Show/Hide
Go to Profile
Edit

vkNauT - YelloOw G2_ DayBreak LE _ VSTA #1 (27/5)

vkNauT - YelloOw G2_ DayBreak LE _ VSTA #1 (27/5)
ClanSF
Video Description

Trận đấu thuộc giải đấu VietNam StarCraft II Arena _ Tổ chức bởi Clan SF với sự tham gia và đồng tổ chức của TeamVK, StarCraftVn Caster: Lings

Date Recorded
Share Bookmark
1 148