Nejčastější otázky k pokynům pro komunitu

Co považuje Twitch za nenávistné chování?

Nenávistným chováním jsou myšleny jakýkoli obsah nebo jakákoli činnost, které prosazují, podporují nebo umožňují diskriminaci, očerňování, objektivizaci, obtěžování nebo násilí a které jsou založené na následujících charakteristikách. Takové chování je přísně zakázáno.

 • rasa, etnický nebo národnostní původ,
 • náboženství,
 • pohlaví nebo genderová identita,
 • sexuální orientace,
 • věk,
 • postižení nebo zdravotní stav,
 • fyzické rysy,
 • status veterána.

Twitch při zvažování nahlášeného nenávistného chování bere ohled na řadu faktorů, podle kterých určuje jeho záměr a kontext. Další informace o zásadách a opatření proti nenávistnému chování a obtěžování naleznete v našem článku Další informace.

Jak reagovat, když jsou uživatelé v chatu obtěžováni nebo jsou terčem nenávistného chování během mé nepřítomnosti (offline nebo AFK)?

Žádáme všechny vysílající, aby ve vlastním zájmu zavedli moderování chatu za použití nástrojů, jako je AutoMod, sestavili tým moderátorů nebo využili některé z řady dostupných nástrojů třetích stran.

Pokud se tedy rozhodnete nepřehlížet obsah ani zprávy, které porušují zásady uvedené v pokynech pro komunitu, neměli byste mít obavy ze zakročení proti vašemu kanálu.

Další informace naleznete v našem článku s nápovědou Jak zvládat obtěžování v chatu.

Jak postupovat v případě diváků, kteří k nenávistnému chování, obtěžování nebo sexuálním poznámkám využívají funkce vysílání, jako je převod textu na řeč?

Z pozice vysílajícího nesete odpovědnost za obsah vašeho vysílání. Twitch vás proto žádá, abyste ve vlastním zájmu moderovali interaktivní prvky svého vysílání, např. filtrováním výrazů nebo nastavením prodlevy před zobrazením oznámení, a měli tak šanci příchozí obsah moderovat. Ve výsledku je na vás, abyste rozhodli, co je pro vaše vysílání a komunitu nejlepší a jak splňovat požadavky pokynů pro komunitu. Nezapomeňte po dobu své nepřítomnosti u počítače veškeré nemoderované interaktivní prvky dočasně zakázat nebo ztlumit.

V jakém rozsahu nesu odpovědnost za svoji komunitu?

Mnoho uživatelů vzhlíží k tvůrcům jako ke svému vzoru a vůdci komunity, kterou si tito vysílající okolo sebe vytvořili a rozvíjí. Tvůrci by proto měli zvážit dopad svých prohlášení a činů na svoje diváky. Žádáme vás, abyste se v dobré víře snažili potlačit veškeré snahy jednotlivců obtěžovat ostatní ve vaší komunitě.

Twitch v žádném případě nemá sloužit jako platforma k podněcování, podporování, propagaci, usnadnění nebo organizování nenávistného chování nebo obtěžování jak na Twitchi, tak mimo něj. Všechny osoby, komunity i celé organizace, které tyto zásady poruší, budou zablokovány.

Další informace naleznete v našem článku Nenávistné chování a obtěžování.

Proč Twitch moderuje také činnosti mimo Twitch?

Uvědomujeme si, že k obtěžování členů komunity může někdy docházet také mimo Twitch. Naše snaha moderovat ověřitelné obtěžování, ke kterému dochází mimo Twitch, pramení z přesvědčení, že ignorování takového chování, přestože je můžeme ověřit a přiřadit k účtu Twitche, ohrožuje jeden z našich nejdůležitějších cílů: umožnit každému uživateli Twitche se bez ostychu plně otevřít v komunitě Twitche bez obav z obtěžování.

Jakou formou Twitch moderuje chování mimo Twitch?

Uživatel ohlašující údajné obtěžování musí ke hlášení připojit také odkazy jako důkaz.

Tým moderátorů zasáhne pouze v případě, že:

 • uvedené odkazy bude možné prověřit,
 • hlášený obsah bude možné přiřadit ke hlášenému uživateli Twitche,
 • cílem obtěžování je jiný uživatel Twitche, jejich skupina nebo zaměstnanci Twitche,
 • tým moderátorů rozhodne, že chování porušuje naše zásady.

Twitch nebude aktivně sledovat ostatní weby ani služby a kontrolovat porušení našich pokynů pro komunitu ani nebude reagovat na obsah mimo Twitch, který vznikl před 5. březnem 2018.

Získejte další informace o našich zásadách a opatření proti nenávistnému chování nebo obtěžování.

Jaké oblečení je pro mé vysílání vhodné?

Vzhledem k rozmanitosti obsahu a činností, kterým se vysílající věnují, by bylo vynucování konkrétního kodexu oblékání zbytečně omezující. Vysílání je veřejnou činností, která cílí na diváky po celém světě a nejrůznějších věkových kategorií a kultur, a je proto nutné vyhýbat se nahotě a sexuálnímu obsahu. Při hodnocení stížnosti na sexuální obsah je oblečení jen jednou z mnoha stránek, které při rozhodování o vhodnosti chování posuzujeme.

Vysílajícím uživatelům proto doporučujeme rozhodnout se pro oblečení, které je veřejně přípustné s ohledem na kontext, místo a aktivitu, které se věnují. Sportovní oblečení je například vhodné pro fitness vysílání a plavky zase pro vysílání z veřejné pláže.

Další informace o souvisejících pokynech najdete v tématu Nahota a oblečení.

Jsem umělcem a chtěl(a) bych namalovat akt, který nemá mít sexuální podtext. Mám dovoleno malování aktu vysílat?

