За да видите промените в указанията за общността кликнете тук.
последна промяна на 07.02.2018 г.

Указания за общността

Мисията на Twitch е да предлага най-доброто социално видео изживяване, захранвано от нашата разрастваща се общност, където създатели и общности могат да си взаимодействат безопасно. За да постигнем тази цел, молим всички потребители да се държат по начин, който допринася за поддържането на доброжелателна и позитивна атмосфера за глобалната ни общност.

За да защитим общността си, в качеството си на доставчици на услугата, ние от Twitch си запазваме правото по всяко време да деактивираме профили, чиито постъпки смятаме за неприлични или вредни. Можете да обжалвате деактивирането, но ние не сме длъжни да предоставим причина за решението си.

При дребно първо и второ нарушение достъпът ви до сайта ще бъде ограничен за 24 часа, но при следващи и тежки нарушения времето, през което профилът ви ще бъде деактивиран, е неопределено. Разглеждаме обжалванията на деактивиранията за неограничен период от време въз основа на поведението, репутацията на профила и всяка друга информация, с която разполагаме. Екипите ни за модериране и поддръжка на клиенти преглеждат заявките за възстановяване и ги обработват заедно с всички останали заявки за поддръжка.

Като допълнение към нашите Условия за услугата предоставяме следните указания за съдържание и поведение на потребителите при използване на услугите ни. Тези указания следват „философията на здравия разум“ и важат за цялото съдържание на потребителите ни и всички дейности, извършвани чрез услугите ни. Нарушаването на указанията за общността може да доведе до деактивирането на канала ви и спиране на достъпа до услугите ни, както и до премахване на цялото свързано съдържание. Този документ подлежи на промяна и се актуализира редовно съобразно еволюцията на общността и услугите на Twitch.

За някои от услугите или собственостите на Twitch може да важат допълнителни указания или конкретни изключения. За подробности, моля, вижте тази страница: Curse Website Links and Resources


Нарушаване на закона

Длъжни сте да спазвате всички приложими местни, държавни и международни закони, докато използвате услугите ни. Всяко съдържание или дейност, които включват, насърчават, предлагат или склоняват към извършване на незаконна дейност, са забранени.

Избягване на деактивиране

Всички деактивирания са обвързващи, докато не изтече давността им или не бъдат премахнати след обжалване. Всеки опит да избегнете забрана, свързана със сайт, общност или чат, като използвате други профили, идентичности, личности или присъствие в профил на друг потребител, също се наказва с деактивиране. Избягването на деактивиране не само удължава давността на забраната, но може да доведе до деактивиране за неопределен период от време.

Самодеструктивно поведение

Всяка дейност, която може да застраши живота ви или да доведе до физическо нараняване, е забранена. Тук се включват, но не само, следните: заплахи за самоубийство, умишлено физическо нараняване, използване на незаконни наркотични вещества и прекомерно консумиране на алкохол.

Насилие и заплахи

Обръщаме сериозно внимание на актове на насилие и заплахи за такива и ги считаме за нарушения с нулева толерантност, като всички профили, свързани с такива дейности, ще бъдат деактивирани за неопределен период от време. Тук се включват, но не само:

 • Опити или заплахи за физическо нараняване или убийство на други лица;
 • Опити или заплахи за хакване, DDOS или изпращане на служби за сигурност до адреса на друго лице;
 • Използването на оръжия за физическо заплашване, сплашване, нараняване или убийство на други лица.

Агресивно поведение и тормоз

За агресивно поведение се счита всяко съдържание или дейност, които насърчават, окуражават или съдържат дискриминиране, клеветене, унижаване, тормоз или насилие въз основа на раса, етническа принадлежност, националност и произход, религия, сексуалност, пол, полова идентичност, сексуална ориентация, възраст, физически недъг, медицинско състояние, физически черти или статут на ветеран, и съответно са забранени. Всяко агресивно поведение се счита за нарушени с нулева толерантност и всички профили, свързани с такова поведение, ще бъдат деактивирани за неопределен период от време.

За тормоз се счита всяко съдържание или дейност, които целят да заплашват, унижават, малтретират или оскърбяват други лица или създават враждебна среда, и съответно са забранени. В зависимост от тежестта на нарушението профилът ви може да бъдат деактивирани за неопределен период от време още при първото нарушение.

Забраняваме използването на Twitch за прояви на агресивно поведение и тормоз, без значение дали жертвите са във или извън Twitch. Личности, общности или организации с такива прояви нямат право да използват услугите ни. Може да предприемем мерки срещу потребителите, проявили агресивно поведение или тормоз извън услугите на Twitch, но насочени към потребители на Twitch.

Научете повече за политиката ни срещу агресивно поведение и тормоз и прилагането й.

Неупълномощено споделяне на лична информация

Не нарушавайте правото на лична неприкосновеност на другите. Забранено е да се споделя съдържание, което може да разкрие лична неприкосновена информация за лица или домовете им, без позволение. Тук се включват, но не само:

 • Споделяне на информация, която може да разкрие самоличност (например истинско име, местоположение или друг идентификатор).
 • Споделяне на защитени социални профили, социални профили с ограничен достъп или информация от такива профили.
 • Излъчване на съдържание, придобито чрез заснемане или поточно предаване по начин, който нарушава личната неприкосновеност на друго лице, и/или е създадено в частна собственост без разрешение.

Злоупотреба със самоличност

Съдържание или дейност, целящи да злоупотребят със самоличността на лице или организация, са забранени. Всеки опит неправомерно да се представите за представител на Twitch е нарушение с нулева толерантност и се наказва с незабавно деактивиране за неопределен период от време.

