Често задавани въпроси относно Указанията за общността

Какво е „агресивно поведение“ според Twitch?

За агресивно поведение се счита всяко съдържание или дейност, които насърчават, окуражават или съдържат дискриминиране, клеветене, унижаване, тормоз или насилие, базирани на следните характеристики, и е строго забранено:

 • Раса, етническа принадлежност, националност и произход;
 • Религия;
 • Сексуалност, пол или полова идентичност;
 • Сексуална ориентация;
 • Възраст;
 • Физически недъг или медицинско състояние;
 • Физически черти;
 • Статут на ветеран.

Twitch взима под внимание набор от фактори, за да определи намерението и контекста на сигнализираното агресивно поведение. Можете да прочетете повече за правилата срещу тормоз и агресивно поведение на Twitch в тази статия.

Как да постъпя с хора, които тормозят други или са агресивни в чата ми, докато съм офлайн или временно не съм пред компютъра?

Съветваме поточно предаващите потребители да положат добросъвестни усилия да модерират чатовете си с инструменти като AutoMod, екип от модератори и/или чрез използването на многобройните налични инструменти на трети страни.

Стига да не пренебрегвате съдържание или поведение, което нарушава Указанията за общността, можете да сте спокойни, че няма да бъдат предприети наказателни мерки срещу канала ви.

Научете повече от помощната ни статия относно как да се справите с тормоза в чата.

Как да постъпя със зрители, които експлоатират елементи от потока ми, като например функцията за синтезиран говор (text-to-speech), с цел тормоз, агресия или публикуване на съдържание със сексуален характер?

Като поточно предаващ потребител вие носите отговорност за съдържанието на потока си. Екипът на Twitch ви моли да положите добросъвестни усилия да контролирате интерактивните елементи на потока си, като настроите филтър със забранени думи или забавяне на известяванията, за да имате време да ги преглеждате. В крайна сметка, за да спазвате Указанията за общността, сами ще трябва да решавате кои действия са подходящи за потока и поведението на общността ви. Когато се налага да отсъствате, не забравяйте временно да изключвате или заглушавате всички неконтролирани интерактивни елементи като функцията за синтезиран говор.

До каква степен нося отговорност за общността си?

Създателите на съдържание са модели за подражание и лидери на общностите, които създават или сбират около себе си. Създателите на съдържание трябва да обмислят евентуалните последици от изказванията и действията си пред аудиториите си; молим ви да положите добросъвестно усилие да осуетявате всякакви опити за тормоз в общността си.

Забранено е Twitch да се използва за подстрекаване, окуражаване, насърчаване, извършване или организиране на агресивно поведение или тормоз във или извън Twitch. Ще предприемем мерки срещу общностите, организациите и лицата, които извършват такава дейност.

Научете повече от статията ни относно агресивното поведение и тормоза.

Защо от Twitch следят и поведението извън платформата?

Разбираме, че понякога тормозът над членове на общността на Twitch, води началото си от поведение извън Twitch. Желанието ни да модерираме проверимия тормоз извън Twitch е резултат от убеждението ни, че игнорирането на поведение, което може да бъде проверено и свързано с профил в Twitch, компрометира една от най-важните ни цели – всеки потребител на Twitch може да бъде естествен и самия себе си в общността на Twitch, без да се страхува, че ще бъде тормозен.

Как от Twitch следят поведението извън Twitch?

При подаване на сигнал за тормоз потребителите трябва да изпратят връзки към доказателства.

Екипът за модериране ще предприеме мерки само ако:

 • предоставените връзки са проверими;
 • съдържанието може пряко да се свърже с потребителя в Twich, за когото е подаден сигнала;
 • жертвата на тормоза е друг потребител в Twitch, група от потребители в Twitch или служител на Twitch;
 • екипът ни от модератори установи, че поведението нарушава правилата ни.

Екипът на Twitch няма активно да следи други уебсайтове или услуги за нарушения на нашите Указания за общността, нито пък ще предприема действия срещу съдържание извън Twitch, създадено преди 5 март 2018 г.

Научете повече за правилата ни срещу агресивното поведение и тормоза.

Какво облекло е подходящо за потока ми?

Като се има предвид многообразието от съдържание и дейности, в които участват потребителите ни, посочването на конкретен дрескод би било неразумно ограничаващо. Поточното предаване е публична дейност, която достига до глобална аудитория с разнообразна възраст и култура, и поради това забраняваме голотата и поведението със сексуален характер. Когато разглеждаме сигнали за поведение със сексуален характер, облеклото е само един от факторите, които влияят на решението дали поведението е приемливо.

Препоръчваме създателите на съдържание да носят облекло, уместно за публична изява, съобразено с контекста, местоположението и дейността, която излъчват. Например спортните дрехи са уместни за поточно предаване на фитнес тренировка, а банският – за поток от публичен плаж.

Научете повече относно указанията за голотата и облеклото.

Художник съм и искам да нарисувам портрет с голо тяло без сексуален характер. Мога ли да предавам поточно как рисувам голо тяло?

