Materiály


Materiály pro logo ke stažení

Váš Twitch

Váš Twitch

Černá – tisk / zobrazení

Fialová – tisk / zobrazení

Bílá – tisk / zobrazení

Stáhnout vše

Glitch

Glitch

Černá – tisk / zobrazení

Fialová – tisk / zobrazení

Bílá – tisk / zobrazení

Stáhnout vše

Kombinované logo

Kombinované logo

Černá – tisk / zobrazení

Fialová – tisk / zobrazení

Bílá – tisk / zobrazení

Stáhnout vše

Obecná pravidla pro veškerý materiál loga

Sestavili jsme obecná pravidla, která je nutné u každého materiálu pro logo Twitche z této stránky dodržovat. Případné konkrétní pokyny nebo výjimky jsou uvedeny v jednotlivých sekcích.

Pokyny pro barvy loga

Loga Twitche musí být vždy jedné barvy a to pouze černé, bílé nebo fialové ve stylu Twitche. Při reprodukci naší oblíbené fialové Twitche postupujte podle pokynů průvodce barvami napravo.

Fialová Twitch

RGB: 100, 65, 164
Hex: #6441A4
CMYK: 69, 75, 0, 0
PMS: 2665C

Vizuální komponenty

Naše loga obvykle sestávají ze tří částí:

  1. Obrys: tah nebo obrys, který definuje hlavní objekt.
  2. Vykrojení: vnitřní tvar vyříznutý z loga
  3. Hloubka: vytlačená pseudo 3D stopa za jednotlivými prvky loga
Příklad vizuální součásti
Příklad vizuální součásti

Co ano

Používejte jednobarevná loga. Na výběr je výhradně černá, bílá, nebo fialová ve stylu Twitche.

Používejte jednobarevná loga. Na výběr je výhradně černá, bílá nebo fialová ve stylu Twitche.

Používejte standardně černou na světlém pozadí a bílou na tmavém pozadí.

Používejte standardně černou na světlém pozadí a bílou na tmavém pozadí.

Okolo loga vždy nechte dostatečný prostor.

Okolo loga vždy nechte dostatečný prostor.

Dbejte na to, aby bylo logo ostré a hezky ohraničené.

Dbejte na to, aby bylo logo ostré a hezky ohraničené.

Co ne

Neupravujte, nepřidávejte, nedeformujte, neodebírejte, nepřekreslujte ani jinak neměňte obrys.

Neupravujte, nepřidávejte, nedeformujte, neodebírejte, nepřekreslujte ani jinak neměňte obrys.

Nepřidávejte do vykrojení záměrně další efekty, jako je například záře, stíny, přechody, textury, vzorky nebo obrázky.

Nepřidávejte do vykrojení záměrně další efekty, jako je například záře, stíny, přechody, textury, vzorky nebo obrázky.

Neotáčejte, nenaklánějte ani nepoužívejte na výšku.

Ikonu neotáčejte, nenaklánějte ani nepoužívejte na výšku.

Vykrojení neizolujte.

Vykrojení neizolujte.

Vykrojení nevyplňujte.

Vykrojení nenaklánějte.

Nepoužívejte logo na komplexním pozadí.

Nepoužívejte logo na komplexním pozadí.

Nevkládejte další prvky nad ani pod logo.

Nevkládejte další prvky nad ani pod logo.

Nevytvářejte logo ve 3D ani je neanimujte.

Nevytvářejte logo ve 3D ani je neanimujte.

Další pokyny pro Glitch

Nepoužívejte samostatně verzi Glitche používanou v rámci kombinovaného loga Twitche. Jeho hloubka se liší od hloubky samostatné verze.

Co ne – nepoužívejte samostatně verzi Glitche používanou v rámci kombinovaného loga Twitche. Jeho hloubka se liší od hloubky samostatné verze.

Nenahrazujte obličej Glitche jinými prvky.

Co ne – nenahrazujte obličej Glitche jinými prvky.

Nepřidávejte ke Glitchi další lidské rysy, jako jsou ruce, nohy, doplňky nebo jiné výrazy tváře.

Co ne Glitch– nepřisuzujte Glitchi další lidské rysy, jako jsou ruce, nohy, doplňky nebo jiné výrazy tváře.

Další pokyny pro kombinované logo Glitche

Nepoužívejte logo s různými a/nebo neschválenými barvami.

Nepoužívejte logo s různými a/nebo neschválenými barvami.

Nepřesunujte žádné části mimo určené polohy.

Nepřesunujte žádné části mimo určené polohy.

Neměňte velikost žádné z částí.

Neměňte velikost žádné z částí.