Активи на бранда


Лого активи с възможност за сваляне

Общи правила за всички лого активи

Това са общите указания, които важат за всички лого активи на Twitch, изброени на тази страница. Всички специфични насоки или изключения са посочени в допълнителни секции.

Указания относно цветовете на логото

Логата на Twitch винаги са само в един от следните цветове: черно, бяло и Пурпурен Twitch. Моля, прегледайте наръчника за цветовете отдясно, за да пресъздадете точно нашия така обичан Пурпурен Twitch.

Пурпурен Twitch

RGB: 100, 65, 164
Hex: #6441A4
CMYK: 69, 75, 0, 0
PMS: 2665C

Визуални компоненти

Обикновено нашите лога се състоят от три визуални компонента:

  1. Контур: Линиите или очертанията на формата, която определя модела на логото.
  2. Издълбана сърцевина: Издълбаната вътрешна форма, която е извадена от логото.
  3. Дълбочина: Издължената, илюзорна 3D дълбочина, приложена към цялото лого.
Пример за визуални компоненти
Пример за визуални компоненти

Какво е задължително

Задължително е да използвате логото само в един цвят. То може да се показва само в черно, бяло или Пурпурен Twitch.

Задължително е да използвате логото само в един цвят. То може да се показва само в черно, бяло или Пурпурен Twitch.

Задължително е да използвате черно като основен цвят при светъл фон, а бяло при тъмен фон.

Задължително е да използвате черно като основен цвят при светъл фон, а бяло при тъмен фон.

Задължително е винаги да има достатъчно празно пространство около логата.

Задължително е винаги да има достатъчно празно пространство около логата.

Задължително е да представяте логата с ясни и точни линии.

Задължително е да представяте логата с ясни и точно линии.

Какво е забранено

Забранено е да променяте, разкривявате, прерисувате, преобразувате контура, както и да добавяте или махате елементи от него.

Забранено е да променяте, разкривявате, прерисувате, преобразувате контура, както и да добавяте или махате елементи от него.

Забранено е умишлено да добавяте разкрасителни елементи, като например блясъци, сенки, градиенти, други текстури, шарки или изображения, в издълбаната сърцевина.

Забранено е умишлено да добавяте разкрасителни елементи, като например блясъци, сенки, градиенти, други текстури, шарки или изображения, в издълбаната сърцевина.

Забранено е да завъртате, накланяте или използвате логото във вертикална позиция.

Забранено е да завъртате, накланяте или използвате логото във вертикална позиция.

Забранено е да изолирате издълбаната сърцевина.

Забранено е да изолирате издълбаната сърцевина.

Забранено е да запълвате издълбаната сърцевина.

Забранено е да запълвате издълбаната сърцевина.

Забранено е да използвате логото върху запълнен с изображения фон.

Забранено е да използвате логото върху запълнен с изображения фон.

Забранено е да наслагвате елементи върху или под логото.

Забранено е да наслагвате елементи върху или под логото.

Забранено е да анимирате или пресъздавате логото в 3D модел.

Забранено е да анимирате или пресъздавате логото в 3D модел.

Допълнителни указания за Glitch

Забранено е да изолирате версията на Glitch, която е част от комбинираното лого на Twitch. Дълбочината при нея е различна от самостоятелната версия.

Забранено е да изолирате версията на Glitch, която е част от комбинираното лого на Twitch. Дълбочината при нея е различна от самостоятелната версия.

Забранено е да заменяте лицето на Glitch с други дизайнерски елементи.

Забранено е да заменяте лицето на Glitch с други дизайнерски елементи.

Забранено е да антропоморфизирате Glitch, като му добавяте ръце, крака, аксесоари или други лицеви изражения.

Забранено е да антропоморфизирате Glitch, като му добавяте ръце, крака, аксесоари или други лицеви изражения.

Допълнителни указания за комбинираното лого

Забранено е да използвате логото в различни и/или неодобрени цветове.

Забранено е да използвате логото в различни и/или неодобрени цветове.

Забранено е да премествате някой от компонентите на позиция, различна от оригиналната.

Забранено е да премествате някой от компонентите на позиция, различна от оригиналната.

Забранено е да променяте размера на някой от компонентите.

Забранено е да променяте размера на някой от компонентите.