Skip to content

Creator Camp

Telif Okulu: Telif hakları yasalarını ihlal ederseniz ne olur?

DMCA bildirimi aldığımda ne olur?
Twitch’te içerik yayınlayarak veya yükleyerek birinin telif hakkını ihlal ederseniz, bu Twitch’in Hizmet Koşullarının ihlali olmanın yanı sıra telif hakkı sahibi veya onun temsilcisinin Twitch’e DMCA bildirimi göndermesine de yol açabilir. Twitch’e ihlale ilişkin geçerli bir bildirim gönderildiğinde Twitch, ilgili içeriği kaldırmak ve ihlal tekrarı politikası gereği bunu kayıt altına almakla yükümlüdür.

Twitch’in ihlal tekrarı politikası nedir?
Kullanıcının kendisi tarafından oluşturulan içeriği paylaşmasına olanak tanıyan diğer servisler gibi Twitch de tüm dünyada telif hakları yasalarına tabi olarak faaliyet gösterir. Bu yasaların getirdiği hükümlerden biri de telif haklarını tekrar tekrar ihlal eden kullanıcıların hesaplarının kapatılması zorunluluğudur. Twitch’in ihlal tekrarı politikası kapsamında, kanalda yayınlanan içeriğin başkasının telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hak sahibi ilgili hesaba DMCA bildirimi gönderebilir. Alınan her bildirim için hesaba bir ihlal kaydı işlenir ve üç kez ihlal kaydı alan hesap kalıcı olarak kapatılır.

Öte yandan, DMCA İlkelerimizde de belirtildiği üzere, bir hesaba işlenen telif hakkı ihlal kayıtları süresiz değildir. Yayıncının geçerli bir karşı bildirim göndermesi veya bildirimi gönderen tarafın iddiasını geri çekmesi durumunda ihlal kaydı silinir. Ayrıca, uygun bir yayıncının Yayıncı Eğitim Kampındaki bir eğitim modülü olan Telif Okuluna (şu anda tam oradasınız) katılıp eğitimi başarıyla tamamlaması halinde hesabından yılda bir ihlal kaydı silinebilir. Hesabına ilk veya ikinci ihlal kaydını alan çoğu uygun yayıncıya Telif Okuluna katılmaları yönünde bir uyarı gönderilir ve eğitimi tamamlayıp sınavı geçen yayıncının hesabından bir ihlal kaydı silinir. Yayıncının hesabına ihlal kaydının işlendiği günden itibaren Telif Okulundaki eğitimi tamamlayıp sınavı geçmek için 28 gün süresi vardır. Bu süreyi kaçıran yayıncı eğitime katılım hakkını 12 ay sonra yeniden kazanabilir.

Gönderilen DMCA bildiriminin hatalı/haksız olduğunu düşünüyorum. Ne yapabilirim?
Bir DMCA bildirimi aldınız fakat size yönelik ihlal iddiasını değerlendirdiniz ve bu iddianın yanlış/haksız olduğunu düşünüyorsanız, yani hiç kimsenin telif hakkını ihlal etmediğinizden eminseniz buna itiraz edebilirsiniz. Seçenekleriniz şunlardır:

 • İddianın geri çekilmesi:
  • DMCA bildirimini gönderen taraf ile irtibata geçerek (e-posta adresini Twitch’ten aldığınız e-posta bildiriminde bulabilirsiniz) ihlal iddiasını ve gönderdiği bildirimi geri çekmesini isteyebilirsiniz.
  • Herkes hata yapabilir, telif hakkı sahipleri de bazı durumlarda iddiayı geri çekme taleplerine olumlu yanıt verebilirler.
  • Karşı taraf isteğinizi kabul ederek iddiasından vazgeçip Twitch’e daha önce gönderdiği DMCA bildirimini geri çektiğine dair yeni bir bildirimde bulunduğunda, hesabınız üzerindeki ihlal kaydı ile ilgili diğer cezalar kaldırılır.
 • Karşı bildirim:
  • Karşı bildirim göndermenin gerçek hayatta yasal sonuçları olabilir. Dolayısıyla, bu yola girerken iddia sahibinin telif haklarını ihlal etmediğinizden tümüyle emin olmanız gerekir.
  • Bu seçenekte, yasal olarak gereken bazı bilgileri sağlamanız gerekir. Bunlar DMCA İlkelerinde açıklanmıştır. Twitch ayrıca, yasaların gerektirdiği şekilde, iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere karşı bildiriminizin içeriğini iddia sahibi karşı taraf ile paylaşacaktır.
  • Karşı bildirim eksiksiz olarak yapılır ve iddia sahibi taraf da ilgili içeriğin kaldırılması için mahkeme yoluna gittiğine dair bir bildirim göndermez ise, hesabınız üzerindeki DMCA bildirimiyle ilişkili telif hakkı ihlal kaydı ve diğer cezalar genellikle kaldırılır.

Adil kullanım nedir?
Adil kullanım ve adil işlem, kişilerin telif hakkıyla korunan materyalleri belirli sınırlı koşullar altında hak sahiplerinden izin almaya gerek olmaksızın kullanmalarına izin veren doktrinlerdir. ABD’de adil kullanım yorum, eleştiri, araştırma ve haberleştirme gibi eylemleri kapsamına alır, ancak bu doktrinlerin kapsamı ülkelere göre değişebilir. Telif hakkıyla korunan materyali kullanmanızın adil kullanım veya adil işlem olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği büyük ölçüde somut durumun şartlarına bağlıdır. Dolayısıyla, bu doktrinlere güvenerek bir iş yapmadan önce bunları iyice araştırıp öğrenmenizi öneririz.

