικούς διακομιστές ή η μεταφόρτωση περιεχομένου από άλλους ιστοτόπους, χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πρόσθετες οδηγίες περιεχομένου

Σωστή κατηγοριοποίηση του περιεχομένου σου

Πρέπει να φροντίζεις να κατηγοριοποιείς σωστά το περιεχόμενό σου. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα κατάλληλα παιχνίδια ή κατηγορίες, μπορείς να επιλέξεις αυτά που θεωρείς ότι ταιριάζουν περισσότερο. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείς κάποιο έργο συγκεκριμένα για παιχνίδι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον σχετικό κατάλογο παιχνιδιού ή τον κατάλογο "Creative", μαζί με την αντίστοιχη κατάλληλη κοινότητα. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη κατηγορία για το περιεχόμενό σου, όρισε το παιχνίδι σου ως "Not Playing" ή/και μην ορίσεις κάποια κοινότητα, αντί να χρησιμοποιήσεις μια μη κατάλληλη κατηγορία.

Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Κατά τη μετάδοση στο Twitch, θα πρέπει να δημιουργείς πρωτότυπο περιεχόμενο ή να κοινοποιείς περιεχόμενο για τη μετάδοση του οποίου έχεις λάβει άδεια. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνει αντίγραφα, παράγωγες δημιουργίες ή την εκτέλεση περιεχομένου άλλων το οποίο προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία άλλων ατόμων και να υπόκειται σε κατάργηση από τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Συνιστούμε στους δημιουργούς να εξετάζουν το κατά πόσο το περιεχόμενό τους συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της θεμιτής χρήσης και να διασφαλίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, εφόσον απαιτείται, πριν από την κοινοποίηση περιεχομένου στο Twitch. Επιπλέον, λάβε υπόψη ότι το Twitch εφαρμόζει μια πολιτική επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων. Οι πολλαπλές αναφορές περί πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τον λογαριασμό σου ενδέχεται να οδηγήσουν στη μόνιμη αναστολή του.

Καθώς αυτή η πολιτική ισχύει και για τη μουσική και τις άλλες παραστατικές τέχνες που συναντώνται στο Twitch, έχε υπόψη σου τα ακόλουθα:

 • Παραστατικές τέχνες: Για την ερμηνεία προϋπαρχόντων έργων, απαιτείται να διαθέτεις τα κατάλληλα δικαιώματα κοινοποίησης ή/και ερμηνείας του εν λόγω έργου.
 • Ζωντανή ερμηνεία και δημιουργία μουσικής: Το μουσικό σου περιεχόμενο θα πρέπει να εστιάζει στη ζωντανή δημιουργία και την ερμηνεία πρωτότυπης μουσικής. Μπορείς, επίσης, να μεταδώσεις τη ζωντανή ερμηνεία μιας "διασκευής" ενός τραγουδιού (π.χ. ένα τραγούδι που έχει γράψει κάποιος άλλος), εφόσον δεν περιέχει ηχογραφημένη μουσική ή άλλα στοιχεία ήχου που δημιουργήθηκαν ή ανήκουν σε κάποιον άλλον (π.χ. την ορχηστρική έκδοση ενός τραγουδιού που έχει ηχογραφήσει ένα άλλο άτομο).
 • Ηχογραφημένη μουσική: Οι μεταδόσεις ραδιοφωνικού στυλ που περιλαμβάνουν ηχογραφημένη μουσική επιτρέπονται μόνο για τις εγκεκριμένες δισκογραφικές εταιρείες. Το περιεχόμενο της μουσικής σου δεν θα πρέπει να εστιάζει στη ζωντανή ερμηνεία μουσικής όπως το καραόκε, τη διασκευή της μουσικής κάποιου άλλου και τραγούδι με lip-sync/μίμηση.

Πρόσθετες οδηγίες περιεχομένου παιχνιδιού

Εξαπάτηση σε online παιχνίδια

Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα, όπως εξαπάτηση, απόκτηση παράνομης πρόσβασης, χρήση bot ή αλλοίωση, που προσφέρει στον κάτοχο του λογαριασμού ένα αθέμιτο πλεονέκτημα σε ένα online παιχνίδι πολλών παικτών. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η εκμετάλλευση της ζωντανής μετάδοσης ενός άλλου broadcaster με σκοπό την παρενόχλησή του στο παιχνίδι, όπως η παρακολούθηση ροής (stream sniping).

Κλειστές εκδόσεις Alpha/Beta και παιχνίδια πριν από την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας

Θα πρέπει να τηρείς όλες τις ημερομηνίες κυκλοφορίας που ορίζονται από τους εκδότες/προγραμματιστές, τους αποκλεισμούς και τις συμφωνίες εχεμύθειας, μεταδίδοντας τα εν λόγω παιχνίδια μόνο αφού όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά. Το κανάλι σου ενδέχεται να καταργηθεί βάσει του DMCA από τον κάτοχο δικαιωμάτων, εκτός εάν σου έχει παραχωρηθεί έγκριση εκ των προτέρων. Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αναφέρουν τις παραβιάσεις σύμφωνα με τις Οδηγίες για το DMCA. Ζητούμε από τους χρήστες να μην αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις μέσω του εργαλείου αναφοράς χρηστών.