Πόροι επωνυμίας


Πόροι λογότυπου με δυνατότητα λήψης

Γενικοί κανόνες για όλους τους πόρους λογότυπου

Ακολουθούν οι γενικές οδηγίες που ισχύουν για όλους τους πόρους λογότυπων του Twitch που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα. Τυχόν συγκεκριμένες οδηγίες ή εξαιρέσεις θα αναφέρονται σε επιπλέον ενότητες.

Οδηγίες χρωμάτων λογότυπου

Τα λογότυπα του Twitch είναι πάντα μονόχρωμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το μαύρο, το λευκό και το Twitch μοβ. Συμβουλέψου τον οδηγό χρωμάτων στα δεξιά, για να αναπαράγεις σωστά το αγαπημένο Twitch μοβ.

Twitch Μοβ

RGB: 100, 65, 164
Hex: #6441A4
CMYK: 69, 75, 0, 0
PMS: 2665C

Οπτικά στοιχεία

Τα λογότυπα του Twitch συνήθως αποτελούνται από τρία οπτικά στοιχεία:

  1. Περίγραμμα: Η γραμμή ή το σχήμα περιγράμματος που ορίζει το σώμα.
  2. Αφαίρεση περιεχομένου: Το εσωτερικό περιεχόμενο του σχήματος έχει αφαιρεθεί από το λογότυπο.
  3. Βάθος: Ολόκληρο το λογότυπο διαθέτει ένα συμπιεσμένο, φαινομενικό βάθος 3D.
Παράδειγμα οπτικών στοιχείων
Παράδειγμα οπτικών στοιχείων

Συνιστάται

Το λογότυπο να χρησιμοποιείται σε ένα μόνο χρώμα. Εμφανίζεται μόνο σε μαύρο, λευκό ή μοβ του Twitch.

Να χρησιμοποιείς το λογότυπο σε ένα μόνο χρώμα. Εμφανίζεται μόνο σε μαύρο, λευκό ή μοβ του Twitch.

Το μαύρο να χρησιμοποιείται ως προεπιλογή σε ανοιχτόχρωμο φόντο και το λευκό σε σκουρόχρωμο φόντο.

Να χρησιμοποιείςτο μαύρο ως προεπιλογή σε ανοιχτόχρωμο φόντο και το λευκό σε σκουρόχρωμο φόντο.

Να υπάρχει πάντοτε αρκετό περιθώριο γύρω από τα λογότυπα.

Να υπάρχει πάντοτε αρκετό περιθώριο γύρω από τα λογότυπα.

Τα λογότυπα να απεικονίζονται με καθαρές και ευκρινείς γραμμές.

Να απεικονίζεις τα λογότυπα με καθαρές και ευκρινείς γραμμές.

Απαγορεύεται

Να μη γίνεται τροποποίηση, προσθήκη, παραμόρφωση, αποκοπή, επαναχρωματισμός ή αλλαγή του περιγράμματος.

Να μην γίνεται τροποποίηση, προσθήκη, παραμόρφωση, αποκοπή, επαναχρωματισμός ή αλλαγή του περιγράμματος.

Να μην προστίθενται σκόπιμα στο εσωτερικό περιεχόμενο διακοσμητικά στοιχεία, όπως λάμψεις, σκιές, υφές, μοτίβα, εικόνες ή κλίση.

Να μην προστίθενται σκόπιμα στο εσωτερικό περιεχόμενο διακοσμητικά στοιχεία, όπως λάμψεις, σκιές, υφές, μοτίβα, εικόνες ή κλίση.

Να μη γίνεται περιστροφή ή κλίση του λογότυπου και να μη χρησιμοποιείται κατακόρυφα.

Να μην γίνεται περιστροφή ή κλίση του λογότυπου ή να μην χρησιμοποιείται κατακόρυφα.

Να μην απομονώνεται το εσωτερικό περιεχόμενο.

Να μην απομονώνεις το εσωτερικό περιεχόμενο.

Να μη γεμίζεται το εσωτερικό περιεχόμενο.

Να μην γεμίζεις το εσωτερικό περιεχόμενο.

Το λογότυπο να μη χρησιμοποιείται σε φορτωμένο φόντο.

Να μην χρησιμοποιείς το λογότυπο σε φορτωμένο φόντο..

Να μην επικαλύπτονται στοιχεία επάνω ή κάτω από το λογότυπο.

Να μην επικαλύπτονται στοιχεία επάνω ή κάτω από το λογότυπο.

Το λογότυπο να μην αναπαραγέται σε μορφή 3D ή σε μορφή κινούμενου σχεδίου.

Να μην αναπαράγεις το λογότυπο σε μορφή 3D ή σε μορφή κινούμενου σχεδίου

Πρόσθετες οδηγίες για το Glitch

Να μην απομονώνεται η έκδοση του Glitch που απεικονίζεται στο συνδυαστικό λογότυπο του Twitch. Το βάθος της διαφέρει από την αυτόνομη έκδοση.

Να μην απομονώνεις την έκδοση του Glitch που απεικονίζεται στο συνδυαστικό λογότυπο του Twitch. Το βάθος του διαφέρει από την αυτόνομη έκδοση.

Το πρόσωπο του Glitch να μην αντικαθίσταται από άλλα στοιχεία σχεδίασης.

Να μην αντικαθιστάς το πρόσωπο του Glitch με άλλα στοιχεία σχεδίασης.

Να μην προστίθενται ανθρώπινα χαρακτηριστικά στο Glitch, όπως χέρια, πόδια, αξεσουάρ ή άλλες εκφράσεις προσώπου.

Να μην προσθέτεις ανθρώπινα χαρακτηριστικά στο Glitch, όπως χέρια, πόδια, αξεσουάρ ή άλλες εκφράσεις προσώπου.

Πρόσθετες οδηγίες για τα συνδυαστικά λογότυπα

Να μη χρησιμοποιείται το λογότυπο σε διαφορετικό χρώμα ή/και σε χρώματα που δεν έχει εγκριθεί η χρήση τους.

Να μην χρησιμοποιείς το λογότυπο σε διαφορετικό χρώμα ή/και σε χρώματα που δεν έχει εγκριθεί η χρήση τους.

Κανένα από τα στοιχεία να μη μετακινείται εκτός της καθορισμένης θέσης του.

Να μην μετακινείς κανένα από τα στοιχεία εκτός της καθορισμένης θέσης του.

Να μην τροποποιείται το μέγεθος κανενός στοιχείου.

Να μην αλλάζεις το μέγεθος κανενός στοιχείου.