Změny pokynů pro komunity najdete tady.
poslední úprava 28.2. 2017

Pokyny pro komunitu (dříve pravidla chování)

Cílem Twitche je poskytovat nejlepší sociální platformu pro sledování videí tvořenou naší rostoucí komunitou, kde mohou tvůrčí uživatelé být bez obav v kontaktu se svým publikem. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, žádáme všechny uživatele, aby se chovali způsobem, který dá vzniknout přátelskému a pozitivnímu prostředí pro komunitu z celého světa.

Z důvodu ochrany integrity komunity si z pozice poskytovatele služeb vyhrazujeme právo pozastavit jakýkoli účet, a to kdykoliv a za každé chování, které vyhodnotíme jako nevhodné či škodlivé. Proti takovému pozastavení se samozřejmě můžete odvolat, ale mějte na paměti, že nejsme povinni své rozhodnutí jakkoli odůvodnit.

Za první a druhý menší prohřešek bude váš přístup k webu na 24 hodin zablokován. Zablokování přístupu za následující menší prohřešky nebo případný závažnější prohřešek se však žádným časovým limitem neřídí. Odvolání proti trvalému pozastavení účtu můžeme zvážit na základě vyhodnocení vašeho chování, stavu účtu a dalších případných informací, které máme k dispozici. Náš tým zákaznické podpory a moderování návštěvníků posoudí všechny žádosti o přezkoumání. Zpracování těchto žádostí probíhá společně se zpracováním ostatních žádostí o podporu.

Společně s našimi Podmínkami službyuvádíme následující pokyny určené všem uživatelům a jejich obsahu v prostředí našich služeb. Uvedené pokyny se řídí filozofií zdravého rozumu a jsou platné pro video/audio s libovolným obsahem, chat, obsah kanálu, komunity, metadata, uživatelská jména a jakékoli další činnosti spojené s využíváním našich služeb. Porušení těchto pokynů pro komunitu může vést k zablokování účtu a přístupu k našim službám, stejně jako k odstranění souvisejícího obsahu. Tento dokument se může kdykoli změnit na základě vývoje komunity Twitche i celé služby.

Na vybrané nabídky nebo vlastnosti Twitche se mohou vztahovat další pokyny nebo konkrétní výjimky. V současné době naleznete příslušné podrobnosti na této stránce: odkazy na web Curse a další prostředky

Chování

Porušení zákona
Během používání našich služeb je nezbytné dodržovat veškeré platné místní předpisy i vnitrostátní a mezinárodní zákony. Veškerý obsah a činnosti zahrnující nezákonnou činnost nebo k ní vyzývající jsou přísně zakázány.

Obcházení pozastavení účtu
Každé pozastavení je závazné až do vypršení jeho platnosti nebo do zrušení v návaznosti na vaši žádost. Jakýkoli pokus o obejití tohoto pozastavení účtu (s platností pro celý web, komunitu nebo chat) za pomoci jiného účtu, totožnosti, osobnosti nebo využití účtu jiného uživatele bude mít za následek další zablokování. Obcházení pozastavení účtu způsobí nejen jeho prodloužení, ale může být důvodem i trvalého zablokování.

Sebedestruktivní chování
Je zakázáno veškeré chování, které může mít za následek ohrožení vašeho života nebo fyzické zranění. Do této kategorie patří mimo jiné také: hrozby sebevraždou, úmyslné fyzické zraňování, používání zakázaných léků a návykových látek nebo nadměrné požívání alkoholu.

Cílené obtěžování, výhrůžky a násilí vůči ostatním
Obtěžování, pomluvy, zastrašování, útoky se zlými úmysly nebo pronásledování dalších osob nebo uživatelů, jakož i zaměstnanců, správců nebo globálních moderátorů Twitche, je přísně zakázáno.

Následující seznam popisuje případy porušení zákazu obtěžování s následkem trvalého zablokování všech účtů spojených s takovou činností bez nároku na odvolání:

 • hrozba násilím nebo vraždou jiné osoby či pokusy o uskutečnění předešlého,
 • hrozba útokem DDOS nebo neoprávněným voláním zásahových složek na jiné uživatele či pokusy o uskutečnění předešlého,
 • mávání smrticí nebo nebezpečnou zbraní, jako jsou pistole, nože nebo výbušniny.