Adil kullanım savunmasının geçerliliğine genellikle mahkemeler karar verir. Adil kullanım savunması yapmanız telif hakkı ihlali nedeniyle hakkınızda dava açılmasına engel değildir. Dahası, telif hakkıyla korunan materyali kullanımınıza yönelik hak sahibinin DMCA bildirimi göndermesini de engellemez.

Unutmayın, telif hakkıyla korunan bir eserin belirli bir kullanımının adil kullanım ya da adil işlem kapsamına girip girmediği somut durumun şartlarına göre değişir. Adil kullanım doktrinine güvenerek bir iş yapmadan önce lütfen bunun geçerlilik şartlarını iyice araştırıp öğrenin ve hak sahiplerinin meseleyi sizden farklı görebileceğini unutmayın.

SSS

Telif hakkı ihlal kaydının belli bir süresi var mıdır? Kayıtlar belli bir süre sonra silinir mi?
DMCA İlkelerimizde belirtildiği üzere, telif hakkı ihlal kayıtları sonsuza dek kalıcı değildir, belli bir süre sonra silinebilir. Buna ilişkin ayrıntıları paylaşamayız fakat şunu söyleyebiliriz ki, bir ihlal kaydının ne zaman silinebileceği çeşitli faktörlere bağlıdır. İhlal kaydının hesaba ne zaman girildiği ve o zamandan bu yana hesabın genel iyi hali bu faktörlerden başlıcalarıdır.

Karşı bildirim süreci nasıl işler?
Karşı bildirim, kanalınıza yönelik belli bir DMCA bildirimine karşı, hatalı/haksız olduğu gerekçesiyle itiraz olarak Twitch’e gönderdiğiniz mesajdır. Buna, adil kullanım gibi telif hakkı ihlaline ilişkin istisnalar da dahildir. Unutmayın ki, karşı bildirim, Twitch’in DMCA bildirimi nedeniyle kaldırılan içeriği yeniden yayına almasına yönelik yasal bir taleptir ve bunun bir takım yasal sonuçları olabilir.

Twitch, telif hakları konusunda hüküm veren bir mahkeme olmadığı gibi genel olarak kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vererek karşı bildirimi onaylayacak veya reddedecek bir merci de değildir. Twitch olarak yaptığımız şey, karşı bildirimin DMCA İlkelerinde ve ilgili yasalarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığına bakmak ve taşıyorsa işleme almaktır.

Karşı bildirim gönderirsem ve Twitch bunu kabul ederse, bu ilgili telifli eser için bir daha hiçbir DMCA bildirimi almayacağım anlamına gelir mi?
Hayır. Çünkü, hem ilgili telifli eser farklı şekillerde kullanılmış (lisanslanmış, vb.) olabilir hem de Twitch genel olarak telif anlaşmazlıklarının esası üzerinde hüküm vermez (verebilecek durumda değildir). Karşı bildirim göndermek, bir hak sahibinin –hatta aynı hak sahibinin–, kanalınızda yer alan bir içerik hakkında kendisine ait eserin telif hakkını ihlal eder nitelikte kullanıldığı iddiasıyla müteakip bir yayından kaldırma bildirimi göndermesini engellemez. Bu, örneğin, aldığınız lisansın sadece tek seferlik kullanım hakkı verdiği durumlarda ortaya çıkabilir. Benzer şekilde, belli bir DMCA bildirimine ilişkin bir karşı bildirimde bulunmuş olmanız bir başka DMCA bildirimine karşı bildirimde bulunmanızı engellemez.

Birisi kanalıma karşı yanlış/haksız bir DMCA bildirimi gönderirse ne yapabilirim?
DMCA uygunluk ekibimiz alınan DMCA bildirimlerini değerlendirirken hem DMCA İlkelerimize uygunluğunu inceler hem de herhangi bir hile, aldatma veya kötüye kullanım olup olmadığına bakar. DMCA bildiriminin yanlışlıkla, hatalı değerlendirme sonucu veya hak sahibi olmadığı halde öyle davranan biri tarafından gönderildiğini düşünüyorsanız, karşı bildirimde bulunma veya bildirimin geri çekilmesini isteme hakkınız vardır. Maddi bir hata veya bilinçli bir saptırmaya dayanarak ihlal iddiasında bulunan ve DMCA bildirimi gönderen kişiler, tazminat ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere birtakım yasal sonuçlarla karşılaşabilirler.

Telif haklı ile korunan içeriği kullanmak için gereken lisansa sahibim fakat yine de DMCA bildirimi alıyorum. Ne yapmalıyım?
Eğer DMCA bildirimi aldıysanız fakat söz konusu materyali kullanmak için lisansınız veya başka türlü bir yetkiniz olduğunuzu düşünüyorsanız, Twitch’e karşı bildirimde bulunabilir veya hak sahibinden iddiasını geri çekmesini isteyebilirsiniz. Karşı bildirim göndermenin bir takım yasal sonuçları olabilir, dolayısıyla içeriğinizin hata ile veya haksız bir şekilde yayından kaldırıldığından emin olmadan bu yola girmemenizi öneririz. 

Karşı bildirim formunun nasıl doldurulacağına ilişkin ayrıntılı talimatları DMCA İlkelerinde bulabilirsiniz. Unutmayın ki, Twitch karşı bildiriminize eklediğiniz bilgileri DMCA bildirimini gönderen taraf ile paylaşmak zorundadır. Kişisel bilgilerinizin ifşa edilmesinden endişe ediyorsanız yetkili bir temsilci (örneğin bir avukat) aracılığıyla karşı bildirimde bulunabilirsiniz.