Nøgenhed, pornografi og andet seksuelt indhold

Vi begrænser indhold, der involverer nøgenhed eller er af seksuel karakter, og vi arbejder for at sikre, at Twitch ikke anvendes til seksuel udnyttelse eller vold. For at give større klarhed om disse politikker og vores håndtering af anmeldelser af relevant indhold eller relevante aktiviteter har vi givet yderligere oplysninger i sektionerne herunder, som supplerer Retningslinjer for fællesskabet.

Vi forstår, at nøgenhed eller seksuelt indhold i nogle tilfælde kan have pædagogisk, videnskabelig, kunstnerisk, nyhedsmæssig eller akademisk værdi, men vi begrænser dette indhold på grund af den store aldersmæssige og kulturelle variation i vores globale fællesskab. I begrænset omfang kan vi forhåndsgodkende undtagelser til disse politikker i pædagogiske og kunstneriske sammenhænge. Fremover vil Twitch fortsat arbejde for sikre måder at understøtte nøgenhed og seksuelt indhold på i disse specifikke sammenhænge.

Seksuel vold og udnyttelse

Seksuel vold og udnyttelse er strengt forbudt og kan anmeldes til politiet. Eksempler inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Seksuelle overgreb og misbrug eller indhold, der fremmer og opfordrer til det
 • Indhold, hvor en person er nøgen eller deltager i seksuelle handlinger
 • Seksuelt ladet eller eksplicit indhold (lyd eller video), delt eller truet med deling uden tilladelse fra den involverede person, såsom hævnporno
 • Uopfordrede tilbud, anmodninger, krav, bestikkelse eller afpresning om seksuelt indhold eller tjenester
 • Seksuelle tjenester, heriblandt prostitution, eskorttjenester, seksuelle massager eller filmet seksuel aktivitet
 • Al nøgenhed, seksuelt indhold, seksuel vold eller seksuel udnyttelse, der involverer mindreårige, lader til at involvere mindreårige eller afbildninger af mindreårige, eller indhold, der fremmer og opfordrer til pædofili

Seksuelt eksplicit indhold

Seksuelt eksplicit indhold og aktiviteter såsom pornografi, seksuelle handlinger og seksuelle tjenester, heriblandt anmodninger om og tilbud om dette indhold, er forbudt.

Udsendelser i områder, hvor nøgenhed eller seksuel aktivitet kan finde sted, er forbudt, selvom denne adfærd eller aktivitet ikke ledes af streameren eller finder sted i baggrunden af udsendelsen.

Seksuelt ladet indhold

Seksuelt ladet indhold er forbudt. Når vi gennemgår denne type af seksuelt indhold eller seksuel aktivitet, vil vi tage højde for intentionen og konteksten baseret på en række faktorer, der inkluderer, men ikke er begrænset til:

 • Opførsel og kommentarer
 • Reaktioner på indhold, heriblandt chatbeskeder fra streameren, moderatorer, og hvilke chatbeskeder de tillader i deres fællesskab
 • Påklædning og omgivelser, heriblandt placering, baggrundsmusik, rekvisitter, osv.
 • Kamerakomposition, -vinkel og -fokus
 • Karaktertræk ved streamen såson titel, intro/outtro, tilpasset miniature og andet metadata
 • Profil og kanalindhold såsom bannere, profilbillede, humørikoner og paneler

Nøgenhed og påklædning

Vi forventer, at indholdsskabere har tøj på, der er passende til en given offentlig kontekst, hensigt eller aktivitet. Påklædning i spilstreams, i de fleste streams fra hjemmet samt på påklædning på profil-/kanalbilleder bør være passende i en offentlig kontekst. Dette forstås som tøj, der er passende på en offentlig gade, i et indkøbscenter eller på en restaurant. For eksempel vil en fitnessstream eller en IRL-stream fra et sted som en offentlig strand tillade påklædning, der er passende i disse offentlige kontekster, såsom træningstøj eller badedragt.

Seksuelt ladet påklædning og nøgenhed er ikke tilladt. Seksuelt ladet påklædning (eller mangel på påklædning) inkluderer undertøj, intim påklædning eller fremvisning af/fokus på mandlige eller kvindelige kønsdele, endeballer eller brystvorter.