Neoprávněné sdílení osobních údajů
Nezasahujte do soukromí ostatních. Bez předchozího povolení je zakázáno sdílet obsah, ve kterém mohou být uvedeny citlivé údaje o osobách nebo adresa jejich bydliště. Do této kategorie patří také následující:

 • sdílení osobních identifikačních údajů, jako je skutečné jméno, bydliště nebo ID,
 • sdílení blokovaných či chráněných profilů ze sociálních sítí nebo informací o těchto profilech,
 • vysílání obsahu získaného pomocí natáčení nebo vysílání způsobem, který narušuje soukromí ostatních, případně probíhá ze soukromého pozemku bez povolení ke vstupu.

Nenávistné projevy a jiné formy obtěžování
Je přísně zakázána jakákoli aktivita i veškerý obsah, který propaguje nebo podporuje diskriminaci, obtěžování nebo násilí motivované rasou, etnickým původem, genderovou identitou, sexuální orientací, věkem, handicapem, náboženstvím či národností.

Předstírání identity
Zakazují se činnost i obsah, které předstírají identitu jednotlivce či organizace. Veškeré pokusy o vydávání se za zaměstnance, správce nebo globálního moderátora Twitche budou mít za následek okamžité trvalé zablokování účtu bez nároku na odvolání.

Nevyžádané a podvodné zprávy nebo jiný škodlivý materi
Jsou zakázány jakýkoli obsah nebo činnost, které narušují, přerušují, poškozují nebo jinak porušují integritu služeb Twitche, osobní prostor jiného uživatele nebo jeho zařízení. Mezi tyto činnosti patří následující:

 • vkládání velkého počtu opakujících se či nevyžádaných zpráv nebo opakující se neopodstatněné nahlašování uživatelů,
 • neoprávněné podsouvání reklam,
 • phishing,
 • klamání ostatních,
 • šíření škodlivého softwaru nebo virů,
 • desinformování (jako je předstírání nebezpečí, používání nepravdivých metadat nebo úmyslné zařazení kanálu do neodpovídající kategorie),
 • neoprávněné manipulování (jako je umělé navyšování počtu sledujících nebo diváků při živém vysílání),
 • Prodej nebo sdílení uživatelských účtů
 • prodávání služeb nebo funkcí Twitche (například status moderátora kanálu).

Pornografie a jiné jednoznačně sexuální chování
Jsou zakázány jakýkoli obsah nebo činnost, která zahrnuje pornografii, sexuální styk nebo služby pro dospělé. Veškeré chování zahrnující zneužívání nezletilých bude nahlášeno příslušným úřadům prostřednictvím organizace The National Center for Missing & Exploited Children.

Nevhodné chování nebo oblečení vysílajícího
Nahota a nadměrně sexuální chování nebo oblékání jsou zakázány.

Extrémní násilí, brutalita a jiné obscénní chování
Zakazuje se obsah, který je výhradně zaměřen na extrémní či brutální tématiku a násilí.

Neoprávněné sdílení obsahu a jiná porušení autorských práv
V případě nahrání obsahu, který nevlastníte, nejste oprávněni jím disponovat nebo ho jinak nesmíte používat, dochází k porušení našich smluvních podmínek a hrozí pozastavení vašeho účtu právoplatným vlastníkem z pozice třetí strany podle zákona DMCA. Netolerujeme například opětovné vysílání obsahu ostatních vysílajících uživatelů na Twitchi, hraní nelegálně pořízených her, vysílání filmů a televizních pořadů třetí strany, opětovné vysílání sportovních utkání, hraní na nepovolených soukromých serverech nebo nahrávání obsahu z ostatních webů bez povolení od vlastníka autorského práva.

Obsah

Uvádějte svůj obsah pod vhodnou kategorií
Obsah je nutné uvádět vždy pod správnou kategorií. Pokud vaše vysílání splňuje více kategorií, můžete se rozhodnout pro libovolnou z nich. Pokud například tvoříte umělecká díla s tématikou konkrétní hry, můžete své vysílání zařadit do kategorie příslušné hry nebo do kategorie Creative a navíc i do příslušné komunity. V případě, že pro váš obsah neexistuje vhodná kategorie, nepoužívejte nevhodnou kategorii, ale namísto toho své vysílání označte jako Nehraje a/nebo nenastavujte žádnou komunitu.

