Klik her for at se ændringer af retningslinjer for fællesskabet.
sidst ændret den 7/2-2018

Retningslinjer for fællesskabet

Hos Twitch er missionen at levere den bedste sociale videoplatform – skabt af vores voksende fællesskab – hvor udbydere og fællesskaber kan interagere på sikker vis. Derfor anmoder vi alle brugere om at deltage på en måde, der fremmer en venskabelig og positiv oplevelse for vores globale fællesskab.

For at beskytte vores fællesskabs integritet forbeholder vi os som udbyder af tjenesten retten til af suspendere enhver konto til enhver tid for enhver adfærd, som vi anser for at være upassende eller skadelig. Du er velkommen til at anke vores suspendering, men du har ikke krav på at få begrundelsen for vores beslutning.

Når det er første og anden suspendering for mindre forseelser, begrænses din adgang til websitet i 24 timer. Der er ikke nogen fast længde på suspenderinger for efterfølgende eller alvorlige forseelser. Vi vurderer en anke af en permanent suspendering ud fra vores gennemgang af din opførsel, din kontostatus og alle de øvrige oplysninger, vi har til rådighed. Vores kundesupport- og moderations-teams gennemgår alle anmodninger om genoprettelse. De behandles sideløbende med alle vores øvrige supportanmodninger.

Udover vores servicevilkår gælder følgende retningslinjer for al brugeradfærd og alt indhold på vores tjenester. Disse retningslinjer er som udgangspunkt underlagt sund fornuft og gælder for al brugerskabt indhold og al aktivitet på vores tjenester. Overtrædelse af vores retningslinjer for fællesskabet kan føre til suspendering af din konto og adgang til vores tjenester. Desuden kan alt tilknyttet indhold blive fjernet. Dette betragtes som et dynamisk dokument, der regelmæssigt opdateres ift. udviklingen af Twitch-fællesskabet og -tjenesten.

Yderligere retningslinjer eller specifikke undtagelser kan gælde for visse tjenester eller funktioner under Twitch-tjenesten. I øjeblikket skal du gå til denne side for at få flere oplysninger: Links og ressourcer på Curse-websiden


Lovovertrædelser

Respekter alle gældende lokale, nationale og internationale love, når du bruger vores tjenester. Alt indhold og alle aktiviteter, der viser eller tilskynder til ulovligheder er forbudt.

Omgåelse af suspendering

Alle suspenderinger er bindende, indtil de udløber eller fjernes via anke. Ethvert forsøg på at omgå en suspendering fra websitet, fællesskabet eller chatten ved at bruge andre konti, identiteter, personligheder eller andre brugeres konti resulterer i yderligere suspendering. Omgåelse af suspendering forlænger ikke bare længden af suspenderingen. Det kan også føre til suspendering på ubestemt tid.

Selvdestruktiv adfærd

Enhver aktivitet, der kan bringe dit liv i fare eller medføre, at du kommer fysisk til skade, er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: Selvmordstrusler, bevidst fysisk skade, brug af illegale stoffer og overdreven alkoholindtag.

Vold og trusler

Handlinger og trusler om vold vil blive taget alvorligt, og der vil blive udvist nultolerance i forbindelse med forseelserne. Alle konti, der kan sættes i forbindelse med forseelserne, suspenderes på ubestemt tid. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Forsøg på eller trusler om fysisk at skade eller dræbe andre
 • Forsøg på eller trusler om at hacke, om DDOS eller SWAT
 • Brug af våben til fysisk at true, intimidere, skade eller dræbe andre

Hadefuld adfærd og chikane

Hadefuld adfærd er forbudt og omfatter alt indhold eller enhver aktivitet, der fremmer, opfordrer til eller faciliterer diskrimination, fornedrelse, objektivisering, chikane eller vold baseret på race, etnicitet, national oprindelse, religion, biologisk køn, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, alder, handikap, sygdom, fysiske kendetegn eller status som veteran. Der vil blive udvist nultolerance i forbindelse med al hadefuld adfærd, og alle konti, der kan sættes i forbindelse med forseelserne, suspenderes på ubestemt tid.

Chikane er forbudt og omfatter alt indhold eller enhver aktivitet, der søger at intimidere, fornedre, støde, mobbe eller skabe et fjendtligt miljø for andre. Afhængigt af alvoren af overtrædelsen kan din konto blive suspenderet på ubestemt tid for første overtrædelse.

Det er forbudt at bruge Twitch til hadefuld opførsel eller chikane, uanset om målet for hadet eller chikanen anvender Twitch. Vi forbyder individer, fællesskaber eller organisationer, der gør dette, at anvende vores tjenester. Vi kan skride til handling mod personer for hadefuld adfærd eller chikane, der finder sted uden for Twitch-tjenester, og som er rettet mod Twitch-brugere.

Få mere at vide om vores politik for hadefuld adfærd og chikane samt dennes håndhævelse.

Uautoriseret deling af private oplysninger

Det er forbudt at invadere andres privatliv. Det er forbudt at dele indhold, der kan afsløre private oplysninger om privatpersoner eller deres bopæl uden deres tilladelse. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Deling af personlige oplysninger (f.eks. borgerligt navn, position eller ID)
 • Deling af begrænsede eller beskyttede sociale profiler eller oplysninger fra de profiler
 • Fremvisning af indhold erhvervet ved at filme eller streame på en måde, der invaderer andres privatliv, og/eller foregår på privat ejendom uden tilladelse

Udgivelse for at være en anden

Indhold og aktiviteter, der forsøger at give udtryk for at stamme fra en anden person eller organisation, er forbudt. Der udvises nultolerance over for ethvert forsøg på misvisende at fremstille sig selv som repræsentant for Twitch. Denne adfærd resulterer i øjeblikkelig suspendering på ubestemt tid.

