Hadefuld adfærd og chikane

Twitch er et sted, hvor folk kan skabe og deltage i fællesskaber, der deler deres interesser. Vi ønsker, at alle skal kunne udtrykke sig på Twitch, men det er vigtigt, at vi gør det på en måde, der tillader, at alle trives. Det betyder, at vi forhindrer, modererer og beskytter brugere mod hadefuld adfærd og chikane.

Vi støtter Twitch-brugere, der udtrykker alsidige eller upopulære meninger, også hvis de gør det på humoristiske eller kontroversielle måder, men sørg for, at dine intentioner er tydelige. Vi tolerer ikke opførsel, der på nogen måde opfordrer til had eller chikane. Uvidenhed er ikke en acceptabel undskyldning for opførsel, der fører til had eller chikane.

Vi forstår, at adfærd på mange måder kan opfattes som hadefuldt eller chikanerende. Når vi gennemgår anmeldt indhold eller aktiviteter, vil vi tage hensyn til dets hensigt og kontekst. For at give større klarhed om disse politikker og vores håndtering af denne adfærd har vi givet yderligere oplysninger i sektionerne herunder, som supplerer Retningslinjer for fællesskabet.

Hadefuld adfærd

Hadefuld adfærd er alt indhold og alle aktiviteter, der fremmer, opfordrer til eller muliggør diskrimination, nedrakning, objektificering, chikane eller vold baseret på følgende karakteristika og er strengt forbudt: 

 • Race, etnicitet eller national oprindelse
 • Religion
 • Biologisk køn, køn eller kønsidentitet
 • Seksuel orientering
 • Alder
 • Handikap eller sygdom
 • Fysiske karakteristika
 • Status som veteran

Twitch tager hensyn til en række faktorer for at fastlægge hensigten og konteksten for enhver anmeldt chikane. Der vil blive udvist nultolerance i forbindelse med hadefuld adfærd, og alle konti, der kan sættes i forbindelse med forseelserne, suspenderes på ubestemt tid.

Chikane

Chikane er forbudt og omfatter alt indhold eller enhver aktivitet, der søger at intimidere, fornedre, støde, mobbe eller skabe et fjendtligt miljø for andre. Chikane er forbudt Twitch tager hensyn til en række af faktorer for at fastlægge hensigten, konteksten og konsekvenserne af enhver anmeldt chikane. For er hjælpe dig med at identificere de typer af adfærd og indhold, der udgør chikane, følger her en liste med eksempler:

 • Mobning, f.eks. øgenavne eller forsøg på at ydmyge nogen, som har til hensigt at skade
 • Udskældning af andre baseret på deres arbejdsgiver, organisation eller anden tilknytning
 • Opfordre andre til at skade eller dræbe sig selv
 • Oprettelse af brugerkontoer, der primært anvendes til chikane eller had
 • Forfølgelse af andre eller overtrædelse af andres fastsatte personlige grænser såsom omgåelse af kanaludelukkelse, kontoblokering eller anmodninger om at undgå kontakt
 • Afsløring af andres personlige oplysninger mod deres vilje eller med den hensigt at skade dem
 • Optagelse af andre mod deres vilje eller med den hensigt at skade dem
 • Deling af indhold, heriblandt forfalsket indhold eller indhold taget ud af sin sammenhæng, der har til hensigt at nedgøre, mobbe eller skade andre
 • Gennemgang eller raid af kanaler med ondsindet hensigt
 • Uønskede seksuelle tilnærmelser, seksuel chikane eller seksuel mobning
  • Få mere at vide om vores politikker om seksuelt indhold, seksuel vold og udnyttelse og håndhævelsen af disse.
 • Bevidst falske anmeldelser, forfalsket bevismateriale eller sammensværgelse om anmeldelser
 • Opildne eller opfordre andre til chikane

Overtrædelse af vores politik mod chikane vil resultere i suspendering af din konto. Afhængigt af alvoren af overtrædelsen kan den chikanerende bruger blive suspenderet på ubestemt tid for første overtrædelse.

Fællesskabernes ansvar for hadefuld adfærd og chikane

Indholdsskabere er rollemodeller og ledere af de fællesskaber, de skaber eller fremmer. Indholdsskabere bør overvejer konsekvenserne af deres udsagn og handlinger for deres publikum. Vi beder dig om, at du gør en ærlig indsats for at slå ned på alle i dit fællesskab, der forsøger at chikanere.

Twitch bør ikke bruges til at opildne til, opfordre til eller facilitere eller organisere hadefuld adfærd eller chikane, uanset om det finder sted på Twitch eller uden for Twitch. Vi vil suspendere fællesskaber, organisationer og individer, der gør dette.

Hadefuld adfærd og chikane ansigt til ansigt eller andre steder end på Twitch

Twitch-fællesskabet kan også findes til messer, TwitchCon, Twitch-Community Meetups og på sociale medier. Vores fællesskab findes alle disse steder, og vi tager dem i betragtning, hvad angår vores ansvar for at beskytte fællesskabet. Vi kan skride til handling mod personer for hadefuld adfærd eller chikane, der finder sted uden for Twitch-tjenester, og som er rettet mod Twitch-brugere.

Yderligere begrænsninger

Hvis eksempler på hadefuld adfærd eller chikane deles i pædagogisk øjemed som i nyhedsudsendelser, dokumentarudsendelser eller i forsøg på at skabe opmærksomhed om årsager til, at denne adfærd ikke accepteres, beder vi dig om tydeligt at gøre din hensigt klar og markere dette indhold som Voksenindhold.

Sådan anmelder og håndterer du had og chikane på Twitch

Vi ønsker, at alle på Twitch skal føle sikre trygge og i stand til at gøre opmærksom på had og chikane. Hvis en kommentar, gestus eller adfærd er uønsket bør du overveje følgende muligheder:

Eskalering af alvorlig forseelse

Hvis du mener, at hadefuld adfærd eller chikane er eskaleret til et juridisk spørgsmål eller en forbrydelse, opfordrer vi dig til at søge hjælp fra en advokat eller dit lokale politi. Bestemte fysiske trusler bør øjeblikkeligt anmeldes til dit lokale politi.

Ofte stillede spørgsmål

Er det nødvendigt, at jeg er målet for en hadefuld kommentar eller chikane, for at jeg kan anmelde en bruger?

Nej. Nogle gange er målet for denne type adfærd ikke klar over chikanen, mens den udspiller sig, eller er ikke i stand til at indsende en anmeldelse. Nogle gange er hadefulde kommentarer ikke rettet mod en bestemt person, men i stedet mod grupper af personer. Uanset hvor involveret du selv er, er hadefuld adfærd og chikane en overtrædelse af Retningslinjerne for fællesskabet og kan anmeldes, når det finder sted.

Er jeg nødt til at kommunikere, at en adfærd er uønsket, før denne adfærd bliver betragtet som chikane, og før jeg kan anmelde brugeren?

Nej, men i nogle sammenhænge er indhold eller aktiviteter, der tilsyneladende er chikane, ikke tilsigtet og vil ophøre, når brugeren oplyses om, at adfærden chikanerer andre. Du kan også beslutte, at nogle typer af chikane er så alvorlige, at de bør anmeldes, før det kommunikeres, at de er uønskede. Hvis du føler, at det er trygt og passende at gøre, anbefaler vi, at du klart kommunikerer, at adfærden er uønsket. Hvis den uønskede adfærd fortsætter, anbefaler vi, at du anmelder brugeren og overvejer andre muligheder for at håndtere situationen som at blokere brugerens konto eller udelukke dem fra chatten.