Nahota, pornografie a další sexuální obsah

Naším cílem je omezovat materiály, které zahrnují nahotu nebo mají sexuální povahu, a současně zajistit, aby nikdo nevyužíval Twitch jako prostředek pro sexuální zneužívání nebo násilí. Kvůli lepší přehlednosti těchto zásad a vysvětlení způsobu, jakým prověřujeme hlášení nevhodného materiálu nebo činnosti, jsme sestavili dokument, který v následujících částech doplňuje naše pokyny pro komunitu.

I když chápeme, že určitá forma nahoty nebo sexuálního obsahu může být určena pro vzdělávací, vědecké, umělecké, informační nebo akademické účely, je nezbytné takový materiál omezovat vzhledem k rozmanitosti ve věku a kulturnímu prostředí naší celosvětové komunity. V jistém omezeném vzdělávacím či uměleckém kontextu můžeme předem udělit výjimku z těchto zásad. Do budoucna se Twitch chystá rozvíjet způsoby, jak bezpečně podporovat užívání nahoty a sexuálního obsahu v těchto konkrétní kontextech.

Sexuální násilí a zneužívání

Sexuální násilí a zneužívání jsou přísně zakázány a mohou být předány k trestnímu stíhání. Do této kategorie patří mimo jiné:

 • sexuální násilí a obtěžování nebo obsah, který tyto činnosti podporuje nebo propaguje,
 • obsah zachycující nahé osoby nebo osoby zapojené do sexuálních činností,
 • sexuálně sugestivní nebo explicitní obsah (zvukový či vizuální), který je sdílený nebo u kterého někdo hrozí sdílením bez souhlasu zachycené osoby (porno ze msty),
 • nevyžádané nabídky, oslovení, požadavky, úplatky nebo vydírání zahrnující sexuální obsah a služby,
 • sexuální služby, včetně prostituce, eskortních služeb, sexuálních masáží a filmované sexuální aktivity,
 • nahota, sexuální obsah, sexuální násilí nebo sexuální vykořisťování, které zahrnuje/vyobrazuje nezletilé, vypadá, že zapojuje nezletilé, případně obsah, který podporuje nebo propaguje pedofilii.

Sexuálně explicitní obsah

Je zakázáno zveřejňovat sexuálně explicitní obsah a činnosti, jako je pornografie, sexuální akty a sexuální služby, včetně poptávání nebo nabízení takového obsahu ostatním.

Je zakázáno zveřejňovat vysílání z oblastí, kde je vysoká šance výskytu nahoty nebo kde se odehrávají sexuální aktivity, i když k takovému jednání a činnostem nedochází ve směru vysílajícího, nebo i když se tyto činnosti odehrávají na pozadí vysílání.

Sexuálně sugestivní obsah

Je zakázáno zveřejňovat sexuálně sugestivní obsah. Při kontrole tohoto typu sexuálního obsahu nebo činností posuzujeme jak záměr, tak kontext. Vycházíme při tom z celé řady faktorů, mezi které patří mimo jiné také:

 • chování a komentáře,
 • reakce na daný obsah, jako jsou zprávy v chatu, reakce vysílajícího a moderátorů, nebo v jakém rozsahu jsou dané zprávy v chatu v rámci dané komunity povoleny,
 • oblečení a prostředí, jako například místo a hudbu na pozadí, rekvizity atd.
 • záběr, úhel a zaostření kamery,
 • atributy vysílání, jako je název, intro/outro, vlastní miniatury a další metadata,
 • profil a obsah kanálu, jako jsou reklamní pruhy, profilový obrázek, emotikony a panely.

Nahota a oblečení

Od tvůrců materiálu očekáváme, že budou nosit oblečení vhodné pro danou činnost, záměr nebo kontext. Během vysílání her, většiny vysílání z domova a v rámci profilu/kanálu by mělo být použité oblečení vhodné k nošení na veřejnosti. Jedná se například o oblečení, které byste si oblékli na procházku po městě, na nákupy nebo na návštěvu restaurace. Při vysílání fitness činností nebo vysílání z kategorie „ze života“ probíhajícího na veřejné pláži je možné používat oblečení odpovídající danému kontextu, tj. úbor na cvičení nebo plavky.

Záměrně sexuálně sugestivní oblečení a nahota jsou zakázány. Záměrně sexuálně sugestivní oblečení (nebo jeho nedostatek) zahrnuje spodní prádlo a oblečení odhalující či zvýrazňující genitálie, hýždě nebo bradavky.