Dodržujte práva duševního vlastnictví
Při vysílání na Twitchi byste měli vytvořit obsah, který je originální, nebo můžete sdílet obsah, který jste oprávněni vysílat. V případě obsahu, ve kterém byste pracovali s replikami, odvozenými díly nebo obsahem ostatních osob chráněným autorským právem, může dojít k porušení duševního vlastnictví ostatních a zablokování šíření jeho vlastníkem. Naše tvůrčí uživatele proto vyzýváme, aby svůj obsah před zahájením sdílení na Twitchi zhodnotili, ujistili se, že nedochází k porušení příslušných autorských zákonů a principu poctivého užívání, a aby si zajistili veškerá potřebná práva. Mějte také na paměti, že Twitch prosazuje zásadu o opakovaném porušení pravidel. Opakované postihy spojené s porušením autorských práv povedou k trvalému zablokování vašeho účtu.

Tyto zásady se vztahují také na vysílání hudby a další formy vystoupení na Twitchi, a je proto důležité mít na paměti následující:

 • Umělecká představení: Představení zahrnující již existující práci je možné provozovat pouze v případě, že jste si obstarali veškerá příslušná oprávnění ke sdílení obsahu nebo se jedná o představení zahrnující váš vlastní obsah.
 • Živá hudební vystoupení a hudební tvorba: Váš hudební obsah se musí zaměřovat na živou tvorbu a hudební vystoupení zahrnující vaši originální hudbu. Vysílat můžete také živá vystoupení s „cover“ skladbami (tj. skladby, které napsal někdo jiný), nicméně za předpokladu, že součástí tohoto vystoupení není hudební záznam nebo jiné hudební prvky, které vytvořil či vlastní někdo jiný (např. instrumentální stopa cizí nahrávky).
 • Reprodukovaná hudba: Vysílání reprodukované hudby ve stylu rádia je vyhrazeno pouze pro schválená hudební vydavatelství. Živá hudební vystoupení jako jsou karaoke, cover verze hudebních děl jiných autorů, zpěv na playback nebo imitování nesmějí být hlavním zaměřením vašeho hudebního obsahu.

Herní obsah

Podvádění při hraní online
Je zakázána jakákoli podvodná činnost, jako je cheatování, hackování, používání botů nebo zásah do kódu, která by vlastníkovi účtu neprávem poskytovala výhodu při hraní online her pro více hráčů. Do této kategorie patří zneužívání živého vysílání jiného uživatele s úmyslem zneužití těchto informací ve hře, jako je vysledování pozice hráče z vysílání.

Sexuálně explicitní hry, hry pro dospělé nebo jiné zakázané hry
Nahota, pornografie, sex ani sexuální násilí nesmí být nikdy primárním zaměřením hry a hraní her s nahotou docílenou použitím modifikací je zakázáno úplně. Náhodná nahota ve hrách je povolena za předpokladu, že není primárním zaměřením vašeho obsahu a že oblasti s nahotou věnujete pouze tolik času, kolik je potřeba k pokračování v herním příběhu. Hry hodnocené podle klasifikace ESRB jako „pouze pro dospělé“ (AO) nelze do obsahu na Twitchi zahrnout.

Úplný seznam her, které jsou výslovně zakázány, naleznete v našem Seznamu zakázaných her.

Uzavřené alfa- a betaverze nebo hry dokončené před vydáním
Touto formou vás žádáme, abyste respektovali veškerá data vydání, embarga a dohody o mlčenlivosti vydavatele / vývojářského studia a příslušné hry začali vysílat, až k nim bude mít přístup široká veřejnost. Bez předchozího schválení může v těchto případech dojít na výzvu vlastníka práv k pozastavení vašeho kanálu v souladu se zákonem DMCA. Vlastník práv má možnost nahlásit případné porušení v souladu s Pokyny pro zajištění souladu se zákonem DMCA. Uživatele žádáme, aby nenahlašovali možná porušení těchto práv pomocí nástroje pro hlášení uživatelů.