Тъй като все още не предлагаме достатъчно инструменти, с които зрителите да ограничават показваната голота или съдържание за възрастни, голотата за артистични и образователни цели е забранена. Разработваме начини, по които в бъдеще да направим това възможно.

Това отнася ли се за дейности като бодиарт и танци?

Бодиарт, танци и други креативни дейности, които не нарушават правилата ни, са добре дошли в Twitch. Ако получим сигнал, че са съдържание с потенциално сексуален характер, ще вземем предвид контекста и намерението на съдържанието, за да установим дали сигнализираното поведение нарушава правилата ни.

Научете повече за правилата ни относно съдържание със загатнат сексуален характер.

Какви правила ще се прилагат при съдържание в Twitch, създадено преди 5 март 2018 г.? Очаква ли се от мен да изтрия всичко?

От 5 март 2018 г. цялото съдържание в сайта е обект на новите указания. Очакваме създателите на съдържание да положат добросъвестни усилия да премахнат всяко съдържание с тормоз, агресия или загатнат сексуален характер от каналите си.

Въпреки това ако бъде подаден сигнал и се установи, че дадено съдържание, нарушава новите указания, но е създадено преди тях, то ще бъде премахнато без деактивиране на профила, като запазваме правото си да се осланяме на преценката си при сериозните нарушения. За повече информация как да прегледате и изтриете отделни клипове и видеа по заявка (VODs), прегледайте съответните статии в help.twitch.tv относно как да управлявате клипове и видеа по заявка (VODs) в Twitch.

Трябва ли аз да съм жертвата на агресивен коментар или тормоз, за да подам сигнал за потребител?

Не. Понякога жертвата на такова поведение може да не е свидетел на тормоза, докато се случва, или да няма възможност да подаде сигнал. Понякога агресивните коментари не са отправени към конкретен човек, а към група от хора. Без значение доколко сте замесени, ако сте свидетели на агресивно поведение и тормоз, които нарушават Указанията за общността, може да се подадете сигнал.

Трябва ли да се наложи изрично да заявя, че дадено поведение е нежелано, за да се счита за тормоз и да подам сигнал за потребителя?

Не, но имайте предвид, че в даден контекст, съдържание или дейност, съответното действие може да изглежда оскърбително, но всъщност да не е умишлено и след като потребителят бъде предупреден, че действията му карат другите да се чувстват неудобно, той може да подобри поведението си. Също така може да решите, че някои прояви на тормоз са достатъчно сериозни и да подадете сигнал за тях, без първо да заявявате, че са нежелани. Ако смятате, че е безопасно и адекватно, съветваме ви ясно да заявявате, когато дадено поведение е нежелано.  Ако нежеланото поведение продължава, съветваме ви да подадете сигнал за потребителя и да обмислите други опции за справяне със ситуацията, като например блокиране на профила на потребителя или налагане на забрана за чат.

По погрешка показах съдържание с явен сексуален характер. Ще бъде ли деактивиран профилът ми?

Вие сте собственик на профила си и е ваша отговорност да се уверите, че всичко, което споделяте в него, спазва Условията за услугата (УУ) и Указанията за общността (УО) на Twitch. Ако не сте сигурни дали връзка, снимка, видеозапис или друго съдържание в излъчването ви нарушават УУ и УО, ви съветваме да ги прегледате еднолично, преди да ги включите в излъчването си. За съдържание, което нарушава УУ и УО, без значение дали е излъчено по погрешка, или умишлено, може да бъде подаден сигнал, а екипът ни за модериране може да предприеме съответните мерки относно това съдържание, включително премахването му и деактивиране на профила ви. Като имате предвид естеството на излъчването на живо, очакваме от вас да предприемате нужните предпазни мерки – един инцидент е достатъчен за налагане на санкции.

Защо няма конкретни правила какво облекло е и не е позволено в Twitch?

Twitch непрестанно разширява разнообразието от съдържание, което включва, затова възниква нуждата от актуализиране на приемливото облекло. Например дрехи, които са приемливи за излъчване на плажа или във фитнес салона, може да не са приемливи за кулинарно или геймплей излъчване. В опит да помогнем на създателите на съдържание да спазват Указанията на общността така, както биха спазвали нормите на поведение извън платформата, актуализирахме правилата си, за да отразяват, че когато модерираме съдържание взимаме предвид не просто самите дрехи, но също и контекста, в който ги носите, както и намерението на лицето, което ги носи. Моля, помнете, че съдържание с явен или загатнат сексуален характер, в което например се показва голота или фокус върху гениталии, задни части или зърна, както и облекло, изразяващо сексуални намеци, е забранено.

Това отнася ли се за емотиконите на абоната?

Освен Условията за услугата и Указанията за общността на Twitch, за всички емотикони на абоната важат допълнителни правила, подробно описани в Ръководството за емотикони на абоната. Моля, имайте предвид, че емотиконите на абоната се използват и показват не само в съответните канали на партньори и сътрудници; емотиконите на абоната могат да бъдат използвани глобално в услугите на Twitch, така че указанията за тях може да са по-ограничителни. Прочетете секцията с указания за емотиконите и се уверете, че разбирате всички указания, които определят какво е и не е позволено при емотиконите.