Nahota a sexuální obsah ve hrách

Hry, jejichž hlavním zaměřením nebo vlastností je nahota, pornografie, sex nebo sexuální násilí, stejně jako hraní her přizpůsobené tomu, aby se na tyto prvky zaměřilo, jsou zcela zakázány. Náhodná nahota ve hrách je povolena za předpokladu, že není primárním zaměřením vašeho obsahu a že oblasti s nahotou věnujete pouze tolik času, kolik je potřeba k pokračování v herním příběhu. Vysílání hraní her hodnocených podle klasifikace ESRB jako „pouze pro dospělé“ (AO) není v neupravené či necenzurované podobě ve Twitchi povoleno.

Úplný seznam her, které jsou výslovně zakázány, naleznete v našem Seznamu zakázaných her.

Další omezení

 • Mějte na paměti, že Twitch může z rozhodnutí komise nebo podle jiného klíče udělit výjimku u obsahu, který nebude škodlivý.

 • Diskuze na téma sexu, nahoty a dalších podobně zaměřených oblastí zájmu, které jsou míněny jako vzdělávací a i jinak jsou v souladu s našimi zásadami, musí být v nastavení příslušného kanálu označeny za Obsah pro dospělé.

Oznámení porušení zásad pro sexuální obsah

Pokud na Twitchi narazíte na obsah nebo uživatele, kterého podezíráte z porušování našich pokynů pro komunitu, prosíme vás o nahlášení tohoto obsahu a/nebo uživatelů našemu moderačnímu týmu, který celou věc prošetří. Postup nahlášení uživatele je popsán tady.

Nejčastější dotazy

Omylem jsem zveřejnil(a) obsah, který je sexuálně explicitní. Bude můj účet pozastaven?

Z pozice majitele účtu je výhradně vaší odpovědností zajistit, že vše, co sdílíte na svém účtu, je v souladu s podmínkami službypokyny pro komunitu na Twitchi. Pokud máte podezření, že odkaz, fotografie, video nebo jiný materiál z vašeho vysílání porušuje tyto zásady, doporučujeme si obsah před zveřejněním nebo odvysíláním nejprve znovu zkontrolovat. Obsah, který úmyslně nebo i nedopatřením porušuje podmínky služby nebo pokyny pro komunitu, může být nahlášen a moderační tým může podniknout příslušné akce, jako je odstranění daného obsahu nebo pozastavení vašeho účtu. Vzhledem k široké veřejnosti online je nutné dbát potřebných opatření. Někdy i jediný přestupek může mít za následek nápravné akce.

Proč není nikde na Twitchi k dispozici seznam konkrétních pravidel oblékání?

Společně s rozšiřováním kategorií nabízeného obsahu se ozývá také potřeba po aktualizaci pravidel vhodného oblečení. Něco může být například přípustné při vysílání z pláže nebo posilovny, ale už ne při vysílání vaření nebo hraní her. Ve snaze pomoci tvůrcům dodržovat naše pokyny pro komunitu stejným způsobem, který lze očekávat v běžném životě, jsme aktualizovali naše zásady tak, aby odrážely nové posuzování nejen samotného oblečení, ale také kontextu, ve kterém je oblečení nošeno, a záměru, se kterým je osoba nosí. Mějte na paměti, že explicitní nebo sexuálně sugestivní obsah, jako je například nahota nebo zaměření na genitálie, hýždě nebo bradavky, stejně jako oblečení navržené tak, aby bylo vyzývavé, je zakázáno.

Jsem umělcem a chtěl(a) bych namalovat akt, který nemá mít sexuální podtext. Je to zakázáno?

Zatím nemáme k dispozici dostatečně sofistikované nástroje, které by diváky uchránily před nahotou a obsahem pro dospělé, a vyobrazení nahoty s uměleckým či vzdělávacím úmyslem je tak zatím zakázáno. Usilovně pracujeme na tom, aby tyto směry byly v budoucnu dostupné.

Jaká pravidla platí pro předplatitelské emotikony?

Mimo podmínky službypokynů pro komunitu Twitche se všechny předplatitelské emotikony musí řídit navíc ještě dalšími zásadami, které jsou popsány v Průvodci předplatitelskými emotikonami. Mějte na paměti, že předplatitelské emotikony nejsou omezeny výhradně pro kanál určitého partnera nebo spolupracovníka, ale lze je používat globálně ve všech službách Twitche. Tyto pokyny proto musí být poněkud přísnější. Přečtěte si část Pokyny pro emotikony a ujistěte se, že jste seznámeni se všemi pokyny, které určují, co z hlediska emotikon je a není povoleno.