Spam, svindel og andet skadeligt indhold

Alt indhold, der afbryder, forstyrrer, skader eller på anden måde krænker integriteten af Twitch' tjenester eller andre brugeres oplevelser eller enheder, er forbudt. Sådan indhold omfatter:

 • Indsendelse af store mængder gentagne, uønskede beskeder eller brugeranmeldelser
 • Distribution af uautoriserede annoncer
 • Phishing
 • Svindel
 • Spredning af malware eller virus
 • Fejlinformation (f.eks. at udgive sig for at være i knibe, offentliggøre misvisende metadata eller kategorisere kanaler forkert med vilje)
 • Forfalskning (f.eks. at forøge mængden af følgere eller liveseere kunstigt)
 • Salg eller deling af brugerkontoer
 • Videresalg af Twitch' tjenester eller funktioner (f.eks. moderatorstatus for en kanal)

Nøgenhed, pornografi og andet seksuelt indhold

Nøgenhed og alt seksuelt eksplicit indhold eller aktiviteter, såsom pornografi, seksuelle handlinger, seksuelle tjenester, er forbudt.

Indhold eller aktiviteter, der truer eller fremmer seksuel vold eller udnyttelse er strengt forbudt og kan blive anmeldt til politiet. Udnyttelse af mindreårige rapporteres til myndighederne via National Center for Missing & Exploited Children.

Seksuelt ladet indhold eller aktiviteter er også forbudt, men kan dog være tilladt i pædagogisk sammenhæng eller med forhåndsgodkendt licenseret indhold. I hvert tilfælde underlægges indholdet yderligere begrænsninger.

Få mere at vide om vores politik for seksuelt indhold og dennes håndhævelse.

Ekstrem brug af vold og blod eller andet anstødeligt indhold

Indhold, der udelukkende fokuserer på ekstrem eller umotiveret kvæstelse og vold, er forbudt.

Uautoriseret indholdsdeling og anden overtrædelse af ophavsret

Al upload af indhold, du ikke ejer, ikke har rettigheder til eller ikke på anden måde er autoriseret til at anvende, udsætter din konto for risikoen for, at en rettighedshaver foretager en DMCA-nedtagelse. Vi tolererer f.eks. ikke: Genudsendelse af andre Twitch-streameres materiale, spil af piratkopierede spil, fremvisning af tredjeparts-film eller -tv, genudsendelse af sportskampe, uautoriseret spil på private servere eller upload af indhold fra andre hjemmesider uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Retningslinjer for yderligere indhold

Placér dit indhold under den rette kategori

Du er forpligtet til at kategorisere dit indhold korrekt. Hvis flere spil eller fællesskaber passer på dit indhold, kan du vælge det, der passer bedst. Hvis du f.eks. laver spilrelateret kunst kan du frit vælge både Spil-kategorien eller Kreativ-kategorien og et passende fællesskab. Hvis der ikke er en passende kategori til dit indhold, bedes du sætte dit spil til Afspilles ikke og/eller ikke angive et fællesskab i stedet for at vælge indstillinger, der ikke er korrekte.

Respektér intellektuel ejendomsret

Når du sender på Twitch, bør du skabe originalt indhold eller dele indhold, som du har lov til at fremvise. Indhold, der involverer kopier, afledte værker eller fortolkning af andres ophavsretsligt beskyttede indhold, kan krænke andres intellektuelle ejendom og blive udsat for, at rettighedshaveren foretager en rettighedsnedtagelse. Vi anbefaler, at alle skabere evaluerer, om deres indhold er i overensstemmelse med gældende copyrightlove, inklusive fair use, og sikrer sig alle relevante rettigheder, inden de påbegynder deres deling af indhold på Twitch. Husk også på, at Twitch har en politik om gentagne overtrædelser. Gentagne rettighedsnedtagelser på din konto kan medføre permanent lukning af din konto.

Da denne politik gælder for musik og andre udøvende kunstarter på Twitch, bør du være opmærksom på følgende:

 • Udøvende kunstarter: Fremførelse af eksisterende materiale kræver, at du har alle de nødvendige rettigheder til at dele det pågældende indhold og/eller ejer fremførelsen af materialet.
 • Musikoptræden og -komposition: Dit musikindhold bør fokusere på live-komposition og fremførelse af original musik. Du kan også streame en live-optræden af en cover-sang (en sang skrevet af andre), så længe du ikke bruger nogen form for optaget materiale, der er skabt af eller ejet af andre (f.eks. instrumentsporene fra andres optagelser).
 • Optaget musik: Radiolignende udsendelser af optaget musik må kun sendes af godkendte musikselskaber. Live musikoptræden som karaoke og playback, der afspiller andres musik, må ikke være i fokus for dit musikindhold.

Yderligere retningslinjer spilindhold

Snyd i onlinespil

Enhver aktivitet, f.eks. snyd, hacking, anvendelse af bots eller forfalskning, der giver kontoejeren en unfair fordel i et online multiplayerspil, er forbudt. Dette gælder også at benytte sig af andre streameres liveudsendelser til at chikanere dem i spillet, f.eks. stream sniping.

Lukkede alfa-/betaversioner eller komplette spil før udgivelse

Vi beder dig respektere alle udgivelsdatoer, udgivelsesforbud eller hemmeligholdelsesklausuler fra udviklerne ved at vente med at fremvise disse spil, til alle har adgang til dem. Hvis du ikke har fået forhåndsgodkendelse, risikerer du, at rettighedshaveren foretager en DMCA-nedtagelse af din kanal. Rettighedshavere skal anmelde krænkelser iht. DMCA's retningslinjer. Vi henstiller til, at brugere ikke anmelder mulige krænkelser via brugeranmeldelsesværktøjet.