Zatím nemáme k dispozici dostatečně sofistikované nástroje, které by diváky uchránily před nahotou a obsahem pro dospělé, a vyobrazení nahoty s uměleckým či vzdělávacím úmyslem je tak zatím zakázáno. Usilovně pracujeme na tom, aby tyto směry byly v budoucnu dostupné.

Jaké jsou podmínky pro vysílání malování na tělo nebo tance?

Malování na tělo, tanec a další tvůrčí činnosti, které neporušují naše zásady, jsou na Twitchi vítány. V případě označení za sexuálně sugestivní obsah budeme posuzovat kontext i úmysl daného obsahu a příslušným způsobem určíme, zda hlášený obsah porušuje naše zásady.

Další informace o našich zásadách naleznete v tématu Sugestivní obsah.

Jaké jsou zásady zpětného vynucení zásad u materiálu na Twitchi, který vznikl před 5. březnem 2018? Mám opravdu všechno smazat?

Počínaje 5. březnem 2018 budou naše nové pokyny platné pro veškerý obsah na webu. Od autorů očekáváme, že se ve vlastním zájmu pokusí odstranit veškerý nenávistný, obtěžující nebo sexuálně sugestivní obsah ze svého kanálu.

V případě nahlášení porušení zásad u materiálů vzniklých před zavedením nových pokynů dojde k jejich odstranění bez pozastavení činnosti účtu. Zároveň si ale vyhrazujeme právo v případě vážného porušení zásad zakročit přiměřeně přestupku. Další informace o kontrole a odstranění jednotlivých klipů a videí na vyžádání naleznete v příslušném článku na webu help.twitch.tv: Postup správy klipů a Video na vyžádání na Twitchi.

Můžu někoho nahlásit pouze za podmínky, že jsem nenávistného komentáře nebo obtěžování já?

Ne. Někdy si nemusí být v daný okamžik oběť vědoma, že je cílem obtěžování, nebo nemá možnost hlášení odeslat. Někdy nenávistné komentáře nemusí směřovat ke konkrétní osobě, ale spíše na celou skupinu lidí. Nezáleží na míře vašeho zapojení. Nenávistné chování a obtěžování, které je v rozporu s pokyny pro komunitu, může nahlásit každý, kdo mu bude svědkem.

Mám napřed autora nenávistných projevů upozornit, že je jeho chování nežádoucí, a až pak případně celou událost považovat za obtěžování a uživatele nahlásit?

Ne. Nicméně v určitém kontextu může být projev nebo činnost, která se na první dojem tváří jako obtěžování, pouze neúmyslným chováním, a po upozornění na jeho nevhodnost si autor může dát příště pozor. Stejně tak může vzniknout situace, kdy některá forma obtěžování je natolik závažná, že pokus upozornit na nežádoucí chování není zapotřebí. Pokud ale máte pocit, že je to pro vás bezpečné a současně žádoucí, doporučujeme nejprve jasně druhé straně sdělit, že je její chování nežádoucí.V případě, že nežádoucí chování nepřestane, doporučujeme uživatele nahlásit a zároveň využít i dalších funkcí, kterými můžete situaci vyřešit, jako je zablokování uživatelských účtů nebo zamezení jejích přístupu k chatu.

Omylem jsem zveřejnil(a) obsah, který je sexuálně explicitní. Bude můj účet pozastaven?

Z pozice majitele účtu je výhradně vaší odpovědností zajistit, že vše, co sdílíte na svém účtu, je v souladu s podmínkami služby a pokyny pro komunitu na Twitchi. Pokud máte podezření, že odkaz, fotografie, video nebo jiný obsah z vašeho vysílání porušuje tyto zásady, doporučujeme si obsah před zveřejněním nebo odvysíláním nejprve znovu zkontrolovat. Obsah, který úmyslně nebo i nedopatřením porušuje podmínky služby nebo pokyny pro komunitu, může být nahlášen a moderační tým může podniknout příslušné akce, jako je odstranění daného obsahu nebo pozastavení vašeho účtu. Vzhledem k široké veřejnosti online je nutné dbát potřebných opatření. Někdy i jediný přestupek může mít za následek nápravné akce.

Proč není nikde na Twitchi k dispozici seznam konkrétních pravidel oblékání?

Společně s rozšiřováním kategorií nabízeného obsahu se ozývá také potřeba po aktualizaci pravidel vhodného oblečení. Něco může být například přípustné při vysílání z pláže nebo posilovny, ale už ne při vysílání vaření nebo hraní her. Ve snaze pomoci tvůrcům dodržovat naše pokyny pro komunitu stejným způsobem, který lze očekávat v běžném životě, jsme aktualizovali naše zásady tak, aby odrážely nové posuzování nejen samotného oblečení, ale také kontextu, ve kterém je oblečení nošeno, a záměru, se kterým je osoba nosí. Mějte na paměti, že explicitní nebo sexuálně sugestivní obsah, jako je například nahota nebo zaměření na genitálie, hýždě nebo bradavky, stejně jako oblečení navržené tak, aby bylo vyzývavé, je zakázáno.

Jaká pravidla platí pro předplatitelské emotikony?

Mimo podmínky službypokynů pro komunitu Twitche se všechny předplatitelské emotikony musí řídit navíc ještě dalšími zásadami, které jsou popsány v Průvodci předplatitelskými emotikonami. Mějte na paměti, že předplatitelské emotikony nejsou omezeny výhradně na kanál určitého partnera nebo spolupracovníka, ale lze je používat globálně ve všech službách Twitche. Tyto pokyny proto musí být poněkud přísnější. Přečtěte si část Pokyny pro emotikony a ujistěte se, že jste seznámeni se všemi pokyny, které určují, co je a co není povoleno.