Nøgenhed og seksuelt indhold i spil

Spil, der indeholder nøgenhed, pornografi, sex eller seksuel vold som en funktion eller et kernefokus, og spil modificeret med disse elementer er fuldstændig forbudt. Forekomster af nøgenhed i spil er tilladt, så længe de ikke er det primære fokus i indholdet, og der ikke bruges unødvendig lang tid i det pågældende område ift. fremgang i spillet. Hvis ESRB har mærket et spil "Kun for voksne" (AO, Adults Only), er det ikke tilladt i spilorienterede udsendelser eller i komplet eller uredigeret form på Twitch.

Du kan se alle de spil, der er direkte forbudt, på vores Liste over forbudte spil..

Yderligere begrænsninger

 • Bemærk, at Twitch kan gøre undtagelser for indhold, som Twitch ønsker at licensere og som er vurderet af et aldersgrænseagentur eller på anden måde forhåndsgodkendt af Twitch.

 • Samtaler om sex, nøgenhed og andre voksne samtaleemner, som har et pædagogisk sigte og på anden måde overholder vores politikker, bør mærkes som Voksenindhold fra den pågældende kanals indstillinger.

Anmeldelse af overtrædelser af politikken om seksuelt indhold

Hvis du støder på indhold eller brugere på Twitch, som du mener overtræder Retningslinjer for fællesskabet, beder vi dig om at anmelde indholdet og/eller brugeren til vores hold af moderatorer. Lær at anmelde en bruger.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg viste ved et uheld indhold, der var seksuelt eksplicit. Vil min konto blive suspenderet?

Som ejer af din konto er det alene dit ansvar at sikre, at alt, der deles på kontoen, overholder Twitchs Servicevilkår (ToS) og Retningslinjer for fællesskabet (CG). Hvis du ikke er sikker på, om et link, foto, video eller andet indhold i din udsendelse, overtræder disse, anbefaler vi, at du gennemgår det privat, inden du offentliggør det i din udsendelse. Indhold, der overtræder ToS eller CG, kan, uanset om det er tilsigtet eller ej, blive anmeldt, og vores moderatorer kan tage passende forholdsregler såsom fjernelse af indholdet eller suspendering af din konto. Grundet karakteren af liveindhold forventer vi, at du tager passende hensyn, da selv en enkelt hændelse kan føre til straf.

Hvorfor er der ikke specifikke regler om, hvilken påklædning der er tilladt og forbudt på Twitch?

Indhold på Twitch bliver stadigt mere varieret, og derfor stiger behovet også for at opdatere retningslinjerne for acceptabel påklædning. For eksempel er acceptabel påklædning i en udsendelse fra stranden eller træningscentret ikke nødvendigvis accepttabel i en udsendelse om madlavning eller spil. For at hjælpe indholdsskabere med at overholde Retningslinjer for fællesskabet i overensstemmelse med forventet opførsel i den virkelige verden har vi opdateret vores politikker, så de afspejler, at vi under moderation af indhold ikke blot vurderer selve påklædningen, men også den kontekst, som påklædningen bæres i, samt streamerens hensigt. Husk, at seksuelt eksplicit eller ladet indhold såsom nøgenhed, der blotter eller fokuserer på kønsorganer, baller eller brystvorter, samt seksuelt ladet tøj er forbudt.

Jeg er kunstner, og jeg vil male et nøgenportræt uden seksuelt sigte. Er det forbudt?

Da vi endnu ikke har tilstrækkeligt med værktøjer, der kan hjælpe seere med at begrænse deres eksponering for nøgenhed og voksenindhold, er nøgenhed i kunstnerisk og pædagogisk øjemed ikke tilladt. Vi arbejder på værktøjer, der kan gøre det muligt i fremtiden.

Hvad med abonnent-humørikoner?

Ud over Twitchs Servicevilkår og Retningslinjer for fællesskabet er alle humørikoner underlagt yderligere politikker, der er fremlagt i Vejledning til abonnent-humørikoner. Husk, at abonnent-humørikoner ikke kun kan anvendes eller findes på deres respektive partner- eller affiliate-kanaler. Abonnent-humørikoner kan også bruges globalt på alle Twitch-tjenester, så disse retningslinjer kan være mere restriktive. Læs sektionen Retningslinjer for humørikoner for at sikre, at du forstår alle retningslinjerne, der fastsætter, hvad der er og ikke er tilladt, hvad angår humørikoner.