Спам, скам и друго злонамерено поведение

Всяко поведение или дейност, които пречат на, нарушават или по някакъв начин увреждат целостта на услугите на Twitch или на практическата работа на други потребители или устройства, са забранени. Такива дейности включват:

 • Публикуване на многобройни повтарящи се и нежелани съобщения или сигнали за потребители.
 • Разпространяване на неодобрени реклами.
 • Фишинг (опити за придобиване на чувствителна информация).
 • Измама.
 • Разпространяване на зловреден софтуер или вируси.
 • Подаване на невярна информация (например лъжа за нещастие, публикуване на подвеждащи метаданни или умишлено задаване на грешна категория на канал).
 • Фалшифициране (например изкуствено завишаване на статистиката относно последователите или едновременните зрители).
 • Продажба или споделяне на потребителски профили.
 • Препродаване на услуги и функции на Twitch (например статута на модератор за канал).

Голота, порнография и друго съдържание със сексуален характер

Голотата, съдържанието с явен сексуален характер, дейностите като порнография, сексуални актове и сношения, както и сексуалните услуги са забранени.

Съдържание или дейности, които окуражават или заплашват с извършването на сексуално насилие или експлоатация са строго забранени и може да бъдат докладвани на правоприлагащите органи. Експлоатацията на деца ще бъде докладвана на съответните органи чрез Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (National Center for Missing & Exploited Children).

Съдържание или дейности със загатнат сексуален характер също са забранени, въпреки че може да бъдат позволени за образователни цели или като част от предварително одобрено лицензирано съдържание, като в такива случи важат допълнителни ограничения.

Научете повече за политиката ни относно съдържанието със сексуален характер и прилагането й.

Крайно насилие, кръвопролитие и друго отблъскващо съдържание

Съдържание, което е фокусирано изцяло върху екстремно или безвъзмездно кръвопролитие, е забранено.

Неправомерно споделяне на съдържание и други нарушения на авторско право

Качването на всякакво съдържание, което не притежавате, нямате право или пълномощно да използвате, нарушава правилата на услугата ни, а профилът ви може да подлежи на премахване на съдържание от трети страни притежатели на правата, основано на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA). Не толерираме например: преизлъчване на съдържанието на други излъчващи потребители в Twitch, игране на пиратски копия на игри, показването на филми и телевизионни предавания на трети страни, преизлъчване на спортни мачове, игране на неоторизирани частни сървъри или качването на съдържание от други сайтове без позволението на собственика на авторското право.

Допълнителни указания за съдържание

Категоризирайте надлежно съдържанието си

Длъжни сте да категоризирате коректно съдържанието си. Ако има няколко подходящи игри или категории, свободни сте да изберете тези, които смятате, че са най-подходящи. Например ако създавате изкуство, свързано с дадена видеоигра, можете да използвате съответната игрова директория или директория в Creative заедно с подходяща общност. Ако за съдържанието ви няма подходяща категория, моля, задайте играта на „Не играе“ и/или не задавайте общност, вместо да използвате неподходяща опция.

Уважавайте правата на интелектуална собственост

Когато излъчвате в Twitch, трябва да създавате съдържание, което е оригинално, или да споделяте съдържание, което сте упълномощени да излъчвате. Съдържание, в което има копия, изплагиатствани творения или представяне на съдържание, чието авторско право принадлежи на друг, може да нарушава правилата за интелектуална собственост и да подлежи на премахване от собственика на правата. Насърчаваме създателите да преценяват доколко съдържанието им спазва приложимите закони за авторско право, включително почтено използване, и при нужда да нанесат корекции, за да са сигурни, че всички съответни права са спазени, преди да споделят съдържанието си в Twitch. Също имайте предвид, че Twitch прилага политиката за многократните нарушители – няколко нарушения на профила ви, свързани с авторски права, ще доведе до окончателно деактивиране на профила.

Тъй като тази политика се отнася и до музикални изяви и други сценични изкуства в Twitch, моля, имайте предвид следното:

 • Сценични изкуства: За представления, включващи вече съществуващи творби, трябва да притежавате всички съответни права да споделяте съдържанието и/или да го изпълнявате.
 • Композиране и изпълняване на музика на живо: Музикалното съдържание трябва да се фокусира върху композиране и изпълняване на оригинална музика на живо. Можете да предавате поточно изпълнение на живо на кавър песен (например песен, написана от някой друг) стига да не съдържа записани музикални и аудио елементи, създадени и притежавани от някой друг (например инструментал от чужд запис).
 • Записана музика: Излъчвания, наподобяващи радиопредаване, включващи музикални записи, са позволени само на одобрени музикални компании. Музикални изпълнения на живо като караоке, излъчване на музикално изпълнение на някой друг и имитиране на музикално изпълнение не могат да бъдат фокус на музикалното ви съдържание.

Допълнителни указания за гейминг съдържание

Измама в онлайн игри

Всяка дейност като измама, хакване, използване на ботове или модификации, които дават на собственика на профила нечестно преимущество в онлайн мултиплейър игра, е забранена. Тук се включва и експлоатация на излъчването на живо на друг излъчващ играч с цел тормоз в игра, като например следенето на поточно предаване на противник, за да имате преимущество, докато играете срещу него (снайпване).

Затворени алфа/бета версии и Pre-Release версии на игри

Молим ви да уважавате избраните от разпространителите/разработчиците дати на пускане на пазара, условия и споразумения за неразкриване на информация, като изчакате с излъчването на тези игри, докато всички останали също имат тази възможност. Освен ако нямате предварително позволение, каналът ви може да подлежи на премахване на съдържание съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), изискано от собственик на правата. Собствениците на права трябва да подават сигнали за нарушения в съответствие с нашите Указания за Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA). Молим потребителите да не сигнализират за подобни възможни нарушения чрез стандартния потребителски инструмент за подаване